04.06.2018, 00:02 481

YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-3

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

c) Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için;

2013 yılı için......1.810 TL'den,

2014 yılı için......1.916 TL'den,

2015 yılı için......2.034 TL'den,

2016 yılı için......2.164 TL'den,

2017 yılı için......2.453 TL'den

d) Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için;

2013 yılı için......3.619 TL'den,

2014 yılı için......3.831 TL'den,

2015 yılı için......4.069 TL'den,

2016 yılı için......4.327 TL'den,

2017 yılı için......4.905 TL'den

Geliri yukarıda sayılanlar dışında kalan gelir vergisi mükellefleri için;

2013 yılı için....12.279 TL'den,

2014 yılı için....12.783 TL'den,

2015 yılı için....13.558 TL'den,

2016 yılı için....14.424 TL'den,

2017 yılı için....16.350 TL'den

az olamayacak.

3.2. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı:

2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarına ilişkin olarak verdikleri kurumlar vergisi beyannamelerinde vergiye tabi kurum kazancı (matrah) beyan eden kurumlar vergisi mükelleflerinin bu yıllara ilişkin vergi matrahlarının;

2013 yılı için...................%35,

2014 yılı için...................%30,

2015 yılı için...................%25,

2016 yılı için...................%20,

2017 yılı için...................%15,

oranlarından az olmamak üzere artırılması gerekmektedir.

Kurumlar vergisi mükelleflerince artırıma esas olacak matrah, doğrudan üzerinden vergi hesaplanan kurumlar vergisi matrahı olacaktır. Ancak, anılan yıllara ilişkin olarak kurumlar vergisi mükelleflerince artırılan matrahların tutarı;

2013 yılı için....36.190 TL’den,

2014 yılı için....38.323 TL’den,

2015 yılı için....40.701 TL’den,

2016 yılı için....43.260 TL’den,

2017 yılı için....49.037 TL’den

az olamayacaktır.

Mükelleflerce ilgili yıllarda düzeltme beyannamesi verilmiş ve düzeltme işlemlerinin 18.05.2018 tarihine kadar sonuçlandırılmış olması hali de dahil olmak üzere, 18.05.2018 tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, matrah artırımına esas ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacak.

3.3. Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Artırım:

a) Hizmet erbabına ödenen ücretlerden,

b) Serbest meslek ödemelerinden,

c) Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait hakediş ödemelerinden,

d) Kira ödemelerinden,

e) Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden,

f) Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları ile ilgili olarak vergi artırımında bulunabilecekler. Bu kapsamda artırımda bulunacak olanların gelir veya kurumlar vergisi tevkifatına ilişkin muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine 31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar müracaat etmek suretiyle artırım hükümlerinden yararlanabilmeleri mümkün.

3.4. Katma Değer Vergisinde Artırım:

2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak Kanunda belirtildiği şekilde belirlenecek katma değer vergisini vergi artırımı olarak 31 Ağustos 2018 tarihine kadar beyan eden ve aynı maddede belirtilen süre ve şekilde ödeyen mükellefler nezdinde, söz konusu vergiyi ödedikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacak.

KDV mükellefleri ilgili yıllar içindeki her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri 1 No.lu KDV beyannamelerinin “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarların yıllık toplamı üzerinden;

2013 yılı için.................%3,5,

2014 yılı için.................%3,

2015 yılı için.................%2,5,

2016 yılı için.................%2,

2017 yılı için.................%1,5

oranından az olmamak üzere hesaplanacak KDV’yi, Kanunda öngörüldüğü süre ve şekilde ödemeleri halinde vergi artırımı hükümlerinden faydalanabilecekler.

3.5. Matrah ve Vergi Artırımında Hesaplanan Vergilerin Ödenmesi Şartı:

7143 sayılı Kanun kapsamında artırımda veya beyanda bulunanlar hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarını 30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından 1 Ekim 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar tamamen ödeyebilecekleri gibi talep etmeleri halinde ilk taksiti Kanunun yayımını izleyen dördüncü ay olan Eylül/2018 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte de ödeyebilecekler.

Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ödenecek tutara 6 eşit taksit için öngörülmüş olan (1.045) katsayısı uygulanacak.

Matrah ve vergi artırımında bulunanların bu vergileri, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödememeleri halinde artırım hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Bu takdirde matrah ve vergi artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30 Eylül 2018 tarihi vade tarihi kabul edilerek 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilecek.

Matrah ve vergi artırımında bulunan ancak tahakkuk eden vergileri Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemeyen mükellefler nezdinde yapılacak vergi incelemeleri ve tarhiyat işlemlerinde taksit ödeme süresince işlemeyen süre, tarh zamanaşımı süresinin hesabında işlemeyen süre olarak dikkate alınacak.

3.6. Matrah Artırımından Yararlanamayacak Olan Mükellefler:

Aşağıda belirtilen mükellefler Kanunun matrah artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanamazlar:

(SÜRECEK)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@