Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( II )
Kamuoyunda vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi yasaları...
SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( I )
Kamuoyunda vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi yasaları...
6728 SAYILI "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" İLE YAPILAN DÜZENLEMELER ( II )
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile çok sayıda Kanunda düzenlemeler yapıldı. Anılan Kanun'a ilişkin geçtiğimiz...
6728 SAYILI "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" İLE YAPILAN DÜZENLEMELER ( I )
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile çok sayıda Kanunda düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler aşağıda...
VERGİ AFFI YASASI NELER GETİRİYOR ( II )-2
Kurumlar vergisi mükelleflerinde ise artırılan matrahlar; - 2011 takvim yılı için 28.000 liradan, - 2012 takvim yılı için 29.650 liradan, - 2013 takvim yılı için 31.490 liradan, - 2014 takvim yılı için 33.470 liradan, - 2015 takvim yılı için...
VERGİ AFFI YASASI NELER GETİRİYOR ( II )-1
3 Ağustos 2016 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen 6736 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ile mükelleflere, geçmişteki uygulamalara...
VERGİ AFFI YASA TASARISI NELER GETİRİYOR (I)
Hükümet tarafından TBMM'ye sevk edilen 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile mükelleflere, geçmişteki uygulamalara benzer af niteliğinde çok önemli imkanlar sunuluyor. Anılan Kanun Teklifinde...
İSTİNAF MAHKEMELERİ GÖREVE BAŞLIYOR
2014 yılında 6545 sayılı Kanunla 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklik ile gerek idari...
YENİ EKONOMİ PAKETİ AÇIKLANDI
Hükümet tarafından 4 Temmuz tarihinde yeni bir ekonomi paketi açıklandı. Çeşitli teşvik unsurları içeren pakette ana başlıklar itibariyle aşağıdaki düzenlemeler öngörülüyor: 1. Ticari Taşıt Alımlarına ÖTV Teşviki Geliyor: Hükümet...
APARTMAN VE SİTE YÖNETİMLERİNCE YÖNETİCİ VE DENETÇİLERE VERİLEN HUZUR HAKLARI İLE KAPICI ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 34. maddesine göre kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilir. Bu kimseye "Yönetici", kurula da "Yönetim...
YERLİ VE YABANCIYA YENİ TEŞVİKLER GELİYOR
13 Haziran'da Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından açıklanan yeni teşvik paketi iş aleminin yıllardır şikayet ettiği bazı vergisel maliyetleri aşağıya çekebilmeleri bakımından önemli yenilikler getirecek. Düzenlemelere...
TASARRUFU KISITLANAN GAYRİMENKULLERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI
Bilindiği üzere Türkiye sınırları içinde bulunan binalar ile arazi ve arsalar emlak vergisine tabidir. Emlak vergisi uygulamasında bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsamaktadır....
KİRALANAN İŞ YERLERİ İÇİN YAPILAN DEKORASYON HARCAMALARININ VE DEKORASYON DESTEK BEDELLERİNİN VERGİSEL BOYUTU
Ticari işletmeler faaliyetlerinin niteliğine göre çoğunlukla boş olarak kiraladıkları iş yerlerine dekorasyon, raf kurulumu, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma gibi harcamalar yapmak suretiyle faaliyetlerinin icrasına başlamaktadırlar. Bahsolunan...
GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN GETİRİLEN VERGİ TEŞVİĞİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU
Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile genç girişimcilere vergi teşviği getirildi. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 292 sıra numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile teşviğin uygulama esasları...
YEM VE GÜBRE TESLİMLERİNDE KDV SIFIRLANDI
KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe, tam yağlı soya, kepek, razmol, balık...
BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HADLER YENİDEN BELİRLENDİ
Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2013...
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİNİN YAPILDIĞI İŞLEMLER VE UYGULAMADA SON DURUM
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), gerçek veya tüzel kişi ayrımı gözetilmeksizin, kullanılan krediler ve vadeli ithalatlar üzerinden alınan bir fondur. KKDF kesintileri genel bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir. Merkez Bankası, KKDF...
ŞİRKETLERDE SERMAYE AMORTİSMANININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ (II)
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle sermaye şirketlerinin (limited, anonim ve eshamlı komandit şirketler) ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi...
ŞİRKETLERDE SERMAYE AMORTİSMANININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ ( I )
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle sermaye şirketlerinin (limited, anonim ve eshamlı komandit şirketler) ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi...
GERÇEK KİŞİ MÜKELLEFLERDE UYGULANMAKTA OLAN HAZIR BEYAN SİSTEMİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Bilindiği üzere gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin olarak önceden hazırlanmış beyannamelerini onaylayıp gönderebilmelerine imkan veren Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi 2012 yılından beri uygulanıyor....
VERGİ USUL KANUNU YASA TASARISINDA DİKKATİ ÇEKEN YENİ DÜZENLEMELER ( II )
Maliye Bakanlığı'nca gerek gelir vergileri gerekse Vergi Usul Kanunu yeniden yazılarak tasarı metnine dönüştürülmüş durumda. Vergi Usul Kanunu tasarısında uygulamaya yönelik dikkati çeken düzenlemelere bu yazımızda da devam ediyoruz....
VERGİ USUL KANUNU YASA TASARISINDA DİKKATİ ÇEKEN YENİ DÜZENLEMELER (I)
Maliye Bakanlığı'nca gerek gelir vergileri gerekse Vergi Usul Kanunu yeniden yazılarak tasarı metnine dönüştürülmüş durumda. Vergi Usul Kanunu tasarısında uygulamaya yönelik dikkati çeken düzenlemeler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır:...
6663 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
TBMM'de kabul edilen 6663 sayılı Kanun'la başta Gelir Vergisi Kanunu olmak üzere bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişiklikler ana hatları ile aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır: 1.Genç Girişimcilere...
ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ GEREKİRKEN KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLENEN FATURANIN KDV VE GİDER İNDİRİMİNE ETKİSİ
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan genel tebliğlerle bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirildi. Bakanlıkça yapılan düzenlemeler neticesinde: a) 2014...

banner303

banner155