16.03.2018, 00:15 1013

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇOK SAYIDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7099 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la çok sayıda kanunda değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikler özet halinde aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır:

1) Vergi Usul Kanunu'nun 223. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinde yapılan değişiklik ile anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Değişiklik öncesinde noterler de kuruluş aşamasındaki defter tasdiklerinde ticaret sicil müdürlükleri ile birlikte yetkili kılınmıştı. Anılan değişiklikle noterlerin bu yetkisi kaldırılmıştır.

2) Kooperatiflerde kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler harçlardan istisna edilmiştir.

3) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 2. maddesinde yapılan değişiklikle kooperatif ana sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması zorunluluğu getirilmiştir. Değişiklik öncesinde ana sözleşmedeki imzaların noterlerce onaylanması zorunlu idi. Bahsolunan değişiklik ile kooperatiflerin kuruluş aşamasındaki masraflarının azaltılması amaçlanmıştır.

4) Kooperatifi temsile yetkili kılınan kişilerin isimlerinin, imzalarının ve bu yetkiye dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu tarafından ticaret siciline verilmeden önce aranan noter tasdiki şartı kaldırılmıştır.

5) Şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil memurlukları tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim formunun Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve böylece işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

6) Şirket kuruluş işlemlerindeki sürecin kısaltılması amacıyla, şirket kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırılması durumunda oluşturulacak şirket kaydının Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilmeksizin elektronik olarak oluşturulabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

7) Türk Ticaret Kanunu’nun 40’ncı maddesinde yapılan değişiklikle şirket kuruluş işlemlerinde verilecek imza beyanının herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

8) Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılmıştır. Değişiklik neticesinde şirket sözleşmesi yalnızca ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanabilecektir.

9) Şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi zorunluluğu limited şirketler bakımından kaldırılmıştır.

10) Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının “ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilecektir.

Anılan değişiklik ile şirket sözleşmesinin tamamı ile kurucuların imzalarının noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılmıştır.

11) Gümrük işlemleri çerçevesinde alınan tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masraflar için azami sınır uygulamasına geçilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

12) 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 26. maddesinde yapılan değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacak.

Yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşların taleplerine istinaden tapu müdürlüklerince tescili sağlanan işlemler, ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilerek gerçekleştirilebilecek.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@