04.04.2011, 00:00 77

ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN VERGİ AVANTAJI VAR MI ?

Fikret TEPENÇELİK

Fikret TEPENÇELİK

Son yıllarda gelecek yıllarını garanti altına almaya çalışan bir çok kişi bireysel/şahıs sigortalarına yönelmektedir. Bu talep ister istemez bazı avantajları da beraberinde getirmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarının dışında özel sigorta şirketleri de hayat, ölüm, kaza, hastalık, işsizlik, sakatlık gibi sigorta hizmeti vermektedirler. Bir yandan sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birine prim veya aidat ödeyen kişiler ek olarak özel sigorta yaptırabilmektedirler.

1-VERGİ MÜKELLEFLERİNİN ŞAHIS SİGORTA PRPİMLERİ

Gelir Vergisi Kanunu’nun 01,01,1986 tarihinden geçerli olmak üzere, ”mükellefin şahsına, eşine ve çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin, Sigortanın Türkiye’de kurulu ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde aktedilmiş olması ve yıllık gelir vergisi matrahının % 5’i (Bireysel emeklilik sisteminde % 10’u) tutarını, yine asgari ücretin yıllık tutarını da aşmaması şartıyla gelir vergisi matrahından indirebilirler.

2.İŞÇİLERİN ÖDEDİKLERİ ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

Çalışan işçiler, şahsına, eşine ve çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin, Sigortanın Türkiye’de kurulu ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde aktedilmiş olması ve ödendiği aydaki bürüt ücretin % 5’i (Bireysel emeklilik sisteminde % 10’u) tutarını, yine asgari ücretin yıllık tutarını da aşmaması şartıyla vergi matrahından indirebilirler.

Ayrıca ödenen özel sigorta priminin ödendiğinin fatura veya makbuzla belgelendirilmesi gerekecektir.

3-İŞÇİLERİN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVERENLERCE KARŞILANMASI

147 No’lu GVK Genel Tebliğinde ise, sigorta priminin sigorta şirketine  hizmet erbabı tarafından doğrudan doğruya ödenmeyip işverenler aracı kullanılmak suretiyle ödenmesi halinde ödenen sigorta priminin  işverenlerce ücretlinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirilebileceği, ancak  sigorta sözleşmesinin bir örneğinin  işverende bulunması, her bir işçi için ayrı bir ödeme belgesi aranmayacağı şeklinde bir açıklama yapılmıştır.

Ayrıca sigorta priminin birkaç aylık veya yıllık dönemler itibariyle peşin ödenmesi halinde, yapılan ödemenin aylık tutarı hesap edilerek, her aya isabet eden kısım aylık sigorta işçi prim tutarını aşmamak şartıyla matrahın tespitinde indirilebilecektir.

Sigorta priminin işverenlerce doğrudan ödenmesi halinde ödenen tutarın kazancın tespitinde gider yazılıp yazılmayacağı hususunda, Sigorta primlerinin işverenler tarafından karşılanması halinde yapılan bu ödemeler personele sağlanan bir menfaat niteliği taşıdığı için ücret sayılmakta, gerekli yasal kesintiler ( sigorta primi, gelir vergisi) yapıldıktan sonra işveren tarafından gider yazılması gerekmektedir.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-4°
açık
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@