İhale kapsamında Çorum Belediyesi mücavir alanı sınırları dâhilinde oluşan geri kazanılabilir atıklarının il sıfır atık yönetimi sistemi planı dâhilindeki atıklar belirlenen atık getirme merkezlerinde toplanacak. Kağıt – plastik – metal ve cam atıkların toplanması ve taşınmasını kapsayan ihale yarın (16 Ağustos 2023 Çarşamba) saat 14.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenler idare ve teknik şartnameyi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden temin edebilecek.