Fikrettin ÇIPLAK / Son Makaleleri

Fikrettin ÇIPLAK / Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

İYİYİ KÖTÜDEN AYIRMA NİMETİ, AKLIMIZI KULLANMANIN ÖNEMİ-1

Ulu Allah c.c. Hazretleri insanoğluna saymakla bitiremeyeceği kadar çok nimetler vermiştir. Bizlerden de bu nimetleri iyiye kullanmamızı istemiş, kendisine karşı şükretmemizi, nankörlük etmememizi emir buyurmuştur. Bu nimetlerin en büyüklerinden...
12 Ağustos 2016

CUMA GÜNÜ VE CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

Senenin en yüce gecesi Kadir Gecesi, günlerin en faziletlesi ise Cuma günüdür. Yüce Allah Kur'an'da Cuma suresinde 'Ey inananlar! Cuma günü Cuma Namazı için nida olunca bütün işlerinizi, alışverişinizi bırakıp Cumaya, camiye...
05 Ağustos 2016

ZAMAN BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANIDIR

Bir nimetin elde tutulması; sürekliliğinin sağlanması, nimeti başlangıçta elde etmek kadar zor ve önemlidir. Sıhhatinizi düşünün, eğer sağlığınızı korumazsanız hasta olmanız kaçınılmazdır. İşte bunun gibi insan hak ve hürriyetlerinin...
23 Temmuz 2016

İBADETLERDE DEVAMLILIĞIN ÖNEMİ

Hayırlı amellerde devamlılık, yani istikrar esastır. Yüce Allah'ın emri, şanlı peygamberimizin tavsiyeleri iyi işlerin devamlılığının sürdürülmesi ve kötü işlerin ise anında terk edilmesi yönündedir. Yani, ibadetlerde devamlılık,...
15 Temmuz 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-31

HZ. ALİ R.A. HAZRETLERİNİN ŞEHADETİ Hz. Ali R.A. hazretlerinin şehadeti hakkında çeşitli rivayetler vardır. Hangisinin doğru olduğunu Allah cc. hazretleri bilir. Ancak şu kesin bilgidir ki, Hz. Ali Kufe mescidinde sabah namazında İbni Mülcem'in...
14 Temmuz 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-30

Hz. Ali'nin ibadet hayatı: Hz. Ali R.A. hazretleri, ibadet hayatında da eksiksiz ve tam bir hüşuu ile ibadet ederdi. Çünkü, R.SAV.in bizzat elinde büyümüş ve onun terbiyesinde yetişmiştir. Bütün inandıklarını R.SAV.in yaptığı gibi...
13 Temmuz 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-29

Hz. Ali ilim küpünü Hz. Muhammed SAV. gibi okyanusların bile ulaşamayacağı ilim deryası olan ve bizzat ulu Allah'ın ilminden ilim alan Hz. Muhammed SAV.den almıştır. R.SAV.in Hz. Ali R.A. hazretlerine yaptığı nasihatlardan birkaç örnek:...
12 Temmuz 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-28

ZEHİRLİ SOFRA Hayberin fethinden sonra, Zeynep adında bir kadın R.SAV.i davet eti. Bir kuzu kesip kızartmıştı. Sahabileri ile sofraya oturdular. R.SAV. koyunun ön kollarını severdi. Durumu öğrenen kadın kuyuyu zehirlemişti. R.SAV. bir lokmayı...
11 Temmuz 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-27

Tarihlerin beyanına göre, Abdud, Bedir harbine de katılmış, Hz. Ali onu yaralamıştı. Abdud, onun intikamını da dile getirdi ve 'Ya Ali senin ahadırlığını biliyorum. Ancak sen benim karşı çıkacak kadar birisi değilsin” diye Hz. Ali'yi...
09 Temmuz 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-26

Bedir harbinin zaferle sonuçlanmasından Hz. Ali R.A. hazretlerinin önemli rolü olmuştur. Çünkü, ordunun yarısının cephede yönetimini Hz. Ali yapmış, askerin önünde kahramanca savaşmıştır. Uhud savaşında Hz. Ali R.A. Bedir'de mağlup...
08 Temmuz 2016

SÖZÜNÜN ERİ OLMAK

Yüce İslam dinimiz, bütün insanlara sözünün eri olmalarını, ağızdan çıkan sözlere dikkat edip, sözlerimize sahip çıkmamızı, sözümüzle özümüzün bir olmasını bizlere emreden bir dindir. Onun için alimlerimiz, insanlar için lisanı...
08 Temmuz 2016

BAYRAMLARIMIZ VE RAMAZAN BAYRAMI-2-

Bunun yolu; 72 millete bir gözden bakmak, herkes Allah'ın kuludur. 'Herkes insan olarak bir tarağın dişleri gibidir. Hepiniz insansınız. Ademdensiniz. Kardeşsiniz, Adem ise topraktandır” buyuran Hz. Muhammed SAV.in evrensel mesajını...
04 Temmuz 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-25

Bu ise insani yeteneklerin sona ermesi, üzerinizde ulu Allah'ın kuvvetinin karşılaştığınız zorluğu üstesinden gelecek kadar ve hatta fazlasının çoğalması ve size yardımcı olmasıdır. Buna keramet denir. Bu da yüce Allah'ın rızasını...
04 Temmuz 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-24

Hz. Allah cc. R.SAV., Hz. Ebubekir ve yanındaki yardımcıları ile birlikte Medine'ye 500 km.lik yolu gündüz yatıp gece yürümek suretiyle bir hafta gibi bir zamanda Medine'ye ulaştılar. Hz. Ali R.A. hazretleri de R.SAV.in müşriklere ait...
02 Temmuz 2016

BAYRAMLARIMIZ VE RAMAZAN BAYRAMI-1-

Bayramlar; fert, aile, toplum ve toplumları ilgilendiren ve onların yaşamlarını müsbet manada en çok etkileyen bir kavramdır. Bayram günlerimizde özellikle toplumsal coşkunun doruğa çıktığı seçkin milli ve dini sevinç günlerimizdir. Bilindiği...
02 Temmuz 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-23

Başka bir ayette ise, Yunus suresi 7-8-9-10. ayetler: 'Huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, d8ünya hayatının (geçici güzelliklerine takılıp kalanlar) nimetlerine kani olanlar onlar cennet nimetlerini görselerdi, dünyayı anında terkederlerdi....
01 Temmuz 2016

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ-2

1. Ayet: Biz Kur'an'ı kıymetli, değerli yüce bir gecede indirdik. (Bu Allah'ın kesin hükmüdür) ani Kur'an mutlak Allah'ın kitabıdır. 2. Ayet: Ey (habibim, sevgilim) Muhammed SAV. Kadir Gecesi'nin değerini kıymetin...
01 Temmuz 2016

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ-1

Kadir Gecesi; İslam alimlerinin bildirdiklerine göre ve R.SAV.in beyanının işaretine dayandırdıkları en seçkin görüşe göre, Ramazan-ı Şerif ayının 27. gecesi yani 26 Ramazan'ı 27. güne bağlayan geceye denmektedir. Kadir; yüksek faydaları...
30 Haziran 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-22

HZ. ALİ VE HANIMI FATIMA Tüzzehra R.Anhanın müşterek üstün özelliklerinden birisi de kendileri ihtiyaç içindelerken yiyeceklerini muhtaçlara seve seve verebilecek kadar gönül zenginliğine sahip olmaları ve coşkulu cömertlikleridir. Hz. Ali...
30 Haziran 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-21

Hz. Ali'nin ilim, akıl ve mantığını belgeleyen bazı olaylardan örnekler verelim: -Bazıları Hz. Ali'ye gelerek 'Akıl ve mantığı ayetlerin ve hadislerin önüne koyarak hüküm verdiğini” söylüyorlar. Doğru mu? diye sorarlar....
29 Haziran 2016

İSLAM’DA ZEKAT -3-

Ziraat ürünlerinin zekatı böyledir. Şunu yeri gelmişken ifade etmeliyiz ki, öşür, mahsulün zekatını verenler gördüğüm kadarı ile yok denecek kadar azdır. Yeni yetişenler zekat denince sadece paranın zekatını anlıyorlar. Mahsulatın...
29 Haziran 2016

İSLAM’DA ZEKAT -2-

ZEKAT VERMEK KİMLERE FARZDIR? Bir Müslümanın zekat vermesi için, mükellef olması lazımdır. Nasıl ki, vergiyi vermek için vergi mükellefi olması gerektiği gibi, zekat da öyledir. Peki kimler zekatla yükümlüdür? İslam alimlerinin çoğunluğuna...
28 Haziran 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-20

Hz. Ali zırhını ve silahını Hz. Osman'a 480 miskal altına sattı. Hz. Osman daha sonra Hz. Ali'nin satın aldığı zırhı-kılıcı-kalkanı Hz. Ali'ye hediye etmiştir (yani yardımlaşma oldu). Fakat Hz. Fatıma R.SAV.e müracaat...
28 Haziran 2016

İSLAM’DA ZEKAT -1-

İslamiyet, sosyal adaleti emreden, sosyal barışın sağlanmasını, böylece toplumun ekonomik yönden mutlu olmasını, bu sayede huzurlu yaşamasını isteyen bir sistemdir. Bu bakımdan Müslümanlıkta sosyal paylaşımın sağlanması için, kurban,...
27 Haziran 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-19

HZ. ALİ RA. HAZRETLERİNİN MENAKIBI, KISA HAYAT ÖZETİ, EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ MÜSLÜMANLARIN NAZARINDA HZ. ALİ DOĞUMU: Hz. Aliyyel Mürteza'nın babası R.SAV.in amcası Ebu Talip (R.SAV.i büyüten, besleyen ve koruyan) Esed'in kızı...
27 Haziran 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-18

Sahabiler hakkında şu anlatılanlara rağmen haset, fesat, kin ve düşmanlıkları nedeni ve cehennemden korkmadıkları, inkarcı olduklarından bu güzel insanlara taneden kötüleyenler her zaman bulunmuştur ve yer yerde de bulunacaktır. Ama sineğin...
25 Haziran 2016

EKMEĞİ İSRAF ETMEYELİM

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, "İnsan, yiyeceğine bir baksın"1 buyuruyor. Hepimiz, kendimize ikram edilen nimetlerin kimden ve nasıl geldiğine bir bakalım. Günlük hayatımızda yararlandığımız nimetlerin en küçük görünen bir tanesine...
25 Haziran 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-17

Yedi gün, yedi gece evinde hapsedilmiş, aç-susuz bırakılmıştır. Hatta bir ara balkona çıkmış, asilere ve Medine halkına şöyle seslenmiş ve onlara haklı olarak sitemini dile getirmiştir. Ne demiştir: '”Ey asiler ve Medine halkı,...
24 Haziran 2016

ÇALIŞMA HAYATI VE SORUMLULUKLARIMIZ

Toplum hâlinde yaşamanın insana sağladığı birtakım haklar ve yüklediği sorumluluklar vardır. Haklara saygı göstermek ve sorumlulukları yerine getirmek, herkesin ortak görevidir. Emeğe saygı da İslâm'ın üzerinde hassasiyetle durduğu...
24 Haziran 2016

VAKTİ DEĞERLENDİRME

Yüce Allah, Müminun sûresinin üçüncü ayetinde, mümin kullarının önemli bir özelliğini şöyle açıklıyor: "Onlar, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler." Günümüzde pek çok kimse vakit yokluğundan şikâyet eder. Kime...
23 Haziran 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-16

Hz. Osman'ın buna benzer cömertlik örnekleri pek çoktur. -İslamda ilk sistemli savaş olan ve Kur'an'da bu harbe katılanlar hakkında övgüler bulunan Bedir harbine 300'den fazla kişi katılmıştır. Hz. Osman, Bedir harbine iştirak...
23 Haziran 2016

KOMŞULARIMIZ

İnsan, yaratılışı ve ihtiyaçları gereği, toplum hâlinde yaşamaya mecburdur. Zira o, imtihan alanı olarak nitelendirilen dünya hayatında, hemen her an, sıkıntı ve problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sorunlar, kişisel gayret,...
22 Haziran 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-15

2-Hz. Osman'ın sınırsız cömertliğinden ikinci örnek: R.SAV. zamanında 1500 sene önceki devirde teknoloji sıfırın altında olduğu zamanda; Medine'de birkaç kuyu var. En büyüğü yine zengin bir Yahudi'nin işlettiği, suyunun...
22 Haziran 2016

İSLAM’IN TOPLUMUN BİRLİK VE BERABERLİĞİNE VERDİĞİ ÖNEM, AYRIMCILIĞIN YIKIMI-2

Değerli kardeşlerim. Yazımıza sözlerin en güzeli, yücelerin en yücesi kutsal kitabımızın konu ile ilgili ayetlerini sunarak başlamak istiyorum. Bundan önce şu gerçeği ifade edelim. Hiçbir canlı bu dünyada tek başına yaşama şansına...
21 Haziran 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-14

Hz. Osman'ın en büyük özelliği; Hz. Osman denince ilk akla gelen Kur'an aşığı olmasıdır. Bunun da ötesinde, erişilmeyecek derecede zengin ve cömert olmasıdır. Bu konuya ait bizlere kadar ulaşmış bir çok sehavet örnekleri vardır....
21 Haziran 2016

İSLAM’IN TOPLUMUN BİRLİK VE BERABERLİĞİNE VERDİĞİ ÖNEM, AYRIMCILIĞIN YIKIMI-1

Bilindiği üzere Valimiz Sayın Necmeddin Kılıç beyefendi, 14 Haziran 2016 Pazartesi günü resmi törenle karşılanmış ve Çorum'umuzda yeni görevine başlamıştır. Öncelikle Sayın Valimize güzel Çorum'umuza hoş geldiniz der, yeni...
20 Haziran 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-13

HZ. OSMAN ZİNNUREYN R.A. Hz. Osman R.A., Hz. Muhammed SAV.in üçüncü halifesidir. Mezhebi: Babası Afgan, annesi ervadır. Büyük annesi Beyza Ümmülhakın R.SAV.in halası, yani babası Abdullah'ın kardeşidir. Soyları 5. babada R.SAV.in R.SAV.in...
20 Haziran 2016

ÇEVRE SORUMLULUĞU

Yüce Allah, insanın da içinde bulunduğu âlemi canlı ve cansız varlıklarıyla birlikte, bir düzen ve denge içinde yaratmıştır. Canlıların hayatlarını sürdürebilmesi için bu düzen ideal olup, onda herhangi bir eksiklik söz konusu değildir.1...
18 Haziran 2016

EN FAZİLETLİ SAHABİLER-12

Hz. Ömer R.A.nın ŞEHİDEN VEFATI: Önceleri Yahudi iken sonradan Müslüman olan, hem Tevrat'ı, hem İncil'i ve hem de Kur'an'ı bilen büyük alim Kaab'ül Ahbar; bir gün Hz. Ömer'e geliyor. Belki şaka, belki de gerçek,...
18 Haziran 2016

ANA-BABA HAKKI

Ebu Hüreyre (R.A.)'dan rivayet edildiğine göre, bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek; "Ya Rasulallah, halk içinde iyi muamele yapmama en ziyade layık olan kimdir?” diye sordu. Rasulü Ekrem: 'Annendir” buyurdu. 'Sonra kim gelir?”...
17 Haziran 2016
banner255
banner133
22°
parçalı az bulutlu
banner364
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:05
Güneş 05:42
Öğle 12:50
İkindi 16:39
Akşam 19:48
Yatsı 21:18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@