Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNE VERGİ MUAFİYETİ GETİRİLDİ
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4. maddesine 6728 sayılı Kanunla eklenen hüküm ile bölgesel yönetim merkezleri belirli şartlarla kurumlar vergisinden muaf tutuldu. Muafiyet için: a) Bölgesel yönetim merkezlerinin Ekonomi Bakanlığı'ndan...
VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ 30.06.2017 TARİHİNE KADAR UZATILDI
30.06.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9608 sayılı Bakalar Kurulu Kararı ile varlık barışından yararlanma süresi 30.06.2017 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer...
ARAÇ SAHİPLERİNİN 2017 YILINDA ÖDEYECEĞİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI İLAN EDİLDİ
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na göre her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılıyor....
KOBİ'LERİN CAN SİMİDİ KREDİ GARANTİ FONU
8 Aralık 2016 tarihli Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısının akabinde Hükümetçe yapılan açıklama ile Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından KOBİ'lere verilecek toplam kefalet tutarının 250 milyar TL'ye çıkarılacağı ilan edildi....
YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR 31 ARALIK’A  KADAR VERGİSİZ BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'YE GETİRİLEBİLECEK
6736 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu...
BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV ARTIŞINA GİDİLDİ  
24 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6761 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun'un 7. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12/c maddesi...
ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından...
YENİDEN VARLIK BARIŞI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ( II )
09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda önemli düzenlemeler...
DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ( I )
09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda önemli düzenlemeler...
VERGİ AFFI UYGULAMASINDA TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI ( II )
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI ( I )
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA ALINMASI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİALARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA BEYANI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GETİRİLEN KASA AFFININ UYGULAMA ESASLARI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( II )
Kamuoyunda vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi yasaları...
SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( I )
Kamuoyunda vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi yasaları...
6728 SAYILI "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" İLE YAPILAN DÜZENLEMELER ( II )
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile çok sayıda Kanunda düzenlemeler yapıldı. Anılan Kanun'a ilişkin geçtiğimiz...
6728 SAYILI "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" İLE YAPILAN DÜZENLEMELER ( I )
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile çok sayıda Kanunda düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler aşağıda...
VERGİ AFFI YASASI NELER GETİRİYOR ( II )-2
Kurumlar vergisi mükelleflerinde ise artırılan matrahlar; - 2011 takvim yılı için 28.000 liradan, - 2012 takvim yılı için 29.650 liradan, - 2013 takvim yılı için 31.490 liradan, - 2014 takvim yılı için 33.470 liradan, - 2015 takvim yılı için...
VERGİ AFFI YASASI NELER GETİRİYOR ( II )-1
3 Ağustos 2016 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen 6736 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ile mükelleflere, geçmişteki uygulamalara...
VERGİ AFFI YASA TASARISI NELER GETİRİYOR (I)
Hükümet tarafından TBMM'ye sevk edilen 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile mükelleflere, geçmişteki uygulamalara benzer af niteliğinde çok önemli imkanlar sunuluyor. Anılan Kanun Teklifinde...
İSTİNAF MAHKEMELERİ GÖREVE BAŞLIYOR
2014 yılında 6545 sayılı Kanunla 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklik ile gerek idari...