15.12.2017, 00:05 555

VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7061 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çok sayıda vergi kanununda değişiklik yapıldı.

Bu değişiklikler özet halinde aşağıda açıklanmıştır:

1. 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları %22 oranında kurumlar vergisine tabi olacak.

2. Kamu alacaklarının yurtdışında bulunan Türk vatandaşları veya yabancı uyruklu kişiler tarafından yurtdışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların katlanacağı giderler için komisyon alabilmelerine olanak sağlanmıştır.

3. Mükelleflerin ödeme emrine itiraz, mal bildiriminde bulunma ve borçlarını ödeme, teminat karşılığı takip süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmıştır.

4. Özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmiştir.

5. Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı %20 'ye yükseltilmiştir

6. Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25'i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15'e düşürülmüştür.

7. Asgari ücretlilerin tarife dilimi değişikliği sonucunda 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında maaşlarının 1.404,06 TL'nin altına düşmesi nedeniyle, ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na geçici bir madde ilave edilmiştir.

Yapılan düzenleme ile bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.404,06 TL'nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.404,06 TL'ye tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmıştır.

8. Bilinen adresler yeniden düzenlenerek işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmıştır. Ayrıca, tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin hususlarda düzenleme yapılmıştır.

9. Mükellefin işyeri adresinde bulunamaması halinde MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresine gidilmesi esası getirilmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yer alan kapıya yapıştırma usulüyle tebligata ilişkin benzer düzenlemeye 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda da yer verilmiştir.

10. Tebliğ evrakının, gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusulanın kapıya yapıştırılmasından sonra tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması halinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması halinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılacağı yönünde yasal düzenleme yapılmıştır.

11. Tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresinde bulunmama hali de eklenmiştir.

12. Süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameler; mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilecektir.

13. Mükelleflerin ikamet adres değişikliğini bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır.

14. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünün tarifesi değiştirilmiştir.

15. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulünün Kanunla değiştirilmesine bağlı olarak mevcut tarifenin 31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için de uygulanmasını sağlamak üzere Kanuna geçici madde eklenmiştir.

16. Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklemek suretiyle takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılında uygulanan birim değerlerin % 50 sini geçmemesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

17. Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, Avrupa Birliği uygulamalarına benzer şekilde bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

18. Cep telefonu abonelerinin yurt dışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yurt dışında bulunan operatör tarafından yurt içindeki operatöre verilen roaming hizmetine ilişkin bedel ile bu bedelin yurt içindeki operatör tarafından aboneye yansıtılması katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

19. İmalat sanayi yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

20. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici maddeyle, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin başta katma değer vergisi olmak üzere, özel iletişim vergisi, damga vergisi, özel tüketim vergisi gibi diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanmak suretiyle idare ve proje yüklenicilerinin maliyetlerinin düşürülerek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu Proje kapsamında yapılacak harcamaların azaltılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

21. Meyveli gazozlar, enerji içecekleri ve meyve suyu özelliği göstermeyen çeşitli içeceklerden de (limonatalar hariç) özel tüketim vergisi alınacaktır.

22. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerine ve bu işlemlerinden doğan kazançlarının kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

23. Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna, bu kazancın %50'si olarak yeniden belirlenmiştir.

24. 6770 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve 2017 yılında yapılan imalat sanayi yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren anılan Kanunun geçici 9 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin 2018 yılında da uygulanacağı belirtilmiştir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
parçalı az bulutlu
banner303
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@