Fikret TEPENÇELİK
Fikret TEPENÇELİK
Yazarın Makaleleri
GİDER PUSULASI HANGİ DURUMDA KULLANILMALIDIR?
Artık ' BEN GÖTÜRÜYÜM, FATURA VEREMİYORUM” ifadesi tarih oldu. Birçok işletme sahibi gerçekte yaptırmış olduğu iş karşılığı ödediği bedeller için gider pusulası düzenlemekte idi. Sebebi ise ödeme yaptığı kişinin, vergi...
YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIN GELİRLERİ
Son yıllarda dünyada yaşanan sermaye, işgücü ve teknolojinin ülkeler arasındaki hareketliliği globalleşme adı verilen olguyu gündeme getirmiştir.Bu globalleşmeden ülkemiz 1960'lı yıllarda bir çok Avrupa ülkesine iş gücü göndermeyle...
ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERİ BEKLEYEN TEHLİKE
Son yıllarda, kimi alanlarda sürekli ya da kısmi dönemlerde bazı bilgi veya işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle belli bir bilgi birikimine ya da ihtisasa sahip olan kişilere başvurulmak suretiyle bu işlemler gerçekleştirilmektedir. Mesela,...
ŞİRKET YÖNETİCİSİ OLANLARA GELEN SORUMLULUK
Geçtiğimiz yıllarda değiştirilen 'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” da öne çıkan ve Vergi Yasalarımız şirket müdür ve yöneticilerine çok ağır sorumlular...
ŞİRKETİMİZ ANONİM İSE, AVANTAJI ÇOK
Önceden gerek kuruluşta en az 5 ortak şartı olması, kuruluş işlemlerinin nispeten yoğunluğu ve her yıl genel kurul yapmak zorunlulukları nedenleri ile anonim şirket iş dünyası tarafından tercih edilmemekte, daha çok limited şirket şeklinde...
YURT DIŞI ŞİRKETLERDEKİ HİSSEMİZİ SATARSAK VERGİ ÖDEYECEK MİYİZ?..
Geçen hafta yazımızda, yurt içindeki işletmelerimizin yurt dışındaki şirketlere ortak olmaları durumunda, sermaye paylarının ve elde ettikleri kazançların ülkeler arasındaki para transferi  ile elde edilen kazancın ülkemizdeki vergi...
YURT DIŞI ŞİRKETLERE ORTAK OLMAK VE TÜRKİYE’YE PARA TRANSFERİ
Dünya ticaretine yüzü dönük olan iş adamlarımız son yıllarda yoğun olarak yurt dışında kurulu olan veya kurulacak şirketlere iştirak etmek suretiyle, dünya pazarına açılmaktadır. Yoğunluk kazanan bu yurt dışı ortaklıklardan elde edilen...
İŞÇİSİNİ DÜŞÜK ÜCRET GÖSTEREN İŞVEREN NELER YAŞAYACAK?
Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ülkemizde  özel sektörde çalışanların % 45'i asgari ücret üzerinde resmi kayıtlara intikal ettiriliyor buda vergi kaybına neden oluyor, açıklaması Gelir İdaresi Başkanlığı,...
ORTAKLAR ŞİRKETLERİNDEN BORÇ ALAMAYACAK..
Yeni Ticaret Kanunumuzun değişimlere neden olduğu konulardan biride, şirket ortaklarının ve yönetici yada müdürlerin şirkete borçlanma yasağı ile ilgilidir. Çok yeni bir kısıtlama gibi gelen bu düzenleme aslında uzun zamandır var, var ama...
ESKİ YADA OLMAYAN TAŞITLARA VERGİ CEZA AFFI GELDİ
2009 yılında belirli yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilerek hurdaya ayrılması halinde , bu taşıtlara ait vergi borçlarının ve cezalarının silineceğine dair bir kanun çıkartılmış ve bu kanun 31.12.2011 tarihine kadar müracaat...
ŞİRKETLERDE “TÜZEL KİŞİ” ORTAKLARIN TİCARET KANUNUNA GÖRE YAPMASI GEREKENLER
Çok tartışıldı, çok konuşuldu ama 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girdi Ticaret Kanunumuz. Tartışılan konuların birçoğu düzeltildi, yumuşak bir geçiş sağlanmaya çalışıldı. Yeni Ticaret Kanunumuz Türkiye'deki ticaret kültürünü...
İŞVERENİN SAĞLIĞI NE OLACAK?
30 Haziran tarihinde yeni bir kanun yayınlandı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Bu kanun ile işletmelerimiz zorunlu bir kapsam dahiline daha alındı. Nedir mi? bundan böyle ya işletmeler, doktor, hemşire, iş güvenliği uzmanı...
GIDA BANKACILIĞININ, İŞLETMELERE SAĞLADIĞI VERGİ AVANTAJLARI
Ramazan ayının yaklaşması ile sosyal anlamda yardımların çoğaldığını izlemekteyiz. Bir çok işletme yaklaşan ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere yardım hazırlıkları yapmaktadır. İşletmelerin yapacakları bu yardımlara...
YENİ TEŞVİK’ TE NELER VAR..
Yeni teşvik kararnamesi 19.06.2012 tarihinde yayınlandı. Geçtiğimiz yıllardaki teşvik paketinden farklı olarak yapılan yeni destekler nelerdir bir bakalım; •İşveren Sigorta primi destek süreleri uzatılmış, •Vergi indirim katkı oranları...
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK HİSSE DEVRİ
Ekonomik gelişmelere paralel olarak son yıllarda işletmelerin şirket bünyesi altında çalışmaya başladıkları görülmektedir. Şirketleşme çapalarının diğer bir nedeni ise, şirketlerin Türk Ticaret Kanunu kapsamında olması nedeni ile ortakların...
İŞÇİLERİN SAAT BAŞI VE PART TİME ÇALIŞTIRILMASI...
İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar işletme sahiplerini maliyetlerin aşağıya çekilmesi ve azami verimliliğin alınabilmesi için, bünyesinde çalıştırmış oldukları işçilerin bir kısmını tam gün değil de saat başı ücret olarak...
KAMUYA YARARLI DERNEK VE AVANTAJLARI
Geçenlerde derneklerin vergi yükümlülükleri ile ilgili yazdığım yazıdan sonra bazı dernek yöneticilerinden sorular aldım, vergi avantajlarından dernek olarak nasıl yararlanacaklarını ve neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi istediler,...
ÖDEDİĞİMİZ TAZMİNATLARI GİDER OLARAK YAZABİLİRMİYİZ ?
İşletmeler normal ticari faaliyetlerini sürdürürken, işleri ile ilgili çeşitli nedenlerle ortaya çıkan zararlar için tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Bir ihaleye iştirak eden ve ihale makamına teminat yatıran işletmenin şartlara uygun...
LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ ZORMU?
Limited şirketlere ilişkin Ticaret Kanunu hükümleri bazı zorluklar getirmiştir. Örneğin; Limited şirketlerde ana sözleşme ile atanan ortak sıfatına sahip müdürün görevden alınmasına ilişkin kurallar incelendiğinde, olayın oldukça ağır...
DERNEKLERİMİZİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Toplum olarak manevi değerlerimizin yüksek olması, bizlerin dernek veya vakıf çatısı altında kimi örgütlenme biçimleri ile halka faydalı olma duygularımızı ortaya çıkarmaktadır. Ancak asıl amacı karşılıksız olarak halka yararlı olmak...
DERNEKLERİMİZİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Toplum olarak manevi değerlerimizin yüksek olması, bizleri dernek veya vakıf çatısı altında kimi örgütlenme biçimleri ile halka faydalı olma duygularımızı ortaya çıkarmaktadır. Ancak asıl amacı karşılıksız olarak halka yararlı olmak...
KONUT KREDİLERİ MALİYENİN TAKİBİNDE
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ile ilgili konularda gönüllü uyumu sağlamak amacıyla bazı çalışmalar yapmaktadır. Başkanlık, günümüz teknolojik imkanları kullanarak istihbarat ve bilgiye ulaşma olanaklarını geliştirdi. Bu bilgiler...
ÜNİVERSİTEMİZ DESTEK BEKLİYOR
İlimizde üniversitenin olması bizleri ne kadar sevindirmişti. Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak ilimize sağlayacağı katma değerleri birlikte düşündüğümüzde her bireyin üniversiteden fayda göreceği yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçek...
İŞÇİ-İŞVEREN ARASINDAKİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN ÖNEMİ
Bu gün sizlere çalışma hayatında en önemli yere sahip olan işçi ve işveren tarafları doğrudan ilgilendiren, koruyan bir yazılı metinden bahsetmek istiyorum, bu metnin adı iş sözleşmesidir. Hepimizin bildiği gibi iş sözleşmesi yasal açıdan...
DEPOZİTOLARIN VERGİSEL YÖNÜ
OKURLARIMIZA Fikret Tepençelik'in her hafta pazartesi günü verdiğimiz köşe yazısını, teknik bir aksaklık yüzünden bugün vermek durumunda kalıyoruz. Okurlarımızdan özür dileriz.  ÇORUM HABER Teknolojinin gelişimine paralel olarak...
BANKA VE DİĞER PARA HAREKETLERİMİZ VERGİ TAKİBİNDE
Maliye Bakanlığı tarafından vergi numarası uygulaması temelline dayanan  bir düzenlemeyi geçtiğimiz yıllarda yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Böylece, daha önce taşıt alım ve tapu işlemlerinde istenen vergi numarası artık bankacılık...
EVLERİNİ, İŞYERLERİNİ SATANLAR VERGİ ÖDEYECEKLER
1998 yılı son kez verilen  emlak beyan dönemi idi, bu dönem eski dönemlerden farklı kılan ve çok özel bir anlam kazandıran unsur ise diğer vergi kanunlarında yapılan düzenleme olmuştur.Bunlardan biride,  1998 yılında verilen emlak...
FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNE DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR
İşveren işçilerine fazla mesai yaptırabilmeleri için işçi ile yapılan sözleşmelerinde 'işverenin talep ettiği tarihlerde iş kanununa uygun olarak fazla çalışma yapmayı kabul ediyorum” şeklinde bir ibareye yer vermesi gerekmektedir....
KİRA GELİRLERİMİZE BEYANNAME VERMEYİ UNUTMAYALIM
2011 yılı içinde tahsil edilen ve 2011 yılına ait olan,  işyeri, konut, arazi, gayri maddi haklar, motorlu taşıtların kiraya verilmesinden elde gelirlerimizi, maden veya taş ocaklarından elde edilen kira gelirlerini, ihtira beratı, marka...
NÜFUS CÜZDANIMIZI KAYBEDERSEK BAŞIMIZA NELER GELİR.!
Bizleri, ülkemizde sosyal ve ticari yaşam ve işlerimizde belgeleyen bir kimliktir nüfus cüzdanı. Çoğu zaman kullanımı ile ve muhafazası ile ilgili hususlara dikkat etmeyiz. Nüfus cüzdanımızı kaybetmemiz veya çaldırmamız hali, başımıza...