Fikrettin ÇIPLAK
Fikrettin ÇIPLAK
Yazarın Makaleleri
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-68
Çağdaş eğitimin gereksinimleri bugün daha da zorlaşmış, çocuklar ıbir yarış içine sokmuştur. Anaokulundan itibaren 25-30 yaşlarına kadar sıkı bir öğretim ve eğitimin içinde mücadeleye sokmuştur. Dolayısı ile yerel, ulusal ve uluslararası...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-67
'Evlilik cennet yaşamıdır, onu cehenneme çevirmeyiniz.” (F.Çıplak) İslam alimleri; evlilikte eşler, beden ve ruh gibidirler. İkilik kabul etmezler. Çünkü bir bedende iki ruh olmaz. Harp, darp, çok acı olayların getirdiği sosyal ve ekonomik...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 66 –
Eşler arasındaki hak ve sorumluluklar nelerdir? Aile içi huzurun ve mutluluğun temini, ailede hak ve sorumlulukların, eşlerin konumuna göre belirlenmesi ve bunun uygulanmasına bağlıdır. Böylece ailede kurulan ve disiplinle uygulanan herkesin rollerinin...
AİLE İÇİ GEÇİMSİZLİK VE ŞİDDET
Elbetteki aile için şiddetin ve geçimsizliklerin birçok nedenleri de vardır. Bu soruna genel çerçveden bakıyoruz. Peki; dert belli, çare ne, reçete nedir, neler yapılmalıdır? Bütün sorunlara bütün çare sorunun geçimsizliğin bir parçası...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 65 -
Yani iyilik ve kötülükler suya atılan bir zehir veya enjekte edilen güzelliğin, temizliğin, suyun dibine ve yüzeyine hızla yayıldığı gibi toplum fertlerine de öylece güzel veya çirkin işler yayılır. Hele günümüzde iletişim araçlarının...
AİLE İÇİ GEÇİMSİZLİK VE ŞİDDET
Huzurlu bir aile, huzurlu eşlerle kurulur. Bir toplumda fertler ve aileler mutlu iseler, o toplumlar da mutlu ve güçlü olurlar. Onun için ailelerde eşler bu gerçekten hareketle mutluluğu yakalamanın gayreti içinde olmalıdırlar. Gün geçmez ki,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 64 –
a) İnsanın bedeni varlığına karşı görevleri: Ahlakın beden sağlığı ile genel bir görevi yoktur. Ahlak ahlaki görevlerini yapabilmesi için bedenin sağlam ve sağlıklı olması şarttır. Bunun başında da insanın bedensel varlığana kavuşması...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 63 -
R.SAV: Bir yerde taun hastalığı bulaşıcıdır haberini alırsanız, oraya gitmeyiniz. Orayı da karantinaya alınız, buyurur ki, hastalığın yayılması önlensin. Netice, bedenimizi ve ruhumuzu etkileyen bize dünyayı zindan eden her türlü hastalıklardan...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 62 -
İffetten mahrum olan insanlar genelde toplumda tecrit edilmiş, dışlanmış insanlardır. Maalesef toplumdan itibar görmezler. fakat islahı nefis olmaları her an mümkündür. iadei itibarla toplumdaki saygın yerlerine her zaman kavuşabilirler. Hepimizin...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 61 -
13- Yalanın caiz oludğu bazı yerler vardır: İftiranın caiz olduğu, kumpasın, tuzak kurmanın içbir yerde yeri yoktr. İyi niyete dayalı bazı yalan sözlerin caiz olduğu yerler vardır. 'Fine çıkaran doğrudan, sulh ve selamete çıkaran,...
İLMİN DİNİMİZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Bugün yeryüzünde yaşayan tüm insanların, fert ve toplum olarak şeksiz kabul ettiği bir gerçek vardır ki, o da kişilerin ve toplumların maddi ve manevi yönden, her alanda yükselmeleri ve ilerlemeleridir. İnsanları refaha kavuşturan oluşumların...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 60 –
10. Edep ve haya: Edep her konuda haddini, hududunu bilmek, yapacağın bütün eylem ve işlemleri, söylemleri ona göre ayarlamak, yani saygılı davranmaktır. Edepte haddini aşmamak şarttır. Bilgisi, görgüsü, tecrübesi olmayan konumu dışı hareketlere...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 58 –
9.SABIR: Bütün sıkıntılara –mukavemet- dayanıklılık göstererek hayırlı neticeye ulaşmaktır. Hz. Eyyüp sabrı: 13 sene ölümcül hastalık, tabii afetlerle gelen sıkıntılara sabretmiş 'Hz. Eyyüb Sabrı” olarak övgü ile anılmaktadır....
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 57 -
4.ŞECAAT Hak yolda, doğru kararda yılmadan yiğitçe mücadele etmeye şecaat, yiğitlik, cesaret denir. Yani ölüme meydan okuyan yiğitlerin şehadete susayanların sıfatıdır. Şecaat sabır, metanet, sebat, sıfatlarının topluca bir yiğitte toplanması...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR? - 56 –
Bunun için yüce dinimiz hayırlı bir hususta karar verince onda sebat etmeyi emreder. 2.İnat ve kararsızlık (inat ve televvün) İnat, sebatın, kararsızlık televvün, devamlı renk, tutum değiştirmek ise metanetin zıddıdır. Doğru olduğunu...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-55
AHLAK (3) İnsan sevgisi ve saygısı ahlakın özüdür. Allah'ın kutsal sözüdür. Bunu öğretimle, eğitimle temin etmeden, diğer ahlak kurallarını hayata geçiremeyiz. Çünkü temel insan sevgisidir. Bu insanlığın ortak amacıdır. Herkes...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-54
AHLAK (2) İslam ahlakının kaynağı dindir, İslamdır, imandır, iyiliklerdir, güzelliklerdir, her türlü fenalığı terktir. Örnek alacağımız birinci önder ve rehber Hz. Muhammed SAV.dir. Çünkü ulu Allah, Kelam suresi 4. ayette, 'Ey Muhammed...
TOPLUM HUZURUNUN KAYNAĞI SAYGI VE SEVGİ
Her şeyin bir aslı, esası vardır. Bina temel üzerine kurulur. Evlilikler nikah bağı ile olur. İnsan mutluluğunun, bireyin, ailenin ve toplumun mutluluğu ise o ailede veya toplumda mevcut olan huzurun üstüne bina edilir. Kişilerde, ailede ve toplumda...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-53
AHLAK Din, iman ve İslam konusu sanırım anlaşılmıştır. Şimdi bu yazı dizisinin son kısmı olan Ahlak konusunu anlatalım: * Din, İman, İslam ve Ahlak konulu yazı dizimizin son kısmı Ahlak veya İslam Ahlakıdır. Her dinin, her inananın,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-52
İSLAM NEDİR? (3) İman Allah-ü tealaya, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından olduğuna (Allah'ın dilemesi ve yaratması ile olduğuna) yürekten inanmaktır. Yani bunları kalben,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-51
İSLAM NEDİR? (2) Bugün elimizde en üstün Kur'an tefsiri Elmalılı tefsiri, en iyi hadis tercüme ve açıklaması Ahmet Naim beyin derlediği Sahihi Buhari'dir. Bu ara notu verdikten sonra gelelim konumuza. Merhum Hamdi Yazır, islam kelimesi...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-50
İSLAM VE AHLAK Yazı dizimizi takip eden değerli okurlarımız hatırlayacaklardır ki, uzun sayılabilen bu seri yazılarımızda bir insan için, hele bir Müslüman için olmazsa olmaz olan insanın dünyası ve ebedi hayatının garantisi olan, neticede...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-49
Kader ve kaza, ilahi irade ile kulun iradesinin birleşmesi ile ortaya çıkar. Kul çalışır, çabalar, Allah onun karşılığını yaratır. Hiçbir ameli asla zayii etmez. Kul iradesi ile günah işlerse tevbe etmezse, hak ise ödemezse elbette ki bedelini...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-48
KADER VE KAZA İslam alimlerini terleten, anlatılması ve anlaşılması çok zor olan ilahi hikmetin doruk yaptığı konu, İslam'da ecel, rızık, kaza ve kader meseleleridir ki, kadere inanmak İslam itikadının esasındandır, şarttır, zaruridir....
İNSAN ÖLDÜRMEK BÜYÜK GÜNAHTIR
Bugün içinde yaşadığımız cemiyetin büyük dertleri ve sıkıntıları vardır. Bu sıkıntı ve dertler cemiyetimizin düzenini sarsmakta, milletimizin birliğini bozmakta, yurdumuzun dirliğini zedelemekte ve vatandaşın huzurunu kaçırmaktadır....
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-47
CENNET Cennetim tüm sözlük anlamının ortak noktası, cennet, eşi ve benzeri bulunmayan, insan hayalinin kavrayamayacağı kadar güzellikte olan bahçe içinde akla gelebilecek bütün nimetler, özellikle ağaçlık, yeşilik, coşkulu suların, nehirlerin...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-46
CEHENNEM Cehennem, ahiret hayatına ait bir terimdir. İnkarcı, inançsız ve kafirlerin ebedi kalacağı, tevbesiz ölen üzerlerinde Allah ve kul hakları bulunan, günahkar ve asi müminlerin, suçları oranında geçici bir müddet kalacakları, sonra...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-45
Mizana dair Kur'an'da birçok ayet vardır. 'Kıyamet gününde adalet terazisini kurarım ki o asla şaşmaz.” (Enbiya 47) Lokman 357/16. ayet ki Hif 105/307 daha önceden ifade edildiği gibi kafirler için mizan yoktur. Kehif 303/105....
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-44
YENİDEN DİRİLİŞ (2) İnsanlar kabirlerinden kalkınca iman ve amellerine göre fiziki şekil alacaklar; kimi domuz suretinde, kiminin karnı yerde, kiminin korkunç şekilde halleri -iğrenç bedenleri- şaşı, pörtlemiş gözleri, kimisi ise ayın...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-43
HZ.İSA'NIN GÖKTEN İNMESİ (2) Burada önemli olan Yüce Allah, Hz. İsa'yı olağandışı bir şekilde babasız dünyaya getiriyorsa, onu göğe çekip yeniden dünyaya döndürmesi yüce Allah'ın kudreti içindedir. Hiçbir şey onun...