Fikrettin ÇIPLAK / Son Makaleleri

Fikrettin ÇIPLAK / Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

KUL HAKKI

İslam'ın kul hakkına verdiği önemi belgeleyen, R.SAV.in ömrünün son anlarında meydana gelen yüzlerce sahabinin gözü önünde cereyan eden ibretli ve hikmetli bir olayı sizlerin yüksek anlayışına sunacağım. R.SAV.in amcasının oğlu...
05 Şubat 2016

CÖMERTLİĞİN GÜZELLİĞİ, CİMRİLİĞİN, PİNTİLİĞİN ÇİRKİNLİĞİ

Cömertlik Yüce Allah'ın en kapsamlı ve en büyük sıfatıdır. İnanan inanmayan ayırımsız her canlıya rızkını veren anlamındaki rahman sıfatının bir tecellisidir. Buna iyiliği sonsuz anlamında ‘kerem sahibi' denmektedir. İnsanların...
29 Ocak 2016

İSLAM’DA VEFA VE DOĞRULUK

Mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz İslam dini, en üstün erdemleri içeren bir dindir. İyi olan ne varsa emretmiş, kötü olan ne varsa yasaklamıştır. Dinimizin emrettiği iyilerin başında ahde vefa ve doğruluk gelir. Bu iki özellik aklen de...
22 Ocak 2016

İSLAM’DA SAĞLIĞA VERİLEN ÖNEM

Bugün sizlere sağlıktan, sağlıklı yaşamaktan bahsedeceğim. Bilindiği üzere, kısa dünya hayatına adeta imtihana tabi olmak, bu imtihanı da elden geldiği kadar kazanmak için gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz; Mülk suresi 2. ayette "Hanginizin...
15 Ocak 2016

GERÇEK MÜSLÜMAN NASIL OLMALIDIR?

Yüce Allah (cc) şu kainatta görünen ve bilinen, görünmeyen ve bilinmeyen ne varsa, hepsini ama hepsini insan için; insanın dünya ve ahiret mutluluğu için varetmiş, insanı da kendisi için, varlığını bilsinler, tanısınlar, nimetlerine şükretsinler,...
08 Ocak 2016

İSLAM İNANCINA GÖRE RUH (5)

Alimler ölüyü (mümin ölüyü) kabir azabından koruyan amelleri şöyle sıralamışlardır: 1.Farzları ifa edenler. 2.Ana-baba hakkını koruyanlar. 3.Zikir erbabı. 4.Ramazan orucunu tutanlar. 5.Hac ve umre sevabı kazananlar. 6.Akraba ziyareti yapanlar....
18 Aralık 2015

İSLAM İNANCINA GÖRE RUH (4)

Semada her insan için iki kapı vardır. Bu kapılardan birinde kişinin ameli, her Pazartesi ve Perşembe ulu Allah'a arz edilir. (Onun için müminler amellerimiz oruçlu olduğumuz halde Allahımıza arz olunsun diye oruç tutarlar. Bu müstehap...
11 Aralık 2015

İSLAM İNANCINA GÖRE RUH (3)

RUH CESEDE AYRILDIKTAN SONRA GERİ DÖNER Mİ? Ruh cesetten ayrı bir varlıktır. Ama işlevini ancak cesetle bir olursa gösterebilir. Ruh ve ceset bir bütünün iki parçası ve birbirinin mütemmimi, tamamlayıcısıdır. Ruh olmasa beden, beden olmasa...
04 Aralık 2015

İSLAM İNANCINA GÖRE RUH (2)

RUH MU CESET Mİ ÖNCE YARATILDI? İslam alimlerinin görüşü ruhlar bedenden önce yaratılmışlardır. Vakıa Allah önce de sonra da yaratmaya kadirdir. Ama ruhlar bedenlerden önce yaratılmışlardır. Ruhlar alemin (Berzah Alemi)'nde beklemektedirler....
27 Kasım 2015

İSLAM İNANCINA GÖRE RUH (1)

RUHUN AHVALİ (Meşhur Sahabi İbni Azib R.A. tarafından aktarılan hadisler ve İmam-ı Süyuti'nin 'Ahval'ül Kubur” adlı eserindeki tespitlerle açıklanması) Ruh olayı, insanlara kısmen bildirilen, ancak hakkında fazla bilgi olmayan...
20 Kasım 2015

DUA

Dua; kulun bütün benliğiyle beden ve ruhuyla, acziyetini itiraf ederek, tam bir şuurla dünya ve ahirete ait meşru arzu ve isteklerini, ulu yaradanına itimat ederek ona bildirmesidir. Dua en büyük bir ibadettir. Dünyanın üçte ikisinin su olduğu...
13 Kasım 2015

MİLLİ VARLIĞIMIZI, BİRLİK VE BERABERLİĞİ KORUMAKLA DEVAM ETTİREBİLİRİZ

İnsanlık tarihi şahittir ki; fertleri bir inanç etrafında toplanmış, sevgi ve kardeşlik bağları ile birbirine kenetlenmiş milletler, bu sayede büyük bir kuvvete sahip olmuş, daima yükselmiş ve birliğini devam ettirdiği müddetçe hiçbir...
06 Kasım 2015

CUMHURİYET

İslâm dini, insan fıtratına uygun olarak ortaya koyduğu değerlerle insanların sağlıklı ve güçlü bir toplum halinde yaşamalarını öngörmektedir. Dinimizin önem verdiği "aklın, malın, canın, neslin, şeref ve haysiyetin" korunması ilkeleri,...
30 Ekim 2015

MUHARREM AYININ KUTSİYETİ, AŞURE GÜNÜ, EHL-İ BEYT VE KERBELA

Bildiğiniz üzere, dinimizce kutsal sayılan ve Ramazan'dan sonra en mübarek ay olan Muharrem ayını yaşıyoruz. Bütün olaylar zaman ve mekân içinde olur. Zamanları tatlı veya acı kılan içerisindeki yaşanan olaydır. Gerek dini, gerekse...
23 Ekim 2015

BÜYÜKLERE VE YAŞLILARA SAYGI

Alah'ın bizlere bahşettiği hayat nimeti, doğumla ölüm arasında gerçekleşen bir yolculuktan ibarettir. Bu yolculuk, çocukluk, gençlik, yetişkinlik gibi dönemlerden geçiyor ve nihayet yaşlılık ve ihtiyarlık dönemine ulaşıyor. Hayatın...
16 Ekim 2015

CAMİLERİN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Fert ve cemiyet hayatını bütünüyle kaplayan, gönül kapılarımızı hayra ve fazilete açan, Rabbani nizam İslâm, fertler arasında birlik ve beraberliğin perçinleşmesi, hak, adalet ve hoşgörünün gelişmesi üzerinde durmuş, bu konuda her...
09 Ekim 2015

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ÖNEMİ

Yüce dinimiz İslâm, eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerinde önemle duran bir dindir. Fert ve toplumların maddî-manevi alanda yükselmeleri ve ilerlemeleri ancak sağlam ve kaliteli bir eğitim-öğretimle mümkündür. Bunun için ilmi, okumayı,...
02 Ekim 2015

KURBAN BAYRAMI

İki kutsal dinî bayramımızdan biri olan mübarek Kurban Bayramı'nı gelecek hafta, 24 Eylül 2015 Perşembe günü idrak edeceğiz. Bizleri bu kutsal günümüze kavuşturan rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Onun sevgili nebisi Hz. Muhammed...
18 Eylül 2015

MİLLİ VARLIĞIMIZI, BİRLİK VE BERABERLİĞİ KORUMAKLA DEVAM ETTİREBİLİRİZ

İnsanlık tarihi şahittir ki; fertleri bir inanç etrafında toplanmış, sevgi ve kardeşlik bağları ile birbirine kenetlenmiş milletler, bu sayede büyük bir kuvvete sahip olmuş, daima yükselmiş ve birliğini devam ettirdiği müddetçe hiçbir...
11 Eylül 2015

İSLAM’DA DAYANIŞMA VE ÖNEMİ-5

24-İslam dini kadınlara en yüksek payeyi vermiş, kadınlarımızı baş tacı etmiştir. Çünkü kadınlar neslin devamının ana sebebidir. Bütün başlar, anaların ayağı altındadır. R.SAV. 'Cennet anaların ayakları altındadır” buyurmuştu....
07 Eylül 2015

İSLAM’DA DAYANIŞMA VE ÖNEMİ-4

17-İslam'ın ana kurallarından birisi de umumun- ammenin- toplumun menfaatini şahsın, kişinin, ferdin faydasına tercih etmesidir. (Mecelle'de şer'i hukuk) Umumun menfaati yanında, hususun zararı düşünülmez. Bir hususta umumun faydası...
05 Eylül 2015

İSLAM’DA DAYANIŞMA VE ÖNEMİ-3

Eskiden Kur'an-ı tefsir açıklamak için sadece İslami ilimleri bilmek yeterli görülmüşken, bugün bütün pozitif müsbet teknolojik ilimlerin hepsini bilmek, veya bu ilimlerde otoriter alimlerin toplanması ile ancak gerçeğe en yakın Kur'an...
04 Eylül 2015

İSLAM’DA DAYANIŞMA VE ÖNEMİ-2

5-İslam dininin ahlaki sistemi de çok mükemmeldir. İnsanı hayrete ve hayranlığa düşüren yüzlerce kuralı vardır. Örneğin; toplumsal ve bireysel bölüşüm ve paylaşım örneği, 'Komşusu aç iken tok duran bizden değildir”. 'Elinfak...
03 Eylül 2015

İSLAM’DA DAYANIŞMA VE ÖNEMİ-1

Bugün yeryüzünde yaşayan insanların yüzde 90'ından fazlası mutlaka bir dine mensuptur. Çok küçük bir azınlık kendilerini dini müeyyidelerin sorumluluğundan kurtarmak, nefsin bütün arzu ve isteklerini alabildiğine gerçekleştirmek...
02 Eylül 2015

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Bir devleti devlet yapan, bir milleti millet yapan ana unsurlardan birisi de o milletin tarihinin eşsiz kahramanlıklarla dolu, kazanılan zaferler üzerine kurulmuş olmasıdır. Hak ve adalet için zulüm karşısında hürriyet mücadelesi verilerek,...
28 Ağustos 2015

HARUNURREŞİT VE BEHLÜL-İ DÂNÂ FIKRALARI-2

Behlül, Harun Reşit'e, efendim, bütün komşuları dolaştım, ateşleri yokmuş, bulamadım. Ateşin en bol olduğu yer cehennemdir. Gidip oradan alayım, dedim. Oraya gittim, malum çok uzakmış, geciktim. Neden ateşsiz geldin? Evet, cehennem...
22 Ağustos 2015

HARUNURREŞİT VE BEHLÜL-İ DÂNÂ FIKRALARI-1

Bu ilginç fıkraları herkesin okuyup ibret almaları, hikmetlerini yaşamaları dileğiyle... Harun Reşit Irak'ta, başkenti Bağdat olan Emevi devletinin yıkımı üzerine kurulan Abbasi devletinin en muhteşem saltanat süren halifesi, kralıdır....
21 Ağustos 2015

AHDE VEFA (SÖZÜNDE DURMAK) MERT İNSANLARIN İŞİDİR, NAMERTLERİN DEĞİL -2

Kur'an'da uzun uzadıya beyan edilen, Bey'at Rıdvan denilen 'Arhap, 1500 kişi ölüm pahasına R.Sav.den ayrılmamak, canlarını vermek üzere sözleştiler. Allah'ın razı olduğu biat anlamına, buna beyatı rıdvan denir. Başta...
15 Ağustos 2015

AHDE VEFA (SÖZÜNDE DURMAK) MERT İNSANLARIN İŞİDİR, NAMERTLERİN DEĞİL -1

Sözünde durmak insanlığın, dürüstlüğün, mertliğin, ahlakın ve de en önemlisi yüce dinimizin kesin emridir. Her müslümanın kişi olsun, toplum olsun, devlet olsun, sözünde durmaları farzdır. Farz demek, yerine getirilmesi gereken Allah'ın...
14 Ağustos 2015

EKMEĞİ İSRAF ETMEYELİM

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, "İnsan, yiyeceğine bir baksın"1 buyuruyor. Hepimiz, kendimize ikram edilen nimetlerin kimden ve nasıl geldiğine bir bakalım. Günlük hayatımızda yararlandığımız nimetlerin en küçük görünen bir tanesine...
07 Ağustos 2015

AĞACIN ÖNEMİ VE DİNİMİZDE AĞAÇ YETİŞTİRMENİN ÜSTÜNLÜĞÜ-2

Dünyada zor iş yoktur, ama zaman alır. Bedeli ağır olabilir. Ama başarı kesindir. Şimdi, böyle bir ara bilgi sunduktan sonra konumuza dönelim: Faydaları sayılamayacak kadar çok olan ağacın faydalarına kısaca göz atalım. Eskilerin tabiri...
01 Ağustos 2015

AĞACIN ÖNEMİ VE DİNİMİZDE AĞAÇ YETİŞTİRMENİN ÜSTÜNLÜĞÜ-1

Ağaç eşittir hayat. Yaşamanın en önemli şartlarından birisi hava ve sudur. Bunları da sağlayan yeşilin kaynağı olan ağaçtır, ormandır, yeşildir. Canlıların olmazsa olmazı olan, yaşamalarının şartı bulunan oksijenin fabrikası ağaçtır....
31 Temmuz 2015

YEİSE DÜŞMEK EN BÜYÜK FELAKETTİR-2

Yeisin, ümitsizliğin küfür olduğunu çok açık ve kesin ifade eden dördüncü ayet ise Zümer Suresi 53. ayet ki, inananların tevbe edenlerin beraat belgesidir. Manası şudur: 'De ki, ey Muhammed SAV. Ey nefisleri aleyhine haddi aşan (günah...
25 Temmuz 2015

YEİSE DÜŞMEK EN BÜYÜK FELAKETTİR-1

Allah'tan, rahmetinden ümidini ancak kafirler keserler. Ye's, yeis; ümitsizlik, umudunu, umduğunu, beklentisini kaybetmek, azim ve iradenin, şevkin, arzunun kırılması gibi anlamlara gelmektedir. (Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük İst.1992)...
24 Temmuz 2015

İNSANIN KATLİ, İNSANLIĞIN KATLİDİR

Muhterem Kardeşlerim, Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz: 'Kim, bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir insanı öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir.” (Mâide, 5/32) buyuruyor. Bir başka ayette...
10 Temmuz 2015

DUA VE ÖNEMİ

Bütün işlerimizde sadece Allah'a güvenerek, her şeyi yapan ve yürütenin O olduğunu, yalnız O'nun hükmünün geçerli bulunduğunu düşünmek ve böylece yaratıklara değil, yalnız yaratana kul olmak en büyük mutluluk kaynağıdır....
03 Temmuz 2015

GIYBET VE KOĞUCULUK

Toplumu içten içe kemiren, bir virüs gibi tahribata yol açan toplumsal hastalıklardan birisi de gıybet ve koğuculuktur. Gıybet, kendimize söylendiği zaman hoşlanmayacağımız bir şeyi, din kardeşimiz hakkında arkasından konuşmanız anlamına...
26 Haziran 2015

ORUÇ İBADETİNİN ÖNEMİ

İslam'ın temel esaslarından birisi de Ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümana farzdır. Ayrıca günahlarından kurtulup Allah'ın huzuruna tertemiz gitmek isteyenler için de bulunmaz bir...
19 Haziran 2015

İLAHİ PAYLAŞIM VE İSLAM’IN HOŞGÖRÜSÜ

Kainat, ulu Allah'ın sonsuz ve umumi bir sofrasıdır. Bütün canlılar ayrımsız bu sofranın ortak konuklarıdır. Alıcı bir gözle, ibret nazarı ile şu uçsuz bucaksız kainata baktığımızda, tabiat dediğimiz özellikle şu dünyanın bir...
12 Haziran 2015

KOLAYLIK DİNİ

Yüce dinimiz İslam, kolaylık dinidir. İnsanlar bu dünya hayatında çetin yaşam şartları ile hayat mücadelesi vermek üzere bir imtihan sahası olan bu fani dünyaya getirilmişlerdir. Bu sınavı kazananlar, bu dünyada ve ebedi olan ahiret hayatında...
05 Haziran 2015
banner255
banner133
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:05
Güneş 05:42
Öğle 12:50
İkindi 16:39
Akşam 19:48
Yatsı 21:18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@