Kâşif TETİK
Kâşif TETİK
Ekonomist
Yazarın Makaleleri
KURUMSALLAŞMA (104)
EKİP OLUŞTURMA Kurumsallaşma yolundaki işletmelerde bir dizi iş, kolektif başarımlarla sağlanır. Buradaki birlikte iş başarım gerekçesi rutin ve değişken iş bölümlerinin doğru yapılandırılmasıdır. Ekipler ve bu ekiplerin doğru tespiti...
KURUMSALLAŞMA (103)
EKİP TÜRLERİ Kurumsallaşma yolundaki işletmeler iş yerinin artan ihtiyaçlarını daha hızlı ve akılcı çözümlemek için ekip çalışması yöntemlerini uygularlar. Buradaki ekip çalışması yapılacak işin ve işlemlerin gerekliliklerine...
KURUMSALLAŞMA (102)
EKİP BAŞARISI İÇİN ORTAM: İşletme yönetimleri ve dolayısı ile yöneticilerin desteğini almayan bir ekip çalışmasının, başarılı olması mümkün değildir. Destekleyici müdahalelerle ekipler daha başarılı adımlar atmada tereddüt etmeyeceklerdir....
KURUMSALLAŞMA (101)
EKİP ÇALIŞMASI Ekip çalışması: için görevlerin başarımına sorumluluk bilinci ile ve istekle katkıda bulunan ve daima iletişim ve ilişkide bulunan bireylerin oluşturduğu uyumlu eylemdir diyebiliriz. İşletmelerimizde gruplar işletme ile...
KURUMSALLAŞMA (100)
TOPLANTILARIN OLUMSUZ YANLARI: İşletmelerimizdeki kurumsallaşmanın yapılandırılması aşamasında, yapılan toplantıların birey ve grup yaratıcılığı ile kıyaslandığında görülen zayıf yanları da bulunmaktadır. Bazı çalışanların...
KURUMSALLAŞMA (99)
TOPLANTILARIN OLUMLU YANLARI: İşletmelerimizde yaşam her zaman önceden belirlenmiş kararlar ve sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle uzlaşma gerektiren durumlar her zaman önümüze çıkabilir, böyle durumlarda, toplantılarla sorunlara çözüm aramak...
KURUMSALLAŞMA (98)
TOPLANTIDA KATILIMIN GÜCÜ Kurumsallaşmayı amaç edinmiş işletmelerimizde toplantılar kaçınılmaz ve gerekli girişimlerdir. Bu toplantılara katılım ne kadar aktif ve işlevsel olursa, katılan gruplar açısından sonuç da o kadar nitelik ve...
KURUMSALLAŞMA (97)
GRUP TOPLANTILARININ İŞLEYİŞİ İşletmelerimizde yapılagelen toplantılarda toplantının amacı ne kadar farklı olsa da o toplantıyı icra eden, yöneten ya da toplantıya başkanlık eden bir lider bulunur buna görev önderi veya lideri diyebiliriz....
KURUMSALLAŞMA (96)
KURUMSAL TOPLANTILAR: Genel olarak içeriği ve yapılanması birbirine benzemekle birlikte esas olarak işletmelerimizde toplantılar: •Bilgi alır verişi ve paylaşımı, •Danışma, fikir alma ve deneyimlilerden yararlanma, •Alınacak kararları...
KURUMSALLAŞMA (95)
GRUP DİNAMİĞİNİ GELİŞTİRMEK (1+1=3) İnsanların birlikte yaşaması ile birlikte gruplaşmalar var olmuş ve günümüze kadar gelişerek ilerlemiştir. Bu konuda düşünceler oluşturulmuş felsefeler geliştirilmiştir( en önemlilerden biride...
KURUMSALLAŞMA (94)
TAKDİR EDİLME: 'NUSH İLE USLANMAYANI ETMELİ TEKDİR, TEKDİR İLE USLANMAYANIN HAKKI KÖTEKTİR.”ZİYA PAŞA Bu konuya özellikle çok bilinen bir tanımlama ile başlamak istedim. Kuşkusuz insanlar başkaları ile olan ilişkilerinde takdir edilmek...
KURUMSALLAŞMA (93)
ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ: Kurumsallaşma yolundaki işletmelerimizdeki insan davranışları arasında yer alan etkileşim ile ilgili olarak benlik-öz benlik çatışmaları ve etkileşimleri sürecin başarısını etkilemektedir. Neticede herkesin çalışan...
KURUMSALLAŞMA (92)
TALİMATLARDA ETKİLEŞİM: İşletmelerde işler birileri ve bu birilerine verilen talimatlar ile yürür. Çoğu kurumsallaşmış firmalarda talimatlar önceden hazırlandığı için günlük rutin işlemlerde yeni bir talimat verilmesine gerek kalmayacaktır....
KURUMSALLAŞMA (91)
ETKİLEŞİM: İşletmelerde var olan ve yeniden yapılanan işlemlerin icrası aşamasında kişilerin birbirlerini ve dolaysıyla işletmenin tamamını etkilemesi ve bu etkileşimin şirket vizyonunu oluşturması kaçınılmazdır. Bu etkileşimler de...
KURUMSALLAŞMA (90)
(İŞ GELİŞİMİNDE) İLETİŞİM Kurumsallaşma yolunda başarılı ilerleme kaydetmek için verilecek emek ve yapılanmada beşinci temel boyut geri beslemedir. Bu konu: çalışanlara yaptıkları görev ve işlemlerde başarımlarının nasıl olduğu...
KURUMSALLAŞMA (89)
(İŞ GELİŞİMİNDE) BAĞIMSIZLIK ”ÖZERKLİK” Kurumsallaşma yolunda başarılı ilerleme kaydetmek için verilecek emek ve yapılanmada dördüncü temel boyut özerkliktir. Bu durum çalışanlara kendi işleri ve görevleri üstünde (biraz da olsa)...
KURUMSALLAŞMA (88)
(İŞ GELİŞİMİNDE) İŞ VE GÖREVİN ÖNEMİ Kurumsallaşma yolunda başarılı ilerleme kaydetmek için verilecek emek ve yapılanmada üçüncü bir temel değer görevin önemidir. 'HER GÖREV ONU İCRA EDEN İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ İSE BİR...
KURUMSALLAŞMA (87)
(İŞ GELİŞİMİNDE) ÖZDEŞLEŞME Kurumsallaşma yolunda başarılı ilerleme kaydetmek için verilecek emek ve yapılanmada ikinci temel boyut; görevde özdeşleşme-aidiyet duygusu yaratma konusudur. Bu duygunun işletmede hâkim olması demek çalışanların...
KURUMSALLAŞMA (86)
(İŞ GELİŞİMİNDE) ÇEŞİTLİLİK: Kurumsallaşma yolunda başarılı ilerleme kaydetmek için icra edilen yapılanmada ilk temel boyut görevin (işin) çeşitliliğidir. Çeşitlilik, hem işletmenin üretim süreci sonunda nihai ürünü konusunda...
KURUMSALLAŞMA (85)
İŞ GELİŞİMİNDE Kİ AŞAMALAR İşletmelerdeki insanların davranış şekilleri ve bu davranışların bilinçli motivasyonu ile temel yönlendirmeler yapılabilmekte ve kurumun başarılı olabilmesinin yolları açılmaktadır. Kurumsallaşma gayesi...
KURUMSALLAŞMA (84)
(ÖNCELİKLE) İŞİ ZENGİNLEŞTİRMEK İşletmeler ister küçük ister büyük ölçekli olsun işlerini yaparken çeşitli gerçeklerle karşılaşırlar ve bu gerçekler hem işin hem çalışanın hem de mali/ finansal piyasaların etkisi altındadır....
KURUMSALLAŞMA (83)
YAPILANMADA İNSAN FAKTÖRÜ: İster tasarım aşamasındaki bir yapılanma olsun isterse kurumsallaşma amacıyla yapılan yeniden bir yapılanma ( reorganizasyon) olsun işlerin insana dayalı olarak icrası sonuçta işletmeye fayda olarak yansıyacaktır....
KURUMSALLAŞMA (82)
YAPILANMADA SEÇENEKLER: Kurumsallaşma ihtiyacı ile birlikte buna karar veren işletme ve yöneticileri başlangıçta yer almasını arzu ettikleri değişim isteklerine bağlı olarak yapılanmanın seyrini belirlerler. Önceliğin tespit edilmesi ve...
KURUMSALLAŞMA (81)
İŞ YAPILANMASI: Bir işin yapılanması veya o işin tasarımı demek: hem çalışanlara hem kurumsal başarıya etkisi açısından söz konusu iş ve işlemlerin içerik ve ilişkilerinin belirlenmesi demektir. Bazen belirlenmiş bu içeriklerin zaman...
KURUMSALLAŞMA (80)
KURUMSAL İŞ TASARIMI Bu bölümde kurumsallaşma ile ilgili işletmelerin uygulamaları içerisinde bulunan iş tasarımını yani çeşitli amaçla oluşturulan örgüt ve yapılanmaların kapısını aralamak istiyorum. Bir kere müessese olma bilincindeki...
KURUMSALLAŞMA (79)
TEKNOLOJIK DÜZENLEMENİN SONUÇLARI Teknoloji ile birlikte iş yerlerindeki yeni iş akışının düzenlenmesi ile kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri muhtemelen büyük oranda değişecektir Kullanılan teknoloji kişisel iletişimi sınırlayarak...
KURUMSALLAŞMA(78)
TEKNOLOJIYI VE İLETİŞİM Kurumsallaşma amacındaki işletmelerimiz, çoğu zaman iletişime verilmesi gereken önemin farkında olmuşlardır ama konu teknoloji olunca bu konuda bir iletişim gereksinimi olacağının pek de ayırdında olmamışlardır....
KURUMSALLAŞMA (77)
TEKNOLOJIYI PLANLAMAK Teknolojik gelişimlerin iş yerlerine ikamesi sırasında işgücünün her türlü çekincesi için görev işverene düşmektedir. Yönetimin sakin ve destekleyici bir zeminde hareket etmesi teknoloji ile emeğin kaynaşmasını kolaylaştıracaktır....
KURUMSALLAŞMA (76)
TEKNOLOJI VE EMEK İLİŞKİSİ Sanayileşme ve üretim araçlarındaki gelişme ve çeşitlilik her zaman şu iki konuda: 1. Teknoloji gelişim için şarttır, işgücüne avantaj sağlar, 2. Teknoloji emeğe vurulacak darbedir, otomasyona geçtikçe iş...
KURUMSALLAŞMA (75)
TEKNOLOJI VE MESLEK İLİŞKİSİ Teknolojinin işletmelerde kullanımı ve bunun kurumsallaşma süreçlerinde artan orandaki kapasite artırımı, insan kaynaklarının da artan orandaki talebini doğurmuştur. Yüksek teknolojiye sahip sistemlerin sürdürülebilmesi...