Fikrettin ÇIPLAK / Son Makaleleri

Fikrettin ÇIPLAK / Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

BERAT KANDİLİ

Ulu Allah'ın mümin kullarına ihsan etmiş olduğu manevi nimetlerden birisi de üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının onbeşinci gecesi olan Berat Kandili'dir. 1 Haziran 2015 Pazartesi gününü 2 Haziran Salı gününe bağlayan gece mübarek...
29 Mayıs 2015

CUMA GÜNÜNÜN VE CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

Cuma günü müslümanların en kutsal günlerinden biridir ve önemli bir gündür. Çünkü, müminler Cuma günü diğer günlerde kılmadıkları iki rekat Cuma namazı kılarlar ki, bu namaz her müslümana, şartlarını taşıyorsa farzı ayndır....
22 Mayıs 2015

MİRAÇ KANDİLİ

Dün gece mübarek Miraç Kandili'ni idrak ettik. Miraç Kandili, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S) Efendimizin, gecenin bir anında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklere seyahat...
16 Mayıs 2015

ANA-BABA HAKKI

Ebu Hüreyre (R.A.)'dan rivayet edildiğine göre, bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek; "Ya Rasulallah, halk içinde iyi muamele yapmama en ziyade layık olan kimdir?” diye sordu. Rasulü Ekrem: 'Annendir” buyurdu. 'Sonra kim gelir?”...
08 Mayıs 2015

İSLAM’DA EMEK KUTSALDIR

İslam'da emek, iş ve işçi hakları, işçi-işveren münasebetleri nedir, nasıl olmalıdır? Bunu bilmemiz gerekir. Toplumsal barışın sağlanması, ekonomik ve sosyal adaletin sağlanmasına bağlıdır. Sosyal adalet ve sosyal barışın bir...
02 Mayıs 2015

DUA

Dua; kulun bütün benliğiyle beden ve ruhuyla, acziyetini itiraf ederek, tam bir şuurla dünya ve ahirete ait meşru arzu ve isteklerini, ulu yaradanına itimat ederek ona bildirmesidir. Dua en büyük bir ibadettir. - Dünyanın 3/2'sinin su olduğu...
01 Mayıs 2015

REGAİP KANDİLİ

Yeni bir "Üç Aylar" mevsimine daha girmiş bulunmaktayız. Kameri yıl hesabıyla Recep ayı üç ayların ilki; onun ilk Cuma gecesi de "Regaip" kandilidir. Yüce Mevla'nın mü'min kullarına rahmet ve mağfireti, lütuf ve ikramı, sevap ve...
24 Nisan 2015

İSLAM’DA İLİM ÖĞRENMENİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMENİN YERİ

Aydınlık karanlığı, Hak batılı, iman küfrü nasıl yok ediyorsa; bunun gibi gerçek ilim de cehaleti öylece yok eder. İlmin olduğu yerde cehalet mikropları barınamaz. İşte bunun içindir ki yüce dinimiz İslam; ilme ve ilim tahsiline büyük...
17 Nisan 2015

KOMŞULARIMIZ

İnsan, yaratılışı ve ihtiyaçları gereği, toplum hâlinde yaşamaya mecburdur. Zira o, imtihan alanı olarak nitelendirilen dünya hayatında, hemen her an, sıkıntı ve problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sorunlar, kişisel gayret,...
10 Nisan 2015

VAKTİ DEĞERLENDİRME

Yüce Allah, Müminun sûresinin üçüncü ayetinde, mümin kullarının önemli bir özelliğini şöyle açıklıyor: "Onlar, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler." Günümüzde pek çok kimse vakit yokluğundan şikâyet eder. Kime...
03 Nisan 2015

AİLE VE ÖNEMİ

Kur'an-ı Kerim'e göre en üstün yaratık insandır. Allah Teâlâ onu medenî bir varlık olarak yaratmış ve akıl gibi üstün yeteneklerle donatmıştır. Bunun bir gereği olarak da toplum halinde yaşar. İnsanın içinde yaşadığı en...
27 Mart 2015

ÇOCUK VE SORUMLULUĞUMUZ

Yüce dinimiz İslâm, çocuk terbiyesine ve çocuk haklarına büyük önem verir. Anne ve babaları, çocuklarını iyi bir insan olarak yetiştirmek üzere sorumlu tutar. Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buna işaret edilerek şöyle buyrulur:...
13 Mart 2015

İNSAN SEVGİSİ

Yüce dinimiz İslâm, önemli ahlâki ilkeler koymuştur. Bu önemli ilkelerden birisi de insan sevgisidir. Sevgi duygusu, insanın hemcinsleriyle arasın daki ilişki ve kaynaşmasının en önemli unsuru ve toplumsal hayatın gelişip güçlenmesinin vazgeçil...
06 Mart 2015

İSLAMİYET HAYAT DİNİDİR

Genel anlamda bütün dinlerin amacı, insanların dünya ve ahiret saadetini temin etmektir. Özellikle bu husus ilahi (Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık) dinlerin amacıdır. Müslümanlık ise en son ve en mükemmel, kural ve kurumları ile...
27 Şubat 2015

ÜMİT VAR OLMAK

MÜMİNİ DÜNYA AHİRET HAYATINA BAĞLAYAN EN BÜYÜK GÜÇ, HER KONUDA ÜMİT VAR OLMAK... EN ÇARESİZ DURUMLARDA BİLE YEİSE, ÜMİTSİZLİĞE DÜŞMEMEKTİR Ümit var olmak insan düşüncelerinin gerçekleştirileceğine olan inancına denir. Onun...
20 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -279

BİZ TÜRKÜZ, 1300 KÜSUR YIL ÖNCE ARAPLAR ARASINDA YAŞANMIŞ ACI OLAYA ÜZÜLÜRÜZ, AMA KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜRMEK HATADIR İmam-ı Azam; 'Bir olay olmuştur. Gerçektir. Ama bu olay hakkında evet veya hayır şeklinde karar verebilmek için...
19 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -278

ALLAH'I VE PEYGAMBERİ İNKAR ETMEYEN MÜMİN, GÜNAHLARI İÇİN DİNDEN ÇIKMAZ İmam-ı Azam haricilerin sorduğu ve biri içki içerken boğulmuş ölmüş, diğeri zina etmiş, gebe kalmış, intihar etmiş ölmüş iki cenazenin mümin mi kafir...
18 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -277

KENDİLERİ DIŞINDAKİ HERKESİN KANINI HELAL SAYAN HARİCİLER İSLAM DIŞIYDI Hz. Ali R.A. hazretlerini de şehit eden suikastçi İbni Mülcem haini de Haricidir. Bu Harici grubu iyi anlamış olmak için yaptıkları kötülüklerden bir örnek sunayım:...
16 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -276

HARİCİLER, KENDİLERİ DIŞINDA HERKESİN KANINI HELAL GÖREN SUİKASTÇI GRUPTU İMAM-I AZAM, HARİCİLER VE EBU HANİFE'NİN ÖRNEK DAVRANIŞLARI İmam-ı Azam hazretleri Hicri 80, M.697 yılında Kufe'de doğmuş, (Emevi Halifesi Abdulmelik...
14 Şubat 2015

ÇOCUK VE SORUMLULUĞUMUZ

Yüce dinimiz İslâm, çocuk terbiyesine ve çocuk haklarına büyük önem verir. Anne ve babaları, çocuklarını iyi bir insan olarak yetiştirmek üzere sorumlu tutar. Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buna işaret edilerek şöyle buyrulur:...
13 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -275

İMAM-I AZAM, ANLAŞILMASI MÜŞKÜL KONULARI AKIL VE MANTIKLA ÇÖZERDİ Dördüncü sualim: Ayağımıza kolaylık olsun için giydiğimiz mestin, abdeste üstüne mest ediyoruz. Çünkü R.SAV. öyle yapmış ve bize tevatüren böyle bildirilmiştir....
12 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -274

DEĞİŞİM VE GELİŞİM KIYAMETE KADAR SÜRECEK, ELBET SORUNLAR DA OLACAK İmam-ı Azam daha önce de ifade edildiği gibi, ayetlere, sahih hadislere ve sahabinin sağlam belgeli ve bilgili görüşlerine göre hüküm verir. Zayıf hadislere kıyası,...
11 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -273

İMAM-I AZAM, KİMSEYİ İNCİTMEDEN SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAYI BİLİRDİ Adam İmam-ı Azam'a gelip durumu arzediyor. İmam-ı Azam, emanet bırakılan bu kişi maruf, bilgili, zengin, nasıl olur bu iş düşündü.. Kimseyi incitmeden şöyle bir...
10 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -272

İSLAM KÜLTÜRÜNDE, ALİM, FAZIL, ÖNDER, DUAYEN VE KANAAT ÖNDERİNİN ÖNEMİ İmam'ın ferasetle ilgili bir olayı: İslam kültüründe alim, fazıl, önder, duayen, kanaat önderleri ile ilgili bir usul vardır ve İslamın müşavere, danışma...
09 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -271

ALİMLER BİRBİRİNİN İLMİNİ ÖLÇMEK İÇİN TUZAK SORULAR HAZIRLARLARDI Mesele; İmam-ı Azam'a bir adam geldi. Beni evimin duvarından komşu evi tarafına bir pencere açmak istiyorum. Açabilir miyim, diye sordu. Ebu Hanife; komşunun namusunu...
07 Şubat 2015

ÇALIŞMA HAYATI VE SORUMLULUKLARIMIZ

Toplum hâlinde yaşamanın insana sağladığı birtakım haklar ve yüklediği sorumluluklar vardır. Haklara saygı göstermek ve sorumlulukları yerine getirmek, herkesin ortak görevidir. Emeğe saygı da İslâm'ın üzerinde hassasiyetle durduğu...
06 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -270

İKİ KARDEŞ İKİ KIZ KARDEŞLE EVLENİR, AMA NİKAH BAŞKA, ZİFAF BAŞKA OLURSA… Bak oğlum; önce meseleyi ayırmak lazım. Temizlikçi elbiseyi temizledikten sonra sahibi geldi de elbisesini istedi, o da sen bana elbise vermedin diye inkârdan sonra...
06 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -269

NEFSANİ VE DÜNYEVİ ARZULARA ESİR OLAN EVLİYA BİLE İMANINI KURTARAMAZ Bir gün Ebu Hanife ve arkadaşları medresenin önünde otururlarken, yoldan birisi geçiyordu. İmam-ı Azam ‘şu adama bakın bu kişi buranın yabancısı ve sanırım öğretmen'...
05 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -268

ABBASİ HALİFESİ'NE BAŞKADI OLMAK, HER ZULMÜNÜ ONAYLAMAK DEMEKTİ Abbasilerin güçlü halifesi Mansur, Bağdat'ta duayen, kanaat önderleri olan dört alimi Başkadı, Hazine Bakanı vs. yapmak üzere çağırmıştı. Çünkü, halka karşı...
04 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -267

SARAY SOFRASINDA ALTIN TABAKLAR İÇİNDE GÜMÜŞ KAŞIKLARLA YEMEK… Buhal Meşihata, Kadılığa- intikal ediyor. Alimler çareler arıyor. Tefsir, hadis-fıkıh alimleri ile beraber –başkadı- Ebu Yusuf bu işle bizzat görevlendiriliyor. İmam-ı...
03 Şubat 2015

DİLDEN GÖNÜLE -266

BİLMEDİĞİN ŞEYE 'BİLMİYORUM” DEMEK, AMA ÖĞRENMEK İÇİN UĞRAŞMAK GEREK Gerçekten İmam-ı Azam'ın ölümü pahasına kabul etmediği Kadı ul Kudat -Başkadılık- makamına geliyor. Abbasi devletinin güçlü halifeleri Mansur ve...
30 Ocak 2015

TEMBELLİK

Cenab-ı Hak insanı, yaratılmışların en şereflisi olarak var etmiş ve ona, bu dünyada sınırlı bir ömür vermiştir. O, bu sınırlı ömrün her anından hesaba çekilecektir. Bunun için insanın, ömrünü ve zamanını çok iyi değerlendirmesi...
30 Ocak 2015

DİLDEN GÖNÜLE -265

EBU HANİFE'NİN TAHMİNLERİ AKLA DAYANDIĞI İÇİN HEP DOĞRU ÇIKTI Ebu Yusuf (İmam-ı Azam'ın baş öğrencisi, mutlak müçtehit, Hanefi mezhebi kurucularından, 18 sene Bağdat kadılığı yapmış -Abbasi Harun Reşid'in kadısı)...
29 Ocak 2015

DİLDEN GÖNÜLE -264

EĞER HERŞEYİ KADERE BAĞLARSAK, BİZE VERİLEN İRADEYİ KULLANMAMIŞ OLURUZ İmam-ı Azam hazretleri, akıl ve mantıkla en yüce seviyede yaratılmış bir dahidir. Hz. Ali ve Hz. Ömer de öyledir. Özellikle Hz. Ali'nin yolunu tutmuştur. İmam-ı...
24 Ocak 2015

İNSAN ÖLDÜRMEK BÜYÜK GÜNAHTIR

Bugün içinde yaşadığımız cemiyetin büyük dertleri ve sıkıntıları vardır. Bu sıkıntı ve dertler cemiyetimizin düzenini sarsmakta, milletimizin birliğini bozmakta, yurdumuzun dirliğini zedelemekte ve vatandaşın huzurunu kaçırmaktadır....
23 Ocak 2015

DİLDEN GÖNÜLE -263

İNSANIN AKLI VARDIR, AMA GÖRÜNMEZ, YÜCE ALLAH DA GÖRÜNMEZ AMA BİLİNİR Bir gün bir Dehri-tabiatcı (her şeyin kendi kendine olduğunu savunan ateist filozof, felsefeci, aklın dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen) halkı başına toplamış, dini...
23 Ocak 2015

DİLDEN GÖNÜLE -262

DÂHÎ İMAM-I AZAM, FEN BİLİMLERİNE YÖNELSE ÇOK BULUŞUN SAHİBİ OLURDU İmam-ı Azam, ittifakla birleşilen görüşe göre, 70 yaşlarında Hicri 150, M.767 Recep ve Şaban veya Şevval aylarının ortasında Bağdat'ta vefat etmiştir. Vefatı...
22 Ocak 2015

DİLDEN GÖNÜLE -261

İMAM-I AZAM'IN AKIL VE MANTIĞA DAYALI FERASETİ VE ÜSTÜN ZEKASI Feraset: Anlayış, kavrayış, önsezi, hazır cevap, isabetli görüş olarak lügat kitaplarında açıklanmıştır. İmam-ı Azam'ın akıl üstünlüğünü dehasını ve...
21 Ocak 2015

DİLDEN GÖNÜLE -260

İNSANI İNSAN OLARAK SEVMEZSEK, AYRILIKLAR FİTNE MALZEMESİ OLUR İnsan Allah'ın sırlarının emanet kutusudur. Bütün eşyanın ismi fen ve teknoloji insanın beyninde aklında sırdır. Yine insanın cehdi çalışması ile ortaya çıkmaktadır....
20 Ocak 2015

DİLDEN GÖNÜLE -259

İSLAM'IN MERHAMETİ NERDE, TERÖRLE ANILIR HALE GETİRENLERİN HALİ NERDE? R.SAV. Efendimiz mübarek sözlerinde 'Birbirinize merhamet ediniz, acıyınız. İnsana gücünün dışında teklifte bulunmayınız. Birbirinizle uğraşıp aleyhinde...
17 Ocak 2015
banner255
banner133
22°
parçalı az bulutlu
banner364
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:05
Güneş 05:42
Öğle 12:50
İkindi 16:39
Akşam 19:48
Yatsı 21:18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@