01.03.2013, 00:00 180

YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA MÜKELLEFLERİN VERGİSEL SORUMLULUĞU

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin yurt dışından bilgisayar programı satın almaları son yıllarda sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Özellikle internet ortamında bilgisayar programının satın alınabilmesi, uygulamayı ciddi bir pazara dönüştürmüştür. Anılan uygulamanın vergi boyutu ayrıca önem arz etmektedir. Zira bu uygulama vergi tekniğinin yorum yapılmasını gerektiren sahalarındandır.

Yurt dışından alınan bilgisayar programlarında vergi tevkifatı uygulaması Maliye Bakanlığı’nca konuya ilişkin olarak bugüne kadar verilmiş olan özelgelerden hareketle şu şekilde olacaktır:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinde, Kanun’un 1. maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almış, üçüncü fıkrasında dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

Aynı Kanun’un dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, serbest meslek kazançları için yapılacak ödemelerden, ikinci fıkrasında ise ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 20 oranında kesinti yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu yasal açıklamalara göre;

1) Yurtdışında mukim firmalardan ithal edilen bilgisayar programları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan nihai tüketicilere satılması veya aynı şekilde işletmede kullanılması halinde yurtdışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliği taşıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

2) Yurtdışında mukim firmalardan kullanmak ve/veya müşterilere satışını yapmak üzere daha önce piyasada bulunmayan bir bilgisayar programının özel olarak hazırlatılması halinde, yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç serbest meslek kazancı niteliği taşıdığından bu kapsamdaki ödemeler üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

3) Copyrigt" kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, gösterme gibi haklarının satın alınması halinde, bir gayrimaddi hak elde edilecek olup, yurtdışında mukim firmaya yapılacak söz konusu gayri maddi hak bedeli ödemelerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

4) Bilgisayar yazılım ürünlerinin CD, disket vb. taşıyıcı medya içerisinde gümrükten ithal edildikten sonra internet üzerinden indirilen şifre ile aktive edilerek iktisap edilmiş olması ya da bilgisayar programının doğrudan doğruya internet üzerinden şifre ile indirilerek iktisap edilmiş olması durumu, yurtdışına yapılacak ödemelerin vergilendirilmesinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.

5) Yurt dışındaki firmaların mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması ve bu anlaşmalarda söz konusu ödemelere ilişkin bir hükmün bulunması durumunda, öncelikle bu hükümler dikkate alınacaktır.

6) KDV Kanunu’nun 6/b maddesine göre, Türkiye'de ifa edilen veya faydalanılan hizmetler KDV’ye tabidir. Hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, Kanun’un 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmek durumundadır. Bu kapsamda yurt dışından alınan bilgisayar yazılımlarında Türkiye'de faydalanıldığından, söz konusu hizmet alımı KDV ye tabi olup, bu işleme ilişkin hesaplanan KDV nin hizmetten yararlanan mükellef tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:29
Güneş 06:53
Öğle 12:30
İkindi 15:27
Akşam 17:56
Yatsı 19:15

Gelişmelerden Haberdar Olun

@