Kâşif TETİK
Kâşif TETİK
Ekonomist
Yazarın Makaleleri
SONUÇ
Değerli okurlar, 94 makale boyunca sizlerle bilgi ve deneyimlerimi paylaştığım oldukça uzun bir makale dizisi sunmaya çalıştım. Önce pareto analizini izah ederek, işletmenizin verimliliği için uygulayabileceğiniz basit ama yararlı analiz tekniğini...
DANIŞMANLIK(KOMİSYON) MALİYETLERİ
Verimlilik konusunun sonuna yaklaşırken diğer giderler içerisinde yer alan bir kalem üzerinde analiz yapmadan bu konunun tamamlanması eksik kalacaktır diye düşünüyorum. Komisyonlar, İşletme hayatında var olan ama gider unsurları içerisinde...
HUKUKİ MALİYETLER
İşletmelerin gider unsurları içerisinde pek görülmeyen ama ortaya çıktığında diğer cari giderlerinizden  (belki de daha) fazla maliyetleri etkileyen bir unsur olan hukuki ya da yasal mükellefiyetler kurumlar için önem arz etmektedir Her...
SİGORTA GİDERLERİ
10-20 yıl öncesinde, sigorta giderleri işletmeler için fazla bilinmeyen ve bu yüzden önemsenmeyen gider unsurlarındandı. Gelişme ve teknoloji kullanımı ile birlikte iş yerleri bu gider unsuru ile tanışmış ve kapasitesi günden güne artarak,...
İLETİŞİM GİDERLERİ
İşletmelerde konu tasarruftan açılınca iletişim giderlerini hariç tutmak doğru olmaz. Şirketlerin sevk ve idaresi aşamasında: Müşteri ilişkileri, Satın alma ve tedarik işlemleri, Satış ve tanıtım faaliyetleri, Kurum içi dolaşım vb....
İŞ YERİ KİRA GİDERLERİ   
İşletmelerin tasarruf ve tedbirleri konusunda dikkat etmeleri gereken bir husus da iş yeri kira maliyetleridir. Fabrika alanlarının işleticileri tarafından ( mülkiyet ve teşvik konularını hariç tutarak) kiralama yoluyla tedarik edilmesi ve bunun...
PATENT HAKLARI
Patent bilindiği gibi buluş sahibinin bulduğu emtia üzerindeki hakkıdır. Bu hak belirli zaman ve miktarda kullanıma belirli bedel karşılığı kiralanabilmektedir. Teknolojik olarak ilerlemiş ülkeler ellerinde bulunan bu hakları belirli bir know-how...
ENERJI MALİYETLERİ
Enerji maliyetleri dediğimizde hemen ofislerdeki aydınlatma, makine ve teçhizatın tükettiği elektrik ve ısınma ve soğutmada kullanılan sarfları düşünmek kimi iş adamları için önemli gelebilir oysa bunların genel giderler içerisindeki payı...
DİĞER MALİYETLERİN AZALTILMASI 1
Kazanç artışı ve verimlilik konusunda öncelikle gelir artırma faaliyetlerinin neler olması gerektiğini, sonrada giderleri azaltmak için neler yapılması gerekli sorularının cevabını açıklamaya çalıştım. İşletmeler için daha fazla özen...
FİNASMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-6
Enflasyonist dönemlerdeki işletme ve finans yönetiminin çok özenli yürütülmesi gerektiği, yoksa değeri düşen para karşısında, mal ve malzemenin değerini korumanın zor olacağını açıklamaya devam edelim. Hatırlanacağı gibi, mevcut vergi...
FİNASMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-5
Enflasyonist dönemlerdeki finansman yönetimi her şeyin güllük gülistanlık olduğu günlerden farklı bir davranış ve özen ister. Günümüzde salt 2016/2017 verileri karşılaştırıldığında döviz bazında %25 artış olduğu, üretim dışı...
FİNASMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-4
Enflasyon ve krizlerin fazla olduğu ülkelerde yönetimler kendi stratejilerini ve eğilimlerini bu yapı üzerine inşa etmekte fayda görürler. (Hatta üniversitelerin bu bazı bölümleri bunun için uzmanlık seviyesi bilgi verme zarureti hisseder.)...
FİNASMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-3
Finans maliyetlerinin düşürülmesi konusundaki analize devam etmeden önce 2017 yılının tüm okurlarıma ve hemşerilerime huzur sağlık ve başarılar getirmesini gönülden diliyorum. Kuruluş aşamasında yapılan finansman hatalarını cari işlemler...
FİNANSMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-2
Finansman maliyetlerinin işletmeleri zora sokmasının temelinde başlangıçta yapılan finansman hataları olduğunu ve başlangıç sermayesinin rasyonel bir biçimde hazırlanması gerektiğini belirtmiştim. Kurulmakta olan işletmenin ihtiyacı olan...
FİNANSMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-1
İşletme giderlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasında dikkat edilecek bir hususta 'işletme finansman” maliyetlerinin azaltılmasında yönelik uygulamalardır. Kimi işletmelerde ( çoğu zaman) finansman maliyetleri sorun olarak...
ENDİREKT İŞÇİLİK ANALİZİ
Maliyetlerin düşürülmesi konusunda işçilik ile ilgili analizin bir diğer ayağı endirekt işçiliktir. O halde öncelikle endirekt işçiliğin tanımını yapmakta yarar var. Endirekt işçilik; bir işletmede -üretime doğrudan katkısı olmayan-...
DİREKT İŞÇİLİK ANALİZİ
İşletmelerin verimli çalışması ve kazanç elde etmesi için maliyetlerin düşürülmesi aşamasında sabit masrafların azaltılması gerektiğini söylemiştim. Ayrıca Hatırlayacağınız gibi işçilik maliyetlerini direkt ve endirekt işçilik...
İŞCİLİK MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-2
Verimliliğin artırılmasında işçilik maliyetlerini nasıl düşürürüz? Yanıtlarını aramaya devam … Öncelikle sabit ve değişken maliyetleri, ele almak gerektiğini belirtmiştim. Bunun sebebi iki maliyet unsurunun işletme yaşamındaki önemi...
İŞCİLİK MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-1
İşletmelerimizde mal ve malzeme maliyetlerinin düşürülmesi kadar önem arz eden 2. Grup işçilik maliyetleridir. Gelişmemiş (az gelişmiş) endüstriyel toplumlarda işçilik maliyeti, emek yoğun teknoloji kullandıkları için büyüktür. Oysa...
ATIL STOK
Maliyetlerinizin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması konusunda önemli bir hususta stok ve bu stoklar içerisinde hareket görmeyen 'atıl stok” konusudur. Genellikle -atıl stoklar- 2 aşamada ortaya çıkar: Yeni kurulan işletmeler 'bir...
NAKLİYEDE MİKTAR TESPİTİ
Maliyetlerin düşürülmesi için nakliye ve tedarik konusunun analizine devam ediyorum; Bu konuda dikkat çekici bir husus da nakliyesi yapılacak mal ve malzeme konusunda -yanlış hesaplamalarda- bulunmaktır. Şöyle ki; 10 ton kapasiteli bir nakil aracınız...
TEDARİK/TAŞIMA- 2
Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında nakliye konusunu, incelemeye devam ettiğimizde ilk olarak fabrikanın konuşlandığı yerin analizinin yapılması gerektiğini, bu analiz sonunda iyileştirme tedbirleri alınması gerektiğini incelendikten sonra...
TEDARİK/TAŞIMA -1  
Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında sıraladığımız ana noktalardan birisi de (tedarik aşamasında ortaya çıkan) taşıma giderleridir. Şirketlerin taşıma giderlerinin yüksek olmasında çeşitli sebepler vardır Üretim yerinin yanlış değerlendirilmesi...
TEDARİK/TAŞIMA-1
Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında sıraladığımız ana noktalardan birisi de (tedarik aşamasında ortaya çıkan) taşıma giderleridir. Şirketlerin taşıma giderlerinin yüksek olmasında çeşitli sebepler vardır Üretim yerinin yanlış değerlendirilmesi...
SİPARİŞ ANALİZİ
Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında önemli bir etkende sipariş vermektir. Mal ve malzeme maliyetlerinde neyi? Ne kadar? Sipariş edeceğiniz doğrudan yapacağınız ödemeyi, dolaysıyla finansal maliyetinizi etkileyecektir. Sipariş, aynı zamanda...
PİYASA ANALİZİ
Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında mal tedariki için her şeyden önce piyasanın çok iyi etüt ve analizi yapılmalıdır. Genellikle ihmal edilen ya da çok üzerinde durulmayan (alışkanlıkların devamının süre geldiği) bu eylemlerin çeşitli...
İHTİYACIN BELİRLENMESİ
Tüm üretim aşamasında, maliyetlerin düşürülmesi için önceliğin mal ve malzeme ihtiyacının belirlenmesi olmalıdır. Başka bir ifade ile malzeme ihtiyacının belirlenmesi, üretilecek ürünün tasarlanması (belirlenmesi) aşamasında yapılmalıdır....
MALZEME GİDERLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
Sanayi işletmelerinde, maliyetlerin %50 den fazlası (hatta kimi zaman % 70 varan kısmı) hammadde ve malzemeden oluşur. Konuya 'pareto mantığı” açısından yaklaşırsak doğal olarak en önemli analiz alanımız bu maliyet unsurları olacaktır....
ŞİMDİ MALİYETLERİ DÜŞÜRME ZAMANI
İşletmede verimliliğin yakalanması ve kazancın arttırılması için gelir artırma çabaları kadar maliyetlerinde minimize edilmesi de gerekir. Biri diğerinden daha önemli olmayan bu sistematik uygulamalar ile işletmenin ister satış, ister hizmet...
Maliyetlerin düşürülmesi-2
Kazanç artış uygulamaları konusundaki metotlardan 'pareto analizi” uygulamasının maliyetlerin düşürülmesi aşamasında da rasyonel bir biçimde uygulandığını ve işe yaradığını görmek mümkündür. Bunun için işe 'daha önceki...