Erdal SÖNMEZ / Son Makaleleri

Erdal SÖNMEZ / Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

VERGİ AFFI YASASI NELER GETİRİYOR ( II )-2

Kurumlar vergisi mükelleflerinde ise artırılan matrahlar; - 2011 takvim yılı için 28.000 liradan, - 2012 takvim yılı için 29.650 liradan, - 2013 takvim yılı için 31.490 liradan, - 2014 takvim yılı için 33.470 liradan, - 2015 takvim yılı için...
13 Ağustos 2016

VERGİ AFFI YASASI NELER GETİRİYOR ( II )-1

3 Ağustos 2016 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen 6736 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ile mükelleflere, geçmişteki uygulamalara...
12 Ağustos 2016

VERGİ AFFI YASA TASARISI NELER GETİRİYOR (I)

Hükümet tarafından TBMM'ye sevk edilen 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile mükelleflere, geçmişteki uygulamalara benzer af niteliğinde çok önemli imkanlar sunuluyor. Anılan Kanun Teklifinde...
05 Ağustos 2016

İSTİNAF MAHKEMELERİ GÖREVE BAŞLIYOR

2014 yılında 6545 sayılı Kanunla 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklik ile gerek idari...
22 Temmuz 2016

YENİ EKONOMİ PAKETİ AÇIKLANDI

Hükümet tarafından 4 Temmuz tarihinde yeni bir ekonomi paketi açıklandı. Çeşitli teşvik unsurları içeren pakette ana başlıklar itibariyle aşağıdaki düzenlemeler öngörülüyor: 1. Ticari Taşıt Alımlarına ÖTV Teşviki Geliyor: Hükümet...
15 Temmuz 2016

APARTMAN VE SİTE YÖNETİMLERİNCE YÖNETİCİ VE DENETÇİLERE VERİLEN HUZUR HAKLARI İLE KAPICI ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 34. maddesine göre kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilir. Bu kimseye "Yönetici", kurula da "Yönetim...
02 Temmuz 2016

YERLİ VE YABANCIYA YENİ TEŞVİKLER GELİYOR

13 Haziran'da Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından açıklanan yeni teşvik paketi iş aleminin yıllardır şikayet ettiği bazı vergisel maliyetleri aşağıya çekebilmeleri bakımından önemli yenilikler getirecek. Düzenlemelere...
24 Haziran 2016

TASARRUFU KISITLANAN GAYRİMENKULLERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI

Bilindiği üzere Türkiye sınırları içinde bulunan binalar ile arazi ve arsalar emlak vergisine tabidir. Emlak vergisi uygulamasında bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsamaktadır....
17 Haziran 2016

KİRALANAN İŞ YERLERİ İÇİN YAPILAN DEKORASYON HARCAMALARININ VE DEKORASYON DESTEK BEDELLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

Ticari işletmeler faaliyetlerinin niteliğine göre çoğunlukla boş olarak kiraladıkları iş yerlerine dekorasyon, raf kurulumu, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma gibi harcamalar yapmak suretiyle faaliyetlerinin icrasına başlamaktadırlar. Bahsolunan...
10 Haziran 2016

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN GETİRİLEN VERGİ TEŞVİĞİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile genç girişimcilere vergi teşviği getirildi. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 292 sıra numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile teşviğin uygulama esasları...
03 Haziran 2016

YEM VE GÜBRE TESLİMLERİNDE KDV SIFIRLANDI

KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe, tam yağlı soya, kepek, razmol, balık...
27 Mayıs 2016

BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HADLER YENİDEN BELİRLENDİ

Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2013...
08 Nisan 2016

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİNİN YAPILDIĞI İŞLEMLER VE UYGULAMADA SON DURUM

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), gerçek veya tüzel kişi ayrımı gözetilmeksizin, kullanılan krediler ve vadeli ithalatlar üzerinden alınan bir fondur. KKDF kesintileri genel bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir. Merkez Bankası, KKDF...
01 Nisan 2016

ŞİRKETLERDE SERMAYE AMORTİSMANININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ (II)

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle sermaye şirketlerinin (limited, anonim ve eshamlı komandit şirketler) ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi...
25 Mart 2016

ŞİRKETLERDE SERMAYE AMORTİSMANININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ ( I )

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle sermaye şirketlerinin (limited, anonim ve eshamlı komandit şirketler) ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi...
18 Mart 2016

GERÇEK KİŞİ MÜKELLEFLERDE UYGULANMAKTA OLAN HAZIR BEYAN SİSTEMİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Bilindiği üzere gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin olarak önceden hazırlanmış beyannamelerini onaylayıp gönderebilmelerine imkan veren Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi 2012 yılından beri uygulanıyor....
11 Mart 2016

VERGİ USUL KANUNU YASA TASARISINDA DİKKATİ ÇEKEN YENİ DÜZENLEMELER ( II )

Maliye Bakanlığı'nca gerek gelir vergileri gerekse Vergi Usul Kanunu yeniden yazılarak tasarı metnine dönüştürülmüş durumda. Vergi Usul Kanunu tasarısında uygulamaya yönelik dikkati çeken düzenlemelere bu yazımızda da devam ediyoruz....
04 Mart 2016

VERGİ USUL KANUNU YASA TASARISINDA DİKKATİ ÇEKEN YENİ DÜZENLEMELER (I)

Maliye Bakanlığı'nca gerek gelir vergileri gerekse Vergi Usul Kanunu yeniden yazılarak tasarı metnine dönüştürülmüş durumda. Vergi Usul Kanunu tasarısında uygulamaya yönelik dikkati çeken düzenlemeler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır:...
19 Şubat 2016

6663 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TBMM'de kabul edilen 6663 sayılı Kanun'la başta Gelir Vergisi Kanunu olmak üzere bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişiklikler ana hatları ile aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır: 1.Genç Girişimcilere...
12 Şubat 2016

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ GEREKİRKEN KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLENEN FATURANIN KDV VE GİDER İNDİRİMİNE ETKİSİ

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan genel tebliğlerle bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirildi. Bakanlıkça yapılan düzenlemeler neticesinde: a) 2014...
05 Şubat 2016

2016 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI

Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Kanunlarında yer alan maktu had ve tutarları, anılan Kanunların kendisine verdiği yetkiye istinaden 2016 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirledi. İlgili Kanunlar uyarınca Bakanlık...
22 Ocak 2016

KDV YÖNÜNDEN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KDV mükellefleri Aralık 2015 dönemi KDV beyanlarını düzenlerken aşağıda belirtilen hususları dikkate almak zorundadırlar. 1. Binek Otomobil Alımlarına Ait KDV/ÖTV Doğrudan Gider Yazılabileceği Gibi Maliyete de İntikal Ettirilebilir 3065...
15 Ocak 2016

TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN ASGARİ HADDİ 7 BİN TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 459 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğunun asgari haddi 8.000.-TL'den 7.000.-TL'ye düşürüldü. Bilindiği üzere mükellefler işlemleri ile ilgili...
08 Ocak 2016

MALİYE BAKANLIĞI BAZI MÜKELLEFİYETLERE İLİŞKİN SÜRELERİ UZATTI

1. Kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerinin elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu 01.04.2016 tarihine kadar uzatıldı. 2. Mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 2014 yılı satışları veya gayrisafi...
01 Ocak 2016

MÜKELLEFLER 1 OCAK 2016 TARİHİNE KADAR ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE DAHİL OLMAK ZORUNDALAR

Vergi Usul Kanunu'nda 2010 yılında yapılan düzenleme ile vergi dairelerine, tebliği gereken evraka ilişkin tebligatı elektronik ortamda yapabilme imkanı sağlanmıştı. Maliye Bakanlığı yayımladığı 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu...
25 Aralık 2015

ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASI NEDİR, AVANTAJLARI NELERDİR? (II)

Elektronik arşiv uygulaması şu aşamada mükelleflere getirilen bir zorunluluk değildir. Uygulamaya ilişkin tek istisna, internet üzerinden satış yapan mükelleflerle ilgilidir. Maliye Bakanlığı düzenlemesi uyarınca, internet üzerinden mal ve...
18 Aralık 2015

ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASI NEDİR AVANTAJLARI NELERDİR (I)

Elektronik arşiv uygulaması şu aşamada mükelleflere getirilen bir zorunluluk değildir. Uygulamaya ilişkin tek istisna, internet üzerinden satış yapan mükelleflerle ilgilidir. Maliye Bakanlığı düzenlemesi uyarınca, internet üzerinden mal ve...
11 Aralık 2015

E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINA 1 OCAK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER

Maliye Bakanlığı'nca 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı genişletildi. Buna...
04 Aralık 2015

KİRACILAR TARAFINDAN GAYRİMENKULLERE YAPILAN İLAVE YATIRIMLARIN MÜLK SAHİBİBE BEDELİZ DEVRİ VERGİYE TABİDİR

Uygulamada sıklıklı gerçek kişilere ait gayrimenkullerin firmalara işyeri olarak kiraya verildiği, kiracı firmalarca kiralanan bu gayrimenkullere ilave yatırımlar yapıldığı ve kira süresinin bitiminde de bu ilave yatırımların bedelsiz olarak...
27 Kasım 2015

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

Bilindiği üzere satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu kapsamdaki satışlarını belgelendirmek için ödeme...
20 Kasım 2015

MÜKELLEFLER GERİ TAHSİL EDEMEDİKLERİ AVANSLARI VERGİ MATRAHLARININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK DİKKATE ALABİLİRLER

Ticari hayatta işletmeler yurt içi veya yurt dışındaki firmalara ticari faaliyetlerinin bir gereği olarak avans verebilmektedir. Bu avanslar çoğunlukla mal siparişi veya hizmet ifası öncesinde karşı firmanın finansman ihtiyacına cevap verme...
13 Kasım 2015

ANONİM ŞİRKETLERDE HAMİLİNE YAZILI HİSSE SENEDİ UYGULAMASI

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca anonim şirketler ortaklarına hamiline yazılı hisse senedi verebilmektedir. Türk Ticaret Kanunu'na göre pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara...
30 Ekim 2015

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE GAYRİMENKULLERİN HACZİ VE MÜKELLEFİN HAKLARI

Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
23 Ekim 2015

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE HACİZ UYGULAMASI ( III )

Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
16 Ekim 2015

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE HACİZ UYGULAMASI ( II )

Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
09 Ekim 2015

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE HACİZ UYGULAMASI ( I )

Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
02 Ekim 2015

DEVLET ALACAKLARI NE ZAMAN ZAMANAŞIMINA UĞRAR?

Kamu alacaklarında Kanun'da yazılı süreler içinde tahsil edilemeyen alacaklar zamanaşımına uğramaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 102. maddesinde; 'Amme alacağı, vadesinin rastladığı...
18 Eylül 2015

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI BAŞLIYOR ( II )

Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinde yapılan düzenleme ile vergi dairelerine, tebliği gereken evraka ilişkin tebligatı elektronik ortamda yapabilme imkanı sağlandı. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi...
11 Eylül 2015

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI BAŞLIYOR ( I )

Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinde yapılan düzenleme ile vergi dairelerine, tebliği gereken evraka ilişkin tebligatı elektronik ortamda yapabilme imkanı sağlandı. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi...
04 Eylül 2015

YURT DIŞINDAN OLAN ALACAKLAR İÇİN DE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLMEKTEDİR

Vergi Usul Kanunu'nun şüpheli alacaklarla ilgili 323. maddesine göre; 'Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir...
28 Ağustos 2015
banner255
banner133
18°
açık
Namaz Vakti 12 Ağustos 2020
İmsak 04:02
Güneş 05:40
Öğle 12:50
İkindi 16:41
Akşam 19:51
Yatsı 21:22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@