Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
TORBA KANUNLA GETİRİLEN KASA AFFINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
6552 sayılı Kanun'un 11/9/2014 tarihinde yürürlüğe giren 74. maddesi hükmü uyarınca bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde...
ŞİRKETLERDE TİCARET UNVANININ ÖNEMİ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18. maddesine göre her tacir kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür. Tescil...
İDARİ YARGIDA İVEDİ YARGILAMA USULÜ İHDAS EDİLDİ
6545 sayılı 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la idari yargıda reform niteliğinde değişiklikler yapıldı. Önemli değişikliklerden birisi de 'ivedi yargılama usulü”nün ihdası olmuştur....
VERGİ YARGISI İLE İDARİ YARGIDA İSTİNAF MAHKEMELERİ KURULDU
18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunla 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır....
TÜKETİCİLER HAKLARINI NASIL ARARLAR
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
TORBA YASADA VERGİ DÜZENLEMELERİ
Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak...
FİYAT ETİKETİ VE TÜKETİCİ HAKLARI AÇISINDAN ÖNEMİ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış...
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İLE PAKET TUR SATIŞLARINDA TÜKETİCİ HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARINDA TÜKETİCİ HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI -2
Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde ise faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranının yürürlüğe...
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI -1
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
(YENİ) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA TÜKETİCİ HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
TORBA KANUNDA VERGİ İLE İLGİLİ YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda, vergi ile ilgili aşağıdaki...
MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR
Bilindiği üzere 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı 'Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” ile mali tatil uygulamasına geçilmiştir. Anılan Kanun'un 1. maddesinin (1) numaralı...
PERSONELE VERİLEN RAMAZAN PAKETİ, MARKET VE ERZAK ÇEKLERİNİN VERGİSEL BOYUTU
Mükelleflerce, işletmede çalışan personele ramazan paketi, market ve erzak çekleri gibi ayni yadımların yapılması sıklıkla karşılaşılan hususlardandır. Konunun vergisel boyutu ayrıca önem arz etmektedir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61....
SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI ( II )
Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak...
SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI ( I )
Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak...
KDV İADESİNDE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN BÜTÜN MÜKELLEFLER YARARLANABİLECEKLER
Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ UYGULAMASI
Uygulamaya İlişkin Maliye Bakanlığı'nın Görüşü: Bilindiği üzere arsa karşılığı inşaat işleri uygulaması özelikle KDV açısından üzerinde sıklıkla durulan hususlardan birisidir. Maliye Bakanlığı'nca gerek Tebliğ gerekse...
PROMOSYON NUMUNE VE EŞANTİYONLARDA VERGİ UYGULAMASI
Bilindiği üzere ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın yanında başka bir malın ayrıca bir bedel alınmaksızın verilmesi de sıkça...
GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞLAR VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM OLARAK DİKKATE ALINABİLİYOR
Gelir Vergisi Kanunu'nun 40 ve 89. maddelerinde yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan...
SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI ( II )
Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI ( I )
Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....