Fikrettin ÇIPLAK
Fikrettin ÇIPLAK
Yazarın Makaleleri
YEŞİLAY HAFTASI-1
Türkiyemizde ve dünyada senenin belli günleri ve haftaları çeşitli isim ve konularla adlandırılarak içerikleri doğrultusunda kutlanıyor. Bu gün ve haftalarda, konuları ile ilgili önemli hususlar toplumla paylaşılıp toplum bilgilendirilerek,...
REGAİB KANDİLİ
Önümüzdeki hafta 7 Mart Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece mübarek Regaib Kandili'dir. Regaib Kandili, kutsal üç ayların başlangıcı olan Recep ayının birinci günüdür. Din kültürümüzde kutsal üç ayların başlangıcı...
SULH ALLAH’IN EMRİDİR “BARIŞTA HAYIR VARDIR” (NİSA 128. AYET)
Toplumdaki huzurun temeli, toplumu oluşturan fertlerin uyumu ve huzurlu olmalarına bağlıdır. Kişiler arasındaki menfaat çatışmasından kaynaklanan olumsuzluklar, anlaşmazlıklar, ihtilaflar, toplumsal sevginin ortadan kalkmasına, dargınlıklara,...
TEMİZLİK İMANDANDIR
Müslümanlık; bedeni temiz, ruhu temiz, kalbi temiz, ahlakı temiz olanların dinidir. Yani, Müslümanlık A'dan Z'ye tam bir temizlik dinidir. Bu hususta Yüce Allah, Kur'an'da: '(Allah temizdir) Temiz olanları ve günah kirlerinden...
TOPLUMSAL SEVGİ HAFTASI
Sevgi nedir? Başta insanlar, canlılar olmak üzere, hayvanlar, ağaçlar, doğa, yani tüm kainatı yürekten, içtenlikle sevmektir. Allah'ın yarattıklarını, sırf Allah için sevmektir. Sevgi duygusunu yaratan Allah'tır. Öyle ise, önce...
KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
Yüce Allah'ın, biz insanlara verdiği nimetlerin en büyüğü şüphesiz sıhhat ve afiyettir. Onun için bu eşsiz nimeti korumak için nefsimizi ve neslimizi her türlü hastalıklardan, özellikle de onulmaz illet olan kötü alışkanlıklardan...
KURAL İHLALLERİ
Yüce dinimiz İslamiyet, ferdin, ailenin, toplumun ve toplumların dünya ve ahirette herkesin mutluluğunu amaçlayan gerçek ve son dindir. Onun için toplu halde yaşamak zorunda olan insanların ve özellikle de müminlerin huzuru, güveni ve emniyeti...
İMAN, İSLAM VE İHSAN
İMAN; yüce Allah'ın varlığını, birliğini kendisinden başka ibadete layık ve müstehak kimsenin olmadığına, Hz. Muhammed SAV.in hak ve son peygamber olduğuna, Hz. Muhammed SAV.in Allah'tan getirdiklerine, Allah'ın peygamberlerine,...
ÖMÜR EN KIYMETLİ NİMETTİR
Yüce Allah, kullarına sayısız nimetler ihsan etmiştir. Bu nimetlerin en yücesi ve değer biçilemez kıymette olanı, insanoğlunun ömrüdür. Ömür, hayat olmadan, yaşam mümkün değildir. İnsanın anası-babası olmadan bu dünyaya gelmesi mümkün...
ALLAH’IN SONSUZ RAHMETİ BÜTÜN KAİNATI KUŞATMIŞTIR
Yüce dinimizin esası, ulu Allah'ın varlığı, birliği, sonsuz kudret ve kuvvet sahibi olduğu, ulaşılmaz bir şefkat ve merhamet sahibi olduğu temel kuralına dayanır. Bu konuda en ufak bir tereddüt Allah korusun mümini imanından eder. Dinden...
SAĞLIĞIN ÖNEMİ
Her şeyin başı; sağlık, sıhhat ve afiyettir.Yüce Allah'ın insanoğluna verdiği en büyük nimet sıhhattir, sağlıklı bir ömürdür. Bunu bilmeyen yoktur. Ne yazık ki insanların çoğu bu nimetin kadir ve kıymetini bilmezler, onu heder...
CÖMERTLİK EN YÜCE MAKAMDIR
Yüce Allah'ın bizlere ihsan ve ikram olarak verdiği sonsuz nimetleri Allah'ın kulları ile paylaşmak, bölüşmek, yani yardımlaşmak, Ulu Allah'ın bizlere kesin bir emridir. Bu ilahi emri büyük bir mutluluk duyarak yerine getirmeye...
ALLAH’IN SONSUZ RAHMETİ KAİNATI KUŞATMIŞTIR
Yüce dinimizin temel esası Allah'ın varlığı, birliği, sonsuz kudreti ve kuvveti, bilinen ve bilinmeyen bütün varlıkların yani kâinatın yegane sahibi ve maliki ancak Allah cc hazretleridir. Bu konuda en ufak bir tereddüt, Allah korusun müminin...
İNSAN HAKLARI-2
Allah'ın en şerefli varlığı insan, bu onuru koruyor mu insan? En şerefli varlık insan Böyle emreyledi Yezdan (1) Kendindeki bu izzeti (2) Korumadı asi (3) insan Fani alem bir imtihan Kazanmalı bunu insan Madem vardır nefis, şeytan Bunu bilmelidir...
İNSAN HAKLARI-1
Ulu Allah'ın şu uçsuz bucaksız kainatta yarattığı varlıkların en üstünü İnsandır. Onun için insan onuru kutsaldır. Çünkü yüce Allah cc. hazretleri 'Biz insanı –bütünüyle- ruhsal ve bedensel olarak en güzel bir surette...
İSLAM’DA BEDDUANIN HÜKMÜ
Beddua kelimesi, Türkçeleşmiş olan Farisi BED –kötü- ve Arapça DUA kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş, birilerinin kötülüğü için yapılan dua demektir. Ulu Allah'a bir yakınma, acilen kötülerin ve kötülüğün cezasının verilmesi...
DUANIN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Dua; insanoğlunun yaratılıştan genlerinde ve ruhunda mevcut olan, sonsuz ilahi gücün insan ömrüne yansımasının ilahi bir tecellisidir. Kişileri 24 saat kuşatan ve onları bir zırh gibi bütün kötülüklerden koruyan, tüm iyilikleri mıknatıs...
“ÖLÜM DÜNYANIN SON GÜNÜ, AHİRETİMİZİN İSE İLK GÜNÜDÜR”
Yüce dinimiz İslamiyet, insanlığın kurtuluşu, insanların dünya ve ahiret mutluluklarını kazanmaları için gönderilmiş ilahi kutsal bir dindir. İnsanoğlunun dünya ve ahiret saadetini kazanması, bu mübarek dinimizin kurallarına uygun yaşamasına...
ŞÜKÜR
Kainatta mevcut olan gördüğümüz-göremediğimiz, bildiğimiz-bilemediğimiz bütün varlıkları yoktan var eden, yaşamamız için tüm nimetleri bizim önümüze seren Hz. Ulu Allah'tır. Genel anlamda şükür; bizlere bu sayısız nimetleri...
MEVLİD KANDİLİ
Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed SAV.in doğumu demek olan Mevlid Kandili, önümüzdeki Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gecenin sabahında 12 Rebiül Evvel'in 570 yılında Hz. Muhammed SAV. dünyayı doğumları ile şereflendirmişlerdir....
DİNİMİZE GÖRE ORGAN VE DOKU NAKLİ
Dinimiz, insan hayatına ve sağlığına çok büyük önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber (SAS)'in hadis-i şeriflerinde hayat ve sağlığın, Cenab-ı Hakk'ın insana en büyük emanet ve nimeti olduğu beyan edilerek,...
ALLAH KORKUSU
Bugün, insanlığın ahlaken bozulması, hukuken çökmesi, hak ve adaletin yaşantımızdan silinmesi, özellikle de müslüman toplumların kardeşliğinin düşmanlığa dönüşmesinin ana sebebi, ferdi ve toplumsal çözülmenin köklü neden, insanlardaki...
CUMHURİYET BAYRAMI
29 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü kutlayacağız. Yüce milletimizin ve mümin kardeşlerimizin Ramazan, Kurban Bayramları gibi dini bayramları olduğu gibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü...
CAMİLER HAFTASI
Hepiniz bilirsiniz ki, her milletin, her dinin toplu halde ibadet ettikleri bir mekanları vardır. Yahudilerin Havrası, Sinagogları, Hıristiyanların Kiliseleri, hatta putperest budistlerin bile muhteşem görünümlü tapınakları vardır. En son ve...
TOPLUMSAL FELAKETLER KARŞISINDA MÜMİNLER TEK VÜCUT OLMALIDIRLAR
İnsanlar, toplumsal varlıklardır. Tek başlarına yaşamaları düşünülemez. Karşılıklı haklar da çoğu zaman buradan kaynaklanmaktadır. Kişisel olsun, beşeri olsun, insan her zaman bir felaketle karşılaşabilir. Bunlar; doğal afetler (yel,...
GAYRET MÜMİNLERDEN, ZAFER ALLAH’TANDIR
'Allah'a ve Resûlüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfâl, 8/46) Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Allah'a...
ANA-BABA HAKKI
Bu dünya hayatında canlılar toplum halinde yaşayan varlıklardır. Onun için çevresiyle devamlı iletişim halindedirler. Bu durum ise canlılar arısnda karşılıklı hakların doğmasına neden olur. Dolayısıyla kişilerin devamlı içinde bulundukları...
MUHARREM AYININ KUTSİYETİ, AŞURE GÜNÜ, EHL-İ BEYT VE KERBELA
Bildiğiniz üzere, dinimizce kutsal sayılan ve Ramazan'dan sonra en mübarek ay olan Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Perşembe günü de aşure gününü kutlayacağız. Bütün olaylar zaman ve mekân içinde olur. Zamanları tatlı veya acı...
MUHARREM AYI, AŞURE VE KERBELA
Değerli okuyucularım, saygıdeğer canlar. Yazımızın başlığından da anlaşılacağı gibi kutsal bir ay olan Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Bizleri bir yeni yıla (Hicri yılbaşı) ulaştıran Ulu Allah'a hamd-övgüyle O'nun kutlu...
MUTLU AİLE, HUZURLU TOPLUM-5
-Allah bir hanımla bir eşle yaşamayı emreder. Onun için bir hanım alâ, iki hanım püsküllü beladır bela. -Bir aile yuvasını yönetmek, bir devleti yönetmekten daha zordur. -Nikahlı yaşamak zırha bürünmektir. Bekarın yakasını bit, parasını...