10.03.2018, 00:15 224

REFORM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN KDV KANUN TASARISI MECLİSE SEVK EDİLDİ-2

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

8. Zamanında Yapılmayan İadeler İçin Devlet Mükelleflere Faiz Ödeyecek:

Tasarı’ya göre iadesi gereken KDV’nin, iadeye ilişkin tamamlanması gereken tüm bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde vergi idaresi tarafından mükellefe iade edilmesi gerekiyor. Bu süre içinde iade yapılamazsa, üç aylık sürenin sonundan itibaren tecil faizi oranında hesaplanacak faiz, KDV iadesi ile birlikte mükellefe ödenecek.

9. Geç Gelen Faturaların KDV'lerinin İndirimine İmkan Sağlanıyor:

Tasarıya göre, KDV indirimi hakkı, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını takip eden yılın sonuna kadar kullanılabilecek.

10. Ticari Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Tespit Edilenler ile Mesleki Kazancı Serbest Meslek Kazanç Defterine Göre Tespit Edilenler Dilerlerse Hasılat Esasına Göre Vergilendirilebilecekler:

Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanların talep etmesi halinde; vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dahil) bedel üzerinden %18 oranını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesaplanan katma değer vergisi, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan edilip ödenebilecek.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının tespitinde, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisi işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi ise gelir olarak dikkate alınacak.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacaklar.

11. Değersiz Alacaklara İlişkin KDV İndirim Konusu Yapılabilecek:

Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecek.

12. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler de KDV İade Raporu Düzenleyebilecekler:

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa eklenmesi öngörülen 8/A maddesi ile Maliye Bakanlığına, serbest muhasebeci mali müşavirlere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirme yetkisi veriliyor. Ayrıca Bakanlık bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınıyor.

Halihazırda KDV iade raporu düzenleme yetkisi 3568 sayılı Kanunla yalnızca Yeminli Mali Müşavirlere verilmiş durumda.

13. Maliye Bakanlığı Küçük Esnafın KDV Ödemesini Erteleyebilecek:

Vergi Usul Kanunu uyarınca “işletme hesabına” göre defter tutan küçük işletmeler için KDV ödeme süresi, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığı’nın yetkisiyle uzatılabilecek.

14. Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınıyor. Böylelikle anılan kapsamda verilen hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV'nin indirimine, indirim yoluyla telafi edilememesi durumunda ise iadesine imkan sağlanıyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@