Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
ŞİRKETLERİN TİCARET KANUNU UYARINCA HAZIRLAMAK ZORUNDA OLDUKLARI İÇ YÖNERGELER (II)
Bilindiği üzere 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu uzun bir hazırlık döneminden sonra 13.01.2011 tarihinde TBMM'de kabul edilerek 14.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir....
ŞİRKETLERİN TİCARET KANUNU UYARINCA HAZIRLAMAK ZORUNDA OLDUKLARI İÇ YÖNERGELER ( I )
Bilindiği üzere 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu uzun bir hazırlık döneminden sonra 13.01.2011 tarihinde TBMM'de kabul edilerek 14.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir....
VERGİ UYGULAMASINDA İŞ ORTAKLIKLARI VE ADİ ORTAKLIKLAR AYRIMI
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda iş ortaklıkları, kurumlar vergisi mükelleflerinin kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla...
TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ŞİRKETLER YILLIK FAALİYET RAPORU DÜZENLEMEK ZORUNDALAR
6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundalar. Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin...
TASDİK ETTİRİLECEK TİCARİ DEFTERLERLE İLGİLİ HATIRLATMALAR
Bilindiği üzere mükellefler beyana konu kazançlarını, tutmuş oldukları yasal defter ve belgeleri üzerinden tespit etmek zorundalar. Maliye İdaresi mükelleflerin beyan etmiş oldukları kazançların doğruluğunu araştırırken öncelikle yasal...

banner251