28.03.2020, 00:02 105

FAİZ

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

İslam dini Müslümanlara, helal olanların yenmesini, haram olanların yenmemesini, helal mi haram mı olduğu bilinmeyen şüpheli olanlardan da uzak durulmasını emretmektedir. Konumuz olan faiz ise, hem Kur’an da hem de sünnette kesinlikle haram kılınmıştır. O nedenle faizin alınması da verilmesi de, yenilmesi de kati olarak yasaktır, haram kılınmıştır.

Faiz lügatte, “Bir para alacaklısının, borçlusundan istediği ve anaparaya eklenmesi gereken para miktarıdır” ve faiz, “Kazanç getirmesi için yatırılan bir paranın, yıllık olarak önceden belli olan ana paranın üzerindeki fazlalıktır” diye tarif edilmektedir. (yeni rehber ansiklopedisi c. 7, s. 95)

Modern iktisadın kurucusu olan John Keynes’e göre Faiz: “ İnsanın elinde tuttuğu parayı başkasına verdiği zaman fedakarlıkta bulunmuş olur. Keynes’e göre bu fedakarlığın karşılığında alınan fazlalık ise faizdir.(Adı geçen eser s.95)

Faiz, bütün İlahi dinlerin aslında, haram kılınmıştır. Günümüzde faiz, çeşitli dinlerde şöyle uygulanmaktadır.

Yahudilikte, Tevrat’ta, “Kardeşin yoksul düşerse ona yarım et, Faiz alma, kar alma” ibareleri açıkça yazılıdır. Fakat Yahudiliğin doğru olarak uygulandığı dönemler hariç, bu kurala uyulmamış, bugün İsrail topluluğunda uluslar arası ticaret ve bankacılık kuralları uygulanmaktadır.(a.g.e.s.95)

İsa (a.s.) Havarilerine ihtiyacı olanlara menfaat beklemeden borç verilmesini emretmiştir. İlk zamanlarda Papazlar ve alimler faizle büyük mücadele vermişler ve faizi kesin yasaklamışlardır. Böylece orta çağda faizle borç vermek yasaklandı. Fakat 16. Yüz yılda faiz serbest bırakılmıştır. Bugün Hıristiyanlık alemi faizi kabul eder ve bütün işlemlerini bu esas üzerine oturtarak yürütür, Roma ve Yunan da böyledir.(a.g. s.95)

Bugün dünyada bozulmamış tek İlahi din olan İslamiyet’in ana kaynaklarında; Faizin ne olduğu, inananların bu afete bilerek veya bilmeyerek düşmemeleri için çok geniş olarak izah edilmiştir. Kur’an-ı kerimin birçok ayetlerinde ve Peygamberin de (s.a.v.) müteaddit hadis-i şeriflerinde, bu yasak açıkça anlatılmaktadır. İslam’da faizin haram edilmesi, evvel emirde diğer haramlarda olduğu gibi bir imtihandır. Gerçek anlamda bir mümin olabilmek için, kendi aleyhin de olsa bile, onu kabul edip uygulamak zorundadır.

yasağı ve haramlığı İslam’ın kesin hükümleri arasındadır. Faiz her çeşidiyle, azıyla da, çoğuyla da kesin olarak haramdır ve yasaklanmıştır. Ödünç vermede, rehinde ve alış-verişte alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız olarak vermesi şart koşulan mal, İslam dinince faiz kabul edilmektedir ve kesin olarak haramdır.(a.g.e.s.95)

Günümüz dünyasının büyük iktisatçılarının çoğunluğu, faizi toplumlar için zararlı görmektedirler. Çünkü faizi, uygulandığı ülkelerde sermaye urunun meydana gelmesine, yani sermayenin belirli ellerde toplanmasına sebep olduğu kanaatine varmışlardır. Nitekim 22 Ocak 2018 Tarihli istatistiklere göre, dünya nüfusunun yüzde birlik kesimi, küresel sermayenin yüzde 82 sine sahipmiş. Yine aynı kaynağa göre dünya sermayesinin yarsına sekiz kişi sahipmiş. Bu gün yaşadığımız dünyada açlıktan, günde on binlerce hatta yüz binlerce insan ölürken kılını bile kıpırdatmayan sekiz kişi dünya sermayesinin yarısını elinde bulundurmaktadırlar. Fakat, “Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar.” yine, “Aç köpek fırın yıkar.” dememişler mi? Kanımca bu sözler boşa söylenmemiştir elbette. Acaba bu gün insanlığın barış ve huzura muhtaç olmasının sebeplerinden midir, diyorum bunlar?

İslam dininin haram dediği bir şeye riayet edilmezse, şüphesiz ki onun bir müeyyidesi vardır. Haram olduğu kesin olan faizi yiyenlerin de tabii ki bir cezası vardır. .Nitekim yüce Allah Kur’an-ı kerimde mealen buyuruyor ki:

“Faiz yiyen kimseler (kabirlerinden), kendisini şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu halde olmaları onların, “ Alış veriş aynen faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım satımı helal ve Faizi (Ribayı) haram kılmıştır. Bundan böyle, kim kendisine Rabbinden bir öğüt gelip faiz yemekten sakınır vaz geçerse, daha önceki faiz ona bağışlanır ve bundan sonra onun işi ( af edilişi) Allah’a aittir. Kim de haram olan bu faizi helal diye yemeye dönerse, işte onlar Cehennemliktir. O ateşte ebedi (sonsuz) olarak kalacaklardır. (Bakara suresi, 2/273)

Ayeti kerimeden açık ve net olarak faizin haram olduğunu, bu uyarıya rağmen faiz yiyenlerin ebedi Cehennem cezası ile cezalandırılacağını öğreniyoruz. Halk arasında, “ Haramın binası olmaz” derler. Bu söz de boşa söylenmemiştir. Bakın Kur’an-ı kerim bu hususta ne buyuruyor:

“Allah teala, faizle geleni (haramı) mahveder (faiz karışan malın bereketini giderir) ve sadakaları (zekatları) verilen malı artırır ( Bereketlendirir)” (Bakara, 2/276)

Demek oluyor ki, haram yollardan kazanılan mal, bereketsiz olacağı gibi, sahibi için de hayır değil şerdir. Peygamberimiz (s.a.v.), “Haram mal sahibinde en fazla 40 veya 60 sene kalır” buyurmaktadır. (Buhari. Riba) Durum böyle olunca, helal haram demeden kazanıp, mal biriktirmenin bir anlamı yoktur. Ayrıca haram olarak kazanıp biriktirilen malı, sen öldükten sonra bu dünyada mirasçıların yerken, sen de öbür dünyada onun cezasını çekeceksin. Onun için, faiz terk edilmez ve faizli işlemlere devam edilirse, her şeyden önce Allah’ın emrine uyulmamış olur ki bu da, çok büyük bir cürettir, cezasız kalması da mümkün değildir. Nitekim yine aynı surenin 279. ayetinde mealen:

“Yok, eğer bu faizi terk etmezseniz, biliniz ki Allah’a ve Peygamberine karşı harbe girmişsinizdir. Eğer faiz almaktan tövbe ederseniz, anaparanız sizindir. Böylece ne zalim olursunuz, ne de zulme uğramış bulunursunuz.”

Evet, bir Müslüman haramlığını inkar etmeden faizle iştigal ederse, günahkar olur, dinden çıkmış olmaz.. Eğer haramlığını inkar ederse o zaman İslam’dan çıkar ve Allah korusun kafir olur. O hale elden geldiğince faizden uzak durulmalıdır. Çünkü Allah, alış verişi helal, anapara veya mala ilaveden ibaret olan faizi haram kılmıştır. Faiz alanın da, faiz verenin de zalim kimseler olduğunu Allah bu ayette açıkça beyan buyurmaktadır. O halde faiz alıp vermek suretiyle zulmedip zalim olmamak ve zulme maruz kalmamak için de, faizden uzak durmak lazımdır.

DEVAM EDİLECEK.

Ankara’dan selam, sevgi, saygı ve dua ile.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
25°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@