Dursun KAPLAN / Son Makaleleri

Dursun KAPLAN / Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

Bütün Yazıları

Dursun KAPLAN

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK SOYU VE NURU MUHAMMEDİSİ

Yaratanımız her şeyden önce Peygamberimizin nurunu yaratmıştır. O, yaratılış itibariyle en evvel, gönderiliş itibariyle en sonra olan bir peygamberdir. 'Cenab-ı Hak, ilk insan ve ilk peygamber olan Adem (a.s.)ı yaratınca O, başını kaldırıp...
26 Aralık 2014

Hz. ÖMER VE ADALETİ -2

Bir gün de Hz. Ömer'in hilafeti zamanında halka ganimet malı kumaş dağıtılmıştı. O kumaştan herkesin payına düşenle, ya bir pantol veya bir ceket dikile biliyordu. O günlerde Hz. Ömer camide hutbe okurken, haktan, hukuktan ve adaletten...
20 Aralık 2014

Hz. ÖMER VE ADALETİ -1

Ömer bin Hattap Mekke'nin ileri gelenlerindendi. Boylu boslu, iri kemikli, geniş omuzlu, güçlü kuvvetli ve cesur bir insandı. Ömer kaba saba, her işini keskin kılıcı ve kuvvetli pazuları ile halleden, gaddar ve acımasızdı.. Haklının...
19 Aralık 2014

KADIN VEYA İNSAN HAKLARI-2

Bu gün adı geçen yerlerde yaşayanlar, dinleri, kültürleri, sanatları ve sanat eserleriyle dimdik ayaktadırlar. Şimdi haklı olarak insan; ey batı medeniyeti mensupları! Ey Avrupalılar! Ey Hıristiyanlar! Ve ey Yahudiler! Nerede Endülüs, nerede...
13 Aralık 2014

KADIN VEYA İNSAN HAKLARI-1

Hak, hukukun koruduğu menfaat demektir. İnsan insan olduğu için; diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne, rengine ve yaşadığı coğrafyaya bakılmaksızın tanınan haklara da "insan hakları " denir. Başka bir deyimle...
12 Aralık 2014

DOĞRU SÖZLÜ OLMAK

İnsanın bildiğini, gördüğünü, işittiğini ve inandığını olduğu gibi söylemesine doğru sözlülük, başka bir deyimle doğruluk denir. Doğruluğun karşıtı ise yalancılıktır. Kişinin; gördüğünün, bildiğinin, işittiğinin ve inandığının...
06 Aralık 2014

İSLAMDA İLMİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ÖĞRETMENİN ÖNEMİ-2

İlim maddi bir üstünlük, kibirlenme ve böbürlenme vesilesi de yapılmamalıdır. Aksine öğrenmek kişiyi olgunlaştırmalı, tevazu sahibi yapmalı ve Allah'ın sevgisine ulaştırmalıdır. Yunusumuzun; 'İlim ilim bilmektir. İlim kendin...
29 Kasım 2014

İSLAMDA İLMİN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ÖĞRETMENİN ÖNEMİ-1

Yüce Allah; Alemlerin Rabbi, mevcudatın mucidi ve mahlukatın da Halikidir. O'nun halk ettiği yaratılmışların en şereflisi, en mükemmeli ve en mükerremi de, şüphesiz ki insandır. Çünkü insan; en güzel şekil ve surette yaratılmış,...
28 Kasım 2014

DIŞARIDA KAÇ AKILLI VAR?

Değerli okuyucularım! Bu gün yine ' İbretli fıkralar ve hikayeleri” isimli çalışmamızda yer alan fıkralarla karşınızdayız. Kıssadan hisse almak, çoğu zaman insanın kendisini tanımasına, doğruyu bulmasına ve istikametini düzelterek...
22 Kasım 2014

EHL-İ BEYT’İ SEVMEK

Ehl-i Beyt, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bütün aile fertleri demektir. Peygamberimiz; eşleri, çocukları, kızı Fatıma ile Hz. Ali ve bunların evlatları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile bunlardan kıyamete kadar gelecek nesillerine...
15 Kasım 2014

ÇOLUK ÇOCUĞU AÇ KALAN İŞÇİ İLE DİLENCİ

Fakir bir işçi, bir gün işten çıkarılır. Bunun üzerine başka da hiçbir gelir kaynağı olmadığı için, çoluk çocuğu arka arkaya üç gün aç ve susuz kalır. Adam iş bulmak üzere nereye başvurduysa, ' İşimiz yok” cevabı ile...
07 Kasım 2014

MUHARREM AYI, AŞURE GÜNÜ VE GECESİ

Muharrem ayı, Hicrî-Kamerî yılın ilk aydır.Bilindiği bibi geçtiğimiz 25 Ekim Cumartesi günü Muharrem ayının birici günü,yani Hicri 1436 yılının yılbaşıydı. Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisidir....
31 Ekim 2014

CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI HAREKETLER -4

Şehadetleri dinin temeli olan ezana saygılı olmak demek; ezanın meşru oluşunu, içerdiği anlamı ve dindeki yerini ve önemini kabul ederek onaylamak, okunan ezana Efendimizin emrettiği şekilde iştirak etmek ve onunla yapılan çağrıya icabet...
22 Ekim 2014

CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI HAREKETLER -3

Bunları görünce her zaman aklıma Allah'ın bu ayeti gelmiştir. Her defasında, ' İşte İlahi ferman tahakkuk etti” demişimdir. Allah'ın emrine uymadın mı? müeyyideyi bekleyeceksin. Erinde geçinde tahakkuk eder. Ne demişler,...
21 Ekim 2014

CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI HAREKETLER -2

Efendimiz (s.a.v.) ezan okumanın ve ön safta namaz kılmanın faziletini anlatmak için; ' İnsanlar ezan okumanın ve ön safta yer almanın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı” ve ' Müminler...
20 Ekim 2014

CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI HAREKETLER -1

( Geçen haftadan devam) Müslüman camiye giderken pis kokulu, kirli paslı, yırtık pırtık, gelişi güzel elbise ve ağzında soğan sarımsak kokusu gibi, nahoş kokular olduğu halde gitmemelidir. Çünkü minarelerden okunan ezanlarla günde beş...
18 Ekim 2014

CAMİLERDE KURALLARA AYKIRI TUTUM VE DAVRANIŞLAR

İnsan hayatı boyunca ev, iş yeri, makam, mabet ve mektep gibi yerlere girer çıkar. İnsanın buralara giriş çıkışındaki hal, hareket, tavır ve davranışları şüphesiz ki değişiktir ve önemlidir. Mesela bir eve ve iş yerine girip çıkmakla,...
11 Ekim 2014

KURBAN BAYRAMI

İslam dininin bildirdiği, Müslümanların da sevinip neşelendiği iki dini bayram vardır. Bunlardan birisi Ramazan diğeri de Kurban bayramıdır. Müminler için Cuma günleri de bayram günleridir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman,...
03 Ekim 2014

KURBAN İBADETİ

Kurban kelimesi Arapçadır. Çoğulu karabindir. Bu kelime dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapçada kurban ' UDHİYYE” kelimesi ile de ifade edilir. Kurban kelimesi mastar olarak 'Yaklaşmak” anlamına geldiği gibi isim olarak da 'kendisi...
26 Eylül 2014

HACILARIN KESTİKLERİ HEDİYE KURBANI

Kurban kelimesi Arapçadır. Çoğulu karabindir. Bu kelime dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapçada kurban 'Udhiyye” kelimesi ile de ifade edilir. Kurban kelimesi mastar olarak 'yaklaşmak” anlamına geldiği gibi, isim olarak da kendisi ile...
19 Eylül 2014

OKULLARDA DOST VE ARKADAŞ SEÇMEK -2

Demek oluyor ki iyi veya kötü insanları dost ve arkadaş edinme olayı, ahiret alemindeki mutluluğumuzu veya mutsuzluğumuzu da tayin eden önemli bir davranıştır. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki; İyi arkadaş misk satıcısına, kötü arkadaş...
13 Eylül 2014

OKULLARDA DOST VE ARKADAŞ SEÇMEK -1

Dinin amacı insanı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Bütün yüceliklerin ve mutlulukların kaynağı da İslam'dır. İnsanın madden ve manen yücelmesi ilim ile mümkündür. Bu sebepledir ki dinimiz İslam, ilme ve ilim adamına...
12 Eylül 2014

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Şanlı tarihini, altın sayfalarla süsleyen aziz milletimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, hürriyet ve istiklalimizi kazandığımız bir zafer günüdür. Bu asil mücadele, İstiklal şairimiz Mehmet Akif in dilinde,...
29 Ağustos 2014

HAC İBADETİ

Hac ibadeti, İslam'ın beş şartından birisidir. Bilindiği gibi İslam'ın şartları; Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermektir. Görüldüğü gibi İslam'ın beş şartından birisi de zengin...
22 Ağustos 2014

PEYGAMBER EFENDİMİZ VE DÜNYA MALI -2

Bazen bir ülke savaşmadan ele geçirilir, oradan da ganimet mal ve icabında arazi elde edilir. Bunun gibi gayri Müslimlerden haraç, cizye, ticari mal, vergi ve diğer bazı gelirler temin edilir ki bunlara da 'FEY” denir fıkıh literatüründe....
18 Ağustos 2014

PEYGAMBER EFENDİMİZ VE DÜNYA MALI -1

Her insan gibi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de, doğmuş, büyümüş, şerefli hayatını bu fani dünyada yaşamış ve irtihal buyurarak dünyasını değişmiştir. O da, çocuk olmuş, genç olmuş, olgunluk yaşına gelmiş, evlenmiş eş çoluk çocuk...
16 Ağustos 2014

SELAMLAŞMAK -2-

Selam vermek sünneti kifaye, almak ise farz-ı kifayedir. Selam veren bir sünnet işlemiş olduğu gibi, bir farzın yapılmasına da sebep olduğundan selamı alandan daha üstündür. Bu nedenle hadis-i şerifte ' İnsanların Allah'a göre...
09 Ağustos 2014

SELAMLAŞMAK -1-

Sokakta karşılaşan iki kişi arasında çok kısa bir merasim olur. Bu merasimin şekli ve sözü milletlere göre değişir. Bu merasim nezaketin ilk basamağıdır. Kişilerin birbirine karşı duyduğu sevgi ve saygının bir ifadesidir. Hatta insan...
08 Ağustos 2014

RAMAZANIN ARDINDAN -2-

Hz. Muhammed (s.a.v.)' e, ' Saçların beyazlandı” diyen sahabelere O, ' Hud suresinde ki, (Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) ayet-i kerime, beni kocalttı” buyurmuştur. Demek ki şefkat Peygamberi, Allah'ın bu ayette ki emrine uygun...
02 Ağustos 2014

RAMAZANIN ARDINDAN -1-

Geçen yıl bu zamanlarda ayrılmıştık; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan, o canandan. Tam tamına on bir ay boyunca bekledik yolunu; hasretle, özlemle, yangı ile. Bir haber aldık Recep ve Şaban'dan,...
01 Ağustos 2014

RAMAZAN BAYRAMI

Tarihte ve günümüzde hemen hemen her milletin, mensup oldukları dinleri ve milli değerleriyle ilgili olarak kutladıkları dini ve milli bayramları vardır. Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz ve şeref duyduğumuz yüce dinimizle alakalı olmak üzere,...
25 Temmuz 2014

ZEKAT VERMENİN TOPLUMSAL ÖNEMİ

Zekat mali bir ibadettir, İslam'ın beş şartından birisidir. Zekat kelimesinin bir lügat bir de istilahi manası vardır. Zekat, lügatte; temizlik, feyiz, bereket, artma ve çoğalma anlamlarına gelir. Nitekim Tevbe Suresi'nin 103. ayetinde...
18 Temmuz 2014

ÖLMEDEN ÖNCE ÖLMEK

Insan yaratılmışların en mükemmeli ve en şereflisidir. İnsan akıl, izan ve irade sahibidir. İnsan belirli yaşa geldikten sonra; hayrı-şerden,iyiyi-kötüden, güzeli çirkinden,hakkı- batıldan, faydalıyı-zararlıdan, günahı sevaptan ve hidayet-i...
11 Temmuz 2014

ORUÇ, DENGİ OLMAYAN BİR İBADETTİR

Oruç, farzıyeti Kitap ve Sünnet ile sabit olan farz-ı ayın bir ibadettir. Oruçtan yeri ağarmaya başladığı andan, güneş batıncaya kadar insanın kendisini yemeden, içmeden, cinsi ilişkiden ve orucu bozan diğer şeylerden korumasıdır. (Dinî...
04 Temmuz 2014

RAMAZAN AYI’NIN FAZİLETLERİ VE ORUÇ

Çok değerli okuyucularım! Bilindiği gibi, 28 Haziran 2014 Cumartesi günü, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının birinci günüdür. 27 Haziran Cuma günü (yani bugün) akşamı ilk teravih namazı kılınacak, aynı gece ilk sahura da kalkılacaktır....
27 Haziran 2014

KABİR ARKADAŞI “AMEL-İ SALİH”

Amel: Bilerek ve düşünülerek yapılan iş, ibadet demektir. Ameller niyetlere göredir. Niyet iyi ise amel iyi, niyet kötü ise amel(iş) kötüdür. Nitekim Peygamber efendimiz Buhari ve Müslim de yer alan bir hadisi şerifinde mealen 'Ameller...
20 Haziran 2014

ŞEFAAT

İnsanoğlu dünyaya bir imtihan için gönderilmiştir.İnsan daima şey-tan ve nefsin baskısı ve saldırısı ile karşı karşıyadır. Bu yüzden insan günah işleyebilmektedir. Mühim olan günahlardan tevbe ederek vazgeçip, Allah'ın hoşnutluğunu...
13 Haziran 2014

HER ŞEYDE BİR HAYIR VARDIR

Değerli okuyucularım! Bu gün yine bir hikayemiz var, umarım zevkle okursunuz. Zamanın birinde uçsuz bucaksız, çok geniş topraklara sahip bir ülkenin, çok çok güçlü bir padişahı varmış. Padişahın toprakları; alabildiğine ormanlar, ovalar,...
06 Haziran 2014

İSTANBUL’UN FETHİ

Her milletin tarihinde aydınlık ye karanlık dönemleri, zafer veya hezimet günleri vardır. Necip milletimiz, tarihinde aydınlık dönemleri ve zafer günleri en fazla olan milletlerin başında gelmektedir. Büyük milletimizin şerefli tarihi altın...
30 Mayıs 2014

MİLLETÇE AĞLIYORUZ

Üzerinde yaşadığımız ihtiyar dünya, geçmişte meydana gelen nice acılara ve felaketlere sahne olmuştur. Bu felaketler bazen bütün insanlık, bazen bir kavim ve millet, bazen de bir aile ve fert boyutunda olmuştur. Nuh tufanı, Lut kavminin helaki,...
23 Mayıs 2014
banner255
banner133
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
İmsak 05:35
Güneş 07:00
Öğle 12:29
İkindi 15:20
Akşam 17:48
Yatsı 19:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@