10.02.2017, 00:03 435

VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

27.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı ile Kanun ile çeşitli vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı. 

Yapılan değişikliler özet olarak aşağıda açıklanmıştır: 

1. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetlerinin damga vergisi ve harç istisnasından yararlanabilmesine ilişkin "münhasıran yük taşıma işlerini yüklenen firmalar" olmaları gerektiğine ilişkin kanuni düzenleme kaldırılmıştır.

2. Uluslararası yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetlerine ilişkin olarak damga vergisi ve harç istisnası getirilmiştir.

3. Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden vizelerinden harç alınmamasına yönelik düzenleme kaldırılmıştır.

4. Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilmiştir.

5. Belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulamasına yönelik asgari iki yıl elde bulundurma şartı kaldırılmıştır.

6. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin izleyen yıl içerisinde talep edilmesi halinde belge sahibi mükelleflere iade edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

7. KDV Kanunun 29. maddesinin 2. fıkrasında yer aldığı üzere indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden  temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenebilmektedir.

6770 sayılı Kanun ile getirilen hüküm uyarınca.  mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde de nakden iade edilebilecektir.

8. Bakanlar Kuruluna, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75'e kadar indirimli uygulatma ve bu indirim oranını sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırma yetkisi verilmiştir.

9. KVK 32/A-2/b maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu, her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya maddede belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını % 55'i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise% 65'i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar indirimli uygulatmaya yetkili kılınmıştır.

6770 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun İndirimli Kurumlar Vergisi başlıklı 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde değiştirilmiştir. 

10. Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisna düzenlemeleri yapılmıştır.

11. 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ancak Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenler için Kanuni düzenleme yapılmış olup haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yaparak Kanun hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

12. 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi ve sgk prim borçlarının 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır.

Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.

13. Peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih eden ancak ödeme yapamayan vergi ve sgk prim borçluları, yapılandırılan alacakların tamamını Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir. 

Bilindiği üzere yapılandırılan alacak tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde borçlulara, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılmıştı.

14. Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenler, Nisan ayı sonuna kadar ilgili tahsil dairesine başvurarak taksitli ödemeye geçebileceklerdir.

Bu imkandan yararlanan mükelleflerin tercih edilen taksit seçeneğine göre 27/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken taksitleri geç ödeme zammıyla birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri gerekmektedir. 

Taksitli ödeme seçeneğine geçen mükelleflere, yapılandırılan tutar için tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayı uygulanacaktır.

15. 27 Ocak 2017 tarihinden önce yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak mahsup edilecektir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar mükellefe red ve iade edilecektir.

16. 2017/9759 sayılı BKK ile klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan Özel tüketim vergisi 30/04/2017 tarihine kadar % 6,7 den % 0 a düşürülmüştür.

Yine aynı Kararla bazı ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı 30/04/2017 tarihine kadar % 18 den % 8 e düşürülmüştür. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@