08.06.2018, 00:31 333

YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-7

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

e) 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için 18.05.2018 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

f) 31/3/2018 tarihinden önce (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin olup 18.05.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşmiş/kesinleşmemiş bulunan ve 18.05. 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar ile 18.05.2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezaları,

g) 18.05.2018 tarihinden önce asılları ödenen alacakların 18.05.2018 tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

h) 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6’ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

ı) 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

i) 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünde kaynaklanan ve 18.05.2018 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,

j) SGK tarafından, 18.05.2018 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılabilecek.

Borçluların, kapsama giren SGK alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31/7/2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta veya 31/7/2018 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarından yapılandırma kapsamına giren borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Söz konusu alacakların tamamının ilk taksit ödeme süresi olan 31.08.2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacak ve 18.05.2018 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacak. İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacak.

Söz konusu alacakların, ilk iki taksit ödeme süresi olan 31.10.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacak ve 18.05.2018 tarihinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacak. 31.10.2018 tarihine kadar tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacak.

7143 sayılı Kanun kapsamına giren alacakların asıllarının 18.05.2018 tarihinde önce ödenmiş olmasına rağmen feri'lerinin 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecek.

7143 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibarıyla olmak üzere (Kanunun ilgili maddelerinde taksit sayıları özel olarak belirtilenler hariç) altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi de mümkün.

Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri zorunlu. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacak.

Başvuru süresi sona ermeden (31/7/2018 tarihine kadar) talep edilen taksit sayısından daha fazla taksit sayısının tercih edilmesi mümkün.

Kapsama giren borçları için peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 31/8/2018 tarihine kadar talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları, talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecek.

Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılması mümkün değil.

Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

8. ESNAF VE SANATKARLAR KONFEDERASYONU İLE BAĞLI ODALARINA OLAN BORÇLAR:

31/3/2018 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde 18.05.2018 tarihine kadar ödenmemiş olan; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Bu imkandan yararlanılabilmesi 31 Temmuz 2018 tarihine kadar alacaklı birime başvurulması gerekiyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@