Fikret TEPENÇELİK
Fikret TEPENÇELİK
Yazarın Makaleleri
FATURALARIMIZI NASIL ÖDEYECEĞİZ?
İşletmelerimiz alış ve satışlarında düzenledikleri veya aldıkları faturaların arka planında ne tür yasal yükümlülüklerinin olduğunu bilmediklerinden çoğu zaman tahsilat ve ödemelerinde yanlış veya eksik işlemler yapmaktadırlar. Bu...
FATURALARI BİTEN İŞLETMELER DİKKAT..
Yeni Ticaret Kanunumuz beraberinde bir çok yenilikler getirdi, bunlardan bir kısmı uygulanabilirliği tartışılan konular, bir kısmı ise yıllardır beklediğimiz konuları içermektedir. İşletmelerimizi doğrudan ilgilendiren, ek mali külfetler...
KİRA GELİRİ ELDE EDENLER BEYANNAME VERECEK
Neler kira Geliri Kira geliri deyince aklımıza işyeri yada konutlardan elde edilen gelirler gelir, halbuki; Arazi, gayri maddi haklar, motorlu taşıtların kiraya verilmesinden elde gelirler de Gayri Menkul Sermaye iradı  yani kira geliri olarak...
OCAK AYI HASSASİYETİ-GEÇ GELEN FATURALAR
Bilindiği üzere İşletmeler, katma değer vergisi kapsamındaki mal teslimleri veya hizmetleri  nedeniyle ortaya çıkan KDV den (satış KDV'lerinden) işle ilgili mal veya hizmet alışları nedeniyle yüklendikleri KDV yi (alış KDV lerini)...
YASAL DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİ YAPILMAZ İSE NE OLUR..!
İşletmelerin yasal olarak kullanmak zorunda oldukları ticari defterleri vergi kanunlarımız ve ticaret kanunumuz belirlemiştir. Bunlardan 1. sınıf defter tutmak durumunda olan gerçek kişi işletmeler ile ticaret şirketleri kullanmak zorunda oldukları...
GIDA BANKACILIĞI, İŞLETMELERE NELER SAĞLIYOR
2003 Yılında getirilen bir yasal düzenleme ile dernek veya vakıf türündeki iktisadi teşekküllere 'gıda bankacılığı” kapsamında faaliyet gösterme olanağı getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeden sonra hemen her ilde 'gıda bankacılığı”...
ŞİRKETLERİ BİRLEŞTİRMENİN AVANTAJLARI
Yeni Ticaret kanunumuzun şirketler üzerine değişik yükümlülükler getirdiğine ilişkin daha önce bir çok yazı yazdık. Bir kez daha, ana hatları ile neler olduğuna bir bakalım; •Her şirket yeminli mali müşavir, S.M.mali müşavir veya bağımsız...
OKA (ORTA KARADENİZ BÖLGESİ KALKINMA AJANSI) MALİ DESTEKLERİ
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 2 hibe destek programına başvuru süresi 26 Aralık'da biteceğinden bu desteklerden yararlanacak işletmelerin proje hazırlamaları için acele etmeleri gerekmektedir....
SİGORTA PRİM BORCU OLANLARA KÖTÜ HABER
Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile kamu alacaklarının tahsili için ciddi uygulamalar getirildiğini biliyoruz, bilindiği gibi daha önceden çıkartılan yasa ile Sigorta ve vergi borcu olan işletmelerin mevduat hesaplarına haciz konulabiliyor...
DEPREM YARDIMLARININ VERGİSEL YÜZÜ
Ülkemizin deprem kuşağında olması nedeni ile sık aralıklarla depremler meydana gelmekte, can ve mal kayıpları ortaya çıkmaktadır. Birçoğumuz felaketle karşılaşan bölgelere ayni veya nakdi yardımlarımızı anında seferber etmekteyiz. Bakalım,...
YENİ TİCARET KANUNUNDA ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU
01.07.2012 tarihinden itibaren Anonim şirketleri yeni Ticaret Kanunu Hükümlerine göre hazırlanıp, kurulması gerekiyor. Kuruluşta alıştığımız ve şu anda uygulanan kimi düzenlemelerin yerine daha farklı, şirketlerin kurumsal yapılarına uygun...
JEEP’LERİN KDV’Sİ NE AVANTAJ SAĞLAR?
İhtiyaçlarımızın sınırsız olması nedeniyle, taleplerimiz de zevklerimize göre değişmektedir. Ancak şu ekonomik sıkıntıları çektiğimiz son yıllarda, sınırsız ihtiyaçlarımız ve zevklerimiz olgularına bir de ekonomik fayda tercihleri...
KONSİNYE MALLAR NASIL GÖNDERİLİR?
Geçenlerde bir okurum ile yaptığım görüşmede; Sattığı malların kimilerinden ilçelerdeki bazı satıcılara ( bayii, komisyoncu vs..) gönderdiğini, ancak bu malları göndermiş olduğu kişilere satmadığını, onlara satması amacıyla gönderdiğini...
EV SATANLARA VERGİ GELİYOR…
Vergi idareleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine geçerek bir takvim yılı içinde 2 veya daha fazla konut- işyeri gibi gayrimenkul alıp satan kişilerin bu faaliyetlerini devamlılık unsurunu göz önüne alarak ticari faaliyet kapsamına...
ŞİRKETİMİZE BORÇ VERMEK-ALMAK ARTIK YASAK
Yeni hazırlanıp 2012-2013 yıl aralığında yürürlüğe girecek olan yeni Ticaret Kanunu sermaye şirketlerine bir çok yükümlülük getirmektedir. Bu yükümlülüklerin bir kısmına değinmeden önce kanunun uygulama tarihlerine bir bakalım; Her...
SATILAN MAL GERİ ALINIR...
Amerika'nın büyük şirketlerinden bir tanesinin satış müdürü, Türkiye'de yapmış olduğu incelemelerden sonra, ülkesine döndüğünde izlenimleri arasında çarpıcı bir hususa değinmiş; Türkiye'de birçok satış mağazasında...
BELGESİZ MAL BULUNDURMAK…
Katma Değer Vergisi Kanununa göre belgesiz mal veya hizmet alımları nedeni ile kayba uğratılan Katma Değer Vergisinin söz konusu belgesiz malı bulunduran veya hizmeti satın alan mükelleften aranacağı hüküm altına alınmıştır. Bu fıkra...
YURT DIŞI ŞÜPHELİ ALACAKLARDAKİ VERGİ AVANTAJI
Günümüzde bir çok firma büyüme eğilimine hız kazandırmak amacıyla yurt dışı satışlarına önem vermeye başlamıştır. Ayrıca globalleşen ticaret ivmesini yakalamak için ihracat artık olmazsa olmaz unsurlar içinde yer almıştır. Bununla...
BİNEK OTOSU NEDİR?
Doğal olarak yazımın başlığı okuyucuları şaşırtacaktır. Ancak taşıt alımı yapan işletmelerin katma değer vergisi ve vergi avantajı açısından değerlendirirken, aldıkları taşıtın ticari bir araç mı yoksa binek otosu mu olduğu...
İŞLETMELERİN ÖĞRENCİLERE BURS VERMESİ
Manevi değerleri yüksek bir toplum olmamızdan kaynaklanan bir iç güdü ile bağış ve yardıma karşı hemen hepimizin bir olumlu duyarlılığı vardır.  Ülke veya bulunduğumuz çevre geleceği düşünülerek yapılan yardımlar, yoksul insanlara...
KATMA DEĞER VERGİSİ BELGE ÜZERİNE AYRICA YAZILMALI MIDIR?
Çelişkiye düşmek veya yapılan işin eksik yada yanlış olması günlük hayatımızda yaptığımız unsurlardır. Ancak birçok böylesine olumsuz eylemin geri dönüşü mümkün iken VERGİ yasalarımızda maalesef geri dönüş yoktur. Yaptığımız...
18-29 YAŞINDA OLANLARA SİGORTA PRİM İNDİRİMİ
Torba yasa ile getirilen bu düzenleme ile 18-29 yaş aralığında olan kişilerin işe alınması halinde işverene sağlanan sigorta prim desteği nasıl çalışacak bir bakalım; 3 1/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli...
PROFORMA FATURA VE YASAL DURUMU
Ticari hayatın oldukça çeşitlendiği günümüz piyasalarında birçok satış yöntemleriyle karşılaşılabilmektedir. Müşterileri için iyi bir hizmet sunmak yanında onların anlayabileceği şekillerde ve şartlarda anlaşma yapılabilmesi için...
MİSAFİR AĞIRLAMA HARCAMALARIMIZ GİDER OLUR MU?
Ekonomik gelişmelere paralel olarak değişen ticaretin pazarlama teknikleri arasında, artık, gerek müşterilere, gerekse bayii statüsünde olan işletmelere zaman zaman, seyahatler, yemekler veya değişik hediyeler sunulmaktadır. İşletmelerin yapmış...
ANONİM ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN VERGİ BORÇLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
Türk Vergi sisteminde kanuni temsilci; mükellef veya sorumluların vergi ile ilgili ödevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek konusunda vergi kanunları ile yükümlü kılınan kişidir şeklinde tanımlamıştır. Kanuni temsilci, adından da...
TORBA YASADAN BİR MÜJDE DAHA
Geçmişte sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen ve kullanan işletmeler bu hususun tespitinin yapıldığı an kara listeye alınmakta idi, başka bir adı ile “kod” a girmekteydiler. Üstelik bu kara listeye alınan...
ÖDEDİĞİMİZ TAZMİNATLARI GİDER OLARAK YAZABİLİR MİYİZ ?
İşletmeler normal ticari faaliyetlerini sürdürürken, işleri ile ilgili çeşitli nedenlerle tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Bir ihaleye iştirak eden ve ihale makamına teminat yatıran işletmenin şartlara uygun hareket etmemesi halinde teminata...
ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN VERGİ AVANTAJI VAR MI ?
Son yıllarda gelecek yıllarını garanti altına almaya çalışan bir çok kişi bireysel/şahıs sigortalarına yönelmektedir. Bu talep ister istemez bazı avantajları da beraberinde getirmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarının dışında özel sigorta...
LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER NEDEN DEĞİŞTİRİLEMEZ...!
Bilindiği gibi,limited şirketler hakkındaki yaygın izlenim ,bu şirketlerin formalitelerden uzak ve kolay yönetilen ortaklıklar olduğu yönündedir.Başka nedenlerin yanı sıra birazda bu izlenimler nedeniyle son yıllarda kurulan limited şirket...
APARTMAN YÖNETİCİLİĞİNDE VERGİ-SGK SORUNLARI
Artık apartmanlar günümüzün vazgeçilmez ortak mekanları haline gelmiştir. Apartmanlar yönetimi Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerince kendi aralarında veya dışarıdan seçilecek yönetim kurulu tarafından idare edilir. Kat malikleri adına,...