Fikret TEPENÇELİK
Fikret TEPENÇELİK
Yazarın Makaleleri
İHRACATCIYA YEŞİL PASAPORT HAKKI
Memurların yurt dışına çıkışlarında büyük imkanlar sağlayan yeşil pasaport, mevzuatta hususi pasaport (Yeşil Pasaport) adı altında düzenlenmiştir. Bu pasaport sahipleri, normal pasaport sahipleri için vize isteyen birçok ülkeye vizesiz...
KAPATILAN KURUMLARDAN ALACAKLI OLAN İŞLETMELER
15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sonrası çıkarılan, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hazırlanmış ve bu kararname  23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak...
ÖZLENEN DÜZENLEME: UYUMLU MÜKELLEFE VERGİ İNDİRİMİ
Yıllardır her platformda vergi mükelleflerinin, 'Ben tüm yasal yükümlülüklerimi yerine getiriyorum, diğerleri getirmiyor, bazı dönemlerde çıkarılan aftan yararlanarak kurtuluyorlar, suçumuz ne ?” şeklindeki serzenişleri için nihayet...
İŞLETME BİNALARI KORUMASINDA KULLANILAN KÖPEKLER
Son zamanlarda gündemde olan bir konu üzerinde çalışmak istedim. İşletmelerin, tesislerini ve binalarını koruma amacı ile satın aldığı köpeğin alım bedeli, bakım ve beslenmesi ile ilgili harcamalarını ticari kazançlarından indirip indiremeyeceklerini,...
ŞİRKET KURULUŞLARINDA NOTER ONAY ŞARTI KALKTI
Öncelikle son günlerde yaşanan terör saldırılarında yitirdiğimiz, tüm şehitlerimize, halkımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Geride kalan yakınlarına sabır versin Allah'ım. Ateş bizim de yüreğimizi dağlıyor....
YENİ DÜZENLENEN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN İŞVERENE GETİRDİKLERİ
Asıl amacı kişileri tasarrufa yöneltmek olan Bireysel Emeklilik Sistemine 2017 başında uygulamaya geçilmesi düşünülen yeni sistemde kamu çalışanları ile 100  ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerini kapsayacak. İşte bu noktada işçi...
İŞLETMELERİN ORTAKLARINDAN KREDİ ALMALARI
Özellikle genel ekonominin sıkıntılı olduğu dönemlerde, işletmeler işletme sermayesi ihtiyaçları, yeni yatırım veya genişleme yatırımları için finansman gereksinimleri ortaya çıkar. Ancak işletmelerin bilanço aktif (Varlık) yapıları...
TURİZM İŞLETMELERİNİN İHRACATÇI SAYILMALARI VE VERİLEN DESTEK
05.05.2016 tarihli 29703 sayılı resmi gazetede yayınlanan bir yasal düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri yurt dışından 750.000 dolar ve üzeri döviz sağlamaları şartı ile "ihracatçı" sınıfına dahil...
İŞLETME HARCAMALARINA FATURA ALINMASI
Son zamanlarda farklı vergi dairelerinin ve Maliye Bakanlığının vermiş olduğu görüş yazılarına bakıldığında işletmelerin bazı harcamalarının karşılığında "yazar kasa fişi", "otopark fişleri", "perakende satış fişleri" gibi fatura...
BORCA BATIK ŞİRKETLERE TİCARET KANUNU SÜRPRİZİ
Eski Ticaret Kanunumuzda da yer alan ancak, Yeni Ticaret Kanunumuzda daha geniş yer verilen anonim şirketlerin bilanço yapıları itibari ile "borca batık" olmaları halinde şirket yöneticilerinin yapması gereken işlemlerin yapılmaması halinde şirketi...
TAPU İŞLEMLERİNDE SATIŞ BEDELİNE KDV DAHİL MİDİR ?
İşletmelerin envanterlerine kayıtlı olan gayrimenkul satışlarında her zaman yaşanan bir yorum farkı var, acaba tapu satış bedeline katma değer vergisi dahil mi yoksa hariç mi olarak fatura düzenlenecek. Bu durum gayrimenkulün satış fiyatının...
TAŞITLARINI İŞLETMELERE KİRAYA VERENLERİN DURUMU
Son zamanlarda işletmelerin finansman sıkıntısı çekmeleri nedenleri ile maliyetleri en aza indirmek ve işletme sermayelerini en verimli şekilde kullanmalarını zorunlu kılmıştır. En önemli finansman maliyetlerini oluşturan kalemlerden biride...
SANAYİ SİCİL BEGESİ OLAN İŞLETMELERE YENİ BİR AVANTAJ
29.03.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile sanayi işletmelerine yönelik bir avantaj daha getirildi. Bu tebliğe göre; Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini sahip olan sanayi işletmelerince sadece imalat sanayinde kullanılmak...
OKUL AİLE BİRLİKLERİNE YAPILAN BAĞIŞLAR
Okul aile birliklerine verilen bağış ve yardımlar işletmeler açısından gider olarak vergisel bir avantaj sağlayıp sağlamadığı sıkça karşılaştığımız sorulardan bir tanesidir. Okul aile birlikleri, eğitim kurumlarının amaçlarının...
TİCARİ İŞLEMLERİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Vergi hukuku, önceki yıllarda düzenlemiş olduğu bazı yasal kıstaslar ile işletmelerin ticari hareketlerini kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmeyi ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik...
GİRİŞİM SERMAYESİ FONUNUN VERGİ ÖDEMESİNE KATKISI
Girişim şirketlerini desteklemek amacıyla 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren bu yeni uygulamanın amacı özetle şöyle açıklanabilir; 'risk sermayesi” ya da 'girişim sermayesi” olarak anılan bu kavram, en basit tanımıyla büyüme...
E-FATURA, E-ARŞİV FATURADA NELERE DİKKAT EDİLECEK?..
Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya giren ve bir çok işletmenin tam uyum sağlayamadığı e-uygulamalar hakkında yanlış bilinen yada dikkat edilmesi gereken hususlar bazı cezaların ortaya çıkmaması açısından önemlilik arz etmektedir. Bu hususlar...
İŞLETMELERİN KULLANDIKLARI YASAL DEFTERLERİNİN ÖNEMİ
Gerek Ticaret kanunumuzda gerekse vergi ve diğer kanunlarda, ticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin tutmak zorunda oldukları yasal defterleri geçerli ve lehine delil olabilmesi için, Ticari ya da mesleki faaliyetinin icra...
SİGORTASIZ İŞÇİLERİN TESPİT ALANLARI GENİŞLETİLDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz aylarda Kayıtdışı İstihdam ile Mücadele Genelgesi yayınladı. Bu genelgede işletmeleri çok zorlayacak hususlar bulunmakta, bunlardan bir kaç tanesine değinmek istiyorum. Şirkete ait bir aracımız trafik cezasına...
8.000 TL ÜZERİ TİCARİ İŞLEMLER NASIL İŞLEM GÖRECEK
2004 yılında getirilen bir düzenleme ile KDV dahil ticari işlemlerin belirli bir tutarı aşması halinde bu işlemlere ilişkin para hareketlerinin, banka, ptt veya finans kurumları aracılığı ile yapılması şartı getirilmişti. Bu gün itibari...
ŞÜPHELİ ALACAKLARDA VERGİ AVANTAJI NASIL SAĞLANIR
Yıl sonu geliyor, bu yılın önceki yıllara nazaran özel bir durumu söz konusu işletmeler için. Birçok işletmenin mali raporlarına bakıldığında kar görüyoruz, halbuki işletmeler zarar ettiklerini söylüyorlar. Bu söylem doğru, çünkü...
YENİ NESİL YAZAR KASA VE MUHTEMEL SORUNLAR
Yılbaşından itibaren perakende satış yapan tüm işletmeler yeni nesil yazar kasa kullanmaya başlayacaklar. Mevcut yazar kasaları kullanılır durumda olsa dahi bunları hurdaya ayırarak yeni nesil yazar kasa almak zorundalar. Tabidir ki bu değişimin...
2016'DA İŞLETMELERİ NELER BEKLİYOR?
Yeni Nesil Yazar Kasa; Mükelleflerin kullanmış oldukları mevcut yazar kasalar hurdaya çıkıyor!. 01.01.2016 tarihinden itibaren başlamak üzere yazar kasa kullanmak zorunda olan tüm mükellefler "yeni nesil yazar kasa" alarak kullanmak zorunda kalacaklar....
ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI 1 OCAKTA BAŞLIYOR
Daha önce basında yer alan haberler yasal bir zemine getirildi. Artık e-tebligat diye adlandırılan elektronik tebligat 01.01.2016 tarihinden itibaren iş hayatına giriyor. Vergi mükellefi olan herkes elektronik tebligat kapsamına alındı. Yılbaşından...
YATIRIMLARDA SİGORTA PRİM DESTEĞİ SORUN YARATIYOR
Yatırımlarını, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştiren işletmelerimiz, teşvik belgesinde yer alan destek unsurlarından yararlanabilmek için, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine...
YABANCI PARA İLE FATURA DÜZENLENEBİLİRMİ ?
Son zamanlarda çok sık sorulan ve uygulamada bazı yanlışların yapıldığı bir konu, yabancı para ile ticari belgelerin düzenlemesi. Günümüz ticaretinin bir yandan uluslararası hız kazanması diğer yandan ulusal bazda işletmelerin sattıkları...
GIDA BANKACILIĞININ, İŞLETMELERE SAĞLADIĞI VERGİ AVANTAJLARI
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların çoğalması, bu maneviyatı yüksek ayın bereketinden kaynaklanmaktadır. Bir çok işletme de ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere yardım hazırlıkları yapmaktadır....
DOKTOR-AVUKAT GİBİ S. MESLEK İCRA EDENLERİN OTOMOBİL GİDERLERİ
Son zamanlarda, doktor, avukat, mimar, mühendis gibi serbest meslek faaliyeti anlamında faaliyet gösteren kişilerin satın almış oldukları taşıtlara ilişkin, ödedikleri katma değer vergisi, özel tüketim vergisinin gider yazıp yazamayacaklarına...
ŞİRKET ORTAKLARININ BAĞKUR PRİM TUTARLARI YASA İLE DÜZELTİLDİ
Hatırlanacağı üzere, 19.01.2015 tarihli Çorum Haber Gazetesindeki köşe yazımda "şirket ortakları ne kadar bağkur primi ödemelidirler" başlıklı bir yazı yazmıştım. Yazımda ana hatları ile; •işletme sahip ve ortaklarının yanında çalışan...
SERMAYE ARTIRAN ŞİRKETE VERGİ DESTEĞİ
27.03.2015 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanan 6637 sayılı kanunun 8. maddesi ile vergi hukukuna yepyeni bir düzenleme getirildi. Yaptığım araştırmalarda, daha önce benzer bir düzenlemenin olmadığını tespit ettim. Bu yeni uygulama özünde...