Kâşif TETİK
Kâşif TETİK
Ekonomist
Yazarın Makaleleri
KURUMSALLAŞMA (15)
KURUMSAL YAPI: Ekonominin temel kuramı 'insan ihtiyaçları sonsuz, kaynaklar daima kısıtlıdır” cümlesi ile başlar. Bu sebepledir ki modern uygarlık, mal ve hizmetleri etkin ve faydalı bir biçimde üretebilmek amacıyla, insanların ve bu...
KURUMSALLAŞMA (14)
(…devam) Kurumsal yapılardaki iletişimde yönetici, karşındaki kişinin yüz ve vücut analizini yaparak hem o kişi hakkında bilgi sahibi olur hem de ilettiği mesajın algılanmasının kontrolünü yapabilir. 'HATALARLA DOLU BİR HAYAT, HİÇBİR...
KURUMSALLAŞMA (13)
Vücut dili: iletişimin sözsüz ve yazısız bir çeşidi beden dilidir. Bu şekilde iletişimde bulunan kişiler etkileşimlerini bedenlerinin hal ve hareketleri ile iletirler. Karşılıklı iletişimde bir mesajın içeriğinde: •Doğru sözcükler...
KURUMSALLAŞMA (12)
Etkin dinleme: Kulaklarımızla duyar, aklımızla dinleriz, duyduğumuz her ses kulaklarımız vasıtasıyla beynimizde objelere ve bilgiye dönüşür. İyi bir dinleyici hem iletilen bilgiyi doğru anlar hem de zamandan kazanır çünkü belirli sürede...
KURUMSAL-(BAYRAM)-LAŞMA
Kurumsallaşma yazı dizisinin 12. si Mübarek ramazan bayramına denk geliyor. Bu nedenle bu gün sizlere bizim için kurumsallaşmış eski bayram anılarından söz edeceğim ama önce: Bu yıl ki Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını, dostlukların...
KURUMSALLAŞMA (11)
İletişimde simge faktörü: Kurumsal yapılarda iletişimde kullandığımız simgeler karşı tarafın beyninde hissetme, işitme, anlama gibi duyularla ulaşır. İletişim aşamasında kullandığımız simgeleri dil, resim ve eylem olarak 3sınıfta...
KURUMSALLAŞMA (10)
İletişimin anlamı: İletişim denildiğinde sosyal hayatta ve çoğu işletmelerde hemen akla sabit telefon, cep telefonu, mesajlaşma, tablet veya sabit bilgisayar hadi biraz elektronik posta anlaşılır ve düşünülür. Bazen de iletişim, medya (görsel,...
KURUMSALLAŞMA (9)
(İLETİŞİM) İletişimin amacı. Kurumsal yapılarda yöneticilerin başarılarının belki de en önemli sırrı eğitim, deneyim vb geçmişleri kadar iletişimdeki başarılarıdır. Fikirler ne kadar muhteşem olursa olsun paylaşılmadıkça ve kabul...
KURUMSALLAŞMA (8)
İLETİŞİM: Belge, bilgi ve anlayışların bir bireyden diğerine intikal ettirilmesidir. İletişim, genel anlamda bakıldığında, insanlar arasındaki anlam köprüsüdür. Bu köprü kullanılarak, insanları birbirinden ayıran anlayış ve yaklaşımlar...
KURUMSALLAŞMA (7)
LİDERLİK BİÇİMLERİ: Çalışma ve sosyal alanlarda her liderin bir güç kullanma tavır ve tarzı vardır, işte bu güç kullanımının şekli, kullanıcının kişiliğinin çalışan ve kamu tarafından algılanmasına yol açar. Liderlerin ellerinde...
KURUMSALLAŞMA (6)
LİDERLİK; Kurumsallaşma açısından lider, çalışanları belirlenen hedeflere yönelmeleri konusunda çaba sarf etmeye motive edebilecek, kabiliyet ve yeteneğine sahip kişidir. Bir lider, önderi bulunduğu grubu bir araya toplayan ve 'kolektif...
KURUMSALLAŞMA (5)
İŞ TATMİNİ: İş doyumu, çalışanların yaptıkları işlerden duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluktur. İş tatmini, işin özellikleri, işi yapanın becerileri ve işverenin beklentilerinin birlikte karşılandığı durumda dengeye gelir....
KURUMSALLAŞMA (4)
Yönetim ve Kurumsallaşma yazı dizisinin 4. makalesine başlamadan önce içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının dostlarımıza, hemşerilerimize, yurdumuza ve İslam âlemine hayırlar ve huzurlar getirmesini dilerim. MOTİVASYON (İSTEKLENDİRME)...
KURUMSALLAŞMA (3)
İŞ AHLAKI: Dünyada hâkim ekonomik anlayış olan kapitalist/liberal sistemde, çalışma, iş görme, üretim ve tüketim doyurucu, geliştirici, refah artırıcı ve genel kabul görmüş bir faaliyet olarak süregelmiştir. Bu bakımdan çalışmanın...
KURUMSALLAŞMA (2)
TEMEL KAVRAMLAR: Kurumsal davranış, bireylerin ve örgütlerin nitelik ve nicelikleriyle ilgili bir dizi temel kavramla ilgilenir. İnsanlara ilişkin dört temel varsayımdan söz edilebilir 1. İnsanlar arasında bireysel ve şahsileştirilmiş farklılıklar...
KURUMSALLAŞMA (1)
SUNUŞ: İnsanlık ve bunun ticari örgütlenmesi olan şirketler, 20.yy.'a Global Dünya savaşlarının yıkıntılarını tamir etmek ve yaralarını ve hasarlarını ikame etme çabaları ile girmişlerdir. Bu çabalar o güne kadar görülmemiş...