Fikrettin ÇIPLAK
Fikrettin ÇIPLAK
Yazarın Makaleleri
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-27
Bu vesile ile hatırımıza şöyle bir soru gelebilir: Eskiden bu ve benzeri aşırılıkların, isyanların, zulümlerin ve cinsel sapıklıkların cezalarını ulu Allah geçmiş kavimlere vermiş ve göstermiş ve onları uyarmıştır da, şimdi o çirkin...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-26
Asi ve zalimlerin sonu budur. Hz. İbrahim Urfa'dan Filistin'e, oradan da Mısır'a gitmiş, Tevrat'ın bilgilerine göre orada Mısır'da gümrüklerden geçerken hanımı Sare validemizi kardeşim diye tanıtıyor. Mısır saraylarında...
İBADETLERDE DEVAMLILIĞIN ÖNEMİ
Hayırlı amellerde devamlılık, yani istikrar esastır. Yüce Allah'ın emri, şanlı peygamberimizin tavsiyeleri iyi işlerin devamlılığının sürdürülmesi ve kötü işlerin ise anında terk edilmesi yönündedir. Yani, ibadetlerde devamlılık,...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-25
Bunun Kur'an'da bildirdiği şekliyle en belirgin olan Hz. Nuh A.S.den başlamış, sonra aynı yöntem devam etmiştir. Kur'an'da Nuh suresinde bunlar anlatılmıştır. Bu bakımdan Kur'an bir tarih kitabı olmadığından geçmiş...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-24
Hz. Hud hakkında 19. yüzyılda bulunan bir tarihi eserde (kitabede M.Ö. 1800 yılına ait) Hz. Hud'un şeriatından söz etmektedir. 5.Hz. Salih A.S.in soyu uzak dedesi Hz. Nuh A.S.e dayanır. Hud A.S. Ad kavmine, Salih A.S. ise Semuu kavmine peygamber...
BAYRAMLARIMIZ VE RAMAZAN BAYRAMI-2
Bunun yolu; 72 millete bir gözden bakmak, herkes Allah'ın kuludur. 'Herkes insan olarak bir tarağın dişleri gibidir. Hepiniz insansınız. Ademdensiniz. Kardeşsiniz, Adem ise topraktandır” buyuran Hz. Muhammed SAV.in evrensel mesajını...
BAYRAMLARIMIZ VE RAMAZAN BAYRAMI-1
Bayramlar; fert, aile, toplum ve toplumları ilgilendiren ve onların yaşamlarını müsbet manada en çok etkileyen bir kavramdır. Bayram günlerimizde özellikle toplumsal coşkunun doruğa çıktığı seçkin milli ve dini sevinç günlerimizdir. Bilindiği...
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ-2
1. Ayet: Biz Kur'an'ı kıymetli, değerli yüce bir gecede indirdik. (Bu Allah'ın kesin hükmüdür) ani Kur'an mutlak Allah'ın kitabıdır. 2. Ayet: Ey (habibim, sevgilim) Muhammed SAV. Kadir Gecesi'nin değerini kıymetin...
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ-1
Kadir Gecesi; İslam alimlerinin bildirdiklerine göre ve R.SAV.in beyanının işaretine dayandırdıkları en seçkin görüşe göre, Ramazan-ı Şerif ayının 27. gecesi yani 26 Ramazan'ı 27. güne bağlayan geceye denmektedir. Kadir; yüksek faydaları...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-23
Meleklerin Hz. Adem'den daha önce yaratıldıkları bilinmektedir. Cin ve şeytan da öyledir. Cin ve şeytan da melek cinsinden, ama melek değillerdir. Konumları bunu göstermektedir. Çünkü Hz. Adem'le -iblisin- şeytanın serüvenleri, şeytanın...
EKMEĞİ İSRAF ETMEYELİM
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, "İnsan, yiyeceğine bir baksın"1 buyuruyor. Hepimiz, kendimize ikram edilen nimetlerin kimden ve nasıl geldiğine bir bakalım. Günlük hayatımızda yararlandığımız nimetlerin en küçük görünen bir tanesine...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-22
Bunun gibi vahyi ilahi öyle bir ağır iştir ki, her insanın, peygamberler dışında başkalarının buna tahammülü mümkün değildir. Hz. Ali buyuruyor ki, 'Bir gün R.SAV. ile yoluculukta idik. R.SAV. deve üstünde idi. Bir anda R.SAV. in bindiği...
İSLAM’DA SAĞLIĞA VERİLEN ÖNEM
Bugün sizlere sağlıktan, sağlıklı yaşamaktan bahsedeceğim. Bilindiği üzere, kısa dünya hayatına adeta imtihana tabi olmak, bu imtihanı da elden geldiği kadar kazanmak için gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz; Mülk suresi 2. ayette "Hanginizin...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-21
Şimdi bu konuyu günümüz insanının anlayacağı ve kavrayacağı bir üslupla ele alalım. Araştırmalarımızı siz değerli okurlarımıza aktaralım. Peygamber kelimesi; lügat itibari ile elçi, haberci, ulaştırıcı demek olup, Farsça'dan...
MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM-5
3.Evlilikte eşler bedende damar ve kan gibidir. Damar olmasa kan korumasız kalır, insan ölür. Evlilik te öyledir. Eşler birbirine muhtaçtırlar. Ailenin devamı bu seçeneğin devamına bağlıdır. Eşlerden birisi damar ise öbürü kandır. Kanı...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-20
9-Kur'an'ın bahsettiği dokuzuncu konu ise; geçmiş milletleri, insanları, peygamberleri, olaylarla anlatan kıssa, serüvenlerdir. Kur'an bir tarih kitabı olmamakla beraber, insanları ibret alarak uyarmaları için tarihsel olaylardan...
MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM-4
3.Aile huzurunun sürekli olabilmesi için üçüncü şart 'Meveddet ve Rahmet” Rum Suresi Ayet 21. Yani, sevgi ve saygıya dayalı engin hoşgörü, kusurların ve küsürlerin yani hataların bağışlanması aile yuvasının neşesidir. Ailede...
MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM-3
Bir iftira bir fitne bir anda koltuğunu, makamını, mevkiini altından kaydırabilir. Bir sivilce, acı bir hastalık sıhhatimizi yok edebilir. Bedenimizi iskelete döndürebilir. Nice dünya güzellik kraliçeleri vardır ki, çirkinlikten yüzlerine...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-19
Demek ki Kur'an'ın ikinci özelliği Arapça indirilmiş ve Arapça namazda okunmasıdır. Sebebi yukarıda anlatılmıştır. Kur'an'ın üçüncü özelliği Hz. Muhammed SAV.e indirilmiştir. Bu olay Allah'ın melek elçisi Cebrail...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-18
Her zaman diyorum; her derdin devası İslamdır, eğer yaşanırsa. İmanın 3. şartı olan kitaplara iman bölümünde, Kur'an'a imanı ve Kur'an'ın özelliklerini anlatırken biz müslümanlar olarak Kur'an'ı hakikatların...
MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM-2
EVLENECEK EŞ ADAYLARININ BİLMESİ VE UYMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR? Konunun iyi anlaşılması için işi temelinden ele alarak anlatmak gerekir. Evlenecek çiftlerin evlilik çağına gelinceye kadar ana ve babaları, yani aileleri tarafından yuva...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-17
KUR'AN ASLA TAHRİF OLMADI, KIYAMETE KADAR DA ÖYLE KALACAK (3) Kur'an'a bu üstün özellikleri kazandıran hususlar nelerdir? Bunları bilelim ki imanımız muhkem, sağlam olsun. 1-Kur'an Allah kelamıdır. Hz. Muhammed SAV.e Cebrail...
MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM -1
Hepinizin malumudur ki, toplumun temeli aile, ailenin temeli de nikah bağı ile bir ömür boyu ayrılmamak üzere birbirlerine bağlanan karı-koca, yani eşlerdir. Daha sonra evlilik zincirine çocuklar da eklenirler. Toplumun huzuru, ailenin huzuruna...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-16
KUR'AN ASLA TAHRİF OLMADI, KIYAMETE KADAR DA ÖYLE KALACAK (2) İşte Kur'an'ın böylesine sağlam, mazbut, bütün zamanlara hitap eden hükümleri ve manaları ihtiva eden 6600 küsur ayettir. Milyonlarca hafız tarafından göğüslerde...
TRAFİK KAZALARI
Dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması, bütün semavi dinlerde zaruri olarak kabul edilmiştir. Herbirimiz ayrı ayrı bunların gereğini yerine getirmeğe mecburuz. Dikkat edilecek olursa, bir toplumun ayakta durabilmesinde, bu beş esasın...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?- 15
KUR'AN ASLA TAHRİF OLMADI, KIYAMETE KADAR DA ÖYLE KALACAK Bu kitapların bir kısmı sahifeler, bir kısmı ise kitap halinde indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim peygamberimize 23 senede, zaman içerisinde, ihtiyaca göre, Cenab-ı Hakkın dilediğinde...
İSLAM’DA CAMİ VE MESCİT İNŞAASININ ÖNEMİ
Dinimizde cami ve mescitleri yapmak, onları imar ederek yaşatmak Allah tarafından Müslümanlara verilmiş kutsal bir emirdir. Müminler bu görevi ifa etmezlerse, Müslümanların tamamı günahkar olurlar. Allah'ın gazabına uğrarlar. Camilerin...
DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-14
Kiramen katip melekleri: İnsanların imanlarını, amellerini, hayır ve şer, iyilik ve kötülük, sevap ve günahlarını yazar, insanların sağ omuzunda ve sol omuzunda ikamet eden, sağdaki melek hayrı, soldaki melek şerri yazan özel meleklerdir....
KUL HAKKI
İslam'ın kul hakkına verdiği önemi belgeleyen, R.SAV.in ömrünün son anlarında meydana gelen yüzlerce sahabinin gözü önünde cereyan eden ibretli ve hikmetli bir olayı sizlerin yüksek anlayışına sunacağım. R.SAV.in amcasının oğlu...
ÇEVRE SORUMLULUĞU
Yüce Allah, insanın da içinde bulunduğu âlemi canlı ve cansız varlıklarıyla birlikte, bir düzen ve denge içinde yaratmıştır. Canlıların hayatlarını sürdürebilmesi için bu düzen ideal olup, onda herhangi bir eksiklik söz konusu değildir.1...