20.01.2017, 00:04 285

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI GELİYOR

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

Yatırımların teşvik edilmesi ve devlet tarafından desteklenmesi amacıyla 07.09.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren 6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Bakanlar Kurulu’na konuya ilişkin düzenlemeler yapma yetkisi verilmişti.

Bakanlar Kurulu anılan Kanunla kendisine verilen yetki uyarınca yayımladığı 2016/9495 sayılı Karar ile "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin" usul ve esasları ayrıntılı bir şekilde belirledi. 

Bahsolunan Karar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı desteklenmesi amaçlandı. Bu kapsamda Bakanlar Kurulunca yatırımcı kuruluşlara aşağıda belirtilen destekler verilebilecek:

• Gümrük vergisi muafiyeti,

• KDV istisnası,

• KDV iadesi,

• Vergi indirimi veya istisnası,

• Sigorta primi işveren hissesi desteği,

• Gelir vergisi stopajı desteği,

• Nitelikli personel desteği,

• Faiz desteği veya hibe desteği,

• Sermaye katkısı,

• Enerji desteği,

• Kamu alım garantisi,

• Yatırım yeri tahsisi,

• Altyapı desteği,

• Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması.

Uygulamada destek kapsamına giren yatırım konuları Ekonomi Bakanlığı'nca belirlenerek bu konularda yatırımcılar davet edilecek veya kendilerine çağrıda bulunulacak.

Proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmalar davet veya duyuruya istinaden aşağıdaki bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığı'na müracaat edecekler:

a) Kararname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış yatırımcı firma ve proje bilgileri, yatırımın fizibilitesi, etki analizi ve yatırıma sağlanması istenilen destekler ile gerekçeleri,

b) Yatırımcıyı temsil/ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,

c) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ve şahıs şirketleri için imza beyannamesi.

Bakanlık müracaatın değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler için başvurucudan ayrıca talepte bulunabilecek.

Müracaatlar, Bakanlık tarafından 2016/9495 sayılı Karar’ın amacı ve aşağıda sayılan yatırım projesi nitelikleri dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulacak:

Projelerin 2016/9495 sayılı Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması gerekiyor. Zaman içerisinde bu tutarın düşürülmesi bekleniyor. 

Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje veya projeler, Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacak. Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Destek Kararı yayımlanacak. Dolayısıyla yapılan müracaatın kabul edilmesi durumunda 2016/9495 sayılı Karar kapsamında desteklenecek yatırım projesinin yararlanacağı destek unsurları Bakanlar Kurulu’nun Destek Kararı ile belirlenmiş olacak.

Yatırımcı, yatırım ve işletme döneminde yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleşme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını Destek Kararında belirlenen süre boyunca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz etmekle yükümlü olup bu hususlar Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar tarafından da ayrıca takip edilecek.

Destek Kararında uygulama için görevlendirilen kurum ve kuruluşlar, tevdi edilen görevleri belirlenen süre içinde tamamlamakla ve teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip, sorumlu oldukları destek tamamlanıncaya kadar her yılın Ocak ayında yapılan işlemlerin son durumu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'na bildirimde bulunmakla yükümlüler.

Bakanlar Kurulu tarafından Destek Kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenecek.

Yatırımın başlangıç ve bitiş tarihi Destek Kararında belirlenecek. Desteklenecek yatırımların ek süre de dâhil olmak üzere Destek Kararında belirlenen sürede gerçekleştirilmesi esas.

Yatırımın devri, Destek Kararı’nda belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı'nın iznine ve Başbakanlığın onayına tabi. Yatırımcı şirketin, Borsa İstanbul Pay Piyasasında halka arz yöntemi ile paylarını satması hariç olmak üzere, proje kapsamındaki yatırım tamamlanmadan hisselerini devretmesi de Ekonomi Bakanlığı'nın iznine tabi.

Bu kapsamda, yatırımın devrine izin verilmesi halinde, devralan yatırımcı, yatırımın niteliklerini ve taahhütlerini yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna ve muafiyetler ile desteklerin kalan kısmından yararlandırılabilecek.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@