08.07.2013, 00:00 1036

SPONSORLUK HARCAMALARININ VERGİ AVANTAJLARI

Fikret TEPENÇELİK

Fikret TEPENÇELİK

İlimizin ekonomik ve kalkınma ayaklarından biri spor müsabakalarının sosyal yönleri açısından toplumsal katkısı göz ardı edilemez. İş aleminin bu alana katkılarını yönlendirmelerini teşvik etmek amacıyla aşağıdaki açıklamalar yönlendirici olacaktır.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Grevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Grevleri Hakkında Kanun Kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının;

a)Amatör spor dalları için % 100

b)Profesyonel spor dalları için %50 ‘si

kurumlar vergisi/gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi ve kurumlar beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirebileceklerdir.

Ancak  ;

Sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması, sözleşme süreli olması ve sözleşmenin bir örneğinin vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin sponsor olabilmeleri için herhangi bir şekilde vergi ve sigorta borçları da bulunmamalıdır.

Sponsorluk Desteği Nakdi İse; Düzenlenen makbuz veya banka dekontunda “Sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi halinde belge tevsik edici belge olarak kabul edilecektir.

Sponsorluk Desteği Ayni (Mal) ise; Teslimi yapılan değerler için fatura düzenlenmesi; faturada teslimin sponsorluk amacıyla olduğuna dair bir ifade bulunması. Teslimi yapılan değerlerin cinsi,nev’i ve miktarına ilişkin olarak tereddüde mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi gerekir. Faturanın hizmeti alanlar adına düzenlenmiş olunması; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilere imzalatılmış olunması gerekir.

Örneğin; profesyonel spor kulübüne sponsorluk yapan bir kurumlar vergisi mükellefi yaptığı 100 bin TL'lik ödemenin ancak yarısını vergi matrahından düşebilir. Bunun anlamı, (50.000 x 0,20=) 10 bin TL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %10’unu geri almış sayılacaktır.

Aynı mükellef amatör spor kulübüne aynı miktarda ödemede bulunacak ise (100.000 x 0,20=) 20 bin TL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %20’sini geri almış sayılacaktır.

      Sponsorluk Yönetmeliği’ne göre aşağıda belirtilen konularda yapılacak harcamalar sponsorluk harcaması sayılır. 

a) Ulaşım harcamaları,

b) İaşe ve ibate harcamaları,

c) Ödüller ve promosyon ürünleri harcamaları,

d) Reklam ve tanıtım harcamaları,

e) Kırtasiye harcamaları,

f) Sağlık ve sigorta harcamaları,

g) Malzeme, araç ve gereç alımı ile kiralama harcamaları,

h) Tesis kiralama harcamaları,

i) Genel Müdürlükçe uygun görülen organizasyonla ilgili diğer harcamalar.

l) Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri ( Transfer ücretleri hariç)

m) Spor müsabakaları sonucuna göre  sporculara ve spor adamlarına ödenen prim mahiyetinde ödenen ayni ve nakdi ödemeler.

   Spor kulüplerine, sporculara, gençlik ve spor tesisleri ile faaliyetlerine yapılacak harcamalara ilişkin belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tabidir. Genel Müdürlükçe tasdik edilmeyen harcamalar gider olarak kabul edilmez. Genel Müdürlükçe tasdik edilen harcamalara ilişkin belgelerin birer örneği, harcamalarda bulunan mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilir.          

Genel ahlaka adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici faaliyette bulunanlar, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar, hileli iflas ettiğine karar verilenler, sponsorluk yapan ancak taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenler, vergi ve SSK prim borcu olanlar sponsorluk yapamazlar.

 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@