Dursun KAPLAN
Dursun KAPLAN
Yazarın Makaleleri
DIŞARIDA KAÇ AKILLI VAR?
Değerli okuyucularım! Bu gün yine ' İbretli fıkralar ve hikayeleri” isimli çalışmamızda yer alan fıkralarla karşınızdayız. Kıssadan hisse almak, çoğu zaman insanın kendisini tanımasına, doğruyu bulmasına ve istikametini düzelterek...
EHL-İ BEYT’İ SEVMEK
Ehl-i Beyt, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bütün aile fertleri demektir. Peygamberimiz; eşleri, çocukları, kızı Fatıma ile Hz. Ali ve bunların evlatları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile bunlardan kıyamete kadar gelecek nesillerine...
ÇOLUK ÇOCUĞU AÇ KALAN İŞÇİ İLE DİLENCİ
Fakir bir işçi, bir gün işten çıkarılır. Bunun üzerine başka da hiçbir gelir kaynağı olmadığı için, çoluk çocuğu arka arkaya üç gün aç ve susuz kalır. Adam iş bulmak üzere nereye başvurduysa, ' İşimiz yok” cevabı ile...
MUHARREM AYI, AŞURE GÜNÜ VE GECESİ
Muharrem ayı, Hicrî-Kamerî yılın ilk aydır.Bilindiği bibi geçtiğimiz 25 Ekim Cumartesi günü Muharrem ayının birici günü,yani Hicri 1436 yılının yılbaşıydı. Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisidir....
CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI HAREKETLER -4
Şehadetleri dinin temeli olan ezana saygılı olmak demek; ezanın meşru oluşunu, içerdiği anlamı ve dindeki yerini ve önemini kabul ederek onaylamak, okunan ezana Efendimizin emrettiği şekilde iştirak etmek ve onunla yapılan çağrıya icabet...
CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI HAREKETLER -3
Bunları görünce her zaman aklıma Allah'ın bu ayeti gelmiştir. Her defasında, ' İşte İlahi ferman tahakkuk etti” demişimdir. Allah'ın emrine uymadın mı? müeyyideyi bekleyeceksin. Erinde geçinde tahakkuk eder. Ne demişler,...
CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI HAREKETLER -2
Efendimiz (s.a.v.) ezan okumanın ve ön safta namaz kılmanın faziletini anlatmak için; ' İnsanlar ezan okumanın ve ön safta yer almanın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı” ve ' Müminler...
CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI HAREKETLER -1
( Geçen haftadan devam) Müslüman camiye giderken pis kokulu, kirli paslı, yırtık pırtık, gelişi güzel elbise ve ağzında soğan sarımsak kokusu gibi, nahoş kokular olduğu halde gitmemelidir. Çünkü minarelerden okunan ezanlarla günde beş...
CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI TUTUM VE DAVRANIŞLAR
İnsan hayatı boyunca ev, iş yeri, makam, mabet ve mektep gibi yerlere girer çıkar. İnsanın buralara giriş çıkışındaki hal, hareket, tavır ve davranışları şüphesiz ki değişiktir ve önemlidir. Mesela bir eve ve iş yerine girip çıkmakla,...
KURBAN BAYRAMI
İslam dininin bildirdiği, Müslümanların da sevinip neşelendiği iki dini bayram vardır. Bunlardan birisi Ramazan diğeri de Kurban bayramıdır. Müminler için Cuma günleri de bayram günleridir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman,...
KURBAN İBADETİ
Kurban kelimesi Arapçadır. Çoğulu karabindir. Bu kelime dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapçada kurban ' UDHİYYE” kelimesi ile de ifade edilir. Kurban kelimesi mastar olarak 'Yaklaşmak” anlamına geldiği gibi isim olarak da 'kendisi...
HACILARIN KESTİKLERİ HEDİYE KURBANI
Kurban kelimesi Arapçadır. Çoğulu karabindir. Bu kelime dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapçada kurban 'Udhiyye” kelimesi ile de ifade edilir. Kurban kelimesi mastar olarak 'yaklaşmak” anlamına geldiği gibi, isim olarak da kendisi ile...
OKULLARDA DOST VE ARKADAŞ SEÇMEK -2
Demek oluyor ki iyi veya kötü insanları dost ve arkadaş edinme olayı, ahiret alemindeki mutluluğumuzu veya mutsuzluğumuzu da tayin eden önemli bir davranıştır. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki; İyi arkadaş misk satıcısına, kötü arkadaş...
OKULLARDA DOST VE ARKADAŞ SEÇMEK -1
Dinin amacı insanı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Bütün yüceliklerin ve mutlulukların kaynağı da İslam'dır. İnsanın madden ve manen yücelmesi ilim ile mümkündür. Bu sebepledir ki dinimiz İslam, ilme ve ilim adamına...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Şanlı tarihini, altın sayfalarla süsleyen aziz milletimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, hürriyet ve istiklalimizi kazandığımız bir zafer günüdür. Bu asil mücadele, İstiklal şairimiz Mehmet Akif in dilinde,...
HAC İBADETİ
Hac ibadeti, İslam'ın beş şartından birisidir. Bilindiği gibi İslam'ın şartları; Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermektir. Görüldüğü gibi İslam'ın beş şartından birisi de zengin...
PEYGAMBER EFENDİMİZ VE DÜNYA MALI -2
Bazen bir ülke savaşmadan ele geçirilir, oradan da ganimet mal ve icabında arazi elde edilir. Bunun gibi gayri Müslimlerden haraç, cizye, ticari mal, vergi ve diğer bazı gelirler temin edilir ki bunlara da 'FEY” denir fıkıh literatüründe....
PEYGAMBER EFENDİMİZ VE DÜNYA MALI -1
Her insan gibi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de, doğmuş, büyümüş, şerefli hayatını bu fani dünyada yaşamış ve irtihal buyurarak dünyasını değişmiştir. O da, çocuk olmuş, genç olmuş, olgunluk yaşına gelmiş, evlenmiş eş çoluk çocuk...
SELAMLAŞMAK -2-
Selam vermek sünneti kifaye, almak ise farz-ı kifayedir. Selam veren bir sünnet işlemiş olduğu gibi, bir farzın yapılmasına da sebep olduğundan selamı alandan daha üstündür. Bu nedenle hadis-i şerifte ' İnsanların Allah'a göre...
SELAMLAŞMAK -1-
Sokakta karşılaşan iki kişi arasında çok kısa bir merasim olur. Bu merasimin şekli ve sözü milletlere göre değişir. Bu merasim nezaketin ilk basamağıdır. Kişilerin birbirine karşı duyduğu sevgi ve saygının bir ifadesidir. Hatta insan...
RAMAZANIN ARDINDAN -2-
Hz. Muhammed (s.a.v.)' e, ' Saçların beyazlandı” diyen sahabelere O, ' Hud suresinde ki, (Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) ayet-i kerime, beni kocalttı” buyurmuştur. Demek ki şefkat Peygamberi, Allah'ın bu ayette ki emrine uygun...
RAMAZANIN ARDINDAN -1-
Geçen yıl bu zamanlarda ayrılmıştık; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan, o canandan. Tam tamına on bir ay boyunca bekledik yolunu; hasretle, özlemle, yangı ile. Bir haber aldık Recep ve Şaban'dan,...
RAMAZAN BAYRAMI
Tarihte ve günümüzde hemen hemen her milletin, mensup oldukları dinleri ve milli değerleriyle ilgili olarak kutladıkları dini ve milli bayramları vardır. Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz ve şeref duyduğumuz yüce dinimizle alakalı olmak üzere,...
ZEKAT VERMENİN TOPLUMSAL ÖNEMİ
Zekat mali bir ibadettir, İslam'ın beş şartından birisidir. Zekat kelimesinin bir lügat bir de istilahi manası vardır. Zekat, lügatte; temizlik, feyiz, bereket, artma ve çoğalma anlamlarına gelir. Nitekim Tevbe Suresi'nin 103. ayetinde...
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLMEK
Insan yaratılmışların en mükemmeli ve en şereflisidir. İnsan akıl, izan ve irade sahibidir. İnsan belirli yaşa geldikten sonra; hayrı-şerden,iyiyi-kötüden, güzeli çirkinden,hakkı- batıldan, faydalıyı-zararlıdan, günahı sevaptan ve hidayet-i...
ORUÇ, DENGİ OLMAYAN BİR İBADETTİR
Oruç, farzıyeti Kitap ve Sünnet ile sabit olan farz-ı ayın bir ibadettir. Oruçtan yeri ağarmaya başladığı andan, güneş batıncaya kadar insanın kendisini yemeden, içmeden, cinsi ilişkiden ve orucu bozan diğer şeylerden korumasıdır. (Dinî...
RAMAZAN AYI’NIN FAZİLETLERİ VE ORUÇ
Çok değerli okuyucularım! Bilindiği gibi, 28 Haziran 2014 Cumartesi günü, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının birinci günüdür. 27 Haziran Cuma günü (yani bugün) akşamı ilk teravih namazı kılınacak, aynı gece ilk sahura da kalkılacaktır....
KABİR ARKADAŞI “AMEL-İ SALİH”
Amel: Bilerek ve düşünülerek yapılan iş, ibadet demektir. Ameller niyetlere göredir. Niyet iyi ise amel iyi, niyet kötü ise amel(iş) kötüdür. Nitekim Peygamber efendimiz Buhari ve Müslim de yer alan bir hadisi şerifinde mealen 'Ameller...
ŞEFAAT
İnsanoğlu dünyaya bir imtihan için gönderilmiştir.İnsan daima şey-tan ve nefsin baskısı ve saldırısı ile karşı karşıyadır. Bu yüzden insan günah işleyebilmektedir. Mühim olan günahlardan tevbe ederek vazgeçip, Allah'ın hoşnutluğunu...
HER ŞEYDE BİR HAYIR VARDIR
Değerli okuyucularım! Bu gün yine bir hikayemiz var, umarım zevkle okursunuz. Zamanın birinde uçsuz bucaksız, çok geniş topraklara sahip bir ülkenin, çok çok güçlü bir padişahı varmış. Padişahın toprakları; alabildiğine ormanlar, ovalar,...