Fikrettin ÇIPLAK / Son Makaleleri

Fikrettin ÇIPLAK / Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

HOŞGÖRÜ İKLİMİ-8

Hz. Muhammed SAV. de; 'Bütün insanlar hata yaparlar, hatalıların en hayırlısı hatasından hemen dönenlerdir” buyurur ve 'Hatayı gizleyenin hatası gizlenir. Başkasının hatasını ortaya atanın ayıplarını da Allah açıklar” buyurmuştur....
08 Ekim 2019

HOŞGÖRÜ İKLİMİ-7

Hoşgörüyü topluma hakim kılmanın birinci şartı; Özveri, özeleştiri, önyargıdan uzak olmak, empati ve sempati, sevgi ve saygılı olmak. 1-NEFSİ KONTROL Kişiler belli olgunluğa ulaşmak için, çeşitli yöntemlerle kendilerini eğitip olgunlaştırmaları...
07 Ekim 2019

HOŞGÖRÜ İKLİMİ-6

Bu hususta farklılıkların bir realite olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Örneğin, soy, sop, ırk, renk, din, mezhep, tarikat vs mensubu olmak içgüdüzel bir olaydır. Aidiyet temeline dayanır. Hiçkimse sen Türksün, sen Kürtsün, sen Laz ve...
05 Ekim 2019

HOŞGÖRÜ İKLİMİ-5

Anadolu hoşgörü yurdudur. Irak tarihi gerçek Kerbela'dan bu tarafa belalar ülkesidir. Yazık değil mi? İslam dini, etnik kökeni, dini inancı, siyasal düşüncesi, mezhebi, meşrebi, tarikatı, yolu yordamı ne olursa olsun her insana yaratıcının...
04 Ekim 2019

HOŞGÖRÜ İKLİMİ-4

Güzel bir örnek: Hecran (Suudi Arabistan'da bir belde)'dan gelen 60 kişilik Hıristiyan heyeti, R.SAV.i Medine'ye ziyarete geliyorlar. O zamanın şartlarına göre bu kalabalık misafir grubunu rahat ettirecek ne bir otel, ne de bir han...
03 Ekim 2019

HOŞGÖRÜ İKLİMİ-3

İslam tarihinde ilk hoşgörü örneği Hz. Adem'in oğlu Habil'in kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e karşı 'Andolsun ki, sen beni öldürmek istesen de ben sana elimi uzatmayacağım” (Maide, 28. ayet.) sözüdür ve çok...
02 Ekim 2019

HOŞGÖRÜ İKLİMİ-2

Demek ki, dil, din, ırk, cinsiyet farklılıkları düşmanlık sebebi değil, yardımlaşma, dayanışma, bölüşme, paylaşma, barışma nedenidir. Bunlar nefret değil, sevgi sebebi olmalıdır. İşte hoşgörü de bunun için vardır. Bugün dünyada...
01 Ekim 2019

HOŞGÖRÜ İKLİMİ-1

Toplumun birliği, beraberliği, kardeşliği, özellikle de toplumsal barışın temeli hoşgörüdür. Bu yazı dizimizde, toplumda hoşgörü kültürünün tabana yayılması için müspet-pozitif ilmin ve bilginin ışığında, Hz. Muhammed SAV.in örnek...
30 Eylül 2019

GIYBET VE DEDİKODU HARAMDIR

Bu haftaki yazımızda; insanların toplum içindeki saygınlığını, itibarını, güvenilirliğini yok eden, yerilmiş kötü bir ahlak olan gıybet ve dedikodudan bahsedecek, bu huydan uzak durmamızın önemini anlatacağız. * Gıybet ve dedikodu bilir...
27 Eylül 2019

İSLAMDA KABİR ZİYARETİ

İnsan hayatı, sadece bu dünyadan ibaret değildir. R.SAV.in ifadesi ile; siyah bir devenin siyah tüyleri arasında beyaz bir kıl kadardır. Ancak bu fani dünya ve ebedi olan ahiret hayatı bu dünyada kazanılır. Onun için ömrümüzün bir saniyesini...
20 Eylül 2019

KERBELA FACİASI

NEDENLERİ-SONUÇLARI İTİBARİYLE İBRETLİ NOKTALAR VE BİZLERE DÜŞEN GÖREVLER -4- Bu konuyu en doğru yol, en saygın görüş ve hareket tarzı olan Kerbela, Şia, Alevi, Sünni vs gibi olaylarla ilgili gelmiş geçmiş dünyanın en büyük alimi...
11 Eylül 2019

KERBELA FACİASI

NEDENLERİ-SONUÇLARI İTİBARİYLE İBRETLİ NOKTALAR VE BİZLERE DÜŞEN GÖREVLER -3- Bu arada Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Abbas vs gibi ehlibeyt cenaze işleri ile meşgul oludklarından hilafetle ilgilenemiyorlar. Onlara da sorulup fikirleri alınmıyor....
10 Eylül 2019

KERBELA FACİASI

NEDENLERİ-SONUÇLARI İTİBARİYLE İBRETLİ NOKTALAR VE BİZLERE DÜŞEN GÖREVLER -2- Yine Ümmü Seleme R.SAV. bana; Ya Ümmü Seleme Hüseyin'in Irak topraklarında şehiden öldürüleceğini Cebrail A.S. haber verdi. Yağmur meleği Mikail A.S....
09 Eylül 2019

KERBELA FACİASI

NEDENLERİ-SONUÇLARI İTİBARİYLE İBRETLİ NOKTALAR VE BİZLERE DÜŞEN GÖREVLER Dinimizde Ramazan ayından sonra en kutsal ay olan mübarek Muharrem ayına girmiş ve Hicri yılında 1441. senesine ulaşmış bulunuyoruz. İslam tarihinde Muharrem ayı...
08 Eylül 2019

MANEVİ GÜNDEM

Dinimizde, Ramazan'dan sonra kutsal mübarek bir ay olan Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Bizleri bu aya kavuşturan ulu Allah'ımıza sonsuz hamd ve sena-şükürler ve onun en sevgili kulu ve yüce resulü olan Hz. Muhammed Mustafa SAV.e de...
06 Eylül 2019

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Bir devleti devlet, bir milleti millet yapan ana unsurlardan birisi de, o milletin tarihinin eşsiz kahramanlık örnekleri ile dolu ve o devletin kazanılan büyük zaferler üzerine kurulmuş olmasıdır. Bütün tarihimiz şanla şerefle dolu bir tarihtir....
30 Ağustos 2019

YALANIN DİNİMİZDE YERİ YOKTUR

Yalan; aldatmak amacıyla bilerek ve kasten gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, yazılan, çizilen, resmedilen, iletişim araçları ile ve sosyal medya kanalı ile yapılan hareketlerdir. Yalan söyleyene de yalancı denir. Yalan dolanla; dolaşık,...
23 Ağustos 2019

KİBİR VE TEVAZU

Kendisini beğenmek, kendisini üstün görmek, büyüklenmek, insanın aslının bir damla su olduğunu unutarak sanki yeri göğü haşa ben yaratmışım gibi kendisine hava vererek gurura kapılmak anlamına gelen, Allah'ın şiddetle haram kıldığı...
16 Ağustos 2019

BAYRAMLAR...

Dini ve milli bayramlarımız; manevi ve milli hislerimizi coşkulu ve canlı tutan, akrabalık, hısımlık, dostluk, kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren, komşuluk, hemşehrilik, vatanperverlik ilişkilerini yenileyen toplumsal, ekonomik, sosyal münasebetleri...
09 Ağustos 2019

GERÇEK DOST HZ. ALLAH’TIR

Dost kelimesinin aslı farisi bir kelimedir. Dost; sevilen ve seven, güvenilen, emniyetli, itimatlı olan, gönüldaş, candan, arkadaş, sadece bu dünyada değil, ahirette de beraberliği arzu edilen kişilere dost denir. Ne diyor asrın halk ozanı Aşık...
27 Temmuz 2019

GERÇEK DOSTLAR KİMLERDİR?

İnsanoğlu toplumsal bir varlıktır. Toplumdan uzak tek başına yaşaması mümkün değildir. Dertlerini, tasalarını, neşe ve sevinçlerini paylaşacak gerçek dostlara ihtiyacı vardır. Bırakın insanları, hayvanlar bile toplu olarak yaşarlar....
26 Temmuz 2019

SÖZÜNÜN ERİ OLMAK

Yüce dinimiz; insanlığın en üstün erdemlerini içinde barındıran bütün kötülükleri, olumsuzlukları reddeden kutsal ve yüce bir dindir. Dinimizin bu güzelliklerinden birisi de adaletin, toplum huzurunun temeli olan doğruluk, dürüstlük ve...
19 Temmuz 2019

DİN SAMİMİYETTİR

Bedende yürek-kalp ne ise, dinde de samimiyet odur. Katıksız iman, kuşkusuz inanç, tertemiz amel samimiyettir. İnsanlar, hele hele müslümanlar, hayatları, yaşantılarındaki muameleleri ile bu samimiyeti yaşamadıkları müddetçe dünyada da,...
12 Temmuz 2019

İMKANLAR ÇOĞALDIKÇA ALLAH’A ŞÜKRÜMÜZ, İNSANLARA TEŞEKKÜRÜMÜZ DE ARTMALIDIR

Hepinizin bildiği gibi; kainatta mevcut olan bütün varlıklar, Allah tarafından insanlara verilmiş nimetlerdir. Her nimetin mutlaka bir külfeti ve sorumluluğu vardır. Öyle ise yüce Allah bizlere verdiği sayısız bunca nimetlerin şükrünü birgün...
05 Temmuz 2019

CAMİ VE CEMAATİN ÖNEMİ-2

Altıncı kural; Beytullah'tır. Allah'ın evleridir. Müminler ise camilerde ulu Allah'ın misafir kullarıdır. Misafir, ev sahibinin misafirperverliğine halel getiremez. Edep dışı davranamaz. Bu hususu camilerde gözetmeliyiz. Bilhassa...
29 Haziran 2019

CAMİ VE CEMAATİN ÖNEMİ-1

Cami demek, Arapça bir kelime olmakla beraber, tamamen Türkçeleşmiş olan bir kelimedir. Toplayan, birlik ve beraberliğimizi sağlayan, kaynaştıran, bir araya getiren, müminlerin arasındaki ayrılık, gayrılık, sencilik, bencilik gibi ayırımcılığı...
28 Haziran 2019

HER SORUMLULUĞUN BİR SORGUSU VARDIR

Kainatta gelişigüzel yaratılmış hiçbir şey yoktur. Her şeyin yaratılmasında mutlaka bir hikmet, bir sebep, belli bir amaç vardır. Şu uçsuz bucaksız mevcudata ibret nazarı ile baktığımızda bunu hemen anlarız ve biliriz. Her varlık bir...
21 Haziran 2019

AMELLERDE DEVAMLILIK

Hayırlı ve güzel amellerde süreklilik, devamlılık, yani eski tabirle istikrar, kararlılık esastır. Başarının sırrı ve temeli çalışmada istikrardır, kararlılıktır. * Yüce rabbimizin emri, sevgili peygamberimizin önemle bizlere tavsiyeleri...
14 Haziran 2019

HALLACI MANSUR’UN SABIR, KANAAT VE MÜRÜVVETİ FİİLEN İSPATI-2

İşte bu zatın namını Semerkant Buhara Türkistan'da meraklı bir grup bazı ilahi sırları gözleri ile görmek için 4-5 bin km uzaklıktan Bağdat'a gelmişler. Mansur'a sabır, kanaat ve mürüvvet nedir, bizlere fiilen göstererek...
08 Haziran 2019

HALLACI MANSUR’UN SABIR, KANAAT VE MÜRÜVVETİ FİİLEN İSPATI-1

Mübarek Ramazan Bayramı öncesi 'Bayramların kişisel ve toplumsal olarak önemi” üzerinde durmuştuk. Bu konunun devamı niteliğinde olmak üzere, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren unsurları, tarihten örneklerle anlatmaya...
07 Haziran 2019

BAYRAMLARIN KİŞİSEL VE TOPLUMSAL OLARAK ÖNEMİ

Bayramların fert, aile ve toplumların hayatında çok önemli yeri ve tesirleri vardır. Bayramlar toplumsal, sosyal, ekonomik, kültürel, beşeri iletişim üzerinde topluma en büyük tesirleri yapan etmenlerden birisidir ve en önemlisidir. Çünkü...
01 Haziran 2019

KADİR GECESİ

Bu gece, yani, 31 Mayıs Cuma gününü 1 Haziran Cumartesi gününe bağlayan gece, mübarek Kadir Gecesi'dir. Yüce dinimiz İslamiyet'te en kutsal gece Kadir Gecesi, en kutsal gün de Cuma günü ve Kurban Bayramı arefesi günüdür. 1500 senedir...
31 Mayıs 2019

FATİH-FETİH VE GENÇLİK -2

Ben bu yazımda İstanbul'un fethinde kullanılan teknoloji, askerlik dehası ve İstanbul'un nasıl fethedildiğinden ziyade, İstanbul'u fetheden zihniyet, fetih ruhu ve bu ruhun aziz Türk gençliğine intikali üzerinde duruyorum. O gün...
30 Mayıs 2019

FATİH-FETİH VE GENÇLİK -1

İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü nedeniyle 29 Mayıs 1453…Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul'un Bizans'tan alınıp, yüce Türk milletine armağan edildiği tarih. 29 Mayıs 2019 Çarşamba'yı...
29 Mayıs 2019

ALLAH’IN SONSUZ RAHMETİ BÜTÜN KAİNATI KUŞATMIŞTIR

Yüce dinimizin esası; ulu Allah'ın varlığı, birliği, sonsuz kudret ve kuvvet sahibi olduğu, ulaşılmaz bir şefkat ve merhamet sahibi olduğu temel kuralına dayanır. Bu konuda en ufak bir tereddüt Allah korusun mümini imanından eder. Dinden...
24 Mayıs 2019

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Yarın, 19 Mayıs 1919, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100. yıldönümüdür. Yüce Türk Milleti için kendisine müstevlilerin (istilacı) vurmak istedikleri esaret zincirini kırdığı,...
18 Mayıs 2019

ZEKAT-2

Beşinci şart, bir maldan zekat alınabilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekir. Zekatı verilmemiş malın üzerinden bir yıl geçince, o mala zekat farz olur. İsteyen bir yılı beklemeden de zekatını verebilir. Verilen zekatın geçerli olabilmesi...
17 Mayıs 2019

ZEKAT-1

İslamiyet, sosyal adaleti emreden, sosyal barışın sağlanmasını, böylece toplumun ekonomik yönden mutlu olmasını, bu sayede huzurlu yaşamasını isteyen bir sistemdir. Bu bakımdan Müslümanlıkta sosyal paylaşımın sağlanması için, kurban,...
16 Mayıs 2019

RAMAZAN-I ŞERİF’İN ÖZELLİKLERİ VE GÜZELLİKLERİ

1-Ramazan ayın, senenin en kutsal ayı. Ramazan günleri ve geceleri de senenin en faziletli, üstün gün ve geceleridir. Hele de Kadir Gecesi, bin ay, 84 sene, 4 aydan daha hayırlıdır ki, bu gece de Ramazan'ın 20'sinden sonradır. Kanaat...
10 Mayıs 2019

RAMAZAN’A HAZIRLIK

Onbir ayın sultanı, müminlerin gufranı, biz günahkar asi ama imanlı kularına sonsuz rahmet sahibi olan ulu Allahımızın bizlere ihsanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayına önümüzdeki Pazartesi günü girmiş olacağız. 5 Mayıs Pazar akşamı...
03 Mayıs 2019
banner255
banner133
19°
açık
Namaz Vakti 05 Temmuz 2020
İmsak 03:12
Güneş 05:09
Öğle 12:50
İkindi 16:48
Akşam 20:21
Yatsı 22:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 29 35
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Malatyaspor 30 29
15. Çaykur Rizespor 29 29
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 31 57
2. Bursaspor 32 55
3. Adana Demirspor 31 54
4. Erzurum BB 31 53
5. Akhisar Bld.Spor 31 51
6. Fatih Karagümrük 31 50
7. Altay 31 50
8. Ümraniye 31 44
9. Keçiörengücü 31 44
10. Giresunspor 31 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. Balıkesirspor 31 35
13. İstanbulspor 31 34
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 31 30
16. Osmanlıspor 31 24
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 31 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 86
2. Man City 32 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 32 47
9. Tottenham 32 45
10. Burnley 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 32 42
13. Crystal Palace 33 42
14. Southampton 32 40
15. Brighton 33 36
16. West Ham 32 30
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 32 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 74
2. Barcelona 33 70
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 33 54
6. Getafe 33 52
7. Real Sociedad 33 50
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 33 44
12. Levante 33 42
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 33 25
20. Espanyol 33 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@