29.03.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile sanayi işletmelerine yönelik bir avantaj daha getirildi.
Bu tebliğe göre; Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini sahip olan sanayi işletmelerince sadece imalat sanayinde kullanılmak ve sanayi sicil belgesinde yazılı üretin konusu için alınan makine, teçhizat ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan sabit varlıkların finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmuşlardır.
Bu sabit varlıkların neler olduğunu ve istisna kapsamına hangi varlıkların girdiğini tebliğ şöyle açıklamış; İstisnadan yararlanabilmek için, makine ve teçhizatın sadece imalat ve üretim işlerinde kullanılabilecek mahiyette olması gerekmektedir. Bu kapsamda imalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları vb. makine ve teçhizat kapsamına dahil edilmediğinden istisnadan yararlanamayacaklardır.
Örneğin, makine imalatı alanında faaliyet gösteren bir sanayi işletmesinin imalat konusu ile doğrudan ilgisi bulunan ve işletmenin imalat bölümünde kullanılmak üzere alınan torna makinesinin finansmanı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılabilecek; ancak, aynı işletmede kullanılmak üzere ısınma sistemine ilişkin alınan kalorifer tesisatının finansmanı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılamayacaktır.
Bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadığı için parçalar halinde alınan ve işletmede kurulumu ve montajı gerçekleştirilen makine ve teçhizat dolayısıyla kullanılan kredilerde istisna kapsamına alınmıştır.
Diğer taraftan, sanayi işletmesinin faaliyet konusu bakımından imalat ve üretim işlerinin tamamlanması için ayrılmaz nitelikte bulunan, imalatla ve üretimle doğrudan ilgisi olan ve 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre ilgili odalar tarafından tescil edilen iş makineleri dolayısıyla kullanılan krediler istisna kapsamında yer almaktadır.
Örneğin, madencilik alanında faaliyette bulunan bir işletmenin madencilik faaliyetiyle doğrudan ilgisi bulunan ve ilgili oda tarafından tescil edilen iş makinesi mahiyetindeki taşıt alımı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılabilecek; ancak, aynı işletme tarafından çıkarılan madenin taşınmasında kullanılan trafik tescilli ve plakalı kamyonun alımına ilişkin kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılamayacaktır.
İstisnadan yararlanacak işletmeler sanayi sicil belgesini sahip olan gerçek kişi işletmeler ile tüzel kişi (sermaye şirketi) olan tüm sanayi işletmeleridir.
Bahse konu istisna uygulaması 29.03.2016 tarihi ve sonrası alınan makine ve techizat için kullanılacak krediler için geçerli olacaktır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol