Fikret TEPENÇELİK
Fikret TEPENÇELİK
Yazarın Makaleleri
6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK
2004 yılından beri uygulanmakta olan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4.maddesi kapsamında sağlanan sigorta prim işveren desteği 31.12.2012 tarihinde sona ermişti....
APARTMAN YÖNETİCİLERİ NELER YAPACAKLAR?
  Artık apartmanlar günümüzün vazgeçilmez ortak mekanları haline gelmiştir. Apartmanlar, Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerince kendi aralarında veya dışarıdan seçilecek yönetim kurulu tarafından idare edilir. Kat malikleri adına,...
SPONSORLUK HARCAMALARININ VERGİ AVANTAJLARI
İlimizin ekonomik ve kalkınma ayaklarından biri spor müsabakalarının sosyal yönleri açısından toplumsal katkısı göz ardı edilemez. İş aleminin bu alana katkılarını yönlendirmelerini teşvik etmek amacıyla aşağıdaki açıklamalar yönlendirici...
GIDA BANKACILIĞININ, İŞLETMELERE SAĞLADIĞI VERGİ AVANTAJLARI
Ramazan ayı yaklaşması ile sosyal anlamda yardımların çoğaldığını izlemekteyiz. Bir çok işletme yaklaşan ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere yardım hazırlıkları yapmaktadır. İşletmelerin yapacakları bu yardımlara...
İSTİHDAM TEŞVİĞİNDE SABIR KALMADI
  31.12.2012 tarihinde uygulama süresi biten, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, uzadı, uzayacak, kaldırılacak derken, 6 aydır bu belirsizlik içinde işletmelerin kısa vadeli...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE UYGULAMA SÜRESİ AZALDI, İŞLETMELER DİKKAT
 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile ilgili detaylar belirlenmeye başladı ve personel eğitimleri ile ilgili tebliğ 15.05.2013 tarihinde yayımlandı. Sizlere yol göstermesi amacı ile bu konu ile ilgili güncel bilgiler aşağıda sunulmuştur....
YURT DIŞINDAN PARA GETİRENE CEZA YOK
  Günlerdir konuşulan ve torba yasada çıkarılacağı ifade edilen, yurt dışı kaynak ve kazançların Türkiye'ye getirilmesi halinde herhangi bir ceza uygulanmadan işletme kaynaklarına alınacağına ilişkin yasa 29 Mayıs 2013 tarihli...
ŞİRKETLERE GELEN YASAKLAR
Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren, birçok maddesi tartışılan ve nihayetinde yaklaşık 50 maddesi değişikliğe uğrayarak uygulamasına başlanılan Ticaret Kanunumuz işletmelere kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bazı işlemler getirmiştir....
KAMU KURULUŞLARININ, SOSYAL TESİSLERİ VERGİLEME İŞLEMLERİ
Ülkemizde kamu kurumlarına ait olup bu kurumlar tarafından işletilen kantin, kreş, yemekhane, misafirhane gibi sosyal tesisler bulunmaktadır. Bu tesislerin vergisel yükümlülükleri geniş anlamda bilinmediği için zaman zaman bu kuruluşlar vergisel...
YENİ VARLIK BARIŞI NELER GETİRECEK?
Bu günlerde meclis gündeminde olan varlık barışı kanun tasarısı ile ilgili tespitlerimi siz okurlarıma paylaşmak istedim. Aşağıda çıkardığımız özet metin içeriğinde sizleri ilgilendiren konular var ise ön çalışmalarınızı şimdiden...
TEŞVİK GEÇ KALMADI MI ?
2004 yılında uygulamaya konulan ve 49 ili kapsayan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un uygulamasının, 31.12.2012 itibariyle sona ereceği tüm kamuoyu ve ilgililer...
SİGORTA DENETİMLERİ SIKLAŞIYOR, CEZALAR KAPIDA
Bu yazıdaki amacım işletmeleri tedirgin etmek değildir. Sadece kimi zaman işletmelere zorunlu hale getirilen bazı uygulamaların, işletmeler üzerinde oluşturduğu ilave maliyetler nedeni ile haksız rekabet ortamına zemin oluşturması ve uluslararası...
YENİ NESİL YAZAR KASA GELİYOR
Yazar kasa ile ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar pos cihazı kullanan perakende satıcılara (lokanta, kapıda satış yapan işletmeler, büfeler, cafeler, barlar vs.) ve  yol...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE NELER YAPACAĞIZ ?
Son zamanlarda işletmelere o kadar çok yasal düzenlemeler geldi ki, ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu yazımı okuyan işletme sahiplerinin yeter artık dediğini duyar gibiyim. Aslında karşı çıktığımız uygulamalar değil, fakat uygulamaların...
DERNEK YÖNETİCİLERİNE ZİMMET CEZASI
Ülkemizde yardımlaşmanın eski tarihlerde imecelerle başladığını görmekteyiz. Toplu yaşanan yerlerde ihtiyaç duyulan kamu hizmetleri ve yaşamı kolaylaştıracak veya halkın refah düzeyini artıracak işler için devletin erişemediği noktalardaki...
ŞAHIS İŞLETMELERİNİN ŞİRKETE DEVRİNDE VERGİ AVANTAJLARI
Ekonominin dışa açılmasıyla birlikte şahıs şirketleri sermaye yapılarını güçlendirmek, diğer yerli ve yabancı şirketler ile rekabet edebilmek, kurumsallaşmak gibi amaçlarla sermaye şirketlerine devredilmek veya dönüştürülmek suretiyle...
LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULLARI İÇİN 20 GÜN KALDI !
Yeni Türk Ticaret Kanunumuz'un, beraberinde birçok yenilikler getirdiğini, bu yeniliklerin neler olduğunu zaman zaman yazmıştık. Bunlardan bir tanesi de limited şeklinde kurulan şirketlere genel kurul yapma zorunluluğu getirmesidir. Eski Ticaret...
MİSAFİR AĞIRLAMA HARCAMALARIMIZ VERGİ AVANTAJI SAĞLAR MI?
            Ekonomik gelişmelere paralel olarak değişen ticaretin pazarlama teknikleri arasında, artık, gerek müşterilere, gerekse bayii statüsünde olan işletmelere zaman zaman, seyahatler, yemekler veya değişik...
FAİZ, REPO, TAHVİL HAZİNE BONOSU GELİRLERİNİN BEYANI
  Mart Ayı geldi, bu ay içerisinde şahsı adına gelir elde eden esnaf, tüccar, imalatçılar, faiz, repo, tahvil, hisse senedi gibi menkul sermaye geliri elde edenler beyanname vererek vergilerini ödeyecekler. Özellikle, faiz, repo, tahvil, hisse...
İŞÇİLERİN SAAT BAŞI VE PART TİME ÇALIŞTIRILMASI...
  İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar işletme sahiplerini maliyetlerin aşağıya çekilmesi ve azami verimliliğin alınabilmesi için, bünyesinde çalıştıracakları işçilerin bir kısmını tam gün yerine, saat başı ücret olarak...
DERNEK VE VAKIFLAR, ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİ İÇİN VERGİ VERECEKLER Mİ ?
Kurumlar Vergisi Kanununu hükmü gereği, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefi oldukları açıklanmıştır. Diğer taraftan dernek ve vakıfların tüzel kişilikleri itibariyle vergi konusu dışında kaldığı,...
KİRA GELİRİ ELDE EDENLERE VERGİ VERME ZAMANI GELDİ
Öncelikle neler kira gelirleri kapsamına giriyor bir bakalım: Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanununa göre sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler kira geliri olarak açıklanmıştır. 2012 yılı...
GİDER PUSULASININ TEHLİKESİ
İşletmeler, çalışma hayatı içinde yaptırmış oldukları işler için işi yapanın esnaf muaflığından yararlanması veya vergi kaydı olmaması nedenleri ödemeleri karşılığında fatura veya yazar kasa fişi alamamaktadırlar. Dolayısıyla...
GAYRİMENKUL (İŞYERİ, ARSA VE EV) SATANLARA İNCELEME
Vergi idareleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine geçerek bir takvim yılı içinde 2 veya daha fazla konut- işyeri gibi gayrimenkul alıp satan kişilerin bu faaliyetlerini devamlılık unsurunu göz önüne alarak ticari faaliyet kapsamına...
TEŞVİK BİTTİ, SİGORTA PRİM YÜKÜ ARTTI
5084 Sayılı yasa ile getirilen 2004 yılından başlayıp 2012 sonuna kadar yaklaşık 8 yıldır devam eden işveren sigorta primi teşvik desteği 31.12.2012 tarihi itibariyle sona erdi. Bir dönem gelir vergisi ve enerji desteği de sağlayan ve yaklaşık...
ENVANTER ÇIKARMANIN İŞLETMEYE FAYDALARI
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunumuzla (TTK) birlikte 'envanter çıkarmak” özel bir önem kazanmıştır. Yeni TTK Envanteri şu şekilde tarif etmiştir; 'Her tacir, ticari işletmesinin açılışında ve devam...
YILBAŞI EĞLENCE YERLERİ ve ADİSYON KULLANIMI
Kayıt dışını önleme tedbirleri arasında getirilen ve gece kulüpleri, diskotek, bar, lokanta ve kafeterya gibi hizmet işletmelerinde adisyon kullanımı, özellikle yılbaşında denetimlerin artması nedeniyle büyük önem arz etmektedir. Vergi...
AÇIK VE KAPALI FATURADA YENİ BOYUT
Bu konu daha önce de tarafımdan yazılmıştı, basit gibi görünen bu kavram yargıyı da meşgul etmiştir. Yeni Ticaret Kanunumuzda fatura konusu yeni bir boyut kazandı. Bu boyuttan başlayarak konuyu bir kez daha ele almak istedim. Ticaretle ilgisi...
ŞİRKETTEN BORÇ VEREN YÖNETİCİLER YANDI
Yeni Ticaret kanunumuzun ticaret hayatımıza getirdiği yeniliklerden bir tanesi de ortakların şirketlerden borç para almalarına belirli kısıtlamalar getirmesidir. Bu şartlara uymadan şirketinden ortaklar borç veren yönetici sıfatında olanlar,...
KİRA GELİRİ ELDE EDENLERE YASAL KRİTER
Öteden beri, işyeri sahipleri ile kiracılar yasal kriterleri dikkate almadan kira tutarını belirliyorlar, aslında doğru olan budur, ancak dikkat edilmesi gereken yasal bir kriter var ' emsal kira bedeli esası” . Kiracı ödemiş olduğu kira...