Kâşif TETİK
Kâşif TETİK
Ekonomist
Yazarın Makaleleri
VERİMLİLİK-7
ÖRNEK ANALİZ Pareto analizinin nasıl uygulandığını oldukça basit anlatmaya çalışacağım. Bu analizi bazen 20-80 analizi olarak da kullanmakta olan birçok işletme var ancak stok kontrolde uygulandığı şekliye (ABC analizi) de anlamak ve daha...
VERİMLİLİK-6
PARETO ANALİZİ NEDİR Pareto analizi ile çok önemli bir yönetim yaklaşımı yaratarak işletmelerde fayda ve verimliliğin arttırılmasının mümkün olabileceğini unutmayalım. Burada temel felsefenin 'KÜÇÜK DETAYLARDA KAYBOLMAK YERİNE...
VERİMLİLİK-5
BİLİMSEL ARAÇLAR İşletmelerimizde verimliliği yakalamada üretim araçları kadar (emek, Teknoloji, sermaye, insan gücü vb) yöneticilerinde büyük emek ve katkısı vardır Ne kadar üst düzey olursa olsun bilinen ama bir türlü vazgeçilemeyen...
VERİMLİLİK-4
RAKAMLARIN DİLİ Başarılı işletmeciliğin temel kurallarından biride rakamlarla çok iyi anlaşabilmekten geçer. Burada doğal olarak aritmetik, matematik, istatistik gibi temel problem çözücülerle birlikte insan doğası ile işletme ve iktisat...
VERİMLİLİK-3
BAŞARILI İŞLETMECİLİK Başarılı işletmenin doğru yatırımdan hareketle doğru bir yapılanmadan da geçtiği unutulmamalıdır. Başarılı ve verimli bir işletmeciliğin ise anahtarı birden fazla olacaktır. Zaten basit olsa tüm işletme sahipleri...
VERİMLİLİK-2
GELİR ARTIRMA ÇABALARI Gelir artırma çabalarının temelinde en az maliyet ile en fazla kazanç elde edebilme mantığı yatar. Bunu niçin de doğal olarak: 'daha fazla çalışmak” 'daha fazla üretmek” 'daha fazla satmak 'gibi...
VERİMLİLİK-1
Önceki makalelerimde işletmelerimizin kurumsallaşma gerekliliklerini ve bu yoldaki çalışanlar ve yöneticiler için gerekli olabileceğine inandığım iş, işlem, yöntem ve davranış biçimlerini izah etmeye çalıştım. Kurumsallaşma bir gereklilik...
KURBAN OLMAK
Yüce dinimizin kutsal kitabı Kur 'anın Saffat Suresi 100-113. Ayetlerinde bahsi geçen ve yüzyıllardır Müslüman ülkelerde kutlanan Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmış bulunuyoruz. Sizlere bunun hikâyesini, dini vecibelerin kutsiyetini...
KURUMSALLAŞMA (125)
KURUMSALLAŞMADA SONUÇ: 'KONUŞUNCA DOĞRU SÖYLEYİN, SÖZ VERİNCE YERİNE GETİRİN, DÜŞÜNCE VE İŞLERİNİZDE SAPIKLIĞA DÜŞMEYİN, İSRAFTAN VE KÖTÜ ŞEYLERDEN KORUNUN ”hadis Çok değerli okurlarım ve takipçiler: 124 makale boyunca...
KURUMSALLAŞMA (124)
MANİPULASYON Kurumsallaşma ve işletmelerimizdeki insan davranışları yazı dizisinin sonuna gelirken yönlendirilme konusunu incelemeden sorunu tam belirlemiş sayılmayız. İnsan davranışlarının pek çoğu onun doğasından ve gelişiminden kaynaklanmakla...
KURUMSALLAŞMA (123)
ÇALIŞANLARIN BAĞIMSIZLIĞI Kurumsallaşma ve çalışanlar arasındaki ilişkilerden bahsederken 'azalan verim kanunu ' ile iş görenlerin çalışma biçimlerinin karşılıklı etkileşim içinde olması da kaçınılmazdır. Çalışanların...
KURUMSALLAŞMA (122)
AZALAN VERİM KANUNU İşletmelerimizin kurumsallaşma ihtiyaçlarını incelerken pozitif veya negatif unsurları bir arada görmek gerekir. Yapılan her eylem ve işlemin artı yönleri olduğu kadar eksi yönleri de mevcuttur. Önemli olan yaratılan iş...
KURUMSALLAŞMA (121)
ÜRETİM ORTAKLIĞI UYGULAMASI: İşletmelerde grupların özendirilmesi ve başarımın artırılması amaçlı ücret dışı uygulama modellerinden olan üretim ortaklığı ve katkı karşılığı gelir transferi uygulaması bazı iş kollarında uygulanabilir...
KURUMSALLAŞMA (120)
KAR ORTAKLIĞININ ZORLUKLARI: İşletmelerin çalışanları ile olan beşeri ve iş ilişkilerinin karşılığı olan ücret dışı gelir uygulamalarından olan kar (kazanç) ortaklığı uygulamasının çalışanlar açısından bazı zorluk algılamaları...
KURUMSALLAŞMA (119)
KAR ORTAKLIĞI: İster mal üretimi olsun isterse hizmet üretimi neticede bu üretimi yaratan emek gücünün katkısı inkâr edilemez. İşte burada üretilen mal ve hizmete doğrudan katkı sunanların bu mal ve hizmetlerden yararlanması temelinde oluşturulan...
KURUMSALLAŞMA (118)
ÖZENDİRİCİ ÖDÜLLERİN YARARLARI Kurumsallaşma yolundaki ve kurumsallaşmış firmalarda özendirici ödüller çalışanlar için olası birçok fayda sunmaktadır. Bu yararlardan belki de en önemlisi : 'eylem ve çalışmaların sonucunda başarı...
KURUMSALLAŞMA (117)
EKONOMİK ÖZENDİRMELER İşletme yaşamı içerisinde kurumsal davranışlar kadar özendirme sistemlerinin de önemi vardır ve bu ikisi çok da birbirinden bağımsız değildir. Kendine has özellikleri ve uygulama biçimleri olan çok fazla özendirme...
KURUMSALLAŞMA (116)
ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ Her işletmenin kendine has bir ücret değerlendirme yolu olduğu gerçeğini unutmadan (her patronun demedim zira patron devreye girdiğinde yapılacak bir ücret artışının rasyonelliğinden söz edilemez ) bu işletmelerin...
KURUMSALLAŞMA (115)
DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ İşlerin ve emeğin değerlendirilmesi salt başarımlar dikkate alınarak yapılandırılırsa doğru davranılmış olmayacaktır. İşletme yaşamı her gün bir değişim ve gelişim demektir. Yöneticiler ve yönetilenler...
KURUMSALLAŞMA (114)
AMACA GÖRE İŞ YAPILANMASI İşletmelerdeki başarım için gerekli olan amaçların birlikte stratejik planlaması aşamasının bir sonraki adımı, 'AMACA GÖRE İŞ VE İŞLEMLERİN YAPILANDIRILMASIDIR” Bu konuda birkaç yöntem olmakla birlikte...
KURUMSALLAŞMA (113)
DEĞERLEMENİN FELSEFESİ Sanayileşme ile birlikte endüstriyel yapılanmaya geçen işletmelerde iş ve eleman konusundaki değerleme stratejıleri de değişim ve gelişim göstermiştir. Önceki değerleme program ve yapılanmalarında; çalışanın...
KURUMSALLAŞMA (112)
BAŞARININ DEĞERLEMESİ Çalışma yaşamı içeresinde başarının değerlemesi her zaman var olmuştur. İlkel işletmelerden çok uluslu ve kurumsallaşmış şirketlere kadar çalışanlar, başarılı eylemlerinin karşılığını bir şekilde almışlardır....
KURUMSALLAŞMA (111)
İŞ DEĞERLERİ VE İLİŞKİLERİ Hep sözünü etiğim ve sürecini izah etmeye çalıştığım kurumsallaşma aşamasında işlerin değerlenmesi ve buna çalışanların adaptasyonu her zaman kolay olmamaktadır. İş değerlemeleri bazen, hatta çoğu...
KURUMSALLAŞMA (110)
İŞ DEĞERLENDİRMEDE ZORLUKLAR İşletmelerdeki yapılmakta olan işlerin dışında bu işleri icra edenlerin iş yükümlülüklerini ve değerlerini tartmak sınıflandırmak ve buna bir karşılık atfetmek çoğu zaman zorlukla yapılabilen işler...
KURUMSALLAŞMA (109)
(ÜCRETLER İÇİN) İŞ DEĞERLENDİRMESİ Kurumsallaşmanın gerekliliklerinden olan iş değerlendirmesinin amacı maddi yâda manevi ücret ve ödüllerin çalışanlar arasındaki dağılım biçimini mantıklı ve işletme gereksinimlerine göre rasyonel...
HANGİ BAYRAM ?
'KONUŞUNCA DOĞRU SÖYLEYİN, SÖZ VERİNCE YERİNE GETİRİN, DÜŞÜNCE VE İŞLERİNİZDE SAPIKLIĞA DÜŞMEYİN, İSRAFTAN VE KÖTÜ ŞEYLERDEN KORUNUN” hadis. Bugün sizlere eski bayramları nasıl kutladığımızdan, eski tatlardan, örf ve...
KURUMSALLAŞMA (108)
ÖDÜL-MALİYET ANALİZİ Emek ve karşılığı para ile üstün başarım ve karşılığı olan ödüller incelendiğinde işverenler ve iş görenler açısından farklı durumlar gözlemlenmektedir. Çalışanların ekonomik (maddi) ödüllere verdikleri...
KURUMSALLAŞMA (107)
ÖDÜL (PARA) ANALİZİ İşletmelerimizde çalışanlara emekleri karşılığında ödenen ücret ve benzeri hakların transferi aşamasında karşımıza çıkan tablo 2 aşama olmaktadır 1. Dışsal ödül 2. İçsel ödül Çalışanlara ödenen para...
KURUMSALLAŞMA (106)
ÖDÜL,PARA VE ÇALIŞAN İLİŞKİSİ İşletmelerdeki insan davranışları ve kurumsallaşma yolundaki firmaları incelerken, çalışanların verdikleri emek karşısında aldıkları para ile başarılarının karşılığı olan ödül konusu incelenmeden,...
KURUMSALLAŞMA (105)
ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ: Günümüzde para, bir ödeme aracı olduğu gerçeğinin yanı sıra, işlevleri açısından aynı zamanda her şeydir de. Paranın çalışanlar için daha fazla önemi olduğu da unutulmaması gereken bir husustur. Kuşkusuz...