Fikrettin ÇIPLAK
Fikrettin ÇIPLAK
Yazarın Makaleleri
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-76
ÜRETİM VE KAZANIMLARDA UYULACAK AHLAKİ KURALLAR Yüce dinimiz insana bir sorumluluk yüklüyorsa, buna karşılık bir hak veya insana bir hak veriyorsa mutlaka bunun bir sorumluluğunun olduğunu bildirir. R.SAV. 'İnsanın dünyada ve özellikle...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-75
İslam ahlakının iş ve ticaret hayatımıza ait görev ve sorumluluklarımız nelerdir? İş ve ticaret hayatımızın sosyal, ekonomik ve hukuksal kuralları elbette vardır. Bu kuralların çoğu ahlaki, yeni deyimle etik kurallardır. İşlerin ve ticaretin...
SIR SAKLAMANIN ÖNEMİ
Sır saklamak bir insanın hayatında son derece önemli bir husustur. Gizli işlerin, fiil ve düşüncelerin gizli kalması gerekir. Eğer sırlar hataen veya kasten topluma açıklanırsa, ilgili kişilerin bireysel hayatı, aile yuvası, ekonomik ve sosyal...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-74
Her gelen geçen yolcu, izci, garip gureba, fakir fukara, müritler oradan yer içerler. Yani dergahlar aslında umumun vakfıdır. Adam ineğini Hacı Bektaş dergahına veriyim de oradan insanlar bunu yerler demiş. Durumu Hacı Bektaşi Veli hazretlerine...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-73
Yani, yargı ve hesap, sefa ve ikab-ceza, ona mahsustur. Bu, İslam'da genel kuraldır. Ulu Allah'ın Rahman sıfatının bir tecellisidir. Bu gerçek ortada iken kimsenin kimseye yan gözle bakmasına hakkı yoktur. Şuculuk-buculuğun panzehiri...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-72
Benim evimde, şahıs, aileyi ve topluma tehlike arzedeck bir olay yoktur ki, gizli gizli giriyorsunuz. Siz bana sorsanız, ben size doğruyu söylerim. Suçüstü değil de o zaman vereceksen ikrar üzere ceza verirsin ey yüce halife” diyor ve devam ediyor:...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-71
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İslam ahlakının esaslarından olan ve insan onurunun korunmasında önem arzeden bir husus da, insanların özellerinin korunmasıdır. İslam ahlakında kişiler, aileler ve toplum; birbirleri hakkında kötü zan, sürzan,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-70
Konuları kanunla belirlenen kamuyu ilgilendiren toplumsal hukuka dair suçlar şahıslara karşı işlenmiş ve şahısların davalarından vazgeçmesi durumunda bile kamu -savcı- davayı devam ettirebilir. Demek ki, dinde-şeriatta şahsın hakkına karşı...
KURBAN VE KURBAN BAYRAMI
Genel olarak ifade etmek gerekirse, kurban; yaratılanların en yücesi olan insanın, canı canına, kanı kanına bedel olmak üzere, bunca nimetlere şükran duygusunun bir çeşidi olarak Ulu Allah'a yaklaşmak, onun rızasını kazanmak için yapılan...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-69
Kur'an'da; 'velateziru vaziratün virza uhra vema künna muazzibine hatta nebase resula.” Yani, hiçkimse kimsenin suçunun cezasını çekmez. Herkes kendi suçunun cezasını çeker. (Biz azimüşşan ulu Allah) hiçbir kavme uyarıcı...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-68
Çağdaş eğitimin gereksinimleri bugün daha da zorlaşmış, çocuklar ıbir yarış içine sokmuştur. Anaokulundan itibaren 25-30 yaşlarına kadar sıkı bir öğretim ve eğitimin içinde mücadeleye sokmuştur. Dolayısı ile yerel, ulusal ve uluslararası...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-67
'Evlilik cennet yaşamıdır, onu cehenneme çevirmeyiniz.” (F.Çıplak) İslam alimleri; evlilikte eşler, beden ve ruh gibidirler. İkilik kabul etmezler. Çünkü bir bedende iki ruh olmaz. Harp, darp, çok acı olayların getirdiği sosyal ve ekonomik...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 66 –
Eşler arasındaki hak ve sorumluluklar nelerdir? Aile içi huzurun ve mutluluğun temini, ailede hak ve sorumlulukların, eşlerin konumuna göre belirlenmesi ve bunun uygulanmasına bağlıdır. Böylece ailede kurulan ve disiplinle uygulanan herkesin rollerinin...
AİLE İÇİ GEÇİMSİZLİK VE ŞİDDET
Elbetteki aile için şiddetin ve geçimsizliklerin birçok nedenleri de vardır. Bu soruna genel çerçveden bakıyoruz. Peki; dert belli, çare ne, reçete nedir, neler yapılmalıdır? Bütün sorunlara bütün çare sorunun geçimsizliğin bir parçası...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 65 -
Yani iyilik ve kötülükler suya atılan bir zehir veya enjekte edilen güzelliğin, temizliğin, suyun dibine ve yüzeyine hızla yayıldığı gibi toplum fertlerine de öylece güzel veya çirkin işler yayılır. Hele günümüzde iletişim araçlarının...
AİLE İÇİ GEÇİMSİZLİK VE ŞİDDET
Huzurlu bir aile, huzurlu eşlerle kurulur. Bir toplumda fertler ve aileler mutlu iseler, o toplumlar da mutlu ve güçlü olurlar. Onun için ailelerde eşler bu gerçekten hareketle mutluluğu yakalamanın gayreti içinde olmalıdırlar. Gün geçmez ki,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 64 –
a) İnsanın bedeni varlığına karşı görevleri: Ahlakın beden sağlığı ile genel bir görevi yoktur. Ahlak ahlaki görevlerini yapabilmesi için bedenin sağlam ve sağlıklı olması şarttır. Bunun başında da insanın bedensel varlığana kavuşması...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 63 -
R.SAV: Bir yerde taun hastalığı bulaşıcıdır haberini alırsanız, oraya gitmeyiniz. Orayı da karantinaya alınız, buyurur ki, hastalığın yayılması önlensin. Netice, bedenimizi ve ruhumuzu etkileyen bize dünyayı zindan eden her türlü hastalıklardan...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 62 -
İffetten mahrum olan insanlar genelde toplumda tecrit edilmiş, dışlanmış insanlardır. Maalesef toplumdan itibar görmezler. fakat islahı nefis olmaları her an mümkündür. iadei itibarla toplumdaki saygın yerlerine her zaman kavuşabilirler. Hepimizin...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 61 -
13- Yalanın caiz oludğu bazı yerler vardır: İftiranın caiz olduğu, kumpasın, tuzak kurmanın içbir yerde yeri yoktr. İyi niyete dayalı bazı yalan sözlerin caiz olduğu yerler vardır. 'Fine çıkaran doğrudan, sulh ve selamete çıkaran,...
İLMİN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Bugün yeryüzünde yaşayan tüm insanların, fert ve toplum olarak şeksiz kabul ettiği bir gerçek vardır ki, o da kişilerin ve toplumların maddi ve manevi yönden, her alanda yükselmeleri ve ilerlemeleridir. İnsanları refaha kavuşturan oluşumların...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 60 –
10. Edep ve haya: Edep her konuda haddini, hududunu bilmek, yapacağın bütün eylem ve işlemleri, söylemleri ona göre ayarlamak, yani saygılı davranmaktır. Edepte haddini aşmamak şarttır. Bilgisi, görgüsü, tecrübesi olmayan konumu dışı hareketlere...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 58 –
9.SABIR: Bütün sıkıntılara –mukavemet- dayanıklılık göstererek hayırlı neticeye ulaşmaktır. Hz. Eyyüp sabrı: 13 sene ölümcül hastalık, tabii afetlerle gelen sıkıntılara sabretmiş 'Hz. Eyyüb Sabrı” olarak övgü ile anılmaktadır....
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 57 -
4.ŞECAAT Hak yolda, doğru kararda yılmadan yiğitçe mücadele etmeye şecaat, yiğitlik, cesaret denir. Yani ölüme meydan okuyan yiğitlerin şehadete susayanların sıfatıdır. Şecaat sabır, metanet, sebat, sıfatlarının topluca bir yiğitte toplanması...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 56 –
Bunun için yüce dinimiz hayırlı bir hususta karar verince onda sebat etmeyi emreder. 2.İnat ve kararsızlık (inat ve televvün) İnat, sebatın, kararsızlık televvün, devamlı renk, tutum değiştirmek ise metanetin zıddıdır. Doğru olduğunu...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-55
AHLAK (3) İnsan sevgisi ve saygısı ahlakın özüdür. Allah'ın kutsal sözüdür. Bunu öğretimle, eğitimle temin etmeden, diğer ahlak kurallarını hayata geçiremeyiz. Çünkü temel insan sevgisidir. Bu insanlığın ortak amacıdır. Herkes...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-54
AHLAK (2) İslam ahlakının kaynağı dindir, İslamdır, imandır, iyiliklerdir, güzelliklerdir, her türlü fenalığı terktir. Örnek alacağımız birinci önder ve rehber Hz. Muhammed SAV.dir. Çünkü ulu Allah, Kelam suresi 4. ayette, 'Ey Muhammed...
TOPLUM HUZURUNUN KAYNAĞI SAYGI VE SEVGİ
Her şeyin bir aslı, esası vardır. Bina temel üzerine kurulur. Evlilikler nikah bağı ile olur. İnsan mutluluğunun, bireyin, ailenin ve toplumun mutluluğu ise o ailede veya toplumda mevcut olan huzurun üstüne bina edilir. Kişilerde, ailede ve toplumda...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-53
AHLAK Din, iman ve İslam konusu sanırım anlaşılmıştır. Şimdi bu yazı dizisinin son kısmı olan Ahlak konusunu anlatalım: * Din, İman, İslam ve Ahlak konulu yazı dizimizin son kısmı Ahlak veya İslam Ahlakıdır. Her dinin, her inananın,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-52
İSLAM NEDİR? (3) İman Allah-ü tealaya, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından olduğuna (Allah'ın dilemesi ve yaratması ile olduğuna) yürekten inanmaktır. Yani bunları kalben,...