Fikrettin ÇIPLAK / Son Makaleleri

Fikrettin ÇIPLAK / Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 61 -

13- Yalanın caiz oludğu bazı yerler vardır: İftiranın caiz olduğu, kumpasın, tuzak kurmanın içbir yerde yeri yoktr. İyi niyete dayalı bazı yalan sözlerin caiz olduğu yerler vardır. 'Fine çıkaran doğrudan, sulh ve selamete çıkaran,...
14 Ağustos 2017

İLMİN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Bugün yeryüzünde yaşayan tüm insanların, fert ve toplum olarak şeksiz kabul ettiği bir gerçek vardır ki, o da kişilerin ve toplumların maddi ve manevi yönden, her alanda yükselmeleri ve ilerlemeleridir. İnsanları refaha kavuşturan oluşumların...
10 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 60 –

10. Edep ve haya: Edep her konuda haddini, hududunu bilmek, yapacağın bütün eylem ve işlemleri, söylemleri ona göre ayarlamak, yani saygılı davranmaktır. Edepte haddini aşmamak şarttır. Bilgisi, görgüsü, tecrübesi olmayan konumu dışı hareketlere...
10 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 58 –

9.SABIR: Bütün sıkıntılara –mukavemet- dayanıklılık göstererek hayırlı neticeye ulaşmaktır. Hz. Eyyüp sabrı: 13 sene ölümcül hastalık, tabii afetlerle gelen sıkıntılara sabretmiş 'Hz. Eyyüb Sabrı” olarak övgü ile anılmaktadır....
08 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 57 -

4.ŞECAAT Hak yolda, doğru kararda yılmadan yiğitçe mücadele etmeye şecaat, yiğitlik, cesaret denir. Yani ölüme meydan okuyan yiğitlerin şehadete susayanların sıfatıdır. Şecaat sabır, metanet, sebat, sıfatlarının topluca bir yiğitte toplanması...
07 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 56 –

Bunun için yüce dinimiz hayırlı bir hususta karar verince onda sebat etmeyi emreder. 2.İnat ve kararsızlık (inat ve televvün) İnat, sebatın, kararsızlık televvün, devamlı renk, tutum değiştirmek ise metanetin zıddıdır. Doğru olduğunu...
06 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-55

AHLAK (3) İnsan sevgisi ve saygısı ahlakın özüdür. Allah'ın kutsal sözüdür. Bunu öğretimle, eğitimle temin etmeden, diğer ahlak kurallarını hayata geçiremeyiz. Çünkü temel insan sevgisidir. Bu insanlığın ortak amacıdır. Herkes...
05 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-54

AHLAK (2) İslam ahlakının kaynağı dindir, İslamdır, imandır, iyiliklerdir, güzelliklerdir, her türlü fenalığı terktir. Örnek alacağımız birinci önder ve rehber Hz. Muhammed SAV.dir. Çünkü ulu Allah, Kelam suresi 4. ayette, 'Ey Muhammed...
04 Ağustos 2017

TOPLUM HUZURUNUN KAYNAĞI SAYGI VE SEVGİ

Her şeyin bir aslı, esası vardır. Bina temel üzerine kurulur. Evlilikler nikah bağı ile olur. İnsan mutluluğunun, bireyin, ailenin ve toplumun mutluluğu ise o ailede veya toplumda mevcut olan huzurun üstüne bina edilir. Kişilerde, ailede ve toplumda...
04 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-53

AHLAK Din, iman ve İslam konusu sanırım anlaşılmıştır. Şimdi bu yazı dizisinin son kısmı olan Ahlak konusunu anlatalım: * Din, İman, İslam ve Ahlak konulu yazı dizimizin son kısmı Ahlak veya İslam Ahlakıdır. Her dinin, her inananın,...
03 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-52

İSLAM NEDİR? (3) İman Allah-ü tealaya, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından olduğuna (Allah'ın dilemesi ve yaratması ile olduğuna) yürekten inanmaktır. Yani bunları kalben,...
02 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-51

İSLAM NEDİR? (2) Bugün elimizde en üstün Kur'an tefsiri Elmalılı tefsiri, en iyi hadis tercüme ve açıklaması Ahmet Naim beyin derlediği Sahihi Buhari'dir. Bu ara notu verdikten sonra gelelim konumuza. Merhum Hamdi Yazır, islam kelimesi...
01 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-50

İSLAM VE AHLAK Yazı dizimizi takip eden değerli okurlarımız hatırlayacaklardır ki, uzun sayılabilen bu seri yazılarımızda bir insan için, hele bir Müslüman için olmazsa olmaz olan insanın dünyası ve ebedi hayatının garantisi olan, neticede...
31 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-49

Kader ve kaza, ilahi irade ile kulun iradesinin birleşmesi ile ortaya çıkar. Kul çalışır, çabalar, Allah onun karşılığını yaratır. Hiçbir ameli asla zayii etmez. Kul iradesi ile günah işlerse tevbe etmezse, hak ise ödemezse elbette ki bedelini...
29 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-48

KADER VE KAZA İslam alimlerini terleten, anlatılması ve anlaşılması çok zor olan ilahi hikmetin doruk yaptığı konu, İslam'da ecel, rızık, kaza ve kader meseleleridir ki, kadere inanmak İslam itikadının esasındandır, şarttır, zaruridir....
28 Temmuz 2017

İNSAN ÖLDÜRMEK BÜYÜK GÜNAHTIR

Bugün içinde yaşadığımız cemiyetin büyük dertleri ve sıkıntıları vardır. Bu sıkıntı ve dertler cemiyetimizin düzenini sarsmakta, milletimizin birliğini bozmakta, yurdumuzun dirliğini zedelemekte ve vatandaşın huzurunu kaçırmaktadır....
28 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-47

CENNET Cennetim tüm sözlük anlamının ortak noktası, cennet, eşi ve benzeri bulunmayan, insan hayalinin kavrayamayacağı kadar güzellikte olan bahçe içinde akla gelebilecek bütün nimetler, özellikle ağaçlık, yeşilik, coşkulu suların, nehirlerin...
27 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-46

CEHENNEM Cehennem, ahiret hayatına ait bir terimdir. İnkarcı, inançsız ve kafirlerin ebedi kalacağı, tevbesiz ölen üzerlerinde Allah ve kul hakları bulunan, günahkar ve asi müminlerin, suçları oranında geçici bir müddet kalacakları, sonra...
26 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-45

Mizana dair Kur'an'da birçok ayet vardır. 'Kıyamet gününde adalet terazisini kurarım ki o asla şaşmaz.” (Enbiya 47) Lokman 357/16. ayet ki Hif 105/307 daha önceden ifade edildiği gibi kafirler için mizan yoktur. Kehif 303/105....
25 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-44

YENİDEN DİRİLİŞ (2) İnsanlar kabirlerinden kalkınca iman ve amellerine göre fiziki şekil alacaklar; kimi domuz suretinde, kiminin karnı yerde, kiminin korkunç şekilde halleri -iğrenç bedenleri- şaşı, pörtlemiş gözleri, kimisi ise ayın...
24 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-43

HZ.İSA'NIN GÖKTEN İNMESİ (2) Burada önemli olan Yüce Allah, Hz. İsa'yı olağandışı bir şekilde babasız dünyaya getiriyorsa, onu göğe çekip yeniden dünyaya döndürmesi yüce Allah'ın kudreti içindedir. Hiçbir şey onun...
22 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-42

KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ (2) Deccal'ın zuhuru: kıyametin büyük alametlerinden olan Deccal olayı İslam alimlerini derin araştırmalara zorlayan korkunç bir olaydır. Kıyametin büyük alametlerindendir. Deccal denen beni ve ruhi yapısı...
21 Temmuz 2017

TRAFİK KAZALARI

Dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması, bütün semavi dinlerde zaruri olarak kabul edilmiştir. Herbirimiz ayrı ayrı bunların gereğini yerine getirmeğe mecburuz. Dikkat edilecek olursa, bir toplumun ayakta durabilmesinde, bu beş esasın...
21 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-41

KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ Dini literatürde, manevi kültürümüzde, kıyametin kopmasının yaklaştığının ve fiilen başladığının işareti olarak kabul edilir. Kur'an-ı kerim'de kıyametin mutlaka kopacağı bildirilir, çünkü...
20 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-40

KIYAMET ALAMETLERİ Kainatta her olayın bir nedeni olduğu gibi, o olay meydana gelmeden olayın işaretleri, yani alametleri önceden belli olur. Bu genel kuraldır. Özellikle bu olaylar Ulu Allah'ın iradesine ve dilemesine bağlı olarak cereyan...
19 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-39

AKLİ DELİLLERLE AHİRETİN VARLIĞI Peki neden insanlardan bazıları bu gerçeği göremiyor? Sebebi sınırlı olan sınırsızı anlamakta güçlük çeker. Kelam, inanç ve itikat alimleri, insanlar yumurta içindeki civciv gibidirler. Mümkün olsa...
18 Temmuz 2017

KADERE BAK!-3

Allah bu millete, bu devlete bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bu millete hizmet etmiş, ahirete göçmüş olan devlet ve millet büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anarken, hayatta olanlara Ulu Allah'tan güç, kuvvet niyaz ediyoruz. 'Fitne...
17 Temmuz 2017

KADERE BAK!-2

Merhum demokrasi şehidimiz Erol Olçok beyefendi de, bu şartlarda Hıdırlık Kuran Kursu'na kaydolmuştu. Kabiliyetli fakir aile çocuklarından biriydi. O günlerde Hıdırlık Kuran Kursu'nda çok değerli kurra bir hafız olan Bahattin Arslaner...
15 Temmuz 2017

KADERE BAK!-1

İlk Müslümanlardan, büyük sahabi, demokrasi, hak ve hürriyet şehidi Ammar B. Yasir R.A. Hazretlerinin kaderi ile, 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizin, özellikle de Çorum'umuzun gurur abidesi olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un...
14 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-38

İmam-ı Azam Emevilerin ehli beyte olan husumetlerine, dehrilerin inkarcıların sapık fikirleri ile mücadele etmiş, İslam inancını, nakil ve akıl yoluyla savunmuş, Allah'ın insanlığa gönderdiği ender alimlerden birisidir. Belki de birincisidir....
14 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-37

YA BENİM DEDİĞİM ÇIKARSA? (Hz. Ali) Ahireti inkar eden ateistlerin ve münkirlerin bu sapıklıklarını akıl ve mantık kuralları ile reddettikleri gerçeğini anlatan örnekler: 1.Hz. Ali R.A. hazretleri, Dheri (Dehri, dünyanın kendi kendiliğinden...
13 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-36

İkincisi; bu fani, geçici dünyada mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemizi, ahiretimizi, burada kazanıp insanların hayallerine bile sığmayacak kadar çok ve sonsuz cennet nimetlerini kazanmaları. Nimetlerin zevk ve sefaların doruk noktası olan ulu...
12 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-35

HZ.MUHAMMED SAV.İN ÜSTÜN VASIFLARI NELERDİR? 6.Özelliği; güzelliği ve üstünlüğü, mucizeleridir. Mucize; insanüstü akıl ve mantık kuralları dışında insanların gücünü aşan olayların R.SAV.in peygamberliği ispat ve zaruret nedeni...
11 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-34

Hadisi şeriflerde de sayısız delillerle insanlığın kurtarıcısı olarak Hz. Peygamberin gönderildiği bildirilmiştir. R.SAV. veda haccında vefatından hemen önce M.S. 632'de okuduğu hutbesinde 'Ey insanlar” çağrısı ile insanları...
10 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-33

KADINDAN PEYGAMBER OLUR MU? Kadınlardan çok büyük insanlar vardır. Fakat Kur'an peygamberlerden bahsederken, erkekler diye söz etmiştir. (Yusuf 12/109, Enbiya 21/7) Ya Muhammed SAV. senden önce şehirler hakkında kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden...
08 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-32

PEYGAMBERLER 26. Hz. Muhammed A.S.: Alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberdir. M.S. 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Kureyş kabilesinin Haşimi kolundandır. M.S. 632 yılında Medine'de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Bütün...
07 Temmuz 2017

HAYATIN GAYESİ VE ÖLÜM GERÇEĞİ

İnsan en mükemmel bir varlık olarak yaratılmakla beraber, imkanları sınırsız değildir. Emeli uzun ama ömrü kısa, süresi azdır. İnsan için marifet az zamanda çok iş başarmaktır. Sınırlı güce sahip olan bizler, kainatta olan her mevcudu...
07 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-31

PEYGAMBERLER 22.Hz. Uzeyir A.S.: Meşhur görüşe göre İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. M.Ö. IV. Yüzyılda yaşamış, yani İsa A.S.den 4-5 yüzyıl önce Tevrat'ın hükmünü ihya için çalışmış, bunun için Museviler maalesef...
06 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-30

PEYGAMBERLER 16.Hz. Harun A.S.: Hz. Musa'nın kardeşidir. Hz. Musa'nın yardımcısı, veziridir. Mısır'da doğmuştur. (M.Ö XIII yüzyılda) buzağı olayında İsrail oğulları Hz Musa binbir kelam için Turi Sinaya gidince orada 40...
05 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-29

PEYGAMBERLER 10. Hz. Yakup A.S. :Hz. İbrahim'in torunu ve Hz. İshak A.S.in oğludur. Suriye'de Mezopotamya'da peygamberlik yapmış, Hz. Yusuf'un babasıdır. Babası İshak A.S.in vefatı ile Kenan iline yerleşmiştir. (Bakara 2/136,...
04 Temmuz 2017
banner255
banner133
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Temmuz 2020
İmsak 03:17
Güneş 05:12
Öğle 12:51
İkindi 16:48
Akşam 20:19
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 31 54
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 31 52
6. Alanyaspor 31 51
7. Fenerbahçe 31 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Göztepe 31 39
10. Antalyaspor 31 38
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 31 26
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 34 92
2. Man City 34 69
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 34 52
7. Sheffield United 34 51
8. Arsenal 34 50
9. Tottenham 34 49
10. Burnley 34 49
11. Everton 34 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 34 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 34 36
16. West Ham 34 31
17. Watford 34 31
18. Bournemouth 34 28
19. Aston Villa 34 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 35 76
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 35 63
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Valencia 35 50
9. Athletic Bilbao 35 48
10. Granada 34 47
11. Osasuna 35 45
12. Levante 35 43
13. Real Betis 35 41
14. Real Valladolid 35 39
15. Eibar 35 36
16. Celta de Vigo 35 36
17. Deportivo Alaves 34 35
18. Mallorca 35 32
19. Leganés 35 29
20. Espanyol 35 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@