05.12.2011, 00:00 397

ŞİRKETLERİ BİRLEŞTİRMENİN AVANTAJLARI

Fikret TEPENÇELİK

Fikret TEPENÇELİK

Yeni Ticaret kanunumuzun şirketler üzerine değişik yükümlülükler getirdiğine ilişkin daha önce bir çok yazı yazdık. Bir kez daha, ana hatları ile neler olduğuna bir bakalım;

•Her şirket yeminli mali müşavir, S.M.mali müşavir veya bağımsız denetçi ünvanında olan bir meslek mensubu ile denetim sözleşmesi yapacaktır.

•Yasal defterle Uluslar Arası Muhasebe Standartları/Kobi muhasebe standartları usulüne göre tutulması zorunluluğu gelmiştir.

•Ortakların şirketten para almaları ve vermeleri yasaklanmıştır.

•Stok tespitlerinin ve ticari kayıtlarının denetçi tarafından denetlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

•Her yıl genel kurul yapılması kaçınılmaz olmuştur.

•Web sitesinde şirket mali bilgilerinin kullanıcılara sunulması, daha açık bir kayıt zorunluluğu doğmuştur.

•Ve Anonim-limited şirketler için getirilmiş farklı yükümlülükler söz konusudur.

Görüldüğü gibi, gerek kayıt dışılığın engellenmesi, gerekse Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde getirilen bu yeni düzenlemeler şirketleri daha kurumsal bir yapı içerisinde çalışma koşullarına itmekte ve beraberinde bazı mali yükler de getirmektedir.

Şu anda, ticaret siciline kayıtlı, gayrifaal olan, ortaklık yapısı bozulmuş münfesih bulunan birçok şirketin yanında, kimi işletme sahiplerinin değişik nedenlerden dolayı kurmuş olduğu birden fazla şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin yukarıda belirttiğimiz yeni Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda mali ve şekli yükümlülükleri söz konusu olacaktır. Dolayısıyla gereksiz konumuna düşen şirketlerin tasfiyesi işlemine başlanacaktır. Ancak bilindiği gibi tasfiye işlemleri en az 1 yıllık bir süreci içermektedir. Peki bu türden şirketlerden kurtulmak için başka yapacak bir şey yok mu ?

Tabi ki var, Kurumlar Vergisi ve Türk Ticaret Kanunumuza göre şirketlerimizi birleştirme hakkı tanınmıştır. Üstelik bu hükümler doğrultusunda yapılan birleşmeler her türlü vergi ve harçtan muaf tutulmuştur. Biraz açacak olursak, aynı neviden iki şirket birleşme yapabilir, bir şirket başka bir şirkete devir edilebilir. Bu iki halde de şirketler adına, ne kurumlar vergisi, ne katma değer vergisi, nede tapu veya trafik tescil harçları ortaya çıkmayacaktır, tüm vergi ve harçlardan muaf tutulacaklardır.

B u işlemleri gerçekleştirmek için biraz acele edelim çünkü, Yeni Türk Ticaret Kanunumuzun bir bölümü 2012 yılının 7. Ayında, bir bölümü ise 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe gireceği dikkate alınır ise bu günlerden bir yol haritası çizilerek, şirketlerin birleşmesi veya devir edilmesi ile ilgili yasalarımızın yukarıda bize tanıdığı haklardan yararlanarak gerekli birleşme ve devirlerin yapılması işletme sahiplerini bir çok yükten kurtaracaktır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-4°
açık
banner303

Gelişmelerden Haberdar Olun

@