Sungurlu ile Kırıkkale sınırı yeniden belirlendi

Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili Köyü ile Kırıkkale ili Sulakyurt ilçesine bağlı Alişeyhli Köyü arasında kalan aynı zamanda da iki il arası sınırı belirleyen ilgili kararnamenin iptal edilmesi nedeniyle, söz konusu iki köy arasındaki sınır yeniden belirlendi.

Sungurlu ile Kırıkkale sınırı yeniden belirlendi

Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili Köyü ile Kırıkkale ili Sulakyurt ilçesine bağlı Alişeyhli Köyü arasında kalan aynı zamanda da iki il arası sınırı belirleyen ilgili kararnamenin iptal edilmesi nedeniyle, söz konusu iki köy arasındaki sınır yeniden belirlendi.

06 Aralık 2013 Cuma 00:06
Sungurlu ile Kırıkkale sınırı yeniden belirlendi

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Pehrül Soysal, “Sungurlu’da İnegazili köyü ile Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Alişeyhli köyü arasında kalan aynı zamanda da iki il arası sınırı belirleyen kararnamenin Danıştay 8. Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine, iki il arası sınırı belirlemek amacıyla iki il valiliğince oluşturulan komisyon marifetiyle her iki köy muhtar ve bilirkişileri nezaketinde 23 Ekim 2013 tarihinde mahallinde gerekli inceleme yapılmıştır” dedi.
Ancak İnegazili köyü ile Alişeyhli köyü muhtar ve bilirkişilerinin, valiliklerce önerilen sınır noktalarında mutabakata varamadığını ve belirgin bazı sınır noktalarını da farklı yerlerde gösterdiklerini ifade eden Soysal, komisyon raporu hakkında şu bilgiyi verdi:
“Ortak bir sınır hattı üzerinde anlaşma sağlanamadığı için yapılan inceleme, kroki ile birlikte anlaşmazlık tutanağı düzenlenerek sona erdirilmiştir.
Gerek zemin üzerinde yapılan incelemede, gerekse şimdiye kadar belirlenmiş ve iptal edilmiş hudutnameler üzerinde yapılan incelemelerde; TUİK verilerine göre son üç yılda İnegazili köyünde önemli bir nüfus artışının olduğu, bu artışa bağlı olarak yeni iskan sahalarına ihtiyaç duyulduğu, birimin merkez ve civarında modern bir yapılaşma olduğu, hayvancılık ve tarımın yaygın bir şekilde yapıldığı, civar il ve ilçe merkezlerindeki istihdam sonucu iş gücünden elde edilen girdilerin de köye yönelik yatırımlarla desteklendiğini görüyoruz.
Sonuç olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerde; Kırıkkale ili Sulakyurt ilçesine bağlı Alişeyhli köyü ile ilimiz Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili köyü arasında kalan iki il arası sınırın, ‘1305-4 rakımlı Tokuş tepesinin doruk noktasından başlayıp, 1299, 9 rakımlı Yavaş tepenin doruk noktasına, buradan 1246 rakımlı küp kıran tepesinin doruk noktasına, buradan 1269 rakımlı Sorgun Tepesinin doruk noktasına ve buradan da 1152 rakımlı kum tepesinin doruk noktasına çekilen hat’ olarak, tarafların karşı taraf sınırı içerisinde kalan genel ve özel hakları saklı kalmak şartıyla tespit edilmesi uygun olacağı plan ve bütçe komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” (Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 06.12.2013 00:06