Fikrettin ÇIPLAK / Son Makaleleri

Fikrettin ÇIPLAK / Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

“CUMHURİYET FAZİLETTİR” (M.Kemal Atatürk)

Bugün dünyada, ekonomik, kültürel ve sosyal bakımdan gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin genel anlamda yönetim şekli Cumhuriyettir. Cumhuriyet denilince, demokratik hak ve hürriyetleri içeren, insan hak ve hürriyetlerine dayalı, ayırımsız,...
27 Ekim 2017

TOPLUMSAL FELAKETLER KARŞISINDA MÜMİNLER TEK VÜCUT OLMALIDIRLAR

İnsanlar, toplumsal varlıklardır. Tek başlarına yaşamaları düşünülemez. Karşılıklı haklar da çoğu zaman buradan kaynaklanmaktadır. Kişisel olsun, beşeri olsun, insan her zaman bir felaketle karşılaşabilir. Bunlar; doğal afetler (yel,...
20 Ekim 2017

SABIR

Sabır, musibetlerin şiddeti, ibadetlerin meşakkati, haramlardan korunmanın zorluğu karşısında dünya ve ahiret menfaati düşünülerek temkinli davranmaya denir. Dünya huzuru için gerekli bir destek, ahiret nimetlerine götüren en sağlam yoldur....
13 Ekim 2017

SÖZÜNÜN ERİ OLMAK

Mensubu olmakla her zaman onur duyduğumuz, insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmaları çin gönderilmiş olan yüce İslam dinimiz insanlık için en yüce erdemleri içinde barındıran, bütün kötülüklerin hepsini de dışarıda bırakarak...
06 Ekim 2017

MUHARREM AYININ KUTSİYETİ, AŞURE GÜNÜ, EHL-İ BEYT VE KERBELA

Bildiğiniz üzere, dinimizce kutsal sayılan ve Ramazan'dan sonra en mübarek ay olan Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Bütün olaylar zaman ve mekân içinde olur. Zamanları tatlı veya acı kılan içerisindeki yaşanan olaydır. Gerek dini,...
29 Eylül 2017

ALTINKAYA BARAJI, ŞAHİNKAYA KANYONU VE MUTLU BİR GEZİ-2

Hemşehrimiz, kardeşimiz ve dostumuz Turan bey, güzel hizmetlerine komşu vilayetimiz Samsun'da devam etmekte. Orada sevecenliği, sosyal etkinliği ve iletişimi, girişimciliği ile sevilen, sayılan, özellikle Samsun'da yaşayan Çorumlu veya...
26 Eylül 2017

ALTINKAYA BARAJI, ŞAHİNKAYA KANYONU VE MUTLU BİR GEZİ-1

Çeşitli amaçlarla seyahat, yolculuk yapmak, insan hayatının önemli bir parçasıdır. Zahmetine değer nimeti olan bir olaydır. Hele de sırf bilgi edinmek, kültürümüzü artırmak, tecrübe kazanmak, ufkumuzu genişletmek maksadı ile yaptığımız...
25 Eylül 2017

MUHARREM AYI, AŞURE VE KERBELA-2

Fecr suresi: 2. Ayeti: Veleyalin aşrin (on geceye yemin olsun) buyurulması, buradaki Muharremin onuncu günü olarak yani aşure günü denmiştir. En önemli tefsir alimleri ve hadis alimleri böylece bu gecenin faziletini belirtmişlerdir. Ulu Allah (cc)...
23 Eylül 2017

MUHARREM AYI, AŞURE VE KERBELA-1

Değerli okuyucularım, saygıdeğer canlar. Yazımızın başlığından da anlaşılacağı gibi kutsal bir ay olan Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Bizleri bir yeni yıla (Hicri yılbaşı) ulaştıran Ulu Allah'a hamd-övgüyle O'nun kutlu...
22 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-85

Hz. Ömer bir gün, R.SAV.in hasır üstünde uyuduğu için mübarek yüzünde hasırın izlerini görünce, duygulanmış. 6 lisan bilen, o zamanın belli başlı devletlerini ticaret ve elçilik görevler inedeni ile gören, kralların, İran şahlarının...
20 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-84

Çocuk gitti ve hemen geri döndü. Annem ısrar ediyor. Sırtındaki gömleği şu anda bana versin diyor, deyince, R.SAV. karanlık bir odada gömleği çıkarıp çocuğa veriyor ve çıplak odaın bir köşesine sığınıyor. Camide bekleyen cemaat ashap,...
19 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-83

Böylece kıyamete kadar milletlerin kaderlerinde söz sahibi olan her kademedeki yöneticilere şaşmaz bir ışık tutan adaletin özü olan; hizmet halka hizmet, hakka hizmettir anlayışını beyan etmiştir. Demek ki, R.SAV. kelamların, sözlerin en...
18 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-82

Hz. Muhammed SAV.in bölüşüm ve paylaşım ahlakı bu idi. Dünya yüzünde şimdi böyle bir adalet var mı? Yok... yok... R.SAV.in engin cömertliği bu idi. Madem ki müslümanız, peşinden gittiğimizi zannettiğimiz önderimiz, rehberimiz ve Hz....
16 Eylül 2017

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ÖNEMİ

Yüce dinimiz İslâm, eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerinde önemle duran bir dindir. Fert ve toplumların maddî-manevi alanda yükselmeleri ve ilerlemeleri ancak sağlam ve kaliteli bir eğitim-öğretimle mümkündür. Bunun için ilmi, okumayı,...
15 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-81

Polis karakoluna bir müslüman bir ihbarda bulunsa, ihbarın doğruluğundan emin olamazlar. Ama bir cermen, Alman ihbarda buunsa, doğruluğundan tereddüt etmezler. Almanya'daki yabancılar ile Almanların konumu, hak-hukuk-demokrasi anlayışı çok...
15 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-80

Hz. Muhammed SAV.in pak yaşantısından ahlak ve karakter numuneleri (örnekleri): R.SAV. ve onun raşit (olgun-değerli) halifeleri ve sahabilerinin devrine, asrı saadet, mutluluk zamanı denir. Halkın problemleri R.SAV.e sorularak çözülürdü. Müşkil,...
14 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-79

SON BÖLÜM: Hz. Muhammed SAV.in örnek ahlakı ve nezih-tertemiz şahsiyeti: Kuşkusuz Hz. Muhammed SAV. bütün insanlığa en mükemmel bir örnektir. R.SAV. her konuda insanarın önderidir. Ferdi, ailevi, toplum ve toplumlar bakımından insanlara en...
13 Eylül 2017

HACI İSMET ÇENESİZ’İN GERÇEKLEŞEN KADİM HAYALİ

Eskilerin bir sözü vardır: 'Sui misal emsal olmaz.” Yani kötü örnek, örnek gösterilemez. İyi işler örnek alınır. Bugün sizlerle, güzel Çorum'umuzun güzel insanlarından birisi olan, duayen Çorum sevdalısı Sayın Hacı İsmet...
12 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-78

İslam'da siyasetin özü şu temellere oturmalıdır; 1-Demokratik olmalıdır. En az halkın çoğunluğu ile seçilmelidir. 2-Bazı düşüncelere göre Ehlibeytin, R.SAV.in soyundan özellikle Hz. Hüseyin'in soyundan gelenler Seyyid olanlar...
12 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-77

c)İnfak: Başkalarına ihtiyaçlılara yardımcı olmak, cömert olmak, cimrilikten kaçınmak İslam'ın sosyal adalet anlayışının zorunlu bir sonucudur. Vakıflar, gönüllü yardım kuruluşları, kamu-devlet yardım kuruluşları infak ve cömertliğin...
11 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-76

ÜRETİM VE KAZANIMLARDA UYULACAK AHLAKİ KURALLAR Yüce dinimiz insana bir sorumluluk yüklüyorsa, buna karşılık bir hak veya insana bir hak veriyorsa mutlaka bunun bir sorumluluğunun olduğunu bildirir. R.SAV. 'İnsanın dünyada ve özellikle...
09 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-75

İslam ahlakının iş ve ticaret hayatımıza ait görev ve sorumluluklarımız nelerdir? İş ve ticaret hayatımızın sosyal, ekonomik ve hukuksal kuralları elbette vardır. Bu kuralların çoğu ahlaki, yeni deyimle etik kurallardır. İşlerin ve ticaretin...
08 Eylül 2017

SIR SAKLAMANIN ÖNEMİ

Sır saklamak bir insanın hayatında son derece önemli bir husustur. Gizli işlerin, fiil ve düşüncelerin gizli kalması gerekir. Eğer sırlar hataen veya kasten topluma açıklanırsa, ilgili kişilerin bireysel hayatı, aile yuvası, ekonomik ve sosyal...
08 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-74

Her gelen geçen yolcu, izci, garip gureba, fakir fukara, müritler oradan yer içerler. Yani dergahlar aslında umumun vakfıdır. Adam ineğini Hacı Bektaş dergahına veriyim de oradan insanlar bunu yerler demiş. Durumu Hacı Bektaşi Veli hazretlerine...
07 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-73

Yani, yargı ve hesap, sefa ve ikab-ceza, ona mahsustur. Bu, İslam'da genel kuraldır. Ulu Allah'ın Rahman sıfatının bir tecellisidir. Bu gerçek ortada iken kimsenin kimseye yan gözle bakmasına hakkı yoktur. Şuculuk-buculuğun panzehiri...
06 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-72

Benim evimde, şahıs, aileyi ve topluma tehlike arzedeck bir olay yoktur ki, gizli gizli giriyorsunuz. Siz bana sorsanız, ben size doğruyu söylerim. Suçüstü değil de o zaman vereceksen ikrar üzere ceza verirsin ey yüce halife” diyor ve devam ediyor:...
05 Eylül 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-71

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İslam ahlakının esaslarından olan ve insan onurunun korunmasında önem arzeden bir husus da, insanların özellerinin korunmasıdır. İslam ahlakında kişiler, aileler ve toplum; birbirleri hakkında kötü zan, sürzan,...
26 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-70

Konuları kanunla belirlenen kamuyu ilgilendiren toplumsal hukuka dair suçlar şahıslara karşı işlenmiş ve şahısların davalarından vazgeçmesi durumunda bile kamu -savcı- davayı devam ettirebilir. Demek ki, dinde-şeriatta şahsın hakkına karşı...
25 Ağustos 2017

KURBAN VE KURBAN BAYRAMI

Genel olarak ifade etmek gerekirse, kurban; yaratılanların en yücesi olan insanın, canı canına, kanı kanına bedel olmak üzere, bunca nimetlere şükran duygusunun bir çeşidi olarak Ulu Allah'a yaklaşmak, onun rızasını kazanmak için yapılan...
25 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-69

Kur'an'da; 'velateziru vaziratün virza uhra vema künna muazzibine hatta nebase resula.” Yani, hiçkimse kimsenin suçunun cezasını çekmez. Herkes kendi suçunun cezasını çeker. (Biz azimüşşan ulu Allah) hiçbir kavme uyarıcı...
24 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-68

Çağdaş eğitimin gereksinimleri bugün daha da zorlaşmış, çocuklar ıbir yarış içine sokmuştur. Anaokulundan itibaren 25-30 yaşlarına kadar sıkı bir öğretim ve eğitimin içinde mücadeleye sokmuştur. Dolayısı ile yerel, ulusal ve uluslararası...
23 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-67

'Evlilik cennet yaşamıdır, onu cehenneme çevirmeyiniz.” (F.Çıplak) İslam alimleri; evlilikte eşler, beden ve ruh gibidirler. İkilik kabul etmezler. Çünkü bir bedende iki ruh olmaz. Harp, darp, çok acı olayların getirdiği sosyal ve ekonomik...
22 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 66 –

Eşler arasındaki hak ve sorumluluklar nelerdir? Aile içi huzurun ve mutluluğun temini, ailede hak ve sorumlulukların, eşlerin konumuna göre belirlenmesi ve bunun uygulanmasına bağlıdır. Böylece ailede kurulan ve disiplinle uygulanan herkesin rollerinin...
21 Ağustos 2017

AİLE İÇİ GEÇİMSİZLİK VE ŞİDDET

Elbetteki aile için şiddetin ve geçimsizliklerin birçok nedenleri de vardır. Bu soruna genel çerçveden bakıyoruz. Peki; dert belli, çare ne, reçete nedir, neler yapılmalıdır? Bütün sorunlara bütün çare sorunun geçimsizliğin bir parçası...
18 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 65 -

Yani iyilik ve kötülükler suya atılan bir zehir veya enjekte edilen güzelliğin, temizliğin, suyun dibine ve yüzeyine hızla yayıldığı gibi toplum fertlerine de öylece güzel veya çirkin işler yayılır. Hele günümüzde iletişim araçlarının...
18 Ağustos 2017

AİLE İÇİ GEÇİMSİZLİK VE ŞİDDET

Huzurlu bir aile, huzurlu eşlerle kurulur. Bir toplumda fertler ve aileler mutlu iseler, o toplumlar da mutlu ve güçlü olurlar. Onun için ailelerde eşler bu gerçekten hareketle mutluluğu yakalamanın gayreti içinde olmalıdırlar. Gün geçmez ki,...
17 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 64 –

a) İnsanın bedeni varlığına karşı görevleri: Ahlakın beden sağlığı ile genel bir görevi yoktur. Ahlak ahlaki görevlerini yapabilmesi için bedenin sağlam ve sağlıklı olması şarttır. Bunun başında da insanın bedensel varlığana kavuşması...
17 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 63 -

R.SAV: Bir yerde taun hastalığı bulaşıcıdır haberini alırsanız, oraya gitmeyiniz. Orayı da karantinaya alınız, buyurur ki, hastalığın yayılması önlensin. Netice, bedenimizi ve ruhumuzu etkileyen bize dünyayı zindan eden her türlü hastalıklardan...
16 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 62 -

İffetten mahrum olan insanlar genelde toplumda tecrit edilmiş, dışlanmış insanlardır. Maalesef toplumdan itibar görmezler. fakat islahı nefis olmaları her an mümkündür. iadei itibarla toplumdaki saygın yerlerine her zaman kavuşabilirler. Hepimizin...
15 Ağustos 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 61 -

13- Yalanın caiz oludğu bazı yerler vardır: İftiranın caiz olduğu, kumpasın, tuzak kurmanın içbir yerde yeri yoktr. İyi niyete dayalı bazı yalan sözlerin caiz olduğu yerler vardır. 'Fine çıkaran doğrudan, sulh ve selamete çıkaran,...
14 Ağustos 2017
banner255
banner133
16°
açık
banner364
Namaz Vakti 05 Temmuz 2020
İmsak 03:12
Güneş 05:09
Öğle 12:50
İkindi 16:48
Akşam 20:21
Yatsı 22:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 29 35
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Malatyaspor 30 29
15. Çaykur Rizespor 29 29
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 31 57
2. Bursaspor 32 55
3. Adana Demirspor 31 54
4. Erzurum BB 31 53
5. Akhisar Bld.Spor 31 51
6. Fatih Karagümrük 31 50
7. Altay 31 50
8. Ümraniye 31 44
9. Keçiörengücü 31 44
10. Giresunspor 31 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. Balıkesirspor 31 35
13. İstanbulspor 31 34
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 31 30
16. Osmanlıspor 31 24
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 31 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 86
2. Man City 32 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 32 47
9. Tottenham 32 45
10. Burnley 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 32 42
13. Crystal Palace 33 42
14. Southampton 32 40
15. Brighton 33 36
16. West Ham 32 30
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 32 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 74
2. Barcelona 33 70
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 33 54
6. Getafe 33 52
7. Real Sociedad 33 50
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 33 44
12. Levante 33 42
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 33 25
20. Espanyol 33 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@