12.08.2016, 02:05 342

VERGİ AFFI YASASI NELER GETİRİYOR ( II )-1

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

3 Ağustos 2016 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ile mükelleflere, geçmişteki uygulamalara benzer af niteliğinde çok önemli imkanlar getiriliyor. Anılan Kanun ile getirilen düzenlemelerin açıklamasına bu yazımızda da devam ediyoruz.
5. Varlık Barışı:
a) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.
b) Vergi Kanunları uyarınca defter tutan mükellefler Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.
c) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve Kanun’un yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu durumda defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak.
d) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31/12/2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlerine kaydedebilecekler. Bu durumda söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.
Türkiye’ye getirilen varlıklar nedeniyle aftan yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında anılan kıymetlere ilişkin olarak hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecek.
6. Matrah ve Vergi Artırımı Uygulaması:
Matrah artırımı ile mükelleflere son beş yıla (2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına) ilişkin olarak kurumlar, gelir, katma değer ve stopaj beyannamelerine yönelik beyan ettikleri matrahları Kanunda belirlenen oran veya tutarlarda artırdıkları takdirde, o dönemlere ilişkin, söz konusu vergiler bakımından herhangi bir incelemeye tabi tutulmama imkanı getiriliyor.
Bu imkandan yararlanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) vergiye esas alınan matrahlarını, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,
- 2011 takvim yılı için %35,
- 2012 takvim yılı için %30,
- 2013 takvim yılı için %25,
- 2014 takvim yılı için %20,
- 2015 takvim yılı için %15
oranından az olmamak üzere artırmaları gerekiyor.
Gelir vergisi mükelleflerinde artırılacak matrahlar, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için;
- 2011 takvim yılı için 9.500 liradan,
- 2012 takvim yılı için 9.890 liradan,
- 2013 takvim yılı için 10.490 liradan,
- 2014 takvim yılı için 11.160 liradan,
- 2015 takvim yılı için 12.650 liradan,
az olamayacak.
Benzer şekilde bilanço esasına göre defler tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için artırılacak matrahlar;
- 2011 takvim yılı için 14.000 liradan,
- 2012 takvim yılı için 14.820 liradan,
- 2013 takvim yılı için 15.740 liradan,
- 2014 takvim yılı için 16.740 liradan,
- 2015 takvim yılı için 18.970 liradan az olamayacak.
Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibarıyla 1/10'undan, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için 1/5'inden, geliri bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için ise işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan az olamayacak. (SÜRECEK)
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@