Fikret TEPENÇELİK
Fikret TEPENÇELİK
Yazarın Makaleleri
ORTAKLARIN İŞLETMELERİNE ARAÇ KİRALAMA İŞLEMLERİ
İşletmelerin varlık yönetimi çerçevesinde, varlık alımlarında kimi zaman bir maliyet altına girmek istememeleri, kimi zaman da finansman sıkıntısı çekmeleri nedeni ile bu varlıklara ulaşmak için yasal çerçevede değişik yöntemler geliştirmişlerdir....
DIŞARDAN YÖNETİM KURULU’NA SEÇİLEN ÜYELERİN SİGORTA DURUMU
Yeni sosyal güvenlik kanunumuz çerçevesinde, kendi adına bağımsız çalışan ticari veya serbest meslek kazancı elde edenler ile, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ve limitet şirket ortakları 4/1(b) sigortalı ( eski adı ile bağkur) olarak...
TEKNOKENT'İN AVANTAJLARI
Bugünlerde faaliyete başlayacak olan Teknokent'in ilimize çok büyük katkılar sağlayacağı bir gerçektir. Bilgi ile uygulamanın birleşeceği yeni üretim teknolojilerinin mutfağı olacak bir yerdir Teknokentler. İlimize bu katma değeri yaratmak...
KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN BEYAN DÖNEMİ YAKLAŞIYOR
Sadece konut ve işyerleri için alınan kira bedellerinin beyana tabi olduğu gibi bir yanlış anlama söz konusudur, halbuki arazi, haklar, motorlu taşıtlar gibi mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri beyan verilmelidir. 2014...
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN KİŞİLERİN SİGORTA DURUMLARI
Yeni Sosyal Güvenlik yasamız "ev hizmetlerinde" çalışanlar için özel hükümler getirmiştir. Aslında ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sosyal güvenliği öteden beri sorun olmakta bir çok kişi çalışan hizmetlilerin sigortasız olmasından...
ŞİRKET ORTAKLARI NE KADAR BAĞKUR PRİMİ ÖDEMELİDİRLER?
En son getirilen Sosyal Güvenlik Yasası ile, şirket ortakları ile yöneticilerinin ve kendi adına bağımsız çalışan ve aynı zamanda işveren sınıfında olan ( yanında işçi çalıştıran) kişilere bir zorunluluk getirildi. Fakat, ileride...
ŞİRKETİNDEN PARA ÇEKEN ORTAK YANDI..!
Yeni Türk Ticaret Kanunumuzda, vergi kanunlarımız gereği şirketlerin ortaklarına kar dağıtımı şeklindeki ödemeleri hariç, borç para vermeleri yasak hale getirilmiştir. Öncelikle, Türk Ticaret Kanunumuzdaki ifade göre; anonim ve limited şirket...
YAZAR KASA FİŞLERİ İLE YAPILAN HARCAMALAR, GİDER KAYIT EDİLİR Mİ?
İşletmeler ticari hayatın gereği olarak küçük tutarlarda harcamalar yapmaktadırlar. Kırtasiye, gıda, yemek, büro malzemeleri gibi günü birlik yapılan harcamalar yasal ölçüler dahilinde fatura düzenleme limiti altında kalması sebebiyle...
BORÇLARIMIZIN TAKSİTLENDİRİLMESİNDE SON GÜNLER..
Eylül ayı içinde yayınlanan ve "torba yasa" diye adlarından düzenlemenin içeriği olan hususlardan biride vergi mükelleflerini, sigorta mükelleflerini ve bir çok vatandaşı ilgilendiren borçların taksitlendirilmesidir. Genel bir ifade kullanacak...
TEŞVİKLİ YATIRIMLARDA FAİZ DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANACAĞIZ?
Şu an yürürlükte olan Genel Teşvik Destekleri kapsamında yer alan faiz desteğinden yararlanacak yatırımcıların çok dikkate etmesi gereken hususlar mevcuttur. Bu ayrıntıların birinin atlanılması halinde faiz desteğinden yararlanamayacakları...
YURT DIŞINDA TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR
Bu konuda daha öncede bir şeyler yazmıştım, ancak son zamanlarda işletmelerden gelen yoğun sorular üzerine bu konuyu bir kez daha ele alıp daha açıklayıcı bilgiler aktarmak istiyorum. Son yıllarda işletmeler büyüme eğilimine hız kazandırmak,...
“E-DEFTER” ZAMANI GELİYOR
Geçtiğimiz yıl bir çok işletme 'e- fatura"(elektronik fatura) kullanmaya başlamıştı. 2015 yıl başında ise yine bazı işletmeler e-fatura kullanmaya başlamak zorunda kalacaklardır. Hali hazırda e-fatura kullanan yada 2015 yıl başında...
İŞÇİLERİN YILLIK İZİNLERİNDE NELERE DİKKAT EDECEĞİZ ?
İş kanunumuz işçilerin yıllık izin hakları ile ilgili keskin çizgiler ortaya koymuştur. Buna rağmen günümüz çalışma koşullarında zaman zaman bu keskin çizgilere ters düşen kaçınılmaz uygulamalar gerçekleşmektedir. Bu haftaki yazımda...
KASA AFFI DA TORBA YASADA
Geçen hafta bir kısmını yazdığım torba yasa ile ilgili başka neler var devam edelim. Sanırım en çok merak edilen, komisyonda çok tartışılan bir konu, kasa affı. Aslında çok yabancı değiliz kasa affı ile ortaklar cari den alacakların...
TORBA YASADAN KİMLER NELERDEN YARARLANACAK -1-
Aylardır iş aleminin ve vatandaşların beklediği torba yasa 11 Eylül tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hep basından bölümler halinde izlediğimiz torba yasada neler var, kimlere ne avantajlar veya yükümlülükler getiriyor,...
EVİNİ SATANLAR VERGİ VERECEK
Son yıllarda gayrimenkul fiyatlarındaki artış alım satım işlemlerinde satış tutarı beyanına da yansımaya başladı. Alıcılar değişik nedenler ile gerçek alış bedelini tapu kayıtlarına geçirmek tercihini kullanmaya başladılar. Diğer...
TİCARET KANUNU’NA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN AZLİNDE SORUNLAR
Yeni Ticaret Kanunumuz beraberinde bir çok yenilikler getirmiştir. Bunlardan bir tanesi de limitet şirketlerin müdür seçimi ve azli ile ilgili yeni düzenlemelerdir. Ayrıca limitet şirketlere de aynen anonim şirketlerde olduğu gibi genel kurul yapma...
YAZAR KASALARDA YENİ DÜZENLEMELER
Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişlerine dair usul ve esaslar ile 21/11/2012 tarihli...
İŞLETMELERE DENETİM BOMBARDIMANI..!
10 Haziran 2014 'de bir tebliğ yayınlandı, bu tebliğ işletmeleri çok yakından ilgilendirmesine rağmen pek dikkat çekmedi, "Bankalar Ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum Ve Kuruluşlardan Alınacak...
SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN SORUNLARI
Son yıllarda yapılan denetimlerde, ağırlıklı olarak sigortasız işçi çalıştıran işletmelerin ağır sigorta prim ve idari para cezası yükü altında kaldıklarını, bunun yanında istihdam teşviklerinden yararlanıyor ise bir yıl süre ile...
GIDA BANKACILIĞININ, İŞLETMELERE SAĞLADIĞI VERGİ AVANTAJLARI
Ramazan ayı yaklaşması ile sosyal anlamda yardımların çoğaldığını izlemekteyiz. Bir çok işletme yaklaşan ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere yardım hazırlıkları yapmaktadır. İşletmelerin yapacakları bu yardımlara...
BAĞKUR'DAN BASAMAK SATIN ALANLARIN MAAŞLARI DÜZELTİLİYOR
2003 Yılında çıkartılan bir yasal düzenleme ile bağkur sigortalılarına basamak satın alma hakkı getirilmişti. Bir çok bağkurlu emekli olduğunda daha çok maaş alabilmek için 10.000 TL - 40.000 TL aralığında yüksek meblağlar ödeyerek...
TEKNOKENTLER VE VERGİ-SGK YASALARI KARŞISINDAKİ AVANTAJLARI
Bugün temeli atılan Teknokent'in ilimize çok büyük katkılar sağlayacağı bir gerçektir. Bilgi ile uygulamanın birleşeceği yeni üretim teknolojilerinin mutfağı olacak bir yerdir Teknokentler. Bu yazımda gerek İlimizde faaliyet gösteren...
ÖDEDİĞİMİZ TAZMİNATLARI GİDER OLARAK YAZABİLİR MİYİZ ?
İşletmeler normal ticari faaliyetlerini sürdürürken, işleri ile ilgili çeşitli nedenlerle tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Bir ihaleye iştirak eden ve ihale makamına teminat yatıran işletmenin şartlara uygun hareket etmemesi halinde teminata...
BAĞIŞI YAPACAĞIMIZ YERİN ÖNEMİ
Son zamanlarda işletmelerimizin yapmış oldukları bağış ve yardımların, yardımın yapıldığı kurum ve yardımların belgelendirilmesi konularında ciddi bilgi farklılıkları ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu konuda yasalarımızın amir...
E-FATURADA NELERE DİKKAT EDECEĞİZ-2-
Geçen Hafta e-fatura ile ilgili yazımızdaki açıklamalara devam edelim; 7)-e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, unvanının değişmesi halinde 15 gün içinde unvan değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi ve durumu izah...
E-FATURADA NELERE DİKKAT EDECEĞİZ-1-
2010 yılında tanıştığımız e-faturanın kapsamı her geçen gün genişlemektedir.Mali politikanın öncelikle kayıt dışını önlemek maksatlı uygulamaya koyduğu e-fatura yakın bir tarihte tüm vergi mükellefleri için zorunlu hale gelecektir....
TİCARET KANUNU’NDA CEZALAR
2012 yılında kabul edilen, bir bölümü 2012 yılında bir bölümü 2013 yılında yürürlüğe giren ve hatta 2014 yılı Temmuz ayına kadar süre verilen kimi hükümleri içeren Türk Ticaret Kanunumuz eski kanuna kıyaslandığında kanun hükümlerini...
BİR CEZA DA SANAYİ SİCİL BELGESİNE
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin, üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur. Ayrıca, her üretim yapılan yerin mesela şubelerinin...
CİRO PRİMİ YERİNE ARABA VERİLİR Mİ ?
Gelişen ve globalleşen ticari hayatta işletmeler pazar paylarını ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla, kimi zaman ayni kimi zaman nakit değerlerde teşvik amacıyla ciro primi gibi imkanlar sağlamaktadırlar. Ciro primini alan ve veren açısından...