Fikrettin ÇIPLAK
Fikrettin ÇIPLAK
Yazarın Makaleleri
HAKLARA DUYARLI OLALIM
Toplum halinde yaşamanın insana sağladığı bir takım haklar ve yüklediği sorumluluklar vardır. Bu haklara saygı göstermek ve sorumlulukları yerine getirmek herkesin ortak görevidir. Hak denilince de korunması, gözetilmesi gereken değerler,...
İFTİRA EN BÜYÜK GÜNAHTIR
Bilmiş olunuz ki, yüce dinimiz İslam, her türlü ahlak dışı işleri reddeder. Bunlardan birisi de yalanın en adisi ve şerefsizi olan iftiradır. İftira toplumda onulmaz yaralar açan, kişilerin şeref ve haysiyetlerini yok eden korkunç bir yıkım...
SAĞLIĞIN ÖNEMİ
Her şeyin başı; sağlık, sıhhat ve afiyettir.Yüce Allah'ın insanoğluna verdiği en büyük nimet sıhhattir, sağlıklı bir ömürdür. Bunu bilmeyen yoktur. Ne yazık ki insanların çoğu bu nimetin kadir ve kıymetini bilmezler, onu heder...
ZALİM ASLA FELAH BULMAZ, ZULÜM ASLA PAYİDAR OLMAZ
Zulüm: Hakkı, adaleti, hukuku, kanunları çiğneyip başkalarının malını, canını, namusunu, şeref ve izzetini yok etmektir. Masumların kan ve gözyaşı üzerine saltanat kurup haksızlık yapanlara zalim denir. Zalim, karanlıkta kalmış, ruhu,...
NİMETLERE ŞÜKRETMEK
Bizi yaratan ve yaşatan Rabbimiz (cc)'in bizlere ihsan ettiği nimetler sayılamayacak kadar çoktur. İbrahim sûresi 34. âyette şöyle buyuruluyor: "Eğer Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız." Şükretmek; nimeti ve iyiliği...
EN ÖNEMLİ NİMET: AKIL
Ulu Allah cc. Hazretleri, insanoğluna sayısız nimetler vermiştir. Bu nimetlerin en büyüğü de hiç şüphesiz ki, iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırma özelliği olan mümeyyiz akıl nimetidir. İki dünyada da mutlu olmanın yolu aklımızı iyi...
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ
Sosyal hayatın aileden sonraki halkasını komşular oluşturur. Köyde, kentte, tarlada, bahçede, işyerinde bize en yakın çevremiz komşularımızdır. Bu sebeple yüce dinimiz komşuluk ilişkilerine büyük önem vermiştir. Nitekim Kur'an-ı...
İNSAN SEVGİSİ
Yüce dinimiz İslâm, önemli ahlâki ilkeler koymuştur. Bu önemli ilkelerden birisi de insan sevgisidir. Sevgi duygusu, insanın hemcinsleriyle arasın daki ilişki ve kaynaşmasının en önemli unsuru ve toplumsal hayatın gelişip güçlenmesinin vazgeçil...
DİNİMİZE GÖRE ORGAN VE DOKU NAKLİ
Dinimiz, insan hayatına ve sağlığına çok büyük önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber (SAS)'in hadis-i şeriflerinde hayat ve sağlığın, Cenab-ı Hakk'ın insana en büyük emanet ve nimeti olduğu beyan edilerek,...
“CUMHURİYET FAZİLETTİR” (M.Kemal Atatürk)
Bugün dünyada, ekonomik, kültürel ve sosyal bakımdan gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin genel anlamda yönetim şekli Cumhuriyettir. Cumhuriyet denilince, demokratik hak ve hürriyetleri içeren, insan hak ve hürriyetlerine dayalı, ayırımsız,...
TOPLUMSAL FELAKETLER KARŞISINDA MÜMİNLER TEK VÜCUT OLMALIDIRLAR
İnsanlar, toplumsal varlıklardır. Tek başlarına yaşamaları düşünülemez. Karşılıklı haklar da çoğu zaman buradan kaynaklanmaktadır. Kişisel olsun, beşeri olsun, insan her zaman bir felaketle karşılaşabilir. Bunlar; doğal afetler (yel,...
SABIR
Sabır, musibetlerin şiddeti, ibadetlerin meşakkati, haramlardan korunmanın zorluğu karşısında dünya ve ahiret menfaati düşünülerek temkinli davranmaya denir. Dünya huzuru için gerekli bir destek, ahiret nimetlerine götüren en sağlam yoldur....
SÖZÜNÜN ERİ OLMAK
Mensubu olmakla her zaman onur duyduğumuz, insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmaları çin gönderilmiş olan yüce İslam dinimiz insanlık için en yüce erdemleri içinde barındıran, bütün kötülüklerin hepsini de dışarıda bırakarak...
MUHARREM AYININ KUTSİYETİ, AŞURE GÜNÜ, EHL-İ BEYT VE KERBELA
Bildiğiniz üzere, dinimizce kutsal sayılan ve Ramazan'dan sonra en mübarek ay olan Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Bütün olaylar zaman ve mekân içinde olur. Zamanları tatlı veya acı kılan içerisindeki yaşanan olaydır. Gerek dini,...
ALTINKAYA BARAJI, ŞAHİNKAYA KANYONU VE MUTLU BİR GEZİ-2
Hemşehrimiz, kardeşimiz ve dostumuz Turan bey, güzel hizmetlerine komşu vilayetimiz Samsun'da devam etmekte. Orada sevecenliği, sosyal etkinliği ve iletişimi, girişimciliği ile sevilen, sayılan, özellikle Samsun'da yaşayan Çorumlu veya...
ALTINKAYA BARAJI, ŞAHİNKAYA KANYONU VE MUTLU BİR GEZİ-1
Çeşitli amaçlarla seyahat, yolculuk yapmak, insan hayatının önemli bir parçasıdır. Zahmetine değer nimeti olan bir olaydır. Hele de sırf bilgi edinmek, kültürümüzü artırmak, tecrübe kazanmak, ufkumuzu genişletmek maksadı ile yaptığımız...
MUHARREM AYI, AŞURE VE KERBELA-2
Fecr suresi: 2. Ayeti: Veleyalin aşrin (on geceye yemin olsun) buyurulması, buradaki Muharremin onuncu günü olarak yani aşure günü denmiştir. En önemli tefsir alimleri ve hadis alimleri böylece bu gecenin faziletini belirtmişlerdir. Ulu Allah (cc)...
MUHARREM AYI, AŞURE VE KERBELA-1
Değerli okuyucularım, saygıdeğer canlar. Yazımızın başlığından da anlaşılacağı gibi kutsal bir ay olan Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Bizleri bir yeni yıla (Hicri yılbaşı) ulaştıran Ulu Allah'a hamd-övgüyle O'nun kutlu...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-85
Hz. Ömer bir gün, R.SAV.in hasır üstünde uyuduğu için mübarek yüzünde hasırın izlerini görünce, duygulanmış. 6 lisan bilen, o zamanın belli başlı devletlerini ticaret ve elçilik görevler inedeni ile gören, kralların, İran şahlarının...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-84
Çocuk gitti ve hemen geri döndü. Annem ısrar ediyor. Sırtındaki gömleği şu anda bana versin diyor, deyince, R.SAV. karanlık bir odada gömleği çıkarıp çocuğa veriyor ve çıplak odaın bir köşesine sığınıyor. Camide bekleyen cemaat ashap,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-83
Böylece kıyamete kadar milletlerin kaderlerinde söz sahibi olan her kademedeki yöneticilere şaşmaz bir ışık tutan adaletin özü olan; hizmet halka hizmet, hakka hizmettir anlayışını beyan etmiştir. Demek ki, R.SAV. kelamların, sözlerin en...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-82
Hz. Muhammed SAV.in bölüşüm ve paylaşım ahlakı bu idi. Dünya yüzünde şimdi böyle bir adalet var mı? Yok... yok... R.SAV.in engin cömertliği bu idi. Madem ki müslümanız, peşinden gittiğimizi zannettiğimiz önderimiz, rehberimiz ve Hz....
EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ÖNEMİ
Yüce dinimiz İslâm, eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerinde önemle duran bir dindir. Fert ve toplumların maddî-manevi alanda yükselmeleri ve ilerlemeleri ancak sağlam ve kaliteli bir eğitim-öğretimle mümkündür. Bunun için ilmi, okumayı,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-81
Polis karakoluna bir müslüman bir ihbarda bulunsa, ihbarın doğruluğundan emin olamazlar. Ama bir cermen, Alman ihbarda buunsa, doğruluğundan tereddüt etmezler. Almanya'daki yabancılar ile Almanların konumu, hak-hukuk-demokrasi anlayışı çok...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-80
Hz. Muhammed SAV.in pak yaşantısından ahlak ve karakter numuneleri (örnekleri): R.SAV. ve onun raşit (olgun-değerli) halifeleri ve sahabilerinin devrine, asrı saadet, mutluluk zamanı denir. Halkın problemleri R.SAV.e sorularak çözülürdü. Müşkil,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-79
SON BÖLÜM: Hz. Muhammed SAV.in örnek ahlakı ve nezih-tertemiz şahsiyeti: Kuşkusuz Hz. Muhammed SAV. bütün insanlığa en mükemmel bir örnektir. R.SAV. her konuda insanarın önderidir. Ferdi, ailevi, toplum ve toplumlar bakımından insanlara en...
HACI İSMET ÇENESİZ’İN GERÇEKLEŞEN KADİM HAYALİ
Eskilerin bir sözü vardır: 'Sui misal emsal olmaz.” Yani kötü örnek, örnek gösterilemez. İyi işler örnek alınır. Bugün sizlerle, güzel Çorum'umuzun güzel insanlarından birisi olan, duayen Çorum sevdalısı Sayın Hacı İsmet...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-78
İslam'da siyasetin özü şu temellere oturmalıdır; 1-Demokratik olmalıdır. En az halkın çoğunluğu ile seçilmelidir. 2-Bazı düşüncelere göre Ehlibeytin, R.SAV.in soyundan özellikle Hz. Hüseyin'in soyundan gelenler Seyyid olanlar...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-77
c)İnfak: Başkalarına ihtiyaçlılara yardımcı olmak, cömert olmak, cimrilikten kaçınmak İslam'ın sosyal adalet anlayışının zorunlu bir sonucudur. Vakıflar, gönüllü yardım kuruluşları, kamu-devlet yardım kuruluşları infak ve cömertliğin...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-76
ÜRETİM VE KAZANIMLARDA UYULACAK AHLAKİ KURALLAR Yüce dinimiz insana bir sorumluluk yüklüyorsa, buna karşılık bir hak veya insana bir hak veriyorsa mutlaka bunun bir sorumluluğunun olduğunu bildirir. R.SAV. 'İnsanın dünyada ve özellikle...