Çorum Barosu 65 yaşında

Çorum Barosu, bu akşam kuruluşunun 65. yıldönümünü kutlayacak. Saat 19.00’da Anitta Otel’de düzenlenen resepsiyona, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Av. Metin Feyzioğlu da katılacak. Çorum Barosu’nun tarihçesini, emeği geçenleri saygıyla anarak aşağıda okurlarımıza sunuyoruz. (Haber Merkezi)

Güncel 13.01.2017, 01:23 13.01.2017, 01:30
1609
Çorum Barosu 65 yaşında

ÇORUM BAROSUNUN TARİHÇESİ

Çorumlu avukatlar 1951 yılı sonuna kadar, Bölge Barosu olan ve Ankara-Çankırı-Çorum-Kırşehir-Yozgat illeri avukatlarının bağlı olduğu Ankara Barosu bünyesinde görev yapıyorlardı.  Her türlü iş ve işlemleri Ankara Barosundan yürütülüyordu.

1951 yılının sonunda, Çorumlu avukatlar kendi illerinde bir baro kurulması için çalışmalara başlarlar. Bu amaçla; “ Mesleki meseleler üzerinde ve vilayetimizde baro kurulup kurulamayacağı hakkında konuşmak üzere, 4.1.1952 Cuma günü saat 14.00’ de Avukat İhsan Tombuş’un yazıhanesinde toplantı yapılacağı” , 29.12.1951 tarihli ve Av. Şaban Dumanoğlu imzalı yazı ile Çorum merkezde  görev yapan avukatlara duyurulur.

Davete merkezdeki tüm avukatlar icabet ederler. 4.1.1952 tarihli toplantıda aşağıdaki kararlar alınır:

“1-Halen Çorum Merkez ilçesinde on, İskilipte iki, Sungurluda iki, Alacada bir ki cem’an yekün İl dahilinde onbeş avukatın fiilen icrai vekalet ettikleri ve Ankara Baro Levhasında kayıtlı oldukları,

 2-Bu vaziyete göre Avukatlık Kanununun 61. Maddesi gereğince, Çorum İli dahilinde bir baro teşkil edilmesi uygun görülerek, bu maksat için gerekli karar alınmak ve seçim yapılmak üzere 13.1.1952 Pazar günü saat 10’da Çorum Adalet Dairesindeki  Avukatlar Odasında il ve ilçelerdeki bütün avukatların hazır bulunmaları suretiyle Umumi Heyet Toplantısı yapılması ve 67. Madde gereğince mevcut avukat adedinin yarısından bir fazlası toplantıda hazır bulunmadığı  takdirde, 20.1.1952 Pazar günü aynı saat ve aynı mahalde toplanılmasına oy birliği ile karar verildi”.

4.1 1952 günlü karar gereği yapılan 13.1.1942 günlü toplantıya 14 avukat katılır. Sungurluda görev yapan Medeni Soysal rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamaz, ancak çektiği telgrafla, baronun teşekkülü dolayısıyla meslektaşlarını ayrı ayrı candan tebrik eder ve başarılar diler.

Toplantıda öncelikle, “.... Avukatlık kanunu hükümlerine tevfikan baro teşkili için gereken formaliteleri ikmale ve bu hususta harekete geçmeye karar verildiğini” belirten bir “Tespit Varakası” düzenlenir.

O günlerde Çorum’da görev yapan  avukatlar şunlardır:

Şaban Dumanoğlu, H. Hilmi Ceridoğlu, Şevket Turpoğlu, İhsan Tombuş, Nurettin Tayşı, Abdullah Ercan, Abdullah Şevki Akbay, Kemal Biberoğlu,

Turgut Kalelioğlu, Hasan Dumanlı- Çorum, Medeni Soysal, Bekir Sami Özdemir- Sungurlu, Ahmet Erdem, Fahir Giritlioğlu-İskilip, Selim Kargın-Alaca

Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan Av. Medeni Soysal hariç, listede yer alan  avukatlar   Çorum’da Baro kurulması kararını oy birliği ile alırlar.

Tespit Varakasında belirtilen kararı yerine getirmek ve toplantıyı yönetmek üzere, Av. Şaban Dumanoğlu Divan Başkanı, Av. Hasan Hilmi Ceridoğlu ve Av. Ahmet Erdem katip üye olarak başkanlık divanına seçilirler.

Gündem gereğince organ seçimlerine geçilir. Gizli oyla yapılan seçimle;

Baro başkanlığına 12 oyla Av. M.Kemal Biberoğlu seçilir. Baro İdare Heyeti Azalıkları ise şu isimlerden oluşur: 13’er oyla Av. Hasan Hilmi Ceridoğlu ve Av. Nurettin Tayşı, 10 oyla Şevket Turpoğlu, 8 oyla İhsan Tombuş. Yedek üye olarak da Abdullah Ercan belirlenir.

Toplantının devamında, Avukatlık Kanununun 63. Maddesi gereğince Çorum Barosu giriş aidatı (duhuliye) 50 lira, aylık aidat 3 lira üzerinden yıllık 36 lira olarak belirlenir. Ayrıca bütçenin tanzim ve yürütülmesi hususunda ve 1952 yılına mahsus olmak üzere baro idare heyetine yetki verilir.

Toplantıya, “İşbu Baro teşekkül keyfiyetinin bir mazbata ile Adalet Bakanlığına bildirilmesin oy birliği ile karar verildi” denilerek son verilir.

13.1.1952 günü yapılan seçimle oluşturulan Çorum Barosu Yönetim kurulu, ilk toplantısını hemen ertesi gün 14.1.1952 günü yaparak;

“1-Başkan vekilliğine Av. H. Hilmi Ceritoğlu’nun, genel sekreterliğe Av. Nurettin Tayşı’nın  getirilmesine,

2-Çorum Barosu teşekkül keyfiyetini Adalet Bakanlığına arza,

3-Malumat husulü için Vilayet ve Savcılık Makamlarına yazı yazılmasına,

4-Mevcut demirbaş eşyanın tespit ve tesellümüne “ oy birliği ile karar verir.

Aynı gün, Adalet Bakanlığına yazılan bila sayılı yazı ile;

Çorum Barosunun kurulduğu ve seçimlerin yapıldığı bildirilir,

Avukatlık kanununun 61/2 maddesi gereğince baronun şahsiyet iktisap ettiğinin  bildirilmesi,

Baronun sınıfının belirlenmesi istenir.

Adalet Bakanlığı, 29.1.1952 tarihli ve 1440 sayılı yazı ile, Çorum Barosundan gönderilen evrakta eksiklikler olduğunu bildirir. Buna göre; Avukatlık kanununun 69/ son maddesine göre, seçim neticelerinin yönetim kurulunca düzenlenecek bir mazbata ile bakanlığa bildirilmesi gerekirken, seçim bürosunun tutanak örneği gönderilmiştir ve bunun yerine baro teşekkülü hakkındaki genel kurul tutanağı ve yönetim kurulu seçimine dair yönetim kurulu mazbatasının gönderilmesi gerekmektedir. Bakanlık ayrıca, İskilip'’e avukatlık yaptığı bildirilen Fahir Giritlioğlu’nun ikametgah ilmuhaberinin de gönderilmesini istemektedir.

Baro yönetimi hemen eksiklikleri tamamlayarak, 5.2.1952 tarih ve 22 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığına gönderir.

Artık bütün eksiklikler tamamlanmıştır ve Bakanlığın cevabi yazısı beklenmektedir.

Sonunda, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünün 28 Şubat 1952 tarihli ve 2778 Özel Sayılı yazısı Çorum Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Cumhuriyet Savcılığı da 3.3.1952 tarihli ve 245 sayılı yazı ile Bakanlığın yazısını Baroya iletir.

Bakanlık yazısının, baronun kuruluşu ile ilgili kısımlarında şöyle denilmektedir:

“...Avukatlık Kanununun 61/3 maddesine göre, barolar, teşekkül keyfiyeti bakanlığa bildirilmekle şahsiyet iktisap edecekleri anlaşılmaktadır.

....Esasen Çorum ili mıntıkası dahilinde 15 avukat mevcut olduğundan, kanun hükümleri dairesinde baro teşekkül etmiş ve keyfiyet bakanlığa bildirildiğine göre de şahsiyet iktisap etmiş bulunmaktadır.

....Çorum İlinde Baronun kuruluşu ile başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi avukatlık kanununun bu konu ile ilgili hükümlerine uygun görülmüştür.

Çorum Barosunun ücret tarifesinin tatbiki bakımından sınıfının tayinine gelince; Bu il baro kurulmadan evvel Ankara Barosuna bağlı bulunmak itibariyle 1. Sınıfa dahil olduğuna ve sınıfların tayini ise 4 yılda bir tanzim edilen ücret tarifesi ile yapılmakta bulunduğuna göre, derdest olan yeni tarifenin tanzimine kadar Çorum barosunun eskisi gibi birinci sınıfa dahil barolardan addi gerekli bulunmuştur”.

Böylece Baromuzun kuruluş serüveni tamamlanmıştır. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
28°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@