Fikrettin ÇIPLAK
Fikrettin ÇIPLAK
Yazarın Makaleleri
TRAFİK KAZALARI
Dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması, bütün semavi dinlerde zaruri olarak kabul edilmiştir. Herbirimiz ayrı ayrı bunların gereğini yerine getirmeğe mecburuz. Dikkat edilecek olursa, bir toplumun ayakta durabilmesinde, bu beş esasın...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-41
KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ Dini literatürde, manevi kültürümüzde, kıyametin kopmasının yaklaştığının ve fiilen başladığının işareti olarak kabul edilir. Kur'an-ı kerim'de kıyametin mutlaka kopacağı bildirilir, çünkü...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-40
KIYAMET ALAMETLERİ Kainatta her olayın bir nedeni olduğu gibi, o olay meydana gelmeden olayın işaretleri, yani alametleri önceden belli olur. Bu genel kuraldır. Özellikle bu olaylar Ulu Allah'ın iradesine ve dilemesine bağlı olarak cereyan...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-39
AKLİ DELİLLERLE AHİRETİN VARLIĞI Peki neden insanlardan bazıları bu gerçeği göremiyor? Sebebi sınırlı olan sınırsızı anlamakta güçlük çeker. Kelam, inanç ve itikat alimleri, insanlar yumurta içindeki civciv gibidirler. Mümkün olsa...
KADERE BAK!-3
Allah bu millete, bu devlete bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bu millete hizmet etmiş, ahirete göçmüş olan devlet ve millet büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anarken, hayatta olanlara Ulu Allah'tan güç, kuvvet niyaz ediyoruz. 'Fitne...
KADERE BAK!-2
Merhum demokrasi şehidimiz Erol Olçok beyefendi de, bu şartlarda Hıdırlık Kuran Kursu'na kaydolmuştu. Kabiliyetli fakir aile çocuklarından biriydi. O günlerde Hıdırlık Kuran Kursu'nda çok değerli kurra bir hafız olan Bahattin Arslaner...
KADERE BAK!-1
İlk Müslümanlardan, büyük sahabi, demokrasi, hak ve hürriyet şehidi Ammar B. Yasir R.A. Hazretlerinin kaderi ile, 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizin, özellikle de Çorum'umuzun gurur abidesi olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-38
İmam-ı Azam Emevilerin ehli beyte olan husumetlerine, dehrilerin inkarcıların sapık fikirleri ile mücadele etmiş, İslam inancını, nakil ve akıl yoluyla savunmuş, Allah'ın insanlığa gönderdiği ender alimlerden birisidir. Belki de birincisidir....
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-37
YA BENİM DEDİĞİM ÇIKARSA? (Hz. Ali) Ahireti inkar eden ateistlerin ve münkirlerin bu sapıklıklarını akıl ve mantık kuralları ile reddettikleri gerçeğini anlatan örnekler: 1.Hz. Ali R.A. hazretleri, Dheri (Dehri, dünyanın kendi kendiliğinden...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-36
İkincisi; bu fani, geçici dünyada mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemizi, ahiretimizi, burada kazanıp insanların hayallerine bile sığmayacak kadar çok ve sonsuz cennet nimetlerini kazanmaları. Nimetlerin zevk ve sefaların doruk noktası olan ulu...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-35
HZ.MUHAMMED SAV.İN ÜSTÜN VASIFLARI NELERDİR? 6.Özelliği; güzelliği ve üstünlüğü, mucizeleridir. Mucize; insanüstü akıl ve mantık kuralları dışında insanların gücünü aşan olayların R.SAV.in peygamberliği ispat ve zaruret nedeni...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-34
Hadisi şeriflerde de sayısız delillerle insanlığın kurtarıcısı olarak Hz. Peygamberin gönderildiği bildirilmiştir. R.SAV. veda haccında vefatından hemen önce M.S. 632'de okuduğu hutbesinde 'Ey insanlar” çağrısı ile insanları...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-33
KADINDAN PEYGAMBER OLUR MU? Kadınlardan çok büyük insanlar vardır. Fakat Kur'an peygamberlerden bahsederken, erkekler diye söz etmiştir. (Yusuf 12/109, Enbiya 21/7) Ya Muhammed SAV. senden önce şehirler hakkında kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-32
PEYGAMBERLER 26. Hz. Muhammed A.S.: Alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberdir. M.S. 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Kureyş kabilesinin Haşimi kolundandır. M.S. 632 yılında Medine'de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Bütün...
HAYATIN GAYESİ VE ÖLÜM GERÇEĞİ
İnsan en mükemmel bir varlık olarak yaratılmakla beraber, imkanları sınırsız değildir. Emeli uzun ama ömrü kısa, süresi azdır. İnsan için marifet az zamanda çok iş başarmaktır. Sınırlı güce sahip olan bizler, kainatta olan her mevcudu...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-31
PEYGAMBERLER 22.Hz. Uzeyir A.S.: Meşhur görüşe göre İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. M.Ö. IV. Yüzyılda yaşamış, yani İsa A.S.den 4-5 yüzyıl önce Tevrat'ın hükmünü ihya için çalışmış, bunun için Museviler maalesef...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-30
PEYGAMBERLER 16.Hz. Harun A.S.: Hz. Musa'nın kardeşidir. Hz. Musa'nın yardımcısı, veziridir. Mısır'da doğmuştur. (M.Ö XIII yüzyılda) buzağı olayında İsrail oğulları Hz Musa binbir kelam için Turi Sinaya gidince orada 40...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-29
PEYGAMBERLER 10. Hz. Yakup A.S. :Hz. İbrahim'in torunu ve Hz. İshak A.S.in oğludur. Suriye'de Mezopotamya'da peygamberlik yapmış, Hz. Yusuf'un babasıdır. Babası İshak A.S.in vefatı ile Kenan iline yerleşmiştir. (Bakara 2/136,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-28
İçki, kumar, zina gibi ahlak dışı işlerin temelinde nefsin tatmini ve insanların çirkin arzularının tatmini yatar. Fakat şu unutulmamalıdır ki bu dünyada nefsin arzu ve isteklerini tam olarak tatmin etmek mümkün değildir. Çünkü nefis,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-27
Bu vesile ile hatırımıza şöyle bir soru gelebilir: Eskiden bu ve benzeri aşırılıkların, isyanların, zulümlerin ve cinsel sapıklıkların cezalarını ulu Allah geçmiş kavimlere vermiş ve göstermiş ve onları uyarmıştır da, şimdi o çirkin...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-26
Asi ve zalimlerin sonu budur. Hz. İbrahim Urfa'dan Filistin'e, oradan da Mısır'a gitmiş, Tevrat'ın bilgilerine göre orada Mısır'da gümrüklerden geçerken hanımı Sare validemizi kardeşim diye tanıtıyor. Mısır saraylarında...
İBADETLERDE DEVAMLILIĞIN ÖNEMİ
Hayırlı amellerde devamlılık, yani istikrar esastır. Yüce Allah'ın emri, şanlı peygamberimizin tavsiyeleri iyi işlerin devamlılığının sürdürülmesi ve kötü işlerin ise anında terk edilmesi yönündedir. Yani, ibadetlerde devamlılık,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-25
Bunun Kur'an'da bildirdiği şekliyle en belirgin olan Hz. Nuh A.S.den başlamış, sonra aynı yöntem devam etmiştir. Kur'an'da Nuh suresinde bunlar anlatılmıştır. Bu bakımdan Kur'an bir tarih kitabı olmadığından geçmiş...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-24
Hz. Hud hakkında 19. yüzyılda bulunan bir tarihi eserde (kitabede M.Ö. 1800 yılına ait) Hz. Hud'un şeriatından söz etmektedir. 5.Hz. Salih A.S.in soyu uzak dedesi Hz. Nuh A.S.e dayanır. Hud A.S. Ad kavmine, Salih A.S. ise Semuu kavmine peygamber...
BAYRAMLARIMIZ VE RAMAZAN BAYRAMI-2
Bunun yolu; 72 millete bir gözden bakmak, herkes Allah'ın kuludur. 'Herkes insan olarak bir tarağın dişleri gibidir. Hepiniz insansınız. Ademdensiniz. Kardeşsiniz, Adem ise topraktandır” buyuran Hz. Muhammed SAV.in evrensel mesajını...
BAYRAMLARIMIZ VE RAMAZAN BAYRAMI-1
Bayramlar; fert, aile, toplum ve toplumları ilgilendiren ve onların yaşamlarını müsbet manada en çok etkileyen bir kavramdır. Bayram günlerimizde özellikle toplumsal coşkunun doruğa çıktığı seçkin milli ve dini sevinç günlerimizdir. Bilindiği...
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ-2
1. Ayet: Biz Kur'an'ı kıymetli, değerli yüce bir gecede indirdik. (Bu Allah'ın kesin hükmüdür) ani Kur'an mutlak Allah'ın kitabıdır. 2. Ayet: Ey (habibim, sevgilim) Muhammed SAV. Kadir Gecesi'nin değerini kıymetin...
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ-1
Kadir Gecesi; İslam alimlerinin bildirdiklerine göre ve R.SAV.in beyanının işaretine dayandırdıkları en seçkin görüşe göre, Ramazan-ı Şerif ayının 27. gecesi yani 26 Ramazan'ı 27. güne bağlayan geceye denmektedir. Kadir; yüksek faydaları...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-23
Meleklerin Hz. Adem'den daha önce yaratıldıkları bilinmektedir. Cin ve şeytan da öyledir. Cin ve şeytan da melek cinsinden, ama melek değillerdir. Konumları bunu göstermektedir. Çünkü Hz. Adem'le -iblisin- şeytanın serüvenleri, şeytanın...
EKMEĞİ İSRAF ETMEYELİM
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, "İnsan, yiyeceğine bir baksın"1 buyuruyor. Hepimiz, kendimize ikram edilen nimetlerin kimden ve nasıl geldiğine bir bakalım. Günlük hayatımızda yararlandığımız nimetlerin en küçük görünen bir tanesine...