Kâşif TETİK
Kâşif TETİK
Ekonomist
Yazarın Makaleleri
KAZANÇ ARTIŞI-15
Ürün ve piyasa talebi sonuç analizi: Bir süredir analizini yaptığımız piyasa talebi ve ürün geliştirmesi konusunun sonuna geldik. Piyasa talebine bağlı olarak gelirin artırılması için neler yapmak gerekir, satışların artırılması aşamasına...
KAZANÇ ARTIŞI-14
Soru:5 Reorganizasyona hazır mısınız? İşletmenizin gelir artırma çabalarını yürütürken içinde bulunduğunuz örgütün çalışma biçimi, yetenekleri ve işlevleri sizi yönlendirecektir. İşletmeniz bir başka şirketin ara üreticisi veya...
KAZANÇ ARTIŞI-13
Soru 4- Üretim artışı başka nasıl sağlanabilir? Düşük maliyetli, üretim artırma girişimlerini ile istenen başarı yakalanamıyorsa başka yaklaşım ve yöntemlere de başvurulabilir, şimdi bunları analiz etmeye başlayalım. • Vardiya artışı...
KAZANÇ ARTIŞI-12
Soru-3 Üretim miktarı artırılabilir mi? Bu konu öncelikle üretim -proses- sürecinin analizi ile başlar. Bu analiz için endüstri mühendisliği verileri size çok geniş imkânlar ve faydalar sağlayacaktır eğer mevcut üretim biçiminin çok eski...
KAZANÇ ARTIŞI -11
Soru:2- Satış miktarı artırılabilir mi? Piyasa araştırmalarının sonucunda talebin yüksek olduğu durumlarda öncelikle fiyatın artırılabileceğini ve bunun için yapılması gereken işlemlerden bahsetmiştik. Şimdi eğer fiyatın artırılması...
KAZANÇ ARTIŞI-10
Soru:1 ürünün fiyatı artırılabilir mi? Piyasa araştırması ile ortaya çıkan sonuç;( piyasa talebi), üretim kapasitenizin üzerinde ise sorgulanacak ilk konu fiyatınızın artırılabilir olup olmadığıdır. Gelirin artması için en kestirme...
KAZANÇ ARTIŞI-9
Piyasa araştırması-2 İşletmelerin çoğuna 'Pazar araştırması yapmanız gerekir” cümlesi ne zaman kurulsa bu öneriye karşı: • Bunu maliyetine kadar? • Hangi sürede sonuç alacağız? • Kime yaptırmak gerekir? • Sonuçlar güvenli,...
KAZANÇ ARTIŞI-8
3-PİYASA TALEBİNİN İNCELENMESİ Üretilen mal ve hizmete olan piyasa talebi, işletme ekonomilerinin en önemli konularından biridir. Genel olarak üretimde kullanılan girdiler: • Sermaye • Mal, malzeme • İş gücü • zaman dır. Bunların...
KAZANÇ ARTIŞI-7
Soru:4 Ürün yaşlanma sürecinin hangi evresinde? Satıştan kaldırılması gerekiyor mu? Piyasaya arz ettiğiniz ürünün satışı her geçen gün düşüyor ve düşme eğilimi devam ederken üretimi ile bu günü arasındaki zaman aralığı size...
KAZANÇ ARTIŞI-6
Soru -3 Ürün kaç yaşında? Bilindiği gibi işletmelerimizde üretilen Ürünlerin de canlılar gibi bir yaşı vardır ve tıpkı canlılar gibi bir hayat eğrileri olacaktır; doğacak, büyüyecek, olgunlaşacak, yaşlanacak ve ölecektir. Bazı ürünlerin...
KAZANÇ ARTIŞI-5
Soru:1 Mal ve hizmetin katkı marjı ne kadar? Örnek pareto analiz tablolarını incelemeye bu soru ile başlıyoruz. Burada yer alan katkı marjı ( payı) dediğimiz şey: Mal ve hizmetin işletmeye katkısının Mal ve hizmetin fiyatıdır Bu oranın...
KAZANÇ ARTIŞI-4
Hizmetlerin yıllık katkılarına göre pareto analiz örneği Hizmetlerin işletmeye katkılarının -pareto yönünden- analizi için bir önceki (Ürünlerin katkısı) yazımda olduğu gibi örnek bir pareto tablosu üzerinde düşünelim. HİZMET ÖRNEK...
KAZANÇ ARTIŞI-3
Ürünlerin yıllık katkılarına göre pareto analizi örneği; Ürünler ve hizmetlerin kazanç artışına etkisi ve analizi yapmak üzere örnek pareto analiz tablosu üzerinde çalışmaya başlayalım. ÖRNEK PARETO ANALİZ TABLOSU ürün yıılık...
KAZANÇ ARTIŞI-2
1. Hizmetlerin ve ürünlerin sıralanması: Eğer iş ve işlemlerinizde ürün ya da hizmetleriniz birden fazla ise öncelikle bunları sıralamakla işe başlanmalıdır. Hatta ürün yada hizmet çeşidiniz 20 yada 30 dan fazla ise bu durumda gruplandırılarak...
DEĞERLİ DOSTLAR
Acılar ve sıkıntılarla dolu bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Sizlere 2015 yılının genel bir ekonomik değerlendirmesini yapmak, güzel şeyler yaşandığının örneklerini, insanların mutlu ve müreffeh yaşantılarından kesitler vererek...
KAZANÇ ARTIŞI-1
Ülkemizdeki var olan işletmeleri toplumumuzun eğitim kültür ve alışkanlıklarından uzakta düşünmemiz yanıltıcı olacaktır. İster bireysel isterse kolektif olarak icra edilsin tüm gelire yönelik çabaların bir işletim mantığı ve amacı...
VERİMLİLİK-21
YÖNETİM ARAÇLARI Şimdiye kadar başarılı bir yönetim ve verimlilik için gerekli olduğuna inandığım işletme yönetim araçlarından bahsettim Örneğin; • parkinson kanunu ile çalışanların küçük rakam ve detaylarla ilgilenme alışkanlıklarının...
VERİMLİLİK- 20
YÖNETİM DE PARETO İşletmede verimliliğin arttırılması çalışmalarından olan pareto analizinin çeşitli alanlarında ki uygulamalarından bahsederken yönetimdeki uygulama biçiminden söz etmezsek konuyu fazlası ile eksik bırakmış oluruz....
VERİMLİLİK- 19
TAHSİLAT VE TEDİYE İŞLEMLERİNDE PARETO Bu analiz yöntemini işletmenizin finansman ve mali durum analizleri içerisinde uyguladığınızda kaynaklarınızın optimal kullanımı konusunda verimlilik sağlamış olursunuz. Muhasebe kökenli okurlarımın...
VERİMLİLİK- 18
PERSONEL YÖNETİMİNDE PARETO İşletmelerimizde genel olarak personel yönetiminin idari işlem olması sebebiyle matematiksel ve istatiksel veri analizine ihtiyaç olmadığı kanısı yaygındır. Ancak insan kaynaklarının yönetiminin bir bilim dalı...
VERİMLİLİK- 17
KALİTENİN KONTROLÜNDE PARETO Bu analiz türünde işletme bünyesinde üretim ve tüm işlemleri tamamlanmış nihai ürünler dikkate alınarak bir analize tabi tutulmaktadır. Söz konusu ürünler ilk işlemden başlanarak son ürüne kadar dikkatli...
VERİMLİLİK- 16
SATIŞTA PARETO İşletmelerimizin verimliliği yakalamada kullandığı analiz tekniklerinden Pareto 'nun çok geniş uygulama alanı olduğunu önceki makalelerimde bahsetmiştim. Bu gün satış ve pazarlama konusunda bu analizin kullanma biçiminden...
VERİMLİLİK- 15
MALİYET ANALİZİ-2 Bir işletme ve bir örnek bütçe sunmuş ve yönetim kurulunun hazırlanan bütçe üzerinde mütalaa ettiğini belirtmiştik. Şimdi o rakamları PARETO tablosu düzenleyerek yazalım. BÜTÇE PARETO SIRALAMASI TUTAR Toplam masraf...
VERİMLİLİK- 14
MALİYET ANALİZİ-1 Hem konjonktürel gerçekler hem de ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar düşünüldüğünde maliyetleri düşürmenin ne kadar önemli bir konu olduğu açıktır. Geçmişte yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde işletmeler...
VERİMLİLİK- 13
ÜRÜN ÇEŞİTLEMESİNDE PARETO Pareto yöntemini işletmenizin ürün çeşitliliği ve yapılanmasında da kullanabilirsiniz. Hangi ürünlerin işletmenizin varlıklarında görünmesini bu ürün yelpazesinin hangilerinin yararlı veya atıl kaldığını...
VERİMLİLİK-12
STOKDA PARETO Pareto analizini birçok alanda kullanabileceğinizi belirtmiştim, bunlardan biri olan stok kontrolde uygulama şekli çokça kullanılan bir biçimdir. Şimdi kar ve verimlilik analizi yapmak için bir yıl içerisinde tükettiğiniz bütün...
VERİMLİLİK- 11
TEDARİK DE PARETO İşletmedeki satın alma bölümüne kapasiteye bağlı olarak onlarca, yüzlerce hatta binlerce ürün tedariki değişik yerlerden ve alternatifler dikkate alınarak tedarik edilmektedir. İşte bu aşamada pareto metodunun uygulanması...
VERİMLİLİK- 10
UYGULAMA ALANLARI İşletmelerde büyüme tek başına yeterli değildir büyüyen firmanın aynı zamanda verimliliğini de artırması gerekmektedir. Bu amaçla birçok uygulama kullanılmaktadır. Bunlardan önceki makalelerde kısaca bahsettiğim Pareto...
VERİMLİLİK-9
BİLİNÇLİ YÖNETİM 'sebeplerin en önemli görülen %20 si sonuçların; %80 nini bundan sonra gelen %30 u sonuçların; %15ini ve kalan %50 si de sonuçların; %5 ini oluşturur.” Yukarıda yer alan genel veri, pareto analizinin inşaatının...
VERİMLİLİK-8
STOK ve PARETO Anahtarı bir kez daha anımsayalım 'sebeplerin en önemli görülen %20 si sonuçların; %80 ni bundan sonra gelen %30 u sonuçların; %15ini ve kalan %50 si de sonuçların; %5 ini oluşturur.” Fakat sebeplerin en önemli %20 si ele...