Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
KOBİ'LERİN CAN SİMİDİ KREDİ GARANTİ FONU
8 Aralık 2016 tarihli Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısının akabinde Hükümetçe yapılan açıklama ile Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından KOBİ'lere verilecek toplam kefalet tutarının 250 milyar TL'ye çıkarılacağı ilan edildi....
YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR 31 ARALIK’A  KADAR VERGİSİZ BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'YE GETİRİLEBİLECEK
6736 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu...
BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV ARTIŞINA GİDİLDİ  
24 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6761 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun'un 7. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12/c maddesi...
ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından...
YENİDEN VARLIK BARIŞI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ( II )
09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda önemli düzenlemeler...
DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ( I )
09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda önemli düzenlemeler...
VERGİ AFFI UYGULAMASINDA TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI ( II )
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI ( I )
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA ALINMASI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİALARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA BEYANI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GETİRİLEN KASA AFFININ UYGULAMA ESASLARI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( II )
Kamuoyunda vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi yasaları...
SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( I )
Kamuoyunda vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi yasaları...
6728 SAYILI "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" İLE YAPILAN DÜZENLEMELER ( II )
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile çok sayıda Kanunda düzenlemeler yapıldı. Anılan Kanun'a ilişkin geçtiğimiz...
6728 SAYILI "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" İLE YAPILAN DÜZENLEMELER ( I )
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile çok sayıda Kanunda düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler aşağıda...
VERGİ AFFI YASASI NELER GETİRİYOR ( II )-2
Kurumlar vergisi mükelleflerinde ise artırılan matrahlar; - 2011 takvim yılı için 28.000 liradan, - 2012 takvim yılı için 29.650 liradan, - 2013 takvim yılı için 31.490 liradan, - 2014 takvim yılı için 33.470 liradan, - 2015 takvim yılı için...
VERGİ AFFI YASASI NELER GETİRİYOR ( II )-1
3 Ağustos 2016 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen 6736 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ile mükelleflere, geçmişteki uygulamalara...
VERGİ AFFI YASA TASARISI NELER GETİRİYOR (I)
Hükümet tarafından TBMM'ye sevk edilen 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile mükelleflere, geçmişteki uygulamalara benzer af niteliğinde çok önemli imkanlar sunuluyor. Anılan Kanun Teklifinde...
İSTİNAF MAHKEMELERİ GÖREVE BAŞLIYOR
2014 yılında 6545 sayılı Kanunla 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklik ile gerek idari...
YENİ EKONOMİ PAKETİ AÇIKLANDI
Hükümet tarafından 4 Temmuz tarihinde yeni bir ekonomi paketi açıklandı. Çeşitli teşvik unsurları içeren pakette ana başlıklar itibariyle aşağıdaki düzenlemeler öngörülüyor: 1. Ticari Taşıt Alımlarına ÖTV Teşviki Geliyor: Hükümet...
APARTMAN VE SİTE YÖNETİMLERİNCE YÖNETİCİ VE DENETÇİLERE VERİLEN HUZUR HAKLARI İLE KAPICI ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 34. maddesine göre kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilir. Bu kimseye "Yönetici", kurula da "Yönetim...
YERLİ VE YABANCIYA YENİ TEŞVİKLER GELİYOR
13 Haziran'da Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından açıklanan yeni teşvik paketi iş aleminin yıllardır şikayet ettiği bazı vergisel maliyetleri aşağıya çekebilmeleri bakımından önemli yenilikler getirecek. Düzenlemelere...
TASARRUFU KISITLANAN GAYRİMENKULLERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI
Bilindiği üzere Türkiye sınırları içinde bulunan binalar ile arazi ve arsalar emlak vergisine tabidir. Emlak vergisi uygulamasında bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsamaktadır....
KİRALANAN İŞ YERLERİ İÇİN YAPILAN DEKORASYON HARCAMALARININ VE DEKORASYON DESTEK BEDELLERİNİN VERGİSEL BOYUTU
Ticari işletmeler faaliyetlerinin niteliğine göre çoğunlukla boş olarak kiraladıkları iş yerlerine dekorasyon, raf kurulumu, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma gibi harcamalar yapmak suretiyle faaliyetlerinin icrasına başlamaktadırlar. Bahsolunan...
GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN GETİRİLEN VERGİ TEŞVİĞİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU
Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile genç girişimcilere vergi teşviği getirildi. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 292 sıra numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile teşviğin uygulama esasları...
YEM VE GÜBRE TESLİMLERİNDE KDV SIFIRLANDI
KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe, tam yağlı soya, kepek, razmol, balık...
BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HADLER YENİDEN BELİRLENDİ
Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2013...
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİNİN YAPILDIĞI İŞLEMLER VE UYGULAMADA SON DURUM
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), gerçek veya tüzel kişi ayrımı gözetilmeksizin, kullanılan krediler ve vadeli ithalatlar üzerinden alınan bir fondur. KKDF kesintileri genel bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir. Merkez Bankası, KKDF...