Fikrettin ÇIPLAK
Fikrettin ÇIPLAK
Yazarın Makaleleri
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-50
İSLAM VE AHLAK Yazı dizimizi takip eden değerli okurlarımız hatırlayacaklardır ki, uzun sayılabilen bu seri yazılarımızda bir insan için, hele bir Müslüman için olmazsa olmaz olan insanın dünyası ve ebedi hayatının garantisi olan, neticede...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-49
Kader ve kaza, ilahi irade ile kulun iradesinin birleşmesi ile ortaya çıkar. Kul çalışır, çabalar, Allah onun karşılığını yaratır. Hiçbir ameli asla zayii etmez. Kul iradesi ile günah işlerse tevbe etmezse, hak ise ödemezse elbette ki bedelini...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-48
KADER VE KAZA İslam alimlerini terleten, anlatılması ve anlaşılması çok zor olan ilahi hikmetin doruk yaptığı konu, İslam'da ecel, rızık, kaza ve kader meseleleridir ki, kadere inanmak İslam itikadının esasındandır, şarttır, zaruridir....
İNSAN ÖLDÜRMEK BÜYÜK GÜNAHTIR
Bugün içinde yaşadığımız cemiyetin büyük dertleri ve sıkıntıları vardır. Bu sıkıntı ve dertler cemiyetimizin düzenini sarsmakta, milletimizin birliğini bozmakta, yurdumuzun dirliğini zedelemekte ve vatandaşın huzurunu kaçırmaktadır....
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-47
CENNET Cennetim tüm sözlük anlamının ortak noktası, cennet, eşi ve benzeri bulunmayan, insan hayalinin kavrayamayacağı kadar güzellikte olan bahçe içinde akla gelebilecek bütün nimetler, özellikle ağaçlık, yeşilik, coşkulu suların, nehirlerin...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-46
CEHENNEM Cehennem, ahiret hayatına ait bir terimdir. İnkarcı, inançsız ve kafirlerin ebedi kalacağı, tevbesiz ölen üzerlerinde Allah ve kul hakları bulunan, günahkar ve asi müminlerin, suçları oranında geçici bir müddet kalacakları, sonra...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-45
Mizana dair Kur'an'da birçok ayet vardır. 'Kıyamet gününde adalet terazisini kurarım ki o asla şaşmaz.” (Enbiya 47) Lokman 357/16. ayet ki Hif 105/307 daha önceden ifade edildiği gibi kafirler için mizan yoktur. Kehif 303/105....
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-44
YENİDEN DİRİLİŞ (2) İnsanlar kabirlerinden kalkınca iman ve amellerine göre fiziki şekil alacaklar; kimi domuz suretinde, kiminin karnı yerde, kiminin korkunç şekilde halleri -iğrenç bedenleri- şaşı, pörtlemiş gözleri, kimisi ise ayın...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-43
HZ.İSA'NIN GÖKTEN İNMESİ (2) Burada önemli olan Yüce Allah, Hz. İsa'yı olağandışı bir şekilde babasız dünyaya getiriyorsa, onu göğe çekip yeniden dünyaya döndürmesi yüce Allah'ın kudreti içindedir. Hiçbir şey onun...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-42
KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ (2) Deccal'ın zuhuru: kıyametin büyük alametlerinden olan Deccal olayı İslam alimlerini derin araştırmalara zorlayan korkunç bir olaydır. Kıyametin büyük alametlerindendir. Deccal denen beni ve ruhi yapısı...
TRAFİK KAZALARI
Dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması, bütün semavi dinlerde zaruri olarak kabul edilmiştir. Herbirimiz ayrı ayrı bunların gereğini yerine getirmeğe mecburuz. Dikkat edilecek olursa, bir toplumun ayakta durabilmesinde, bu beş esasın...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-41
KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ Dini literatürde, manevi kültürümüzde, kıyametin kopmasının yaklaştığının ve fiilen başladığının işareti olarak kabul edilir. Kur'an-ı kerim'de kıyametin mutlaka kopacağı bildirilir, çünkü...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-40
KIYAMET ALAMETLERİ Kainatta her olayın bir nedeni olduğu gibi, o olay meydana gelmeden olayın işaretleri, yani alametleri önceden belli olur. Bu genel kuraldır. Özellikle bu olaylar Ulu Allah'ın iradesine ve dilemesine bağlı olarak cereyan...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-39
AKLİ DELİLLERLE AHİRETİN VARLIĞI Peki neden insanlardan bazıları bu gerçeği göremiyor? Sebebi sınırlı olan sınırsızı anlamakta güçlük çeker. Kelam, inanç ve itikat alimleri, insanlar yumurta içindeki civciv gibidirler. Mümkün olsa...
KADERE BAK!-3
Allah bu millete, bu devlete bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bu millete hizmet etmiş, ahirete göçmüş olan devlet ve millet büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anarken, hayatta olanlara Ulu Allah'tan güç, kuvvet niyaz ediyoruz. 'Fitne...
KADERE BAK!-2
Merhum demokrasi şehidimiz Erol Olçok beyefendi de, bu şartlarda Hıdırlık Kuran Kursu'na kaydolmuştu. Kabiliyetli fakir aile çocuklarından biriydi. O günlerde Hıdırlık Kuran Kursu'nda çok değerli kurra bir hafız olan Bahattin Arslaner...
KADERE BAK!-1
İlk Müslümanlardan, büyük sahabi, demokrasi, hak ve hürriyet şehidi Ammar B. Yasir R.A. Hazretlerinin kaderi ile, 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizin, özellikle de Çorum'umuzun gurur abidesi olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-38
İmam-ı Azam Emevilerin ehli beyte olan husumetlerine, dehrilerin inkarcıların sapık fikirleri ile mücadele etmiş, İslam inancını, nakil ve akıl yoluyla savunmuş, Allah'ın insanlığa gönderdiği ender alimlerden birisidir. Belki de birincisidir....
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-37
YA BENİM DEDİĞİM ÇIKARSA? (Hz. Ali) Ahireti inkar eden ateistlerin ve münkirlerin bu sapıklıklarını akıl ve mantık kuralları ile reddettikleri gerçeğini anlatan örnekler: 1.Hz. Ali R.A. hazretleri, Dheri (Dehri, dünyanın kendi kendiliğinden...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-36
İkincisi; bu fani, geçici dünyada mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemizi, ahiretimizi, burada kazanıp insanların hayallerine bile sığmayacak kadar çok ve sonsuz cennet nimetlerini kazanmaları. Nimetlerin zevk ve sefaların doruk noktası olan ulu...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-35
HZ.MUHAMMED SAV.İN ÜSTÜN VASIFLARI NELERDİR? 6.Özelliği; güzelliği ve üstünlüğü, mucizeleridir. Mucize; insanüstü akıl ve mantık kuralları dışında insanların gücünü aşan olayların R.SAV.in peygamberliği ispat ve zaruret nedeni...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-34
Hadisi şeriflerde de sayısız delillerle insanlığın kurtarıcısı olarak Hz. Peygamberin gönderildiği bildirilmiştir. R.SAV. veda haccında vefatından hemen önce M.S. 632'de okuduğu hutbesinde 'Ey insanlar” çağrısı ile insanları...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-33
KADINDAN PEYGAMBER OLUR MU? Kadınlardan çok büyük insanlar vardır. Fakat Kur'an peygamberlerden bahsederken, erkekler diye söz etmiştir. (Yusuf 12/109, Enbiya 21/7) Ya Muhammed SAV. senden önce şehirler hakkında kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-32
PEYGAMBERLER 26. Hz. Muhammed A.S.: Alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberdir. M.S. 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Kureyş kabilesinin Haşimi kolundandır. M.S. 632 yılında Medine'de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Bütün...
HAYATIN GAYESİ VE ÖLÜM GERÇEĞİ
İnsan en mükemmel bir varlık olarak yaratılmakla beraber, imkanları sınırsız değildir. Emeli uzun ama ömrü kısa, süresi azdır. İnsan için marifet az zamanda çok iş başarmaktır. Sınırlı güce sahip olan bizler, kainatta olan her mevcudu...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-31
PEYGAMBERLER 22.Hz. Uzeyir A.S.: Meşhur görüşe göre İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. M.Ö. IV. Yüzyılda yaşamış, yani İsa A.S.den 4-5 yüzyıl önce Tevrat'ın hükmünü ihya için çalışmış, bunun için Museviler maalesef...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-30
PEYGAMBERLER 16.Hz. Harun A.S.: Hz. Musa'nın kardeşidir. Hz. Musa'nın yardımcısı, veziridir. Mısır'da doğmuştur. (M.Ö XIII yüzyılda) buzağı olayında İsrail oğulları Hz Musa binbir kelam için Turi Sinaya gidince orada 40...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-29
PEYGAMBERLER 10. Hz. Yakup A.S. :Hz. İbrahim'in torunu ve Hz. İshak A.S.in oğludur. Suriye'de Mezopotamya'da peygamberlik yapmış, Hz. Yusuf'un babasıdır. Babası İshak A.S.in vefatı ile Kenan iline yerleşmiştir. (Bakara 2/136,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-28
İçki, kumar, zina gibi ahlak dışı işlerin temelinde nefsin tatmini ve insanların çirkin arzularının tatmini yatar. Fakat şu unutulmamalıdır ki bu dünyada nefsin arzu ve isteklerini tam olarak tatmin etmek mümkün değildir. Çünkü nefis,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-27
Bu vesile ile hatırımıza şöyle bir soru gelebilir: Eskiden bu ve benzeri aşırılıkların, isyanların, zulümlerin ve cinsel sapıklıkların cezalarını ulu Allah geçmiş kavimlere vermiş ve göstermiş ve onları uyarmıştır da, şimdi o çirkin...