Fikrettin ÇIPLAK
Fikrettin ÇIPLAK
Yazarın Makaleleri
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-22
Bunun gibi vahyi ilahi öyle bir ağır iştir ki, her insanın, peygamberler dışında başkalarının buna tahammülü mümkün değildir. Hz. Ali buyuruyor ki, 'Bir gün R.SAV. ile yoluculukta idik. R.SAV. deve üstünde idi. Bir anda R.SAV. in bindiği...
İSLAM’DA SAĞLIĞA VERİLEN ÖNEM
Bugün sizlere sağlıktan, sağlıklı yaşamaktan bahsedeceğim. Bilindiği üzere, kısa dünya hayatına adeta imtihana tabi olmak, bu imtihanı da elden geldiği kadar kazanmak için gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz; Mülk suresi 2. ayette "Hanginizin...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-21
Şimdi bu konuyu günümüz insanının anlayacağı ve kavrayacağı bir üslupla ele alalım. Araştırmalarımızı siz değerli okurlarımıza aktaralım. Peygamber kelimesi; lügat itibari ile elçi, haberci, ulaştırıcı demek olup, Farsça'dan...
MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM-5
3.Evlilikte eşler bedende damar ve kan gibidir. Damar olmasa kan korumasız kalır, insan ölür. Evlilik te öyledir. Eşler birbirine muhtaçtırlar. Ailenin devamı bu seçeneğin devamına bağlıdır. Eşlerden birisi damar ise öbürü kandır. Kanı...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-20
9-Kur'an'ın bahsettiği dokuzuncu konu ise; geçmiş milletleri, insanları, peygamberleri, olaylarla anlatan kıssa, serüvenlerdir. Kur'an bir tarih kitabı olmamakla beraber, insanları ibret alarak uyarmaları için tarihsel olaylardan...
MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM-4
3.Aile huzurunun sürekli olabilmesi için üçüncü şart 'Meveddet ve Rahmet” Rum Suresi Ayet 21. Yani, sevgi ve saygıya dayalı engin hoşgörü, kusurların ve küsürlerin yani hataların bağışlanması aile yuvasının neşesidir. Ailede...
MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM-3
Bir iftira bir fitne bir anda koltuğunu, makamını, mevkiini altından kaydırabilir. Bir sivilce, acı bir hastalık sıhhatimizi yok edebilir. Bedenimizi iskelete döndürebilir. Nice dünya güzellik kraliçeleri vardır ki, çirkinlikten yüzlerine...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-19
Demek ki Kur'an'ın ikinci özelliği Arapça indirilmiş ve Arapça namazda okunmasıdır. Sebebi yukarıda anlatılmıştır. Kur'an'ın üçüncü özelliği Hz. Muhammed SAV.e indirilmiştir. Bu olay Allah'ın melek elçisi Cebrail...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-18
Her zaman diyorum; her derdin devası İslamdır, eğer yaşanırsa. İmanın 3. şartı olan kitaplara iman bölümünde, Kur'an'a imanı ve Kur'an'ın özelliklerini anlatırken biz müslümanlar olarak Kur'an'ı hakikatların...
MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM-2
EVLENECEK EŞ ADAYLARININ BİLMESİ VE UYMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR? Konunun iyi anlaşılması için işi temelinden ele alarak anlatmak gerekir. Evlenecek çiftlerin evlilik çağına gelinceye kadar ana ve babaları, yani aileleri tarafından yuva...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-17
KUR'AN ASLA TAHRİF OLMADI, KIYAMETE KADAR DA ÖYLE KALACAK (3) Kur'an'a bu üstün özellikleri kazandıran hususlar nelerdir? Bunları bilelim ki imanımız muhkem, sağlam olsun. 1-Kur'an Allah kelamıdır. Hz. Muhammed SAV.e Cebrail...
MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM -1
Hepinizin malumudur ki, toplumun temeli aile, ailenin temeli de nikah bağı ile bir ömür boyu ayrılmamak üzere birbirlerine bağlanan karı-koca, yani eşlerdir. Daha sonra evlilik zincirine çocuklar da eklenirler. Toplumun huzuru, ailenin huzuruna...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-16
KUR'AN ASLA TAHRİF OLMADI, KIYAMETE KADAR DA ÖYLE KALACAK (2) İşte Kur'an'ın böylesine sağlam, mazbut, bütün zamanlara hitap eden hükümleri ve manaları ihtiva eden 6600 küsur ayettir. Milyonlarca hafız tarafından göğüslerde...
TRAFİK KAZALARI
Dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması, bütün semavi dinlerde zaruri olarak kabul edilmiştir. Herbirimiz ayrı ayrı bunların gereğini yerine getirmeğe mecburuz. Dikkat edilecek olursa, bir toplumun ayakta durabilmesinde, bu beş esasın...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?- 15
KUR'AN ASLA TAHRİF OLMADI, KIYAMETE KADAR DA ÖYLE KALACAK Bu kitapların bir kısmı sahifeler, bir kısmı ise kitap halinde indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim peygamberimize 23 senede, zaman içerisinde, ihtiyaca göre, Cenab-ı Hakkın dilediğinde...
İSLAM’DA CAMİ VE MESCİT İNŞAASININ ÖNEMİ
Dinimizde cami ve mescitleri yapmak, onları imar ederek yaşatmak Allah tarafından Müslümanlara verilmiş kutsal bir emirdir. Müminler bu görevi ifa etmezlerse, Müslümanların tamamı günahkar olurlar. Allah'ın gazabına uğrarlar. Camilerin...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-14
Kiramen katip melekleri: İnsanların imanlarını, amellerini, hayır ve şer, iyilik ve kötülük, sevap ve günahlarını yazar, insanların sağ omuzunda ve sol omuzunda ikamet eden, sağdaki melek hayrı, soldaki melek şerri yazan özel meleklerdir....
KUL HAKKI
İslam'ın kul hakkına verdiği önemi belgeleyen, R.SAV.in ömrünün son anlarında meydana gelen yüzlerce sahabinin gözü önünde cereyan eden ibretli ve hikmetli bir olayı sizlerin yüksek anlayışına sunacağım. R.SAV.in amcasının oğlu...
ÇEVRE SORUMLULUĞU
Yüce Allah, insanın da içinde bulunduğu âlemi canlı ve cansız varlıklarıyla birlikte, bir düzen ve denge içinde yaratmıştır. Canlıların hayatlarını sürdürebilmesi için bu düzen ideal olup, onda herhangi bir eksiklik söz konusu değildir.1...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-13
ALLAH'IN SINIRSIZ İLMİ (3) İkinci nokta ise; insanların bilgileri daima sınırlı ve farklıdır. Daima ilmin üstünde bir ilim vardır. Hiç kimsenin bilgisi sonsuz değildir. Hiç kimse ilmi ile böbürlenemez. 'Zira her ilim sahibinin ilminin...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-12
ALLAH'IN SINIRSIZ İLMİ (2) Ümmi Sinan içeri makama giriyor. Şeyhülislam Ümmi Sinan'a 'ne bağırıyorsun be adam, ne istiyorsun, derdin nedir söyle” diyor. Otur filan yok. Ümmi Sinan hemen konuya giriyor: 'Efendim, Şeyhülislam...
KUL HAKLARI-3
Yolsuzluk, haksızlık, hortumculuk, vurgun ve soygun tabirleri ile ifade edilen milletin malını gasbedenler, bütün toplum fertlerine karşı borçlu duruma düşerler. Bu konuda dünyevi olarak borçlar hukukundan doğan haklar nedeni ile ceza kanunlarında...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-11
ALLAH'IN SINIRSIZ İLMİ Bir misal: Hatırımda kaldığına göre; İstanbul evliyalarından Ümmi Sinan, ariflerden, maneviyat sahibi Allah dostu bir kişi. Tasavvuf ehli esas adı İbrahim (1551 İst.) Halvetiye şubelerinden Sinaniye kolunu tesis...
KUL HAKLARI-2
Çünkü onlar sizin için, büyümeniz için çok sıkıntılar çektiler. Yemediler, size yedirdiler. Sizi giydirdiler, sizi besleyip büyüttüler. Çünkü siz, ana ve babanızın canından bir parçasınız. Öyle ise siz de onların yaşlılıklarında...
KUL HAKLARI-1
Bir önceki yazımızda okurlarımıza Hak mefhumundan söz etmiş, hakların ihlalinden haksızlıkların doğacağını, bunun da iade edilmediği müddetçe dünyada iade ve ceza, ahirette büyük azaba sebep olacağını beyandan sonra, bu dünyada işlenen...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-10
BİLMEDEN ŞİRKE DÜŞME Dinler tarihi incelendiğinde, insanların en çok hataya düştükleri, insanların Allah'ı insan gibi, kral gibi haşa düşünüp çeşitli işleri çeşitli tanrıların yönettiği yanılgısına düşmeleri olmuştur....
İBADETLERDE DEVAMLILIĞIN ÖNEMİ
Hayırlı amellerde devamlılık, yani istikrar esastır. Yüce Allah'ın emri, şanlı peygamberimizin tavsiyeleri iyi işlerin devamlılığının sürdürülmesi ve kötü işlerin ise anında terk edilmesi yönündedir. Yani, ibadetlerde devamlılık,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-9
YÜCE ALLAH'IN SIFATLARI Yüce Allah'ın sıfatlarını şöyle özetleyebiliriz. Zati: Ulu Allah'ın zatına, özüne nevi şahsına mahsus sıfatlardır. Allah'ın zati sıfatlarına bazıları Selbi, (Allah'ın şanına yakışmayan...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-8
VARLIĞININ ÖNÜ-SONU YOKTUR, O YARATICIDIR, İLMİNİN SONU YOKTUR Varlığının önü, sonu yoktur. O halik (yaratıcıdır), ilminin sonu yoktur Eller erkek veya kız çocuğunu tercih edemezler. Rahimde ne olursa o doğru. Bazen ikiz, bazen üçüz,...
CÖMERTLİĞİN GÜZELLİĞİ, CİMRİLİĞİN, PİNTİLİĞİN ÇİRKİNLİĞİ
Cömertlik Yüce Allah'ın en kapsamlı ve en büyük sıfatıdır. İnanan inanmayan ayırımsız her canlıya rızkını veren anlamındaki rahman sıfatının bir tecellisidir. Buna iyiliği sonsuz anlamında ‘kerem sahibi' denmektedir. İnsanların...