09.03.2018, 00:26 287

REFORM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN KDV KANUN TASARISI MECLİSE SEVK EDİLDİ-1

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda reform niteliğinde değişiklikler içeren Kanun Tasarısı 27.02.2018 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarı ile KDV sistemimizde aşağıdaki değişikliklerin yapılması öngörülüyor:

1. Mükellefler Devreden KDV'yi İade Alabilecekler:

Tasarı’ya göre, bir vergilendirme döneminde oluşan ve on iki ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV, bu süreyi izleyen altı ay içerisinde talep edilmesi şartıyla mükellefe iade edilecek. İadenin usul ve esaslarına belirlemeye yönelik olarak Maliye Bakanlığı'na oldukça geniş yetkiler tanınıyor.

Yine anılan Kanun tasarısında 31.12.2018 tarihi itibarıyla mükelleflerin devreden KDV tutarlarının ayrı hesaplarda izleneceği, bu KDV'nin sonraki döneme devretmeyeceği, bu tutarların Maliye Bakanlığı tarafından bütçe imkânları da dikkate alınarak sektörlere, işletme büyüklüklerine, devreden KDV’nin kaynağına göre kısmen veya tamamen iade edilebileceği veya Bakanlığın bu tutarların diğer vergi borçlarına mahsup edilmesine veya gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazdırılmasına yetkili olacağı belirtilmiş.

Mükelleflerin devletten iade alabilecekleri KDV devir stoklarının yaklaşık 150 milyar TL (40 milyar ABD Doları) civarında olduğu tahmin ediliyor.

2. Grup Şirketlerinde KDV Beyannameleri Birleştirilerek Verilebilecek:

Maliye Bakanlığı, kurumlar vergisi mükelleflerinin talebi üzerine, katma değer vergisi beyanlarının birleştirilmesine ilişkin olarak, en az %50 oranında ortağı olduğu diğer kurumlar vergisi mükellefleriyle birlikte, talepte bulunan kurum nezdinde grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeye, kapsama dahil olacak mükellefleri sektörler, işletme büyüklükleri, iş hacimleri, doğrudan veya dolaylı ortaklık durumu ve diğer vergilerden dolayı mükellef olup olmadıklarına göre tespit etmeye yetkilendiriliyor. Böylelikle grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmek suretiyle KDV ödemesi çıkan şirketler, KDV'si devreden şirketlerin devreden KDV'lerini kendi ödemelerinden mahsup edebilecekler.

Grup katma değer vergisi mükellefiyetinde verginin ödenmesinden, gruba dahil olanların tamamı müteselsilen sorumlu olacaklar.

3.Gümrüksüz Satış Mağazalarına Ülke İçinden Yapılan Mal Teslimleri İhracat Kapsamına Alınıyor:

Free Shop veya Duty Free olarak isimlendirilen ve Gümrük Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına ülke içinden yapılacak mal teslimleri de ihracat kapsamına alınıyor. Böylelikle bahsolunan mağazalara ülke içinden yapılacak mal satışları KDV ve ÖTV'den istisna ediliyor. Bu değişiklik gümrüksüz satış mağazalarının ülke içi alımları nedeniyle KDV ve ÖTV'den kaynaklı maliyetlerini düşüreceği gibi ülke içinden satış yapacak firmalara da yüklendikleri KDV'yi iade alma olanağı sağlıyor.

4. Arsa Karşılığı Konut ve İş Yeri Teslimleri KDV'ye Tabi Kılınıyor:

Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV mükellefiyeti bulunmayan arsa sahiplerine müteahhitlerce yapılan konut ve iş yeri teslimleri Maliye Bakanlığı'nın düzenlemeleri uyarınca KDV'ye tabi idi. Ancak bu konudaki yargı kararları anılan nitelikteki teslimlerin KDV'ye tabi olmadığı yönünde idi. KDV Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklik ile arsa karşılığı inşaat işlerinde, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine yapılacak konut veya işyeri teslimleri KDV'ye tabi kılınıyor. KDV'nin hesabında ise verginin matrahı, arsa sahibe teslim edilecek konut veya işyerlerinin maliyetine toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave edilmek suretiyle belirlenecek. Burada arsa sahibine yapılacak olan tek bir konut veya iş yeri teslimini perakende teslim, birden fazla konut veya iş yeri teslimini ise toptan teslim olarak yorumlamak doğru olacaktır kanaatindeyiz.

5. Mükellefler Kamuya Yapacakları Okul, Sağlık Tesisi, Öğrenci Yurdu, Çocuk Yuvası Gibi Bağışlar Nedeniyle KDV Ödemeyecekler:

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna ediliyor.

6. Sağlık Kuruluşlarınca Yabancı Uyruklu Kişilere Verilecek Sağlık Hizmetleri KDV'den İstisna Ediliyor:

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri KDV'den istisna ediliyor.

7. Teknoparklarda Ar-Ge Faaliyetinde Bulunan Mükellefler Bu Faaliyetlerinin İcrasında Kullanacakları Makine ve Teçhizatları KDV Ödemeden Alabilecekler:

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri KDV'den istisna ediliyor.

tasarısı ile teknoparklarda geliştirilen oyunların teslimi de KDV'ye tabi olmayacak. Ayrıca Teknopark'ta faaliyette bulunan mükelleflerin KDV'den istisna işlemlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV'nin de indirimine izin veriliyor. (SÜRECEK)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@