Erdal SÖNMEZ / Son Makaleleri

Erdal SÖNMEZ / Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( II )

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu...
07 Kasım 2014

AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI (I)

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun'un...
31 Ekim 2014

TORBA KANUNLA GETİRİLEN KASA AFFINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

6552 sayılı Kanun'un 11/9/2014 tarihinde yürürlüğe giren 74. maddesi hükmü uyarınca bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde...
24 Ekim 2014

ŞİRKETLERDE TİCARET UNVANININ ÖNEMİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18. maddesine göre her tacir kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür. Tescil...
17 Ekim 2014

İDARİ YARGIDA İVEDİ YARGILAMA USULÜ İHDAS EDİLDİ

6545 sayılı 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la idari yargıda reform niteliğinde değişiklikler yapıldı. Önemli değişikliklerden birisi de 'ivedi yargılama usulü”nün ihdası olmuştur....
10 Ekim 2014

VERGİ YARGISI İLE İDARİ YARGIDA İSTİNAF MAHKEMELERİ KURULDU

18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunla 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır....
03 Ekim 2014

TÜKETİCİLER HAKLARINI NASIL ARARLAR

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
26 Eylül 2014

TORBA YASADA VERGİ DÜZENLEMELERİ

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak...
19 Eylül 2014

FİYAT ETİKETİ VE TÜKETİCİ HAKLARI AÇISINDAN ÖNEMİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış...
12 Eylül 2014

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İLE PAKET TUR SATIŞLARINDA TÜKETİCİ HAKLARI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
05 Eylül 2014

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARINDA TÜKETİCİ HAKLARI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
29 Ağustos 2014

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
22 Ağustos 2014

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI -2

Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde ise faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranının yürürlüğe...
16 Ağustos 2014

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI -1

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
15 Ağustos 2014

(YENİ) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA TÜKETİCİ HAKLARI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
01 Ağustos 2014

TORBA KANUNDA VERGİ İLE İLGİLİ YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda, vergi ile ilgili aşağıdaki...
25 Temmuz 2014

MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

Bilindiği üzere 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı 'Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” ile mali tatil uygulamasına geçilmiştir. Anılan Kanun'un 1. maddesinin (1) numaralı...
18 Temmuz 2014

PERSONELE VERİLEN RAMAZAN PAKETİ, MARKET VE ERZAK ÇEKLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

Mükelleflerce, işletmede çalışan personele ramazan paketi, market ve erzak çekleri gibi ayni yadımların yapılması sıklıkla karşılaşılan hususlardandır. Konunun vergisel boyutu ayrıca önem arz etmektedir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61....
11 Temmuz 2014

SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI ( II )

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak...
28 Haziran 2014

SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI ( I )

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak...
27 Haziran 2014

KDV İADESİNDE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN BÜTÜN MÜKELLEFLER YARARLANABİLECEKLER

Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
20 Haziran 2014

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ UYGULAMASI

Uygulamaya İlişkin Maliye Bakanlığı'nın Görüşü: Bilindiği üzere arsa karşılığı inşaat işleri uygulaması özelikle KDV açısından üzerinde sıklıkla durulan hususlardan birisidir. Maliye Bakanlığı'nca gerek Tebliğ gerekse...
13 Haziran 2014

PROMOSYON NUMUNE VE EŞANTİYONLARDA VERGİ UYGULAMASI

Bilindiği üzere ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın yanında başka bir malın ayrıca bir bedel alınmaksızın verilmesi de sıkça...
06 Haziran 2014

GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞLAR VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM OLARAK DİKKATE ALINABİLİYOR

Gelir Vergisi Kanunu'nun 40 ve 89. maddelerinde yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan...
30 Mayıs 2014

SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI ( II )

Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
23 Mayıs 2014

SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI ( I )

Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
16 Mayıs 2014

MALİYENİN ÖZEL ESASLAR (KOD ) UYGULAMASINDA SON DURUM

Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
09 Mayıs 2014

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda karşılıklı iradelerini beyan etmek suretiyle belli hususlarda sözleşme yapmaları mümkün hale gelmiştir. 6098 sayılı (Yeni) Borçlar Kanunu'nun 17. maddesinde;...
02 Mayıs 2014

FATURALARDA ISLAK İMZA YERİNE İMZA KAŞESİ YA DA MATBU İMZA KULLANILIP KULLANILAMAYACAĞI

Vergi Usul Kanunu'nun 229. maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır....
25 Nisan 2014

MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

1. Gelir vergisi mükelleflerinin (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükelleflerinin ise 1 Mayıstan itibaren 31 Mayıs günü sonuna kadar vergi levhalarını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet...
18 Nisan 2014

e-FATURA UYGULAMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Bilindiği üzere 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edildi. Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul...
11 Nisan 2014

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER İÇİN GEÇERLİ HADLER DÜŞÜRÜLDÜ

Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2013 yılından...
04 Nisan 2014

ÜCRET GELİRLERİNİN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEĞİ DURUMLAR

Bilindiği üzere tek işverenden alınan ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş olan ücret gelirleri tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmemektedir. Diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin beyannameye dahil...
28 Mart 2014

FİNANSAL ARAÇLARIN ALIM SATIMINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN BEYAN DURUMU

Gerçek kişilerce 2013 takvim yılı içinde finansal araçların alım satımından elde edilen kazançların vergilendirilmesi aşağıda özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 1. Hisse Senedi Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi Hisse...
21 Mart 2014

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

Gelir vergisi uygulamasında tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Gerçek kişi mükelleflerin kira gelirleri, menkul sermaye...
14 Mart 2014

2013 YILINDA GAYRİMENKUL SATAN GERÇEK KİŞİLERİN BEYAN DURUMU

Gelir Vergisi Kanunu'na göre gerçek kişilerin, bir bedel karşılığında edindikleri gayrimenkulleri iktisap (edinim) tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarmalarından elde ettikleri kazançları değer artışı kazancı olarak...
07 Mart 2014

KİRA GELİRLERİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Gelir Vergisi Kanunu'na göre gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda...
28 Şubat 2014

KONUT KİRA GELİRLERİNE UYGULANAN VERGİ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Gelir Vergisi Kanunu'nun 21. maddesine göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın belli bir kısmı (2013 yılı için 3.200.-TL; 2014 yılı için 3.300.-TL) gelir vergisinden istisna edilmiştir....
21 Şubat 2014

SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİ NEDENİYLE MÜKELLEFİYETİ TERKİN EDİLENLERE TEMİNAT UYGULAMASI GETİRİLDİ

Vergi Usul Kanunu'nun 160. madde hükmüne göre, işi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste...
14 Şubat 2014

ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİN SATIŞINDA VERGİLEME

Anonim şirketlerde pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olarak çıkarılabilmektedir. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmak...
07 Şubat 2014
banner255
banner133
-6°
açık
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 06:01
Güneş 07:30
Öğle 12:32
İkindi 15:01
Akşam 17:24
Yatsı 18:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@