Kâşif TETİK
Kâşif TETİK
Ekonomist
Yazarın Makaleleri
FİNASMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-5
Enflasyonist dönemlerdeki finansman yönetimi her şeyin güllük gülistanlık olduğu günlerden farklı bir davranış ve özen ister. Günümüzde salt 2016/2017 verileri karşılaştırıldığında döviz bazında %25 artış olduğu, üretim dışı...
FİNASMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-4
Enflasyon ve krizlerin fazla olduğu ülkelerde yönetimler kendi stratejilerini ve eğilimlerini bu yapı üzerine inşa etmekte fayda görürler. (Hatta üniversitelerin bu bazı bölümleri bunun için uzmanlık seviyesi bilgi verme zarureti hisseder.)...
FİNASMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-3
Finans maliyetlerinin düşürülmesi konusundaki analize devam etmeden önce 2017 yılının tüm okurlarıma ve hemşerilerime huzur sağlık ve başarılar getirmesini gönülden diliyorum. Kuruluş aşamasında yapılan finansman hatalarını cari işlemler...
FİNANSMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-2
Finansman maliyetlerinin işletmeleri zora sokmasının temelinde başlangıçta yapılan finansman hataları olduğunu ve başlangıç sermayesinin rasyonel bir biçimde hazırlanması gerektiğini belirtmiştim. Kurulmakta olan işletmenin ihtiyacı olan...
FİNANSMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-1
İşletme giderlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasında dikkat edilecek bir hususta 'işletme finansman” maliyetlerinin azaltılmasında yönelik uygulamalardır. Kimi işletmelerde ( çoğu zaman) finansman maliyetleri sorun olarak...
ENDİREKT İŞÇİLİK ANALİZİ
Maliyetlerin düşürülmesi konusunda işçilik ile ilgili analizin bir diğer ayağı endirekt işçiliktir. O halde öncelikle endirekt işçiliğin tanımını yapmakta yarar var. Endirekt işçilik; bir işletmede -üretime doğrudan katkısı olmayan-...
DİREKT İŞÇİLİK ANALİZİ
İşletmelerin verimli çalışması ve kazanç elde etmesi için maliyetlerin düşürülmesi aşamasında sabit masrafların azaltılması gerektiğini söylemiştim. Ayrıca Hatırlayacağınız gibi işçilik maliyetlerini direkt ve endirekt işçilik...
İŞCİLİK MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-2
Verimliliğin artırılmasında işçilik maliyetlerini nasıl düşürürüz? Yanıtlarını aramaya devam … Öncelikle sabit ve değişken maliyetleri, ele almak gerektiğini belirtmiştim. Bunun sebebi iki maliyet unsurunun işletme yaşamındaki önemi...
İŞCİLİK MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ-1
İşletmelerimizde mal ve malzeme maliyetlerinin düşürülmesi kadar önem arz eden 2. Grup işçilik maliyetleridir. Gelişmemiş (az gelişmiş) endüstriyel toplumlarda işçilik maliyeti, emek yoğun teknoloji kullandıkları için büyüktür. Oysa...
ATIL STOK
Maliyetlerinizin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması konusunda önemli bir hususta stok ve bu stoklar içerisinde hareket görmeyen 'atıl stok” konusudur. Genellikle -atıl stoklar- 2 aşamada ortaya çıkar: Yeni kurulan işletmeler 'bir...
NAKLİYEDE MİKTAR TESPİTİ
Maliyetlerin düşürülmesi için nakliye ve tedarik konusunun analizine devam ediyorum; Bu konuda dikkat çekici bir husus da nakliyesi yapılacak mal ve malzeme konusunda -yanlış hesaplamalarda- bulunmaktır. Şöyle ki; 10 ton kapasiteli bir nakil aracınız...
TEDARİK/TAŞIMA- 2
Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında nakliye konusunu, incelemeye devam ettiğimizde ilk olarak fabrikanın konuşlandığı yerin analizinin yapılması gerektiğini, bu analiz sonunda iyileştirme tedbirleri alınması gerektiğini incelendikten sonra...
TEDARİK/TAŞIMA -1  
Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında sıraladığımız ana noktalardan birisi de (tedarik aşamasında ortaya çıkan) taşıma giderleridir. Şirketlerin taşıma giderlerinin yüksek olmasında çeşitli sebepler vardır Üretim yerinin yanlış değerlendirilmesi...
TEDARİK/TAŞIMA-1
Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında sıraladığımız ana noktalardan birisi de (tedarik aşamasında ortaya çıkan) taşıma giderleridir. Şirketlerin taşıma giderlerinin yüksek olmasında çeşitli sebepler vardır Üretim yerinin yanlış değerlendirilmesi...
SİPARİŞ ANALİZİ
Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında önemli bir etkende sipariş vermektir. Mal ve malzeme maliyetlerinde neyi? Ne kadar? Sipariş edeceğiniz doğrudan yapacağınız ödemeyi, dolaysıyla finansal maliyetinizi etkileyecektir. Sipariş, aynı zamanda...
PİYASA ANALİZİ
Maliyetlerin düşürülmesi aşamasında mal tedariki için her şeyden önce piyasanın çok iyi etüt ve analizi yapılmalıdır. Genellikle ihmal edilen ya da çok üzerinde durulmayan (alışkanlıkların devamının süre geldiği) bu eylemlerin çeşitli...
İHTİYACIN BELİRLENMESİ
Tüm üretim aşamasında, maliyetlerin düşürülmesi için önceliğin mal ve malzeme ihtiyacının belirlenmesi olmalıdır. Başka bir ifade ile malzeme ihtiyacının belirlenmesi, üretilecek ürünün tasarlanması (belirlenmesi) aşamasında yapılmalıdır....
MALZEME GİDERLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
Sanayi işletmelerinde, maliyetlerin %50 den fazlası (hatta kimi zaman % 70 varan kısmı) hammadde ve malzemeden oluşur. Konuya 'pareto mantığı” açısından yaklaşırsak doğal olarak en önemli analiz alanımız bu maliyet unsurları olacaktır....
ŞİMDİ MALİYETLERİ DÜŞÜRME ZAMANI
İşletmede verimliliğin yakalanması ve kazancın arttırılması için gelir artırma çabaları kadar maliyetlerinde minimize edilmesi de gerekir. Biri diğerinden daha önemli olmayan bu sistematik uygulamalar ile işletmenin ister satış, ister hizmet...
Maliyetlerin düşürülmesi-2
Kazanç artış uygulamaları konusundaki metotlardan 'pareto analizi” uygulamasının maliyetlerin düşürülmesi aşamasında da rasyonel bir biçimde uygulandığını ve işe yaradığını görmek mümkündür. Bunun için işe 'daha önceki...
MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ
Şimdiye kadar verimlilik ve kazanç artırma çabaları için basit ama rasyonel bir formül üzerinden ( verimlilik= gelir/gider) yapılması gerekenleri çeşitli örneklemler sunarak izah etmeye çalıştım. Bu formülün 1. Ayağımda yer alan GELİR...
PERSONELİN GELİŞİMİ
İşletme yaşamı içerisinde (yöneticiler açısından) en zor yapılan görev yeniden yapılanma ve değişimlerdir. Değişim olmadan firmaların standartlarını uzun süre korumaları ve idame etmeleri mümkün değildir. Değişim ve gelişim kaçınılmaz...
PERSONELİN GELİŞTİRİLMESİ
İş yaşamı içerisinde çalışanların farklı eğitim ve kültür sevisinde olmaları onların değişken performans ve başarı göstermeleri sonucunu doğurmaktadır, bu durumun sebepleri konusunda kimi yöneticiler: • Çalışanların şirket gelişimine...
PERSONEL İSTİHDAM ANALİZİ-7
İş başı sonrası yönetim uygulamalarından motivasyon için çeşitli tez ve antitezler olduğunu, 1. İdarecilerin yönlendirmesi 2. Çalışanların kişiliği 3. İnsan ihtiyaçları Başlığı altında incelemeye çalıştım şimdi diğerlerine...

banner251