Fikrettin ÇIPLAK / Son Makaleleri

Fikrettin ÇIPLAK / Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

Bütün Yazıları

Fikrettin ÇIPLAK

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-27

Bu vesile ile hatırımıza şöyle bir soru gelebilir: Eskiden bu ve benzeri aşırılıkların, isyanların, zulümlerin ve cinsel sapıklıkların cezalarını ulu Allah geçmiş kavimlere vermiş ve göstermiş ve onları uyarmıştır da, şimdi o çirkin...
01 Temmuz 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-26

Asi ve zalimlerin sonu budur. Hz. İbrahim Urfa'dan Filistin'e, oradan da Mısır'a gitmiş, Tevrat'ın bilgilerine göre orada Mısır'da gümrüklerden geçerken hanımı Sare validemizi kardeşim diye tanıtıyor. Mısır saraylarında...
30 Haziran 2017

İBADETLERDE DEVAMLILIĞIN ÖNEMİ

Hayırlı amellerde devamlılık, yani istikrar esastır. Yüce Allah'ın emri, şanlı peygamberimizin tavsiyeleri iyi işlerin devamlılığının sürdürülmesi ve kötü işlerin ise anında terk edilmesi yönündedir. Yani, ibadetlerde devamlılık,...
30 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-25

Bunun Kur'an'da bildirdiği şekliyle en belirgin olan Hz. Nuh A.S.den başlamış, sonra aynı yöntem devam etmiştir. Kur'an'da Nuh suresinde bunlar anlatılmıştır. Bu bakımdan Kur'an bir tarih kitabı olmadığından geçmiş...
29 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-24

Hz. Hud hakkında 19. yüzyılda bulunan bir tarihi eserde (kitabede M.Ö. 1800 yılına ait) Hz. Hud'un şeriatından söz etmektedir. 5.Hz. Salih A.S.in soyu uzak dedesi Hz. Nuh A.S.e dayanır. Hud A.S. Ad kavmine, Salih A.S. ise Semuu kavmine peygamber...
28 Haziran 2017

BAYRAMLARIMIZ VE RAMAZAN BAYRAMI-2

Bunun yolu; 72 millete bir gözden bakmak, herkes Allah'ın kuludur. 'Herkes insan olarak bir tarağın dişleri gibidir. Hepiniz insansınız. Ademdensiniz. Kardeşsiniz, Adem ise topraktandır” buyuran Hz. Muhammed SAV.in evrensel mesajını...
24 Haziran 2017

BAYRAMLARIMIZ VE RAMAZAN BAYRAMI-1

Bayramlar; fert, aile, toplum ve toplumları ilgilendiren ve onların yaşamlarını müsbet manada en çok etkileyen bir kavramdır. Bayram günlerimizde özellikle toplumsal coşkunun doruğa çıktığı seçkin milli ve dini sevinç günlerimizdir. Bilindiği...
23 Haziran 2017

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ-2

1. Ayet: Biz Kur'an'ı kıymetli, değerli yüce bir gecede indirdik. (Bu Allah'ın kesin hükmüdür) ani Kur'an mutlak Allah'ın kitabıdır. 2. Ayet: Ey (habibim, sevgilim) Muhammed SAV. Kadir Gecesi'nin değerini kıymetin...
22 Haziran 2017

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ-1

Kadir Gecesi; İslam alimlerinin bildirdiklerine göre ve R.SAV.in beyanının işaretine dayandırdıkları en seçkin görüşe göre, Ramazan-ı Şerif ayının 27. gecesi yani 26 Ramazan'ı 27. güne bağlayan geceye denmektedir. Kadir; yüksek faydaları...
21 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-23

Meleklerin Hz. Adem'den daha önce yaratıldıkları bilinmektedir. Cin ve şeytan da öyledir. Cin ve şeytan da melek cinsinden, ama melek değillerdir. Konumları bunu göstermektedir. Çünkü Hz. Adem'le -iblisin- şeytanın serüvenleri, şeytanın...
20 Haziran 2017

EKMEĞİ İSRAF ETMEYELİM

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, "İnsan, yiyeceğine bir baksın"1 buyuruyor. Hepimiz, kendimize ikram edilen nimetlerin kimden ve nasıl geldiğine bir bakalım. Günlük hayatımızda yararlandığımız nimetlerin en küçük görünen bir tanesine...
20 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-22

Bunun gibi vahyi ilahi öyle bir ağır iştir ki, her insanın, peygamberler dışında başkalarının buna tahammülü mümkün değildir. Hz. Ali buyuruyor ki, 'Bir gün R.SAV. ile yoluculukta idik. R.SAV. deve üstünde idi. Bir anda R.SAV. in bindiği...
19 Haziran 2017

İSLAM’DA SAĞLIĞA VERİLEN ÖNEM

Bugün sizlere sağlıktan, sağlıklı yaşamaktan bahsedeceğim. Bilindiği üzere, kısa dünya hayatına adeta imtihana tabi olmak, bu imtihanı da elden geldiği kadar kazanmak için gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz; Mülk suresi 2. ayette "Hanginizin...
19 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-21

Şimdi bu konuyu günümüz insanının anlayacağı ve kavrayacağı bir üslupla ele alalım. Araştırmalarımızı siz değerli okurlarımıza aktaralım. Peygamber kelimesi; lügat itibari ile elçi, haberci, ulaştırıcı demek olup, Farsça'dan...
17 Haziran 2017

MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM-5

3.Evlilikte eşler bedende damar ve kan gibidir. Damar olmasa kan korumasız kalır, insan ölür. Evlilik te öyledir. Eşler birbirine muhtaçtırlar. Ailenin devamı bu seçeneğin devamına bağlıdır. Eşlerden birisi damar ise öbürü kandır. Kanı...
17 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-20

9-Kur'an'ın bahsettiği dokuzuncu konu ise; geçmiş milletleri, insanları, peygamberleri, olaylarla anlatan kıssa, serüvenlerdir. Kur'an bir tarih kitabı olmamakla beraber, insanları ibret alarak uyarmaları için tarihsel olaylardan...
16 Haziran 2017

MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM-4

3.Aile huzurunun sürekli olabilmesi için üçüncü şart 'Meveddet ve Rahmet” Rum Suresi Ayet 21. Yani, sevgi ve saygıya dayalı engin hoşgörü, kusurların ve küsürlerin yani hataların bağışlanması aile yuvasının neşesidir. Ailede...
16 Haziran 2017

MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM-3

Bir iftira bir fitne bir anda koltuğunu, makamını, mevkiini altından kaydırabilir. Bir sivilce, acı bir hastalık sıhhatimizi yok edebilir. Bedenimizi iskelete döndürebilir. Nice dünya güzellik kraliçeleri vardır ki, çirkinlikten yüzlerine...
15 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-19

Demek ki Kur'an'ın ikinci özelliği Arapça indirilmiş ve Arapça namazda okunmasıdır. Sebebi yukarıda anlatılmıştır. Kur'an'ın üçüncü özelliği Hz. Muhammed SAV.e indirilmiştir. Bu olay Allah'ın melek elçisi Cebrail...
15 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-18

Her zaman diyorum; her derdin devası İslamdır, eğer yaşanırsa. İmanın 3. şartı olan kitaplara iman bölümünde, Kur'an'a imanı ve Kur'an'ın özelliklerini anlatırken biz müslümanlar olarak Kur'an'ı hakikatların...
14 Haziran 2017

MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM-2

EVLENECEK EŞ ADAYLARININ BİLMESİ VE UYMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR? Konunun iyi anlaşılması için işi temelinden ele alarak anlatmak gerekir. Evlenecek çiftlerin evlilik çağına gelinceye kadar ana ve babaları, yani aileleri tarafından yuva...
14 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-17

KUR'AN ASLA TAHRİF OLMADI, KIYAMETE KADAR DA ÖYLE KALACAK (3) Kur'an'a bu üstün özellikleri kazandıran hususlar nelerdir? Bunları bilelim ki imanımız muhkem, sağlam olsun. 1-Kur'an Allah kelamıdır. Hz. Muhammed SAV.e Cebrail...
13 Haziran 2017

MUTLU AİLE = HUZURLU TOPLUM -1

Hepinizin malumudur ki, toplumun temeli aile, ailenin temeli de nikah bağı ile bir ömür boyu ayrılmamak üzere birbirlerine bağlanan karı-koca, yani eşlerdir. Daha sonra evlilik zincirine çocuklar da eklenirler. Toplumun huzuru, ailenin huzuruna...
13 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-16

KUR'AN ASLA TAHRİF OLMADI, KIYAMETE KADAR DA ÖYLE KALACAK (2) İşte Kur'an'ın böylesine sağlam, mazbut, bütün zamanlara hitap eden hükümleri ve manaları ihtiva eden 6600 küsur ayettir. Milyonlarca hafız tarafından göğüslerde...
12 Haziran 2017

TRAFİK KAZALARI

Dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması, bütün semavi dinlerde zaruri olarak kabul edilmiştir. Herbirimiz ayrı ayrı bunların gereğini yerine getirmeğe mecburuz. Dikkat edilecek olursa, bir toplumun ayakta durabilmesinde, bu beş esasın...
12 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?- 15

KUR'AN ASLA TAHRİF OLMADI, KIYAMETE KADAR DA ÖYLE KALACAK Bu kitapların bir kısmı sahifeler, bir kısmı ise kitap halinde indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim peygamberimize 23 senede, zaman içerisinde, ihtiyaca göre, Cenab-ı Hakkın dilediğinde...
10 Haziran 2017

İSLAM’DA CAMİ VE MESCİT İNŞAASININ ÖNEMİ

Dinimizde cami ve mescitleri yapmak, onları imar ederek yaşatmak Allah tarafından Müslümanlara verilmiş kutsal bir emirdir. Müminler bu görevi ifa etmezlerse, Müslümanların tamamı günahkar olurlar. Allah'ın gazabına uğrarlar. Camilerin...
10 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-14

Kiramen katip melekleri: İnsanların imanlarını, amellerini, hayır ve şer, iyilik ve kötülük, sevap ve günahlarını yazar, insanların sağ omuzunda ve sol omuzunda ikamet eden, sağdaki melek hayrı, soldaki melek şerri yazan özel meleklerdir....
09 Haziran 2017

KUL HAKKI

İslam'ın kul hakkına verdiği önemi belgeleyen, R.SAV.in ömrünün son anlarında meydana gelen yüzlerce sahabinin gözü önünde cereyan eden ibretli ve hikmetli bir olayı sizlerin yüksek anlayışına sunacağım. R.SAV.in amcasının oğlu...
09 Haziran 2017

ÇEVRE SORUMLULUĞU

Yüce Allah, insanın da içinde bulunduğu âlemi canlı ve cansız varlıklarıyla birlikte, bir düzen ve denge içinde yaratmıştır. Canlıların hayatlarını sürdürebilmesi için bu düzen ideal olup, onda herhangi bir eksiklik söz konusu değildir.1...
08 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-13

ALLAH'IN SINIRSIZ İLMİ (3) İkinci nokta ise; insanların bilgileri daima sınırlı ve farklıdır. Daima ilmin üstünde bir ilim vardır. Hiç kimsenin bilgisi sonsuz değildir. Hiç kimse ilmi ile böbürlenemez. 'Zira her ilim sahibinin ilminin...
08 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-12

ALLAH'IN SINIRSIZ İLMİ (2) Ümmi Sinan içeri makama giriyor. Şeyhülislam Ümmi Sinan'a 'ne bağırıyorsun be adam, ne istiyorsun, derdin nedir söyle” diyor. Otur filan yok. Ümmi Sinan hemen konuya giriyor: 'Efendim, Şeyhülislam...
07 Haziran 2017

KUL HAKLARI-3

Yolsuzluk, haksızlık, hortumculuk, vurgun ve soygun tabirleri ile ifade edilen milletin malını gasbedenler, bütün toplum fertlerine karşı borçlu duruma düşerler. Bu konuda dünyevi olarak borçlar hukukundan doğan haklar nedeni ile ceza kanunlarında...
07 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-11

ALLAH'IN SINIRSIZ İLMİ Bir misal: Hatırımda kaldığına göre; İstanbul evliyalarından Ümmi Sinan, ariflerden, maneviyat sahibi Allah dostu bir kişi. Tasavvuf ehli esas adı İbrahim (1551 İst.) Halvetiye şubelerinden Sinaniye kolunu tesis...
06 Haziran 2017

KUL HAKLARI-2

Çünkü onlar sizin için, büyümeniz için çok sıkıntılar çektiler. Yemediler, size yedirdiler. Sizi giydirdiler, sizi besleyip büyüttüler. Çünkü siz, ana ve babanızın canından bir parçasınız. Öyle ise siz de onların yaşlılıklarında...
06 Haziran 2017

KUL HAKLARI-1

Bir önceki yazımızda okurlarımıza Hak mefhumundan söz etmiş, hakların ihlalinden haksızlıkların doğacağını, bunun da iade edilmediği müddetçe dünyada iade ve ceza, ahirette büyük azaba sebep olacağını beyandan sonra, bu dünyada işlenen...
05 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-10

BİLMEDEN ŞİRKE DÜŞME Dinler tarihi incelendiğinde, insanların en çok hataya düştükleri, insanların Allah'ı insan gibi, kral gibi haşa düşünüp çeşitli işleri çeşitli tanrıların yönettiği yanılgısına düşmeleri olmuştur....
05 Haziran 2017

İBADETLERDE DEVAMLILIĞIN ÖNEMİ

Hayırlı amellerde devamlılık, yani istikrar esastır. Yüce Allah'ın emri, şanlı peygamberimizin tavsiyeleri iyi işlerin devamlılığının sürdürülmesi ve kötü işlerin ise anında terk edilmesi yönündedir. Yani, ibadetlerde devamlılık,...
03 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-9

YÜCE ALLAH'IN SIFATLARI Yüce Allah'ın sıfatlarını şöyle özetleyebiliriz. Zati: Ulu Allah'ın zatına, özüne nevi şahsına mahsus sıfatlardır. Allah'ın zati sıfatlarına bazıları Selbi, (Allah'ın şanına yakışmayan...
03 Haziran 2017

DİN, İMAN, İSLAM VE AHLAK NEDİR?-8

VARLIĞININ ÖNÜ-SONU YOKTUR, O YARATICIDIR, İLMİNİN SONU YOKTUR Varlığının önü, sonu yoktur. O halik (yaratıcıdır), ilminin sonu yoktur Eller erkek veya kız çocuğunu tercih edemezler. Rahimde ne olursa o doğru. Bazen ikiz, bazen üçüz,...
02 Haziran 2017
banner255
banner133
22°
açık
banner364
Namaz Vakti 05 Temmuz 2020
İmsak 03:12
Güneş 05:09
Öğle 12:50
İkindi 16:48
Akşam 20:21
Yatsı 22:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 29 35
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Malatyaspor 30 29
15. Çaykur Rizespor 29 29
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 31 57
2. Bursaspor 32 55
3. Adana Demirspor 31 54
4. Erzurum BB 31 53
5. Akhisar Bld.Spor 31 51
6. Fatih Karagümrük 31 50
7. Altay 31 50
8. Ümraniye 31 44
9. Keçiörengücü 31 44
10. Giresunspor 31 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. Balıkesirspor 31 35
13. İstanbulspor 31 34
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 31 30
16. Osmanlıspor 31 24
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 31 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 86
2. Man City 32 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 32 47
9. Tottenham 32 45
10. Burnley 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 32 42
13. Crystal Palace 33 42
14. Southampton 32 40
15. Brighton 33 36
16. West Ham 32 30
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 32 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 74
2. Barcelona 33 70
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 33 54
6. Getafe 33 52
7. Real Sociedad 33 50
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 33 44
12. Levante 33 42
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 33 25
20. Espanyol 33 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@