12 Şubat 2014 Çarşamba 23:47
“Beden eğitimi” derslerinin kaldırılmasına tepki çığ gibi
Kuruluş aşamasında olan Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği de, Beden Eğitimi Öğretmenleri Dernekleri Federasyonu’nun yayınladığı tepki içerikli açıklamayı destekledi.

Beden Eğitimi Öğretmenleri Dernekleri Federasyonu’nun yayınladığı açıklama şöyle:

“Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 2013-2014 yarıyıl tatilinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2014 tarih ve 59917357/101.03/390264 sayılı kararı ile bir sürpriz yaparak Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Liselerinden Beden Eğitimi Dersleri kaldırılmıştır.

Benzer bir uygulama 2009-2010 Eğitim Öğretim yılı başında tüm liselerde uygulanmış, öğrencilerden, velilerden ve öğretmenlerden, üniversitelerimizin beden eğitimi bölümlerinden ve de birçok sivil toplum örgütlerinden gelen tepkiler üzerine bir yıl sonra geri çekilmek zorunda kalınmıştır. Ne var ki, bu geri çekilme kademeli olarak yapılmış, 2009-2010 Eğitim öğretim yılında liseye başlayan gençler hiç beden eğitimi dersi almadan mezun olmuşlardır. Çünkü öğrenciler resim, müzik, beden eğitimi derslerinden birini seçmek zorunda bırakılmış ve bu da haftada sadece 1 saatle sınırlandırılmıştı. Bir dönem nesli bir beden eğitimi uygulamalarından mahrum bırakılmıştır.

Aradan geçen 3 yılın sonunda 2012-2013 yılından itibaren liselerde tüm sınıflar 2 saat beden eğitimi dersi alabilme noktasına gelmişken, 4+4+4 sistemi ile önce İlkokullarda beden eğitimi dersleri kaldırılmış, Talim Terbiye Kurulu’nun son kararı ile 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren Meslek Liselerinde beden eğitimi dersi kaldırılarak çocuklarımız beden eğitimi dersinden ve spordan mahrum bırakılıyor.

Tabi, beden eğitimi dersinden mahrum kalan sadece çocuklar değil, onları okutacak olan beden eğitimi öğretmenleri de mağdur edilmiş, okullarından ayrılmak zorunda bırakılmıştır.

Bununla beraber 4+4+4 sisteminin bir başka uygulaması sınıf öğretmenlerine “yan alan” uygulaması altında beden eğitimi, resim, müzik öğretmenliği ve hatta Türkçe öğretmenliği yapma hakkı verilmiş, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki niteliklerine ve atama bekleyen on binlerce beden eğitimi öğretmeninin atama beklentileri boşa çıkarılmıştır.

Değişen her sistemle mağdur olan hep beden eğitimi derslerini alması gereken öğrencilerimiz olmaktadır. Ders çizelgelerinde değişiklik yapılırken üzeri çizilecek ders olarak ilk akla gelen her zaman beden eğitimi dersi olmaktadır. MEB Talim Terbiye Kurulu, meslek liselerinde 2014 2015 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak ders çizelgelerinde de bu durum değişmemiş, beden eğitimi dersi kökten kaldırılmıştır.

İlkokuldan lise son sınıfa kadar beden eğitimi dersi, yaparak, yaşayarak işlenen son derece önemlidir ve dokunulmaması gereken en önemli alandır. Ancak meslek liselerinde beden eğitimi derslerin kaldırılması hepsinden öte ayrı bir sorundur. Meslek liseleri aynı zamanda fabrikadır. Meslek liseleri aynı zamanda işyeridir. Meslek liseleri aynı zamanda hizmet üretim yerleridir. Buradaki öğrenciler aynı zamanda ülkenin üreten ve hizmet veren işçileri gibidir. Haftanın her günü çalışan ve üreten bu öğrencilere haftada 2 saat beden eğitimi dersi ile deşarj olmayı, oynamayı, sportif kültür kazanmayı, sağlığını korumayı, spor yoluyla kendini ifade etmeyi öğrenmekteler. Meslek lisesi öğrencileri toplumun genellikle dar gelirli ailelerinin çocuklarıdır. Ailelerinin bir an önce eve kazanç getirecek bireyler olarak gördükleri öğrenciler bu okullara gitmektedir. Esasen en çok itibar görmesi gereken okulların meslek liseleri olması gerekmez mi?

Bu nedenlerle meslek lisesi öğrencilerinin sosyalleşeceği, spor kültürünü geliştirecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, sağlığını koruyabileceği alanlar çok sınırlıdır, ya da hiç yoktur. Haftada 2 saat de olsa beden eğitimi dersi ile meslek lisesi öğrencileri deşarj oluyor, sosyalleşiyor, kendilerini fiziksel anlamda ifade edebiliyor ki bu ergenlik çağında çok önemlidir. Sportif bilgi ve beceri öğreniyor yani beden eğitimi dersinin hedeflediği tüm kazanımlara erişme olanağı buluyordu. Ayrıca okul spor takımlarına girerek okullarını yarışmalarda temsil eden meslek liseleri en başarılı liselerdir. Okul takımlarına başvuru oranları en yüksek liselerdir. Çünkü bulundukları yer nedeni ile kendilerini gösterebilme, sosyalleşebilme, saygı görebilme ihtiyacını ifade edebilecekleri yer olarak sporu ve sportif mücadeleyi görmektedir.

Şimdi meslek lisesi öğrencilerinin elindeki tek eğlencesi ve oyunu olan beden eğitimi dersini kaldırılması bu çocukları isyankârlığa, sigara ve alkol gibi madde bağımlılığına, kötü alışkanlıklara, internet cafelere, kahvehanelere itecektir.

Sağlık Bakanlığı “obezite ile mücadele” adı altında kaynak ayırıp r para harcarken, madde bağımlılığı ilkokullara kadar inmişken, sporda şiddet her alanda giderek yaygınlaşırken, hastaneler 40 yaşında insanların eklem, bel fıtığı, omurga kayması ve hareketsiz yaşamın tüm rahatsızlıklarını yaşamaya terk edilmişken, spor kültürünün bir türlü yerleştirilemediği, sportif başarının istenilen düzeyde olmadığı ülkemizde çocuklarımızın ve gençlerimizin beden eğitimi ve sporu sağlıklı bir nesil için bedensel gelişimin en az ruhsal gelişim kadar önemli olduğu ne zaman anlaşılacak? Kaldı ki, beden eğitimi dersi içinde fiziksel gelişim olduğu gibi en az onun kadar da ruhsal ve ahlaki gelişim vardır.

Sonuç olarak; Çoklu zeka kuramı içerisinde bütün zeka kuramları ile ilişkisi olan beden eğitimi dersi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitimden başlayarak lise 1 ve 2. sınıfın sonuna kadar zorunlu ortak dersler kapsamında olması gereken bir disiplindir. Hiçbir okul türü bu dersten muaf ve mahrum bırakılamaz. Meslek liseleri ve kısmi olarak sosyal bilimler liselerinde kaldırılan zorunlu 2 saat beden eğitimi dersi tüm sınıflara tekrar konulmalıdır.

Beden Eğitimi Dernekleri Federasyonu olarak ve bu federasyona bağlı dernekler olarak bu işin takipçisi olacağımızı Milli Eğitim Bakanlığımıza duyururuz”
(Hüseyin AŞKIN)
Son Güncelleme: 12.02.2014 23:48