Kâşif TETİK
Kâşif TETİK
Ekonomist
Yazarın Makaleleri
KURUMSALLAŞMA (74)
TEKNOLOJI VE SİSTEM: Günümüzde teknolojik ve bilimsel gelişimin işletmelerin kurumsallaşma talep ve yapılandırmalarını doğrudan etkilediği bir gerçektir ve her geçen gün teknolojideki gelişim çalışma yaşamını daha fazla etkilemektedir....
KURUMSALLAŞMA (73)
DUYARLILIK EĞİTİMİ (YÜZLEŞME-EMPATİ): Zaman içerisinde deneyimlediğim ve yaşadığım Kurumsallaşma ile ilgili danışmanlık eğitimlerinden bir diğeri olan duyarlılık eğitimi en tartışmalı olanıdır. Özellikle bu eğitimi alanlardan...
KURUMSALLAŞMA (72)
OYUN EĞİTİMİ-OYUN OYNAMA(SİMÜLASYON): Kurumsallaşma yolundaki firmaların eğitim süreçlerini ve tiplerini 3 ana başlık altında toplamıştım. Bunlardan oyun eğitimi çok fazla kullanılmamakla birlikte bazı süreç ve işlemlerde oynanan oyunun...
KURUMSALLAŞMA (71)
KURUMSAL EĞİTİM YÖNTEMLERİ: Kurumsallaşma aşamasındaki firmalar gelişimlerini profesyonellerden aldıkları eğitimler ile sağlamaktadır. Bu konuda eğitim veren ve yeniden yapılanmayı gerçekleştiren danışman yöneticilerin verdikleri eğitimin...
KURUMSALLAŞMA (70)
KURUMSAL GELİŞİM SÜREÇLERİ: Kurumsallaşma dediğimiz süreç dünden bu güne oluşabilen bir yapı değildir bilindiği gibi 'LOKMA BİLE ÇİĞNENMEDEN YUTULMAZ” Kurumsallaşma bir işletmede 1 yıl ya da daha fazla süren ve sonsuza dek devam...
KURUMSALLAŞMA (69)
KURUMSAL GELİŞİM ve EĞİTİM: 'Ülkemizde gelişim denildiğinde kimileri bu gelişimi kendi boyun, göbek ve banka hesapları olarak algılasa da gelişimin sağlanması, hem birey hem kurum hem de Ülke genelinde toplam Milli gelir açısından...
KURUMSALLAŞMA (68)
DEĞİŞİME LİDELİK ETME 'Ben her zaman dinlenme saatlerinde bile işinizin başında olmanızı düşünmüşümdür ve yarından itibaren departmandan ayrılmanıza izin verilmeyecektir”. Bu cümle bazılarınıza çok tanıdık gelebilir işte...
KURUMSALLAŞMA (67)
DEĞİŞİMDE GÜÇLÜKLER İşletmelerde kurumsallaşma değişimin en büyüklerindendir ve bu sürecin en önemli ayağı İLETİŞİMDİR. İşletmelerde değişim yönünde destek oluşturmak için iyi ve doğru teknikler gereklidir. Şöyle düşünelim:...
KURUMSALLAŞMA (66)
DEĞİŞİME DESTEK SAĞLAMAK: İşletmelerde kurumsallaşma başlı başına bir değişimdir. Bu değişime işverenler kadar çalışanlarında destek vermesi kurumsallaşmanın başarılı olmasında en büyük etkendir. Çalışanların bu değişime...
KURUMSALLAŞMA (65)
KURUMSAL DEĞİŞİM BİR GRUPLA BAŞLAR Kurumsal değişim öncelikle bu değişimi bilen kabul eden ve içselleştiren bir grup veya çekirdek iş gören takımı tarafından başlar, genellikle birden fazla kişinin oluşturduğu bu gruplar öncelikle...
KURUMSALLAŞMA (64)
DEĞİŞİMİN 3 BOYUTU İşletmelerin kurumsallaşma yolundaki süreçlerinde genellikle değişimi yönetimler başlatmaktadır. Bu açıdan değişimin başarılı olması ve iyi bir uyumun sağlanması sorumluluğu da yönetenlerdedir. Ancak değişimi...
KURUMSALLAŞMA (63)
DEĞİŞİME DİRENÇİN TÜRLERİ Kurumsallaşmada Değişimin her zaman çok iyi ve yararlı olduğu savunulamayacağı gibi buna karşı oluşan tepkinin de her zaman kötü bir sonuç olduğu savunulamaz. Ayrıca değişim kendiliğinden arzu edilmeyebilir...
KURUMSALLAŞMA (61)
DEĞİŞİME TEPKİLER İş hayatındaki bir değişimin her çalışandaki etkisi ve sonucu farklı olmakta ve toplamda bunun sonucunda kurumun değişim sonucu farklılık göstermektedir. İnsanların çalışma ortamlarındaki değişimlere verdikleri...
KURUMSALLAŞMA (60)
DEĞİŞİM: Kurumsallaşma yolundaki işletmelerin pek çoğunda değişim kaçınılmaz bir yaşam biçimi şeklinde sürmektedir. Aslında değişim insanoğlunun oluşumundan itibaren devam eden bir süreçtir yaşamımızın ilk anlarından başlayarak...
KURUMSALLAŞMA (59)
KURUMSAL DAVRANIŞLARI YORUMLAMAK Kuramsallaşma yolundaki süreçte 3 temel modelden söz ettim (Otokratik-gözetici-destekleyici) bunlardan çeşitli sonuçlar çıkarmak olasıdır şöyle ki: •Değişim bu modellerin doğal koşuludur ve engellenemez...
KURUMSALLAŞMA (58)
DESTEKLEYİCİ MODEL Kurumsallaşma için tarihsel süreçteki yapılanmaların sonuncusu, destekleyici modeldir. Günümüz uygulamalarına en yakın olan model budur. Artık paranın dolaşımının yaygınlaştığı uluslararası fonların teknolojik...
KURUMSALLAŞMA (57)
GÖZETİCİ-İŞBİRLİKÇİ –MODEL Dünya krizi sonrasında Endüstriyel kuruluşlardaki çalışma hayatı daha önemli ve dikkatli izlenmeye başlanmıştır. Bu dönemde baskıcı sistemlerle kurumsallaşmış firmalarda dikkat çeken değişimler olmuştur....
KURUMSALLAŞMA (56)
OTOKRATİK (BASKICI) MODEL: Kurumsallaşmanın tarihsel süreç ile olan ilişkisinde Otokratik-feodal- baskıcı model uygulamaları çok eski bir geçmişe sahiptir. Endüstri devriminin ardından artan sanayileşme ve iş gücü potansiyelindeki artışlar...
KURUMSALLAŞMA (55)
KURUMSAL DAVRANIŞ MODELLERİ Kurumsallaşmayı amaç edinmiş ve bu hedef ve vizyon ile sistemini oluşturmuş işletmelere baktığımızda oluşturulan sistem ve örgütlerde davranış farklılığı görmek şaşırtıcı olmaz. Çünkü bu kurumları...
KURUMSALLAŞMA (54)
Kurumsal çalışma ortamları: Kurumsallaşma ile birlikte bunu başarmış firmalar optimal örgütlenmeyi de sağlamış sayılabilirler. İşletmede yetki, görev, Sorumluluklar belirlenmiş, iş akışları ve dağılımları rutin hale dönüşmüştür....
KURUMSAL-YILBAŞI
Yeni yıl ya da yılbaşı kutlamaları günümüzden çok gerilere dayanır, bu tarihsel süreci kısaca açıklamak isterim, Yılbaşı kutlamaları bu günün konusu değildir. İnsanoğlunun günlük meşgalesinin rutin yükünden kopmak için geliştirdiği...
KURUMSALLAŞMA (53)
Kurumsallaşmanın ilkeleri 'HESAP VEREBİLİR OLMAK ”: Kurumsallaşmanın ve kurumsal yönetimin temel ilkelerinden biriside hesap verebilir olmaktır. Saydamlık ve hesap verilebilirlik konularındaki tartışmalar, denetim, bankacılık mali piyasalar,...
KURUMSALLAŞMA (52)
Kurumsallaşmanın ilkeleri 'ADALETLİ OLMAK ”: Ülkeler var oluşlarından beri yasalarla idare edilmektedir ve birçok ülkede bizde olduğu gibi 'adalet mülkün temelidir” Bu sorumluluk ve ilke ile hareket eden toplumlarda etik ve yasal...
KURUMSALLAŞMA (51)
Kurumsallaşmanın ilkeleri 'ŞEFFAF OLMAK”: Sanayileşme ile artan ticaret ve küreselleşmeye bağlı olarak son dönemlere dikkat edilirse ortalama 10 yılda bir finansal krizler değişik ülkelerde ve ekonomilerde ortaya çıkmaktadır. Ortaya...
KURUMSALLAŞMA (50)
KURUMSALAŞMANIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ: Günümüzde artık mali ve finansal dünya çok kısa an ve mesafelerde ulaşılabilir boyuttadır. Bilgisayar alt yapılarının gelişmesi ve internet teknolojisindeki gelişimler küresel olarak ülke sınırlarını...
KURUMSALLAŞMA (49)
KURUMSALLAŞMADA AMAÇ: Birçok farklı biçimlerde tarifi mümkün olsa da bana göre kurumsallaşma: modern ve çağdaş yaşamda çalışanların belirli bir amaca ulaşmak için oluşturduğu kurum yönetiminin yapılandırılmasıdır. İşletmelerimizin...
KURUMSALLAŞMA (48)
NEDEN KURUMSALLAŞMA Önceki 47 makale boyunca; iş ve iş ahlakı, motivasyon, liderlik, iletişim, yöneticilik, çatışma, takım oluşturma ve disiplin konularını açıklayarak İşletmedeki insan davranışları konusundaki bilgi ve düşüncelerimi...
KURUMSALLAŞMA (47)
BAŞARILI DİSİPLİNİN 10 ALTIN KURALI: Bu aşamada disiplin konusunda açıkladığım konulardan başarılı bir disiplin uygulaması için gerekli olabilecek 10 altın kuralı sıralamak istiyorum. 1. Amacınızı açıklayın Disiplin uygulamasında...
KURUMSALLAŞMA (46)
DÜZELTİCİ MÜDAHALE AŞAMALARI: İşletmede kaçınılmaz olan sorunlar karşısında şikâyet etme ve azarlama yerine durumun olası olumsuzluklarını anlatabilmek önemlidir. Düzeltici müdahale için yapmış olduğunuz görüşme veya toplantı...
KURUMSALLAŞMA (45)
DÜZELTİCİ MÜDAHALENİN UYGULAMASI Yönetici olarak mesleki yaşamınızda muhakkak disiplin tedbirleri almış disiplin hükümleri uygulamış veya düzeltici ikazlarda bulunmuş olabilirsiniz. Düzeltici müdahalenin amacı eğitme, öğretme düzeltme...