01.06.2018, 00:15 253

YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-1

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

Çok geniş bir alanda af niteliğinde düzenlemeler yapan 7143 sayılı Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun ile;

-Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi,

-Dava açma ya da yargı aşamasında olan mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılması,

-İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlerde vergilerin yüzde 50’sinin ve cezaların tamamından vazgeçilmesi,

-Matrah ve vergi artırımı yoluyla geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

-İşletme kayıtlarının fiili duruma uygun hale getirilmesi,

-Varlık barışı gibi geçmişte de uygulamaları yapılan konular düzenleniyor.

1.GENEL BİLGİ:

Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi Kanunda 31/3/2018 tarihi esas alınarak belirlenmiş durumda.

Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31 Temmuz 2018 kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Bu kapsamda:

a) Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 30 Eylül 2018 tarihine kadar,

b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitinin 31 Ağustos 2018 tarihine kadar olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Yeniden yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi durumunda ise feri alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarlarının %90'ının tahsilinden vazgeçilecek. İlk iki taksitin ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında %50 indirim yapılacak.

Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam edilecek.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Matrah artırımlarının 31.08.2018 Cuma günü sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Artırılan matrahlar %20 oranında vergilendirilecek. Ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilecek.

Mükellefler, Yasada belirtilen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılamayacak.

Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksitinin 2018 yılın Eylül ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi zorunlu. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunacak.

2. BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI:

2.1. Yapılandırmaya Konu Alacakların Ait Olduğu İdareler:

Kanunda yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler aşağıdaki gibi belirlenmiş durumda:

a) Maliye Bakanlığı,

b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

c) Belediyeler,

d) Sosyal Güvenlik Kurumu

e) İl Özel İdareleri

f) Belediyeler

g) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)

h) 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Kapsamındaki Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri

ı) TÜRMOB ve bağlı Odalar

i) Türkiye Barolar Birliği

j) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bağlı Odaları

k) Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile bağlı Odaları

2.2. Yapılandırmaya Konu Alacaklar:

Yapılandırmaya konu alacaklar:

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları,

b) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç)

c) 2018 yılına ilişkin olarak 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2018 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

(SÜRECEK)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@