Kâşif TETİK
Kâşif TETİK
Ekonomist
Yazarın Makaleleri
MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ
Şimdiye kadar verimlilik ve kazanç artırma çabaları için basit ama rasyonel bir formül üzerinden ( verimlilik= gelir/gider) yapılması gerekenleri çeşitli örneklemler sunarak izah etmeye çalıştım. Bu formülün 1. Ayağımda yer alan GELİR...
PERSONELİN GELİŞİMİ
İşletme yaşamı içerisinde (yöneticiler açısından) en zor yapılan görev yeniden yapılanma ve değişimlerdir. Değişim olmadan firmaların standartlarını uzun süre korumaları ve idame etmeleri mümkün değildir. Değişim ve gelişim kaçınılmaz...
PERSONELİN GELİŞTİRİLMESİ
İş yaşamı içerisinde çalışanların farklı eğitim ve kültür sevisinde olmaları onların değişken performans ve başarı göstermeleri sonucunu doğurmaktadır, bu durumun sebepleri konusunda kimi yöneticiler: • Çalışanların şirket gelişimine...
PERSONEL İSTİHDAM ANALİZİ-7
İş başı sonrası yönetim uygulamalarından motivasyon için çeşitli tez ve antitezler olduğunu, 1. İdarecilerin yönlendirmesi 2. Çalışanların kişiliği 3. İnsan ihtiyaçları Başlığı altında incelemeye çalıştım şimdi diğerlerine...
PERSONEL İSTİHDAM ANALİZİ-6
İş için uygun olduğu tespit edilen elemanın istihdamı ve iş başı eğitimlerinin tamamlanması ile her şeyin bittiği o elemandan azami performans alınabileceği düşünülmemelidir esas iş bundan sonra başlayacaktır. İş başı yapan çalışanların...
PERSONEL İSTİHDAM ANALİZİ-5
İşletmelerde personel istihdam sürecinde adaylar için iş başından önceki son aşaması çeşitli test ve analizlerin yapıldığı bölümdür: 5-personel testleri: Başvurular içerisinde yer alan adayların değerlendirilmesi için gerekli yöntemlerden...
PERSONEL İSTİHDAM ANALİZİ-4
İşletmenin ihtiyacı olan elemanların tedarikindeki yaklaşımlara devam ediyorum. 4-Uygun elemanın seçimi Bu işlem çok aşamalı dikkatli ve özenli takip gerektiren bir sürece sahiptir kendi içerisinde çeşitli aşamaları vardır. A. Başvuruların...
PERSONEL İSTİHDAM VE KAYNAK ANALİZİ-3
İşletmenin ihtiyacı olan elemanların tedarikindeki yaklaşımları açıklamaya devam ediyorum: 3-adayların ilgisini çekmek Her işlemde olduğu gibi; nasıl satılacak bir ürünü pazarlarken imaj, reklam ve tanıtım yapıyorsanız tedarikte de (hem...
PERSONEL İSTİHDAM VE KAYNAK ANALİZİ-2
İşletme yaşamında icra edilecek işler için doğru elemanı bulmak önemlidir. Peki, bunu nasıl sağlayacağız? Bunun yanıtları için bazı prosedürleri 'kendi bakış açımdan ”sıralamak istiyorum: 1. İş tarifi ve niteliklerinin belirlenmesi:...
PERSONEL İSTİHDAM VE KAYNAK ANALİZİ-1
Şimdiye kadar kazanç artışı ve verimlik konusunda 9 ana başlıkta analizler yaptım Bunları kısaca hatırlatmak isterim; 1. Hizmetlerin ve ürünlerin sıralanması 2. Sıralanan hizmet ve ürünlerin detaylı incelenmesi 3. İncelenen hizmet ve ürünlere...
TANITIM VE REKLAM ANALİZİ-2
Reklam faaliyetlerinin büyük kapasitelere ulaşması oldukça büyük bir sektörü de beraberinde getirmiştir. Her geçen gün teknolojik ve bilimsel olanaklara sahip bu sektörün cirosu da artan oranda büyümektedir. Dolaysıyla sektörde faaliyet...
TANITIM VE REKLAM ANALİZİ-1
Şimdiye kadar: • Ürün ve hizmetlerin sıralanması ve analizi, • Taleplerin ve satışların organizasyonu, • Üretim ve kalitesinin arttırılması, • Fiyatlandırma konusunun verimliliğin önemli koşullarından olduğunu, kazanç artışı...
LOJİSTİK ANALİZİ
Verimlilik ve sonucunda gelir artışı için gerekli bir işlem de dağıtım organizasyonunun en uygun biçimde yapılanmasından geçer. Günümüzde moda tarifi ile 'lojistik” bu kapsamda analize değer özellikleri içerisinde barındırmaktadır....
KAZANÇ ARTIŞI-32
Kalite/fiyat analizi-2 Hatırlanacağı gibi önceki yıllarda enflasyonun çok yüksek olduğu günlerde: piyasada ve işletme özelinde fiyat istikrarı sağlamak mümkün olmuyor, kazançlar bir gecede eriyor kayıplar artıyorken kimileri de spekülatif...
KAZANÇ ARTIŞI-31
Kalite/fiyat analizi-1 Verimliliği sağlamak ve kazancı artırmak için fiyat ayarlamaları kadar diğer önemli bir konunun 'hatta daha önemlisi” kalite olduğu ve bu konuda yapılabilecek işlemler konusunda çok farklı seçenekler olduğu açıktır....
KAZANÇ ARTIŞI-30
Rakiplerle fiyat analizi Verimliliğin artırılması ve kazancın artırılması konusunda elimizdeki araçlardan biride fiyatlar demiştik; Fiyatların analizi birkaç makalede özetlenebilecek bir konu olmamakla birlikte mümkün olduğunca kısa ve temel...
KAZANÇ ARTIŞI-29
7-FİYAT ANALİZİ Verimliliğin artırılması ve kazanç artışının sağlanması konusunda elimizdeki bir diğer araç fiyat analizidir. Herkesin bileceği gibi fiyat dediğimiz değer; mal ve hizmetin satışında büyük önem arz eder. Öyle ki; '...
KAZANÇ ARTIŞI-28
6-SATIŞ SONRASI HİZMET ANALİZİ Pazara mal ve hizmet sunan değişik işletmelerin çeşitli analizleri uygulayarak kar ve verimliliklerini artırması ve toplumsal refaha katkının artırılması amacıyla çıktığımız yolda sıra satış sonrasındaki...
KAZANÇ ARTIŞI-27
Kalitenin kontrol ve analizi-6 Kalitenin belirlenmesi aşamasında, standartları yakalama konusunu irdeledikten sonra bir diğer enstrümanımız 'kalitenin sürekliliğini 'sağlamak olmalıdır. Kalitenin aslında 'müşterilerin beklentileri”...
KAZANÇ ARTIŞI-26
Kalitenin kontrol ve analizi-5 Kalitenin belirlenmesi aşamasında bir dizi işletme enstrümanı kullanmak olasıdır, önemli olan kaliteyi belirleme sürecinde neyi kullanacağınızdan öte ana politika ve 'stratejinin iyi düşünülerek hazırlanması...
KALİTENİN KONTROL VE ANALİZİ-4
Kalitenin işletme yaşamındaki önemini irdelerken, aslında bu özelliğin müşteri tercihleri ile de belirlendiğini unutmamak gerekir yani: bir anlamda; 'kalite talep edenlerin aradığı özelliklerle oluşur” Bu konuda birçok işletme, kalitenin...
KAZANÇ ARTIŞI-24
Kalitenin kontrol ve analizi-3 Çok kaliteli bir ürün piyasa sürmek veya az kaliteli bir ürün ile piyasada bulunmak; bu ikisi arasındaki tercih tamamen ilgili firmanın işletme tercihidir. Piyasa öyle bir oluşumdur ki ister kaliteli olsun isterse...
Kazanç artışı-23
Kalitenin kontrol ve analizi-2 Piyasanın özellikle arz ve talep dengesinin oluşmadığı, rekabetin bulunmadığı yıllarda kalite, kaliteli ürün ve bunların yönetimi konuları çok da üzerinde durulmayan, önemsiz olarak düşünülen işlemler...
Kazanç artışı-22
5-KALİTENİN KONTROL VE ANALİZ 'KALİTE DEDİĞİMİZ ŞEY AYNI ZAMANDA O ÜRÜN YA DA HİZMETİ TALEP EDEN TÜKETİCİNİN BEKLEDİĞİ VE ARADIĞI ÖZELLİKLERİ KAPSAMAKTADIR.” Kalite konusunun üzerinde yeterince durulmazsa diğer bütün faaliyetler...
KAZANÇ ARTIŞI-21
Satış artırma konusunda sonuç ve analiz: Ürün (ya da hizmet) ile Pazar konusundaki yaklaşımları incelerken birinin diğerinden üstün ya da doğru olduğunu belirtmek doğru değildir. Piyasa konumlanması yapılırken birini uygularken diğerini...
KAZANÇ ARTIŞI-20
4- YENİ ÜRÜNÜ YENİ PAZARA SATMAK: Satış artırma çabaları içerisinde 3 farklı stratejik konumlamayı tamamladıktan sonra son olarak 'yeni bir ürünün yeni bir pazarda satış” konusunu incelemeye başlayabiliriz Bu alternatif hem uygulama...
KAZANÇ ARTIŞI-19
3-ESKİ PAZARA YENİ ÜRÜNÜ SATMAK Satış artırma faaliyetleri için stratejik konumlanmadan 3. stratejik tercihi incelemeye başlayabiliriz Şimdi elimizde yeni bir ürün var artık eski üründen farklı bir biçimde: üzerinde 'emek harcanmış”,”...
KAZANÇ ARTIŞI-18
2-ESKİ ÜRÜNÜ YENİ PAZARA SATMAK Satış artırmanın stratejik konumu etkilediğini, bu konuda 4 varyasyon olduğunu bir önceki makaleden hatırlarsınız 1. Eski pazara eski ürünü satmak 2. Yeni pazara eski ürünü satmak 3. Eski pazara yeni ürünü...
KAZANÇ ARTIŞI-17
Satış artırmada stratejik konum: Satış artırma çabaları için öncelikle stratejik olarak konumlanmak ve bu durumdan hareket ile kararları oluşturmak başarıyı ve kazanç artışını sağlamak için önem arz eder. Bunu için öncelikle Pazarın...
KAZANÇ ARTIŞI-16
Satış artırma yöntemleri: Daha önceki analizlerden hatırlanacağı gibi eğer ürün ve hizmetlere piyasa talebi düşükse yani ürettiğiniz mal ve hizmetleri satamıyorsanız yapılması gerekenin satış artırma çabaları olduğunu belirtmiştim....