Fikrettin ÇIPLAK / Son Makaleleri

Fikrettin ÇIPLAK / Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

MÜSLÜMAN, BAŞKALARININ İYİLİĞİNİ İSTER

Yüce Dinimiz, Allah'a ve insanlara karşı vazifesinin bilincinde olan, ahlaklı fertler yetiştirmek suretiyle huzurlu bir toplumun oluşmasını hedeflemektedir. Kur'an-ı Kerim bizlere, birbirini seven ve gözeten, din kardeşinin hayır ve...
03 Mart 2017

ZAN, ZEM VE GIYBET

Toplumun arasındaki itimat, emniyet ve samimiyeti zedeleyip koparan en kötü ahlaklardan birisi ve kul hakkı olması bakımından da en büyük günah olan kötü zan, zem ve gıybettir. Kötü zan: Başkaları hakkında herhangi haset, fesat, istememezlik...
24 Şubat 2017

ASRIN TOPLUMSAL HASTALIĞI STRES, ŞİFASI İSE İSLAM’DIR-2

Örneğin; William James: Şüphesiz ki üzüntü ve sıkıntıların başlıca ilacı tam koruyucu Allah'a sığınmaktır. Kaynağı ise iman gücüdür. Hindistan kurucusu büyük devlet adamı ve dahi Mahatma Gandhi, 'Eğer dua ve ibadet olmasaydı,...
18 Şubat 2017

ASRIN TOPLUMSAL HASTALIĞI STRES, ŞİFASI İSE İSLAM’DIR-1

Stres; yabancı bir kelimedir ve Türkçemize yeni girmiştir. Türkçedeki karşılığı ise; insana acı veren elemlerin, kederlerin, hüzünlerin, ıstırapların, yani bedensel ve ruhsal sıkıntıların adıdır. Stres; genellikle dıştan gelen bir...
17 Şubat 2017

İSLAM’DA SELAMLAŞMA

Selam; iki kişi arasında irtibat kurmak için kullanılan ilk iletişim aracıdır. Özellikle selam, bir müslümanın diğer müslüman kardeşlerine hayır temennisinde bulunmak, selam verilene selam verenden en ufak bir zararın gelmeyeceğini bildirmesidir....
10 Şubat 2017

KIYAMET ve AHİRET

Yüce dinimizin iman ve inanç esaslarından birisi de şüphesiz bir inanışla ahiret gününe inanmaktır. Ahiret inancı bütün dinlerde vardır. Çünkü dünya fani, ahiret bakidir. Dünya ahiret için yaratılmıştır. Ahiret, bu dünyada işlenen...
03 Şubat 2017

ALLAH KORKUSU

Nerede olursan ol, yüce Allah'ın seninle beraber olduğunu unutma. İşte bu, Allah korkusunun ta kendisidir. Allah korkusu, kişinin helaller ve haramlarla yüzyüze olduklarında Allah'ın kendilerini gördüğüne, bildiğine inanarak hareket...
27 Ocak 2017

ALLAH RIZIKLARI EŞİT YARATMIŞTIR, FAKİRİN HAKKI ZENGİNİN MALINDADIR

İnsanlar bu dünyada birçok sebep ve hikmete mebni olarak farklı yaratılmışlardır. Hiç kimsenin bedeni, ruhu, aklı, fikri, gücü, malı aynı-eşit değildir, farklı farklıdır. Çünkü herkes aynı olsaydı hayat olmaz, kimse kimseye ihtiyaç...
20 Ocak 2017

KOMŞULUK HAKLARI

İnsan, yaratılışı itibariyle toplu halde yaşamak zorundadır. Bu ise toplu halde yaşayan insanları bu yaşamın bir gereği olarak bir takım kurallara uymak mecburiyeti vardır. İşte bunlardan birisi de, beraber yaşadığımız komşularımıza...
13 Ocak 2017

TERÖR, BU MİLLETİN KADERİ VE BİTMEYEN ÇİLESİ OLAMAZ-4

Dünyanın gözü önünde cereyan eden bu vahşet, şiddet ve denaet (alçaklık) terör olayları ve terörizm, hiçbir zaman tek başına bir milleti asla yok edemez. Acı verir, elem verir, gözyaşı akıtır, öldürür ama öldürmekle insanlar bitirilemez....
12 Ocak 2017

TERÖR, BU MİLLETİN KADERİ VE BİTMEYEN ÇİLESİ OLAMAZ-3

Bugün Afganistan, Doğu Pakistan, Libya, Yemen, Irak, Suriye'de ve Güneydoğu bölgelerimizdeki şiddet olayları bu planın hep birer uygulamasıdır. ABD başta olmak üzere 30 sene önce İran-Irak savaşı başlatmışlar, bu savaş on sene sürmüş,...
11 Ocak 2017

TERÖR, BU MİLLETİN KADERİ VE BİTMEYEN ÇİLESİ OLAMAZ-2

Bir milletin, bir devletin, iç ve dış düşmanları başta terör ve diğer yöntemlerle düşmanlıklarını iki durumda yoğunlaştırırlar ve çoğaltarak devam ettirmek isterler. Birincisi; Bir miletin iç ve dış düşmanları, düşmanlık besledikleri...
10 Ocak 2017

TERÖR, BU MİLLETİN KADERİ VE BİTMEYEN ÇİLESİ OLAMAZ-1

Kırk yıldır, bazen uzun aralıklı, bazen de peşpeşe cereyan eden menfur terör olayları ile yatıyoruz, terörle uyanıyoruz. Onun için terör bu milletin-Türk yurdu Anadolu'nun değişmeyen kaderi, bitmeyen çilesi mi başlığı altında,...
09 Ocak 2017

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ-2

Kutsal dinimiz her zaman anamız, bacımız, kızımız, teyzemiz, halamız, ninemiz, kayınvalidemiz olan ve dünya nüfusunun her zaman en az yüzde 50-52'sini oluşturan, neslin ve insanlığın devamını sağlayan, başımızın tacı, hepimizin...
07 Ocak 2017

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ-1

İbret nazarı ile, yani alıcı bir gözle şu kâinattaki varlıklara baktığımızda bütün varlıkların bir sebebe dayalı olarak farklı farklı yaratıldıklarını görürüz. Bırakın canlı varlıkları, cansız varlıkların bile konumları...
06 Ocak 2017

ASRIN BELASI TERÖRİZM

Bugün üstünde yaşadığımız aziz yurdumuzun ve asil milletimizin, yani Türk toplumunun ekonomik ve sosyal olarak bir çok sıkıntıları ve çözüm bekleyen sorunları vardır. Bu sıkıntıların ve musibetlerin en kötüsü ise milletimizin huzurunu...
30 Aralık 2016

HER İNSAN ALLAH’IN BİR AYETİDİR!

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” 1 Peygamber Efendimiz...
23 Aralık 2016

İNSANLARIN EN HAYIRLISI İNSANLARA FAYDALI OLANLARDIR

Kutsal dinimize ve ilmi verilere göre; şu uçsuz bucaksız kâinat ve içerisindeki sayısız çeşitlilikteki varlıkların, nimetlerin hepsi bizim için, insanlar için yaratılmış, insanlığın yararına sunulmuştur. Çünkü insanoğlu ulu Allah'ın...
16 Aralık 2016

MEVLİD KANDİLİ

Hazreti Muhammed S.A.V.'in 1445. doğum yıldönümü (11 Aralık 2016 Pazar) 11 Rebiulevveli 12 Rebiulevvel'e bağlayan gece Mevlid Kandili'dir. Cenab-ı Hak mevcudatı, mahlukatı yaratmış, gerekli her türlü nimetlerle donatmış, insanların...
09 Aralık 2016

DUANIN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Dua, insanoğlunun Allah'a güvencesidir ve Allah'a cc. Hz.ne tek sığınm amacının bir aracıdır. Dua, insanın bir ömür boyu günde 24 saatini kapsayan bir duygudur. Dua ile insan, beden ile ruh gibidir. Bizimle hep beraber olan manevi ve...
02 Aralık 2016

BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ

Hiçbir canlı bu dünyada tek başına yaşayamaz. Çünkü canlılar toplumsal varlıklardır. Hep toplum içinde olmak, hemcinsleri ile beraber bulunmak isterler. Bu canlıların yaratılışından gelen içgüdüsel ve kalıtımsal bir ilahi özelliktir....
25 Kasım 2016

TEMBELLİK, İNSANIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR

Hayatta insanın en büyük düşmanlarından birisi de tembelliktir. Tembellik, çok kötü ahlaki bir illettir. Bir insanın hamdolsun eli, ayağı, gözü, kulağı, yani bedeni ve ruhu sıhhatli, sağlam olduğu halde bir işin ucundan tutmayanlar, bir...
18 Kasım 2016

SABIR VE SEBAT

Bu dünyada büyük acılara sebep olan bela ve musibetlerin atlatılmasında en büyük direnme ve dayanma gücümüz ve başarıya giden yoldaki engellerin aşılmasında da en kuvvetli dayanağımız sabırdır. Sabrımızın kararlılıkla sürdürülmesine...
11 Kasım 2016

ÖLDÜKTEN SONRA HAYIR DEFTERİ KAPANMAYANLAR

(Yani kendileri ölüp gittikleri halde iyilikleri nedeniyle ölümsüzleşen mutlu insanlar) Hepimiz biliriz ki, hayır ve hasenatın pek çok çeşitleri vardır. Sonu çabuk gelen hayırlar, faydası ancak birkaç kişiye dokunan iyilikler olduğu gibi...
04 Kasım 2016

CUMHURİYET FAZİLETTİR, ERDEMDİR, YÜCEDİR

Bugün dünyada, ekonomik, kültürel ve sosyal bakımdan gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin genel anlamda yönetim şekli Cumhuriyettir. Cumhuriyet denilince, demokratik hak ve hürriyetleri içeren, insan hak ve hürriyetlerine dayalı, ayırımsız,...
28 Ekim 2016

İSLAM’DA CAMİ VE MESCİT İNŞAASININ ÖNEMİ

Dinimizde cami ve mescitleri yapmak, onları imar ederek yaşatmak Allah tarafından Müslümanlara verilmiş kutsal bir emirdir. Müminler bu görevi ifa etmezlerse, Müslümanların tamamı günahkar olurlar. Allah'ın gazabına uğrarlar. Camilerin...
21 Ekim 2016

ŞÜKÜR

Genel manada akıl-baliğ-mümeyyiz müslüman bir kimsenin Allah Teala Hazretlerinin üzerindeki nimetlerini derinden düşünerek bütün bedeni, kalbi, lisanı ve ruhu ile nimetin kadir ve kıymetini bilip nimetlerin gerçek sahibinin Allah cc. olduğunu...
14 Ekim 2016

HAYVAN HAKKI

Allahü Teâlâ, yeryüzünü bir imtihan sahası kılmış ve yaratmış olduğu mahlûkatı, insanoğlunun hizmetine tahsis etmiştir. Bir kısım hayvanları, sırf gücünden faydalanmamız; bir takımını da etiyle ve sütüyle gıdalanmamız için...
23 Eylül 2016

KAİNATTA EN DEĞERLİ VARLIK İNSANDIR

Yüce Allah'ın en kutsal varlığı, en şerefli yaratığı ve en büyük sanat eseri insandır. Allah cc. hz. Kainatta bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen ne varsa hepsini sırf insan için yaratmış, onun emrine, yararına sunmuştur....
16 Eylül 2016

NEDEN HEDEF TÜRKİYE? -3

'Neden hedef Türkiye?” sorusunun ikinci cevabı: Büyük İsrail devletinin kurulması için Tevrat'tan kaynaklanan 6000 yılık İsrail'in hayali olan Arz-ı Mevud (İsraillilere Yahudilere güya Allah tarafından vaad edelin topraklar)...
09 Eylül 2016

NEDEN HEDEF TÜRKİYE? -2

'Görünen köy kılavuz istemez” Birleşmiş Milletler İsrail'le ilgili belki 50 adet karar aldığı halde hiçbirisi uygulanamamıştır. Neden? Birleşmiş Milletler daimi temsilcileri arasındaki beş büyük devletten birisinin vetosuna...
08 Eylül 2016

NEDEN HEDEF TÜRKİYE? -1

Dünyada düşmansız varlık yoktur derler. Her varlığın kendine göre dostları olduğu gibi, düşmanları da vardır. Bu, varlıkların doğasında olan bir gerçektir. Bunlar bazen bir ihtiyaçtan kaynaklanır, kurdun kuzuya, aslanın ceylana, etoburun...
07 Eylül 2016

İSLAMDA EMPATİ VE SEMPATİNİN ÖNEMİ

Empati ve sempati kelimeleri dilimize ve kültürümüze batıdan girmiş, nerde ise Türkçeleşmiş kelimeler haline gelmiştir. Dinimizde ve Türkçemizde ise bu kelimelerin yaklaşık olarak karşılığı, iyi niyete dayalı, hüsnüzan, güzel düşünce...
02 Eylül 2016

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE AKIL TUTULMASI

-4- Peygamberin mucizesi haktır, evliyanın kerameti haktır. Peygamberin mucizesi umuma delil olurken, evliyanın kerameti umuma delil olamaz. Yanılgı dediğimiz, akıl tutulması dediğimiz olay, insanların İslam'ın itikat esaslarını hiçe...
31 Ağustos 2016

30 AĞUSTOS ZAFERİ

Bugün 30 Ağustos Zaferi'nin 94. yıldönümüdür. 1922'den bugüne nerede ise bir asıra yakın zaman geçmiş. 94 senedir Cumhuriyet idaresi ile yönetilen Türk milleti, hala İstiklal Savaşı vermeye devam ediyor. Yüzbinlerce şehit vererek...
29 Ağustos 2016

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE AKIL TUTULMASI

-3- Mesih ise, göğe çekilen kıyamete yakın yere inerek Allah'ın nizamını kainata hakim kılacağına inanılan Hz. İsa'nın dönüşüdür. Mesih ve Mehdi insan üstü güçlere sahip olacak, Allah tarafından peygamber gibi desteklenecek,...
28 Ağustos 2016

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE AKIL TUTULMASI

Şimdi konu ile ilgili küçük bir anımsatma yaptıktan sonra esasa, bu yazının kaleme alınma sebebine gelmek istiyorum. Yazımıza, '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Akıl Tutulması” başlığını koymamızın nedenini beyan edelim: Bu darbe olayında,...
25 Ağustos 2016

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE AKIL TUTULMASI

-1- Hepimizin bildiği gibi, 15 Temmuz 2016 mübarek Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece, Yüce Milletimiz, Aziz Vatanımız, akıllarını ipotek altına almış ihanet şebekesi mensuplarının alçakça bir kalkışmasına, korkunç bir darbe...
25 Ağustos 2016

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

Sosyal hayatın aileden sonraki halkasını komşular oluşturur. Köyde, kentte, tarlada, bahçede, işyerinde bize en yakın çevremiz komşularımızdır. Bu sebeple yüce dinimiz komşuluk ilişkilerine büyük önem vermiştir. Nitekim Kur'an-ı...
19 Ağustos 2016

İYİYİ KÖTÜDEN AYIRMA NİMETİ, AKLIMIZI KULLANMANIN ÖNEMİ-2

Dinimizle ilgili bilgilerin kaynağı Kur'an ve Hz. Muhammed S.A.V.'nin sahih bildirdikleridir. Kur'an'ın ve R.S.A.V.'nin söz ve davranışlarının iyi anlaşılması, iyi yorumlanarak açıklanmasında da en önemli husus, akıl...
13 Ağustos 2016
banner255
banner133
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:05
Güneş 05:42
Öğle 12:50
İkindi 16:39
Akşam 19:48
Yatsı 21:18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@