Fikrettin ÇIPLAK / Son Makaleleri

Fikrettin ÇIPLAK / Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

DİLDEN GÖNÜLE -225

PEYGAMBERLER OLMASAYDI, İNSANLIK CEHALET BATAKLIĞINDA BOĞULURDU Durum böyle olunca dinin ilk hakikatı 'vücudi bari” Allah'ın varlığıdır. Ruh ebedidir. Allah'ın varlığı ve birliği ona karşı ibadeti gerekli kılar. Görüldüğü...
04 Aralık 2014

DİLDEN GÖNÜLE -224

DİNDE ZORLAMA YOKTUR, KENDİ İLİM VE İRADESİ İLE KABUL ESASTIR Bunun için insanların içinde bedevisi, medenisi ayrımsız hiçbir fert yoktur ki, onda din hissi olmasın. İnanmak beşeriyetin en derin hissi ve ihtiyacıdır. Vaktiyle mağaralarda...
03 Aralık 2014

DİLDEN GÖNÜLE -223

DİN İNSANLIK İÇİN ZORUNLU BİR İHTİYAÇTIR 31. Hiç kimseyle alay etmemek, kendimizi farklı görmemek. 32. Gözümüzü haramdan korumak. 33. Ahde vefa etmek, sözünde durmak. 34. Azalarını haramdan korumak, el, ayak, göz, kulak, ziin ve kalbi...
02 Aralık 2014

DİLDEN GÖNÜLE -222

54 FARZIN SIRALAMASI Aslında İslamda farzların adedi 54 değil, belki 200'den de fazladır. Ezberlenmesi, öğrenilmesi kolay olsun diye alimler; bazen şiir, bazen nesir halinde 32 veya 54 olarak sunmuşlardır. Biz de bu geleneğe uyarak kısaca...
01 Aralık 2014

DİLDEN GÖNÜLE -221

TEDBİR TAKDİRİ BOZMAZ AMA, KİŞİYİ SORUMLULUKTAN KURTARIR Çocukların istikbale, geleceğe göre yetiştirilmeleri iş hayatı, ticaret hayatı, öğretim ve öğrenim hayatı bu endişenin mahsulüdür. Ebedi hayatımız için kulluk görevlerimizi,...
29 Kasım 2014

KUVVETLİ MÜMİN ZAYIF MÜMİNDEN DAHA HAYIRLIDIR

Fertlerin ve toplumların dünya ve ahiret mutluluğu, adil olmak koşulu ile güç ve kuvvet üzerine kurulmuştur. Güç ve kuvveti elinde bulunduranlar her istediklerine hakim olmuşlardır. Ancak İslamiyet güç ve kuvveti, toplumda eşitlik ve adaleti...
28 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -220

KUVVETİN ÜSTÜN OLDUĞU YERDE HAK VE ADALET OLMAZ, YALNIZ ZULÜM OLUR İşte bugün Irak, Suriye ve Filistin'de oluk oluk akan kanın sebebi İsrail'in planlarıdır. Bugün dünyada tahmini nüfusları 25 milyon, ama ekonomik güçleri 6 milyar...
28 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -219

HAKLI OLAN GÜÇLÜDÜR, GÜÇLÜ OLAN HAKLI DEĞİLDİR VE OLMAMALIDIR DA Hak ve kuvvet yörüngesi, terazisi, dengesi çok önemlidir. Daima hakkın yanında olmalı, kuvvetin kontrolünü sağlamalı ki ortalıkta hak ve adalet, huzur ve güven olsun....
27 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -218

HAK VE ADALET, HEM BİREYİN, HEM DE TOPLUMUN HUZURUNUN TEMEL TAŞIDIR 4.Alkol ve uyuşturucu kısırlığa zemin hazırlar. 5.Kadının içki içmesi embriyo için şart olan hücreleri harap eder. Mikroskobik bulgular böyle gösteriyor. Bu bir gizli hastalıktır....
26 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -217

İÇKİNİN ACI SONUÇLARI VE İNSANIN CİNSEL HAYATINA OLUMSUZ ETKİLERİ 'Sarhoşluk veren herşey haramdır. İnsan vücuduna düşmandır.” Hadisi Şerif 'Ey inananlar, içki (şarap) kumar dikili taşlar (putlar) fal ve şans oyunları şeytanın...
25 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -216

BURDA SANAT DEHAMIZ YUNUS YATIYOR, KARARMIŞ GÖNÜLLERE NURLAR SAÇIYOR 13.6.1948 Pazar günü Eskişehir halkevinde Yunus Emre gecesinde Yunus'a yazılan nesir ve şiirler okunmuştur. Öğretmen, yazar ve şair Fazlıoğlu Cemal'in kaleme aldığı...
24 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -215

BAŞARISIZLIKLARI KADERE BAĞLAMAK İNSANI SORUMLULUKTAN KURTARMAZ Şöyle bir fıkra vardır. Adamın birisi diğerine kızar dururmuş. Bir gün bir fırsatını bulup şiddetli bir tokat indirir o adamın yüzüne. Tokadı yiyen adam hiddetlenip tokatı...
22 Kasım 2014

DOST VE DOSTLUĞUN ÖNEMİ

İnsanoğlu, fiziki-bedeni ve ruhi yapısı ile insandır ve toplumsal bir varlıktır. Tek başına beşeri, sosyal ilişkilerden uzak, soyutlanmış olarak toplumda yaşaması mümkün değildir. Hatta hayvanlar bile bir arada yaşarlar. Bu durum, ilahi...
21 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -214

HERŞEY KAZA VE KADER OLSAYDI, KULUN ROLÜ OLMASAYDI, SEVAP-GÜNAH DA OLMAZDI KADER VE KAZA Bilindiği gibi kainatın tek yaratıcı, yaşatıcı, öldürücü ve dirilticisi ancak Hz. Allah cc.dir. Kainatta vücuda gelen herşey mutlak hak tealanın bilmesi,...
21 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -213

İNSAN, YÜKSELMEK İÇİN MERDİVENİNİ KENDİ KURAR, KUYUSUNU KENDİ KAZAR AMACIMIZ İNSAN OLMAKTIR İbret nazarı ile şu kâinata baktığımızda hiçbir şeyin abes, boş yere yaratılmadığını, hepsinin bir işlevi, görevi olduğunu görürüz....
20 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -212

AHLÂKSIZLIĞIN KAYNAĞI MADDEYE TAPMAKTIR, ASIL KUDRET ALLAH'TIR Hatta insan ve azaları öyledir. Bir ayette 'vefahtü firrühi” ben insana ruhumdan üfledim, buyuruyor. Yani insanda ruh olmazsa, ceset olur, çürür. Yani kudret hakim, tabiat...
19 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -211

TABİATIN GERÇEK ENERJİSİ KUDRETTİR, KUDRETİN KAYNAĞI İSE İLAHİ GÜÇTÜR Unutmamalıdır ki, haset bedava günaha girmektir. Çünkü çekememezlik yapanın eline hasedinden bir şey geçmez. Kendini ziyan eder. Hasudün Hasedine sabret; onu sabrın...
18 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -210

EN KÖTÜ AHLAKİ HASTALIK HASET, ÇEKEMEMEZLİK VE İSTEMEMEZLİKTİR Haset; bir insanda bulunursa ki her insanda vardır, azı sahibine motor gücü verir. Falancada var, o kişi okudu, yaptı. Ben niye yapamayayım gibi hasedin azı sahibini çalışmaya...
17 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -209

'BİRBİRİNİZLE UĞRAŞMAYINIZ, ENERJİNİZİ HAYRA SARFEDİNİZ” Merhamet, bütün cinslerin müşterek özelliğidir. Hayvan hakları, tabiatı koruma, toprağa saygı gibi sorumluluklarımız merhametimizin mecburi bir sonucudur. Hayvanları korumak,...
15 Kasım 2014

YETİMLER TOPLUMA BİRER EMANETTİR

Sosyal hayatın insanca ve arzulanan huzur ortamı içinde sürdürülebilmesi için bütün toplum katmanlarına belli bir sosyal ve ekonomik güvence sağlanmış olmalıdır. Bu, adil devlet anlayışının kaçınılmaz bir gereğidir. Toplumun yakın...
14 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -208

OLUMSUZLUKLARIN KAYNAĞINDA TAŞ YÜREKLİLİK, MERHAMETSİZLİK VARDIR 'Tavuk civcivini, inek danasını, dişi yavrusunu, Ulu Allah'ın sevgisinin yüzbinde, belki milyonda, belki de milyarda birinin canlılar arasında taksiminden kendisine isabet...
14 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -207

HADİSLER, SÜNNETLER YAŞAM TARZIDIR, ZAMANLA GÜÇLENEREK DEVAM EDERLER R.SAV bir hadislerinde; 'Bir kimse güzel bir çığır açar, güzel bir adet yaparsa, o güzel adeti işledikleri müddetçe sevap alırlarken o çığırı açana da eksiksiz...
13 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -206

ARAPÇADA SÜNNET 'GİDİLECEK YOL” DEMEK, GENİŞ ANLAMIYLA DA BÖYLE Bunlardan, bu 4 temelden başka istisna, ana kurallara aykırı olmayan, güzel olan ve insanların yararına olan hususların helal kabul edilmesi gibi. Örf ve adet vs. gibi kurallar...
12 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -205

UYDURMA HADİSLERİN VARLIĞINI BAHANE EDİP YOK SAYMAYA KALKMAK ART NİYETTİR HADİS VE SÜNNET ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ Bu yazımızda, hadis ve sünnete genel bir bakış yapacağız. Ne olup, ne olmadıklarını en yetkili ağızdan ve kayıtlardan...
11 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -204

GÖREN GÖZ HAKKA TABİ OLUR, GÖRÜP TE BİLMEZSE, ÇAM BUDAĞINDAN FARKI OLMAZ Kütüphanemde bulunan, 50-60 sene önce yayınlanmış bir dergide okuduğum Abdulkadir Saynaç adındaki bir şairin kaleme aldığı ibret dolu Göz şiirini size aktarıyorum....
08 Kasım 2014

SABIR

Sabır, musibetlerin şiddeti, ibadetlerin meşakkati, haramlardan korunmanın zorluğu karşısında dünya ve ahiret menfaati düşünülerek temkinli davranmaya denir. Dünya huzuru için gerekli bir destek, ahiret nimetlerine götüren en sağlam yoldur....
07 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -203

'KALP GÖZÜ”NÜN SIRLARI, KIYAMETE KADAR ÜZERİNDE ÇALIŞILSA ÇÖZÜLEMEZ Netice; sebepler üzerinde karar kılan kimse insan mertebesine varamamıştır. Zira insan gözdür ve görmekten ibarettir. Yani, insandaki görücü ve bilici nura (ademi-insani)...
07 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -202

HER GÜNÜM BİR ÖNCEKİNDEN DAHA İYİ OLMALI DİYE NEFSİMİZİ TERBİYE EDELİM Aşk eri, Allah aşıkı Mevlana hazretleri işin bu yönünü ele alarak tam bir iman teslimiyeti ile diyor ki; Ey safi, ey nefsini Allah'a adamış kişi, her zahmet...
06 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -201

İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜ YARATAN ALLAH, İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜN SEBEBİ İSE İNSANIN KENDİSİDİR Genel anlamı ile iyilik insanları memnun eden, onların hoşuna giden, nefislerini okşayan bütün güzelliklerin adıdır. Kötülük ise; insanların...
05 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -200

DÜNYA İHMAL EDİLEMEZ, YÜKSELEN MİLLETLER GECEZİ GÜNDÜZE KATARAK REFAHA ULAŞMIŞTIR Görülüyor ki, ahiret ebedi. Oraya herkes ameli ile gidiyor. Zaten böyle olmazsa ilahi adalete gölge düşerdi. Allah'ın hak terazisinin bir milim şaşmadığı...
04 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -199

DÜNYA AHİRETİN TARLASIDIR, BURADA NE EKERSEN ORADA DA ONU BİÇERSİN 'Maslahatı alemin, dört şeye olmuş bina. Ben yeyim sen yeme, ben iyiyim sen fena” İnsanoğlunun peşinde koştuğu iş budur. Elbette ki dünya bir zindan değildir. Elbette...
03 Kasım 2014

DİLDEN GÖNÜLE -198

İNSAN, BU DÜNYA HAYATINDA NE KADAR YÜKSELİRSE YÜKSELSİN, HADDİNİ BİLMELİ Bu dünya hayatında ne kadar yükselirsen yüksel, insan haddini bilmeli. Hükümdar orada bulunan Danhak adındaki alim zata hiddetle soruyor. 'Üstad, bu muzip ve müziç,...
01 Kasım 2014

MUHARREM AYININ KUTSİYETİ, AŞURE GÜNÜ, EHL-İ BEYT VE KERBELA

Bildiğiniz üzere, dinimizce kutsal sayılan ve Ramazan'dan sonra en mübarek ay olan Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Pazartesi günü de aşure gününü kutlayacağız. Bütün olaylar zaman ve mekân içinde olur. Zamanları tatlı veya acı...
01 Kasım 2014

DÜNYADA DA, AHİRETTE DE İYİLİK ARAYIŞINDA OLMAK

İnsan için dünya ve ahiret olmak üzere iki yurt vardır. Yüce dinimiz İslam'ın amacı dünya ve ahiret hayatında insanın huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Dünya ve ahiret saadetini sağlayabilmek için tüm tedbirleri alan İslam dini her...
31 Ekim 2014

DİLDEN GÖNÜLE -197

MEVCUDATTA NE YARATILMIŞSA AYRI AYRI GÖREVİ, BİR GAYEYE YÖNELİK İŞLEVİ VARDIR Sabır, maddi ve manevi dertlerin en keskin ilacıdır. Hz. Eyyüp A.S. 13 sene bir tarafı üzerine yatmış, vah dememiş. Sabretmiş, şifa bulmuş. Eceli gelmeyen ölmez....
31 Ekim 2014

DİLDEN GÖNÜLE -196

İNSAN ARKADAŞINI, MESLEKTAŞINI NE KADAR YÜKSELTİRSE KENDİ DE O KADAR YÜKSELİR KİŞİ, KİŞİNİN AYNASIDIR Söyle arkadaşını bana, kim olduğunu söyleyeyim sana... Sürdürülebilir dostluklar, karşılıklı güven, emniyet ve dürüstlük...
30 Ekim 2014

DİLDEN GÖNÜLE -195

İKİ KOÇ KAPIŞINCA, KURT, YORULSUNLAR DA İŞLERİNİ BİTİREYİM DİYE PUSUDA BEKLER Padişah, Emir Sultan'ın bu sözüne son derece öfkelendi. Bu nasıl söz efendi? Bu lafı bilerek mi söylüyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun? Hz. Şeyh,...
28 Ekim 2014

DİLDEN GÖNÜLE -194

YILDIRIM BEYAZIT VE EMİR SULTAN Yıldırım Beyazıt Han, ilk Osmanlı padişahlarındandır. Cesaretli ve mağrur bir padişahtır. Osmanlı geleneği gereği yapılan her iş Şeyhülislamın fetvası ile yapılırdı. Osmanlı'nın temeli maneviyat+maddiyat...
27 Ekim 2014

DİLDEN GÖNÜLE -193

İMAN PAHA BİÇİLEMEZ BİR CEVHERDİR, İMANI OLMAYAN KİŞİNİN ÖMRÜ HEDERDİR İman ve amelle ilgili bir husus daha vardır. İkisi de sürekli, devamlı olmalıdırlar. İmanın ve amelin ibadetlerin zaruretler dışında devamlı yapılması gerekir....
25 Ekim 2014

NEFİS MUHASEBESİ

Allah Teâla, yarattığı her insana bir ömür takdir etmiştir. Akıl nimetiyle donattığı insanı, erginlik çağından itibaren ölünceye kadar tüm yaptıklarından ve yapması gerektiği halde ihmalkârlık edip yapamadıklarından sorumlu tutmuştur....
24 Ekim 2014
banner255
banner133
22°
parçalı az bulutlu
banner364
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:05
Güneş 05:42
Öğle 12:50
İkindi 16:39
Akşam 19:48
Yatsı 21:18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@