13.09.2013, 00:00 117

YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISI NELER GETİRİYOR ( IV )

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

Gelir vergisinde önemli değişiklikler içeren Yasa Tasarısı 13 Haziran’da Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Gelir Vergisi Kanun Tasarısı üzerindeki Meclis çalışmalarının Ekim ayı içinde başlaması bekleniyor. 

Önceki yazılarımızda ana başlıklar halinde özetlemeye çalıştığımız tasarıda yer alan düzenlemelere bu yazımızda da devam ediyoruz:

29) Mevcut Gelir Vergisi Kanunu’nda bulunan serbest meslek kazanç istisnası, Tasarı’da da aynen korunuyor. Buna göre, müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı, senarist, mucit ve durumları bunlara benzeyenler ile bunların kanuni mirasçılarının, fikir ve sanat eseri niteliği taşıyan;

a) Hat, gravür, minyatür, tezhip, ebru,

b) Resim, heykel, beste, nota halindeki eserler, şiir, kitap, roman ve hikayeler,

c) Bilimsel araştırma ve incelemeler,

ç) Mevcut bir yazılımı değiştiren veya geliştirenler dâhil bilgisayar yazılımları,

d) Makale, araştırma ve inceleme yazıları ile tercüme, yorum, karikatür, fotoğraf, eğitim, kültür ve belgesel nitelikli filmler, video bant, röportaj, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu, yazılı koreografi eserleri,

gazete, dergi, bilgisayar, internet ortamı, radyo, televizyon veya videoda yayınlamak, kitap, CD, resim, disket veya benzeri ortamlarda basmak suretiyle ya da bu eserleri ve patentleri satmak, bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesna kılınıyor. Bu gelirlerin arızi olarak elde edilmesi ve bu eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler de istisna kapsamında bulunuyor.

Yukarıda sayılan istisna gelirlerin, vergi tarifesinin ücretler için geçerli olan dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın iki katını aşması halinde istisna hükmü uygulanmayacak.

Yukarıda sayılan gelirleri elde edenler, söz konusu istisnadan faydalanma durumlarına bakılmaksızın Vergi Usul Kanununa göre defter tutma, belge düzenleme ve bildirimde bulunma ödevlerinden muaf kılınmışlardır.

Yukarıda bahsolunan faaliyet konuları ile iştigal eden mükelleflerden beyanname vermek durumunda olanlar dilerlerse gerçek gider usulü yerine hasılatlarının %25’lik kısmını (götürü) gider olarak dikkate alabilecekler.

30) a) Bina ile arazi, kaynak ve madensuları,  madenler, taş ocakları, kum ve çakıl üretim yerleri, tuzlalar, tuğla ve kiremit harmanları ile bunların bütünleyici parçaları ve eklentileri,

b) Voli mahalleri ve dalyanlar,

c) Taşınmaz olarak tescil edilen haklar,

d) Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaksızın gemi ve gemi payları ile

e) Tam mükellef kurumlara ait olan pay senetlerinin, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasında

- İki tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %40’ı,

- Üç tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %50’si,

- Dört tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %60’ı,

- Beş tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %75’i

gelir vergisinden istisna kılınıyor.

Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul Anonim Şirketinde işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler de gelir vergisinden istisna kılınıyor.

Tam mükellef anonim şirketlerde sahip olunan pay senetlerinin halka arz edilmek suretiyle elden çıkarılmasında;

1) İki tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %60’ı,

2) Üç tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %70’i,

3) Dört tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %80’i,

4) Beş tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %90’ı

gelir vergisinden istisna kılınıyor.

31) Yıllık beyanname ile bildirilen gelir veya kazanç üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi; gerçek kişiler tarafından Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte, kurumlar tarafından ise beyanname verilmesi gereken ayın sonuna kadar ödenecek. 

32) Gerçek kişiler tarafından yıllık beyannamede bildirilen gelir ve kazancın indirime esas tutarının %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gerçek ya da tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının vergi tarifesinin ilk gelir dilimine uygulanan oran ile çarpılmasıyla bulunan tutar, bunların kazançları üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilebilecek. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmayacak.

Halen yürürlükte bulunan Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde, beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebiliyor.

Tasarı ile indirilebilecek tutara asgari ücretin yıllık tutarı aşamama şartı getiriliyor. Ayrıca vergi indirimi, indirim konusu harcama, vergi tarifesinin ilk gelir dilimine uygulanan oran ile (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, bunların kazançları üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirilecek. Bu da yürürlükteki Yasa’yla karşılaştırıldığında, yüksek matrah beyan eden mükelleflerin aleyhine bir durum oluşturmakta.

Halen yürürlükte bulunan Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde indirim konusu harcamaların gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartı bulunurken, Tasarı da bu şart kaldırılıyor. Böylelikle özellikle Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin harcamalarının aileleri tarafından vergi indirimine konu edilebilmesinin önü açılmış oluyor. 

 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:38
İkindi 16:04
Akşam 18:47
Yatsı 20:06

Gelişmelerden Haberdar Olun

@