16.01.2012, 00:00 2245

YASAL DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİ YAPILMAZ İSE NE OLUR..!

Fikret TEPENÇELİK

Fikret TEPENÇELİK

İşletmelerin yasal olarak kullanmak zorunda oldukları ticari defterleri vergi kanunlarımız ve ticaret kanunumuz belirlemiştir. Bunlardan 1. sınıf defter tutmak durumunda olan gerçek kişi işletmeler ile ticaret şirketleri kullanmak zorunda oldukları defterleri kullanmaya başlamadan önce bağlı oldukları vergi dairesinin bölgesinde bulunan bir noter aracılığı ile tasdik yaptırmak zorundadır.

Defterlerimizin tasdik edilmesi 2 aşamada olmaktadır, birincisi açılış tasdiki ikincisi ise kapanış tasdikidir. Kullanmak zorunda olduğumuz defterlerin açılış tasdiklerinin yapılması zorunluluğunu hem vergi kanunlarımız hem de ticaret kanunumuz emretmektedir, fakat kapanış tasdikini sadece ticaret kanunumuz emretmekte, vergi kanunlarımız ise ihtiyari bırakmıştır.

O halde defterlerimizin açılış tasdiklerini her durumda yaptırmak zorundayız. Diğer yandan, Türk Ticaret Kanunu'nun 70-72 inci maddesine göre; “Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar, envanter defterimizi ise mart ayı sonuna kadar notere ibraz ettirilip son kaydın altına noterce (Görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirmek zorundayız.

Diğer taraftan Ticaret kanunumuzda, defteri kebir için ise kapanış tasdiki yaptırılması zorunlu kılınmamıştır.

Kapanış tasdikinin ana amacı, defter sayfalarının boş veya satırlarının aralıklı olup olmadığını denetlemek ve böylece, sonradan eski tarihli kayıt yapılmasının önüne geçmektir.

Yevmiye defterinin kapanış tasdiki ile ilgili olarak uygulamada en çok tereddüt yaratan konu, kapanış tasdikinden sonra defterde herhangi bir işlem veya kayıt yapılıp yapılamayacağıdır. Kapanış tasdiki, faaliyet konusu ticari işlemlerin ve buna ilişkin kayıtların sona erdiğini ifade etmektedir. Ancak kapanış tasdiki, tasdik tarihinden sonra gelen belgelerin (örneğin bir telefon faturasının) deftere işlenmesine veya dönem sonu işlemlerinin yapılmasına veya hesap mutabakatlarına göre hesaplarda düzeltme yapılmasına engel değildir.

Peki Ticaret kanunumuzun emredici hükmüne göre kullanmakta olduğumuz defterleri kapanış tasdiki yaptırmak isek ne olur; ticari defterlerin, Türk Ticaret Kanunu açısından mahkemelerde delil olarak kullanılabilmesi için kanunda belirtilen usullere uygun şekilde tutulması ve açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılması gerekmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, ticari bir alacağımızı sadece faturaya ve muhasebe kayıtlarımıza dayanarak alacak davası açabilir ve bu durumu defter kayıtlarımız ile kanıtlayabiliriz.

Ticari defterlerin kapanış tasdikinin yaptırılması yalnızca sahibi lehine delil teşkil etmesinin yanında kaybolan defterlerin mahkemelerimizden zayi belgesi alınması,  taksirli müflis (kusuru nedeniyle iflas etmiş kişi) sayılamamak ve konkordato taleplerinin kabul edilebilmesi açısından da çok büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle işletmelerin durumlarını değerlendirerek kapanış tasdiki yaptırıp yaptırmayacaklarına karar vermeleri gerekmektedir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-4°
açık
banner303

Gelişmelerden Haberdar Olun

@