27.09.2013, 00:00 136

ŞİRKETLERİN WEB SAYFASI OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ SON HATIRLATMALAR

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

Şirketlerce kurulacak internet sitelerine ilişkin düzenlemelere ise Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesinde yer verildi. Buna göre:

a) Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunda.

b) İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, Kanunda belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulmak zorunda. 

c) İnternet sitesi açma yükümlülüğü 1 Ekim 2013 tarihine kadar gerçekleştirilmek zorunda. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek durumunda.

Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ise 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

AB müktesebatında öngörülen kriterlere paralel olarak hazırlanan  Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2013 yılından itibaren denetime tabi olacak şirketler için genel kriterler aşağıdaki gibi belirlendi:

Bilanço aktif toplamı: 150 milyon TL

Net satış hasılatı: 200 milyon TL

Çalışan sayısı: 500 çalışan

Bir şirketin bağımsız denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde, varsa şirketin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri birlikte dikkate alınacak. Bağımsız denetime tabi olmak için yukarıda belirtilen 3 kriterden ikisinin sınırlarının iki yıl üst üste aşılması gerekiyor.

Yukarıda belirtilen genel kriterlere bakılmaksızın,  Karara ekli listelerde belirtilen özel alanlarda faaliyet gösteren şirketler de bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Bunlar; Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, varlık kiralama şirketleri, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, veri depolama kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, değerleme kuruluşları, sermaye piyasası araçları bir borsada ve / veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden bankalar, derecelendirme kuruluşları, finansal holding şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri, finansal holding şirketleri, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ve Karar’da belirtilen diğer şirketlerdir.

Bağımsız denetime tabi olan şirketler münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacaklardır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile de sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmelik hükümlerine göre şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) firmalardan destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebileceklerdir. Yönetmelikte, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı firmalar (MTHS)’ler, şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır.

Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) numarası altında tescil edilecektir.

İnternet sitesinin açılması ile birlikte aşağıdaki içerikler internet sitesinde sürekli olarak yayımlanmak zorunda:

1) Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları.

2) Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından  belirlenen gerçek  kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı.

3) Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi.

Yukarıda belirtilen içeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanacaktır.

İnternet sitesinde yayımlanması gereken diğer hususlar Yönetmelikte oldukça ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olup anılan Yönetmelik hükümlerinin şirketlerce detaylı bir şekilde incelenmesi yerinde olacaktır.

Yönetmelik hükümlerine göre internet sitesinde yayımlanan içeriğin, ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik olarak arşivlenmesi zorunludur.

 

 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner443
banner255
banner133
13°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 27 Ocak 2021
İmsak 06:20
Güneş 07:47
Öğle 12:58
İkindi 15:34
Akşam 17:58
Yatsı 19:21

Gelişmelerden Haberdar Olun

@