Kâşif TETİK / Son Makaleleri

Kâşif TETİK / Bütün Yazıları

Kâşif TETİK

Bütün Yazıları

Kâşif TETİK
Ekonomist

SONUÇ

Değerli okurlar, 94 makale boyunca sizlerle bilgi ve deneyimlerimi paylaştığım oldukça uzun bir makale dizisi sunmaya çalıştım. Önce pareto analizini izah ederek, işletmenizin verimliliği için uygulayabileceğiniz basit ama yararlı analiz tekniğini...
28 Mart 2017

DANIŞMANLIK(KOMİSYON) MALİYETLERİ

Verimlilik konusunun sonuna yaklaşırken diğer giderler içerisinde yer alan bir kalem üzerinde analiz yapmadan bu konunun tamamlanması eksik kalacaktır diye düşünüyorum. Komisyonlar, İşletme hayatında var olan ama gider unsurları içerisinde...
21 Mart 2017

HUKUKİ MALİYETLER

İşletmelerin gider unsurları içerisinde pek görülmeyen ama ortaya çıktığında diğer cari giderlerinizden  (belki de daha) fazla maliyetleri etkileyen bir unsur olan hukuki ya da yasal mükellefiyetler kurumlar için önem arz etmektedir Her...
14 Mart 2017

SİGORTA GİDERLERİ

10-20 yıl öncesinde, sigorta giderleri işletmeler için fazla bilinmeyen ve bu yüzden önemsenmeyen gider unsurlarındandı. Gelişme ve teknoloji kullanımı ile birlikte iş yerleri bu gider unsuru ile tanışmış ve kapasitesi günden güne artarak,...
07 Mart 2017

İLETİŞİM GİDERLERİ

İşletmelerde konu tasarruftan açılınca iletişim giderlerini hariç tutmak doğru olmaz. Şirketlerin sevk ve idaresi aşamasında: Müşteri ilişkileri, Satın alma ve tedarik işlemleri, Satış ve tanıtım faaliyetleri, Kurum içi dolaşım vb....
28 Şubat 2017

İŞ YERİ KİRA GİDERLERİ   

İşletmelerin tasarruf ve tedbirleri konusunda dikkat etmeleri gereken bir husus da iş yeri kira maliyetleridir. Fabrika alanlarının işleticileri tarafından ( mülkiyet ve teşvik konularını hariç tutarak) kiralama yoluyla tedarik edilmesi ve bunun...
21 Şubat 2017

PATENT HAKLARI

Patent bilindiği gibi buluş sahibinin bulduğu emtia üzerindeki hakkıdır. Bu hak belirli zaman ve miktarda kullanıma belirli bedel karşılığı kiralanabilmektedir. Teknolojik olarak ilerlemiş ülkeler ellerinde bulunan bu hakları belirli bir know-how...
14 Şubat 2017

ENERJI MALİYETLERİ

Enerji maliyetleri dediğimizde hemen ofislerdeki aydınlatma, makine ve teçhizatın tükettiği elektrik ve ısınma ve soğutmada kullanılan sarfları düşünmek kimi iş adamları için önemli gelebilir oysa bunların genel giderler içerisindeki payı...
07 Şubat 2017

DİĞER MALİYETLERİN AZALTILMASI 1

Kazanç artışı ve verimlilik konusunda öncelikle gelir artırma faaliyetlerinin neler olması gerektiğini, sonrada giderleri azaltmak için neler yapılması gerekli sorularının cevabını açıklamaya çalıştım. İşletmeler için daha fazla özen...
31 Ocak 2017

FİNASMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-6

Enflasyonist dönemlerdeki işletme ve finans yönetiminin çok özenli yürütülmesi gerektiği, yoksa değeri düşen para karşısında, mal ve malzemenin değerini korumanın zor olacağını açıklamaya devam edelim. Hatırlanacağı gibi, mevcut vergi...
24 Ocak 2017

FİNASMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-5

Enflasyonist dönemlerdeki finansman yönetimi her şeyin güllük gülistanlık olduğu günlerden farklı bir davranış ve özen ister. Günümüzde salt 2016/2017 verileri karşılaştırıldığında döviz bazında %25 artış olduğu, üretim dışı...
17 Ocak 2017

FİNASMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-4

Enflasyon ve krizlerin fazla olduğu ülkelerde yönetimler kendi stratejilerini ve eğilimlerini bu yapı üzerine inşa etmekte fayda görürler. (Hatta üniversitelerin bu bazı bölümleri bunun için uzmanlık seviyesi bilgi verme zarureti hisseder.)...
10 Ocak 2017

FİNASMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-3

Finans maliyetlerinin düşürülmesi konusundaki analize devam etmeden önce 2017 yılının tüm okurlarıma ve hemşerilerime huzur sağlık ve başarılar getirmesini gönülden diliyorum. Kuruluş aşamasında yapılan finansman hatalarını cari işlemler...
03 Ocak 2017

FİNANSMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-2

Finansman maliyetlerinin işletmeleri zora sokmasının temelinde başlangıçta yapılan finansman hataları olduğunu ve başlangıç sermayesinin rasyonel bir biçimde hazırlanması gerektiğini belirtmiştim. Kurulmakta olan işletmenin ihtiyacı olan...
27 Aralık 2016

FİNANSMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-1

İşletme giderlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasında dikkat edilecek bir hususta 'işletme finansman” maliyetlerinin azaltılmasında yönelik uygulamalardır. Kimi işletmelerde ( çoğu zaman) finansman maliyetleri sorun olarak...
13 Aralık 2016

ENDİREKT İŞÇİLİK ANALİZİ

Maliyetlerin düşürülmesi konusunda işçilik ile ilgili analizin bir diğer ayağı endirekt işçiliktir. O halde öncelikle endirekt işçiliğin tanımını yapmakta yarar var. Endirekt işçilik; bir işletmede -üretime doğrudan katkısı olmayan-...
06 Aralık 2016

DİREKT İŞÇİLİK ANALİZİ

İşletmelerin verimli çalışması ve kazanç elde etmesi için maliyetlerin düşürülmesi aşamasında sabit masrafların azaltılması gerektiğini söylemiştim. Ayrıca Hatırlayacağınız gibi işçilik maliyetlerini direkt ve endirekt işçilik...
29 Kasım 2016

İŞCİLİK MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-2

Verimliliğin artırılmasında işçilik maliyetlerini nasıl düşürürüz? Yanıtlarını aramaya devam … Öncelikle sabit ve değişken maliyetleri, ele almak gerektiğini belirtmiştim. Bunun sebebi iki maliyet unsurunun işletme yaşamındaki önemi...
22 Kasım 2016

İŞCİLİK MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-1

İşletmelerimizde mal ve malzeme maliyetlerinin düşürülmesi kadar önem arz eden 2. Grup işçilik maliyetleridir. Gelişmemiş (az gelişmiş) endüstriyel toplumlarda işçilik maliyeti, emek yoğun teknoloji kullandıkları için büyüktür. Oysa...
15 Kasım 2016

ATIL STOK

Maliyetlerinizin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması konusunda önemli bir hususta stok ve bu stoklar içerisinde hareket görmeyen 'atıl stok” konusudur. Genellikle -atıl stoklar- 2 aşamada ortaya çıkar: Yeni kurulan işletmeler 'bir...
08 Kasım 2016

NAKLİYEDE MİKTAR TESPİTİ

Maliyetlerin düşürülmesi için nakliye ve tedarik konusunun analizine devam ediyorum; Bu konuda dikkat çekici bir husus da nakliyesi yapılacak mal ve malzeme konusunda -yanlış hesaplamalarda- bulunmaktır. Şöyle ki; 10 ton kapasiteli bir nakil aracınız...
01 Kasım 2016

TEDARİK/TAŞIMA- 2

Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında nakliye konusunu, incelemeye devam ettiğimizde ilk olarak fabrikanın konuşlandığı yerin analizinin yapılması gerektiğini, bu analiz sonunda iyileştirme tedbirleri alınması gerektiğini incelendikten sonra...
25 Ekim 2016

TEDARİK/TAŞIMA -1  

Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında sıraladığımız ana noktalardan birisi de (tedarik aşamasında ortaya çıkan) taşıma giderleridir. Şirketlerin taşıma giderlerinin yüksek olmasında çeşitli sebepler vardır Üretim yerinin yanlış değerlendirilmesi...
18 Ekim 2016

TEDARİK/TAŞIMA-1

Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında sıraladığımız ana noktalardan birisi de (tedarik aşamasında ortaya çıkan) taşıma giderleridir. Şirketlerin taşıma giderlerinin yüksek olmasında çeşitli sebepler vardır Üretim yerinin yanlış değerlendirilmesi...
11 Ekim 2016

SİPARİŞ ANALİZİ

Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında önemli bir etkende sipariş vermektir. Mal ve malzeme maliyetlerinde neyi? Ne kadar? Sipariş edeceğiniz doğrudan yapacağınız ödemeyi, dolaysıyla finansal maliyetinizi etkileyecektir. Sipariş, aynı zamanda...
04 Ekim 2016

PİYASA ANALİZİ

Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında mal tedariki için her şeyden önce piyasanın çok iyi etüt ve analizi yapılmalıdır. Genellikle ihmal edilen ya da çok üzerinde durulmayan (alışkanlıkların devamının süre geldiği) bu eylemlerin çeşitli...
27 Eylül 2016

İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Tüm üretim aşamasında, maliyetlerin düşürülmesi için önceliğin mal ve malzeme ihtiyacının belirlenmesi olmalıdır. Başka bir ifade ile malzeme ihtiyacının belirlenmesi, üretilecek ürünün tasarlanması (belirlenmesi) aşamasında yapılmalıdır....
20 Eylül 2016

MALZEME GİDERLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Sanayi işletmelerinde, maliyetlerin %50 den fazlası (hatta kimi zaman % 70 varan kısmı) hammadde ve malzemeden oluşur. Konuya 'pareto mantığı” açısından yaklaşırsak doğal olarak en önemli analiz alanımız bu maliyet unsurları olacaktır....
06 Eylül 2016

ŞİMDİ MALİYETLERİ DÜŞÜRME ZAMANI

İşletmede verimliliğin yakalanması ve kazancın arttırılması için gelir artırma çabaları kadar maliyetlerinde minimize edilmesi de gerekir. Biri diğerinden daha önemli olmayan bu sistematik uygulamalar ile işletmenin ister satış, ister hizmet...
31 Ağustos 2016

Maliyetlerin düşürülmesi-2

Kazanç artış uygulamaları konusundaki metotlardan 'pareto analizi” uygulamasının maliyetlerin düşürülmesi aşamasında da rasyonel bir biçimde uygulandığını ve işe yaradığını görmek mümkündür. Bunun için işe 'daha önceki...
22 Ağustos 2016
banner255
açık
banner133
Namaz Vakti 30 Mayıs 2020
İmsak 03:13
Güneş 05:06
Öğle 12:43
İkindi 16:40
Akşam 20:10
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20

Gelişmelerden Haberdar Olun

@